Variabele: Werkend definitie 1

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkend definitie 1

Afkorting

Werkend_DWH_1

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan of een persoon al dan niet werkend is volgens tewerkstellingsgraad DWH 1.

Bron

DWH_BCSS_Emploi

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De werkenden volgens de definitie van tewerkstellingsgraad DWH 1 bestaan uit volgende groepen:

  1. Personen in loondienst, zelfstandigen en helpers volgens de nomenclatuur van de socio-economische positie (positie n1 - werkend)
  2. Uitgaande grensarbeiders (vanaf 2013)
  3. Jobstudenten (studenten in het stelsel van de solidariteitsbijdrage)
  4. Personen in volledige loopbaanonderbreking of tijdskrediet, die drie maanden of minder in volledige loopbaanonderbreking of tijdskrediet zijn

Meer informatie over de constructie van de tewerkstellingsgraden kan u terugvinden in deze methodologische nota (Tewerkstellingsgraad DWH AM&SB).

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 De persoon is werkend volgens tewerkstellingsgraad DWH 1 01/01/2005 - ∞
0 De persoon is niet werkend volgens tewerkstellingsgraad DWH 1 01/01/2005 - ∞