Variabele: Werkend en RMI / RMH

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkend en RMI / RMH

Afkorting

pod_mi_travailleur

Thema

Loopbaan, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Werkende arbeidsmarktpositie en recht op OCMW-steun (Recht op Maatschappelijke Integratie / Recht op Maatschappelijke Hulp).

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 1 (werkend). Er zijn twee mogelijke combinaties:

de persoon heeft een job en ontvangt in aanvulling op zijn loon en een leefloon of financiële hulp

OF

de persoon geniet een tewerkstellings- of activeringsmaatregel via het OCMW.

  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Nee 31/03/2003 - ∞
1 Ja 31/03/2003 - ∞