Variabele: Functie uitgeoefend in de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Functie uitgeoefend in de entiteit

Afkorting

function_code

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de uitgeoefende functie.

De functie kan worden uitgeoefend door een natuurlijk persoon in eigen naam of door een natuurlijk persoon die een entiteit vertegenwoordigt (zie de variabele  function_executingpersonnumber) of door een andere entiteit (zie de variabele function_executingenterprise).

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon 01/01/1954 - ∞
2 Algemeen lasthebber 01/01/1968 - ∞
3 Vennoot of lid 01/01/1954 - ∞
4 Vertegenwoordiger van de BTW-eenheid 01/01/2007 - ∞
5 Plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger 01/01/2019 - ∞
10001 Oprichter van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1954 - ∞
10002 Bestuurder 01/01/1954 - ∞
10003 Vaste vertegenwoordiger 01/01/1972 - ∞
10004 Persoon belast met dagelijks bestuur 01/01/1954 - ∞
10005 Lid directiecomité 01/01/1954 - ∞
10006 Zaakvoerder 01/01/1954 - ∞
10007 Gedelegeerd bestuurder 01/01/1954 - ∞
10008 Syndicus 01/01/1968 - ∞
10010 Voorzitter 01/01/1954 - ∞
10011 Secretaris 01/01/1954 - ∞
10012 Penningmeester 01/01/1966 - ∞
10013 Directeur-Generaal 01/01/1961 - ∞
10014 Adjunct Directeur-Generaal 01/01/1999 - 31/12/2018
10015 Ondervoorzitter 01/01/1956 - ∞
10016 Lid van de raad van toezicht 01/01/2005 - ∞
10017 Lid van de directieraad 01/01/2004 - ∞
10018 Vertegenwoordiger rechtspersoon  01/01/1983 - ∞
10020 Commissaris 01/01/1977 - ∞
10021 Vast vertegenwoordiger Commissaris 01/01/1980 - 31/12/2016
10022 Vertegenwoordiger (niet bestuurder) 01/01/1990 - ∞
10023 Administrateur-generaal 01/01/1993 - ∞
10030 Vereffenaar 01/01/1959 - ∞
10031 Wettelijk vertegenwoordiger 01/01/1970 - ∞
10032 Vertegenwoordiger (bijkantoor) 01/01/1954 - ∞
10033 Algemeen directeur (Vlaamse Gewest) 01/01/1984 - ∞
10041 Burgemeester 01/01/1983 - ∞
10042 Secretaris / Directeur-Generaal 01/01/1980 - ∞
10045 Lid zonecollege 01/01/2015 - ∞
10500 Contactpersoon EDRL 01/01/2010 - ∞
11000 Notaris-plaatsvervanger 01/01/2013 - ∞
12000 Waarnemend gerechtsdeurwaarder 01/01/1983 - ∞
90000 Sekwester (aangeduid door rechtbank) 01/01/1993 - ∞
90001 Curator (aanstelling door rechtbanken) 01/01/1973 - ∞
90002 Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken) 01/01/1979 - ∞
90003 Commissaris opschorting (aanstelling door rechtbanken) 01/01/1990 - ∞
90004 Gerechtelijke raadsman (verkwisters) 01/01/2002 - ∞
90005 Gerechtsmandataris 01/01/2010 - ∞