Variabele: Inschrijvingsdatum van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Inschrijvingsdatum van de entiteit

Afkorting

ent_registrationdate

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de inschrijvingsdatum van een entiteit. Dit is de datum waarop de entiteit gecreëerd werd in de databank.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/