Variabele: Ondernemersvaardigheid met vrijstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Ondernemersvaardigheid met vrijstelling

Afkorting

profession_codeexempted

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de ondernemersvaardigheid waarvoor een vrijstelling werd bekomen.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Verworven rechten:actief bij de start van de reglementering 01/01/1954 - ∞
2 De onderneming is geen kmo (art.2 kmo-pw 10/2/98) 01/01/1958 - ∞
3 Vrijstelling vastgoedmakelaar (art,4 kmo-pw 10/2/98) 01/01/1990 - ∞
4 Vrijstelling stagiair-vastgoedmakelaar (art.4 kmo-pw 10/2/98) 01/01/2007 - ∞
5 Vrijstelling verzekeringsagent (art.4 kmo-pw 10/2/98) 01/01/2001 - ∞
6 Vrijstelling verzekeringsmakelaar (art.4 kmo-pw 10/2/98) 01/01/1968 - ∞
7 Vrijstelling autorijschool (art.4 kmo-pw 10/2/98) 01/01/2008 - ∞
8 Vrijstelling personenvervoer (art.4 kmo-pw 10/2/98) 01/01/1990 - ∞
9 Vrijstelling goederenvervoer weg (art.4 kmo-pw 10/2/98) 01/01/1994 - ∞
10 Vrijstelling goederenvervoer water (art.4 kmo-pw 10/2/98) 01/01/1990 - ∞
11 Vrijstelling thuisverkoop (art4 kmo-pw 10/2/98)  01/01/1988 - ∞
12 Overlevende partner (art.10 kmo-pw 10/2/98) 01/01/2002 - ∞
13 Kind overleden ondernemingshoofd (art.11 kmo-pw 10/2/98) 01/01/1999 - ∞
14 Overnemer onderneming (art.11 kmo-pw 10/2/98) 01/01/1988 - ∞
15 Geen beslissing vestigingsraad (art.3§5 wet 26/6/02) 01/01/2008 - ∞
16 Vrijstelling bank- en beleggingsdienst (art4 kmo-pw 10/2/98) 01/01/1998 - ∞
17 Vrijstelling richtlijn 2005/36 beroepskwalificaties 01/01/1991 - ∞