Variabele: Reden stopzetting van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden stopzetting van de entiteit

Afkorting

ent_stopreason

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de reden van de stopzetting van de entiteit.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
006 Stopgezet wegens vervanging nummer dubbele gereg. entiteit 01/01/1954 - ∞
011 Activiteitstopzetting in België 01/01/1954 - ∞
014 Sluiting van de vereffening 01/01/1954 - ∞
015 Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1954 - ∞
016 Stopzetting activiteiten 01/01/1954 - ∞
017 Overdracht geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon 01/01/1954 - ∞
018 Stopgezet in bekendmaking 01/01/1954 - ∞
019 Stopzetting van een EDRL of niet-EU entiteit 01/01/1954 - ∞
021 Fusie door overneming 01/01/1954 - ∞
022 Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap 01/01/1954 - ∞
023 Splitsing 01/01/1954 - 31/12/2004
024 Splitsing door opslorping 01/01/1954 - ∞
025 Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen 01/01/1954 - ∞
026 Gemengde splitsing 01/01/1954 - ∞
050 Stopzetting in opening faillissement 01/01/1954 - ∞
051 Sluiting van het faillissement in geval verschoonbaarheid 01/01/1954 - ∞
052 Sluiting v/h faillissement geval  niet-verschoonbaarheid 01/01/1954 - ∞
053 Vonnis sluiting van het faillissement 01/01/1954 - ∞
054 Stopzetting in sluiting faillissement 01/01/1954 - ∞
111 Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register 01/01/1954 - ∞