Variabele: Reden stopzetting van de functie

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden stopzetting van de functie

Afkorting

function_endreason

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de reden van de stopzetting van de functie.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
3 Overlijden 01/01/1954 - ∞
4 Ontslag 01/01/1954 - ∞
5 Einde opdracht 01/01/1954 - ∞
6 Stopgezet wegens vervanging nummer dubbele gereg. entiteit 01/01/1954 - ∞
10 Ontbinding van rechtswege door het verlopen van de termijn 01/01/1991 - 31/12/2011
11 Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) 01/01/1954 - ∞
12 Vervroegde ontbinding 01/01/1984 - 31/12/2014
13 Juridische ontbinding 01/01/1975 - 31/12/2011
14 Sluiting van de vereffening 01/01/1954 - ∞
15 Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1954 - ∞
16 Activiteitstopzetting geregistreerde entiteit-nat. persoon 01/01/1954 - ∞
17 Overdracht geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon 01/01/1954 - ∞
18 Stopgezet in bekendmaking 01/01/1964 - ∞
19 Stopzetting van een EDRL of niet-EU entiteit 01/01/2009 - ∞
21 Fusie door overneming 01/01/1954 - ∞
22 Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap 01/01/1988 - ∞
24 Splitsing door opslorping 01/01/1987 - ∞
25 Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen 01/01/1973 - ∞
26 Gemengde splitsing 01/01/1973 - ∞
30 Beroepsverbod 01/01/2003 - ∞
50 Stopzetting in opening faillissement 01/01/1954 - ∞
51 Sluiting van het faillissement in geval verschoonbaarheid 01/01/1954 - ∞
52 Sluiting v/h faillissement met niet-verschoonbaarheid 01/01/1954 - 31/12/2019
53 Sluiting van het faillissement 01/01/1954 - ∞
54 Stopzetting in sluiting faillissement 01/01/1954 - ∞
80 Stopzetting vestigingseenheid 01/01/1997 - 31/12/2010
81 Overdracht vestigingseenheid 01/01/1991 - 31/12/2012
82 Overdracht entiteit 01/01/1971 - ∞
100 Ambtshalve doorhaling 01/01/1973 - ∞
111 Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register 01/01/2005 - ∞
200 Kaart niet omgeruild KB 11 maart 2013   01/01/2006 - ∞
999 Geannuleerd dossier 01/01/1995 - ∞