Variabele: Status van de entiteit gedurende de rechtstoestand

Een verbetering voorstellen

Naam

Status van de entiteit gedurende de rechtstoestand

Afkorting

jursit_status

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de status van de entiteit gedurende een bepaalde rechtstoestand.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
AC Actief 01/01/1954 - ∞
AF Afgesloten 01/01/2008 - ∞
BK Bekendgemaakt 01/01/1954 - ∞
JU Juridische creatie 01/01/1954 - ∞
ST Stopgezet 01/01/1954 - ∞