Variabele: Status van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Status van de entiteit

Afkorting

ent_status

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de status van de entiteit binnen de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze status duidt aan in welk stadium van zijn levenscyclus de entiteit zich bevindt in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
AC Actief 01/01/1954 - ∞
AF Afgesloten 01/01/1954 - ∞
AN Geannuleerd 01/01/1954 - ∞
BK Bekendgemaakt 01/01/1954 - ∞
JU Juridische creatie 01/01/1954 - ∞
ST Stopgezet 01/01/1954 - ∞