Variabele: Aard tewerkstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Aard tewerkstelling

Afkorting

Natservcd

Thema

Arbeidsregime, Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft meer informatie over de aard van de tewerkstelling gedurende de respectievelijke periode.

Bron

DWH_SDPSP_LPD_CAREER

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wordt niet gebruikt voor de berekening van het pensioen maar geeft enkel informatie over de aard van de tewerkstelling.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
01 Tijdelijk 01/01/2004 - 31/03/2016
02 Waarnemend 01/01/2004 - 31/03/2016
03 Stagedoend 01/01/2004 - 31/03/2016
04 Definitief 01/01/2004 - 31/03/2016
05 Andere 01/01/2004 - 31/03/2016
06 Voorlopig 01/01/2004 - 31/03/2016
07 Vacant 01/01/2004 - 31/03/2016
08 Niet vacant 01/01/2004 - 31/03/2016
09 Permanent waarnemend 01/01/2004 - 31/03/2016
10 Niet permanent waarnemend 01/01/2004 - 31/03/2016
11 Contractueel 01/01/2004 - 31/03/2016
12 Mandaat 01/01/2004 - 31/03/2016
13 Aangesteld 01/01/2004 - 31/03/2016
14 Gelijkgesteld 01/01/2004 - 31/03/2016
15 Contractueel - precair statuut 01/01/2012 - 31/03/2016