Variabele: Bestuurlijk niveau van de laatste werkgever

Een verbetering voorstellen

Naam

Bestuurlijk niveau van de laatste werkgever

Afkorting

Governmentcd

Thema

Pensioenen, Werkgever

Definitie/omschrijving

Bestuurlijk niveau van de laatste werkgever

Bron

DWH_SDPSP_CARRIERE

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
XX Onbekend 01/01/2001 - 31/12/2007
1 Federaal 01/01/2001 - 31/12/2007
2 Vlaamse Gemeenschap 01/01/2001 - 31/12/2007
3 Franse Gemeenschap 01/01/2001 - 31/12/2007
4 Duitstalige Gemeenschap 01/01/2001 - 31/12/2007
5 Waals Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
6 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
7 Provincie 01/01/2001 - 31/12/2007
8 Gemeente Vlaams Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
9 OCMW- Vlaams Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
10 Intercommunale- Vlaams Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
11 Gemeente- Waals Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
12 OCMW- Waals Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
13 Intercommunale- Waals Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
14 Gemeente - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
15 OCMW- Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
16 Intercommunale-Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
17 Voormalig Nationale Instelling 01/01/2001 - 31/12/2007
18 Autonoom organisme 01/01/2001 - 31/12/2007
19 Geïntegreerde politiediensten: federaal niveau 01/01/2001 - 31/12/2007
20 Geïntegreerde politiediensten: lokaal niveau, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten ( SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2007
01 Federaal - ambtenaren 01/01/2008 - 31/03/2016
02 Federaal - speciale korpsen 01/01/2008 - 31/03/2016
03 Federaal - autonome overheidsbedrijven 01/01/2008 - 31/03/2016
04 Federaal - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
05 Federaal - erediensten 01/01/2008 - 31/03/2016
06 Federaal - leger 01/01/2008 - 31/03/2016
07 Federaal - geïntegreerde politie 01/01/2008 - 31/03/2016
08 Federaal - vroegere Rijkswacht 01/01/2008 - 31/03/2016
17 Voormalig nationale instelling 01/01/2008 - 31/03/2016
20 Vlaams gewest - gemeenten 01/01/2008 - 31/03/2016
21 Vlaams gewest - OCMW 01/01/2008 - 31/03/2016
22 Vlaams gewest - intercommunales 01/01/2008 - 31/03/2016
23 Vlaamse gemeenschap - gewest - departementen 01/01/2008 - 31/03/2016
24 Vlaamse gemeenschap - gewest - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
25 Vlaamse gemeenschap - gemeenschapsonderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
26 Vlaamse gemeenschap - officieel gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
27 Vlaamse gemeenschap - vrij gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
28 Vlaams gewest - provincie 01/01/2008 - 31/03/2016
30 Waals gewest - gemeenten 01/01/2008 - 31/03/2016
31 Waals gewest - OCMW 01/01/2008 - 31/03/2016
32 Waals gewest - intercommunales 01/01/2008 - 31/03/2016
33 Waals gewest - departementen 01/01/2008 - 31/03/2016
34 Waals gewest - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
35 Waals gewest - provincie 01/01/2008 - 31/03/2016
40 Brussels Hoofdstedelijk Gewest - gemeenten 01/01/2008 - 31/03/2016
41 Brussels Hoofdstedelijk Gewest - OCMW 01/01/2008 - 31/03/2016
42 Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - intercommunales 01/01/2008 - 31/03/2016
43 Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - departementen 01/01/2008 - 31/03/2016
44 Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
50 Franse gemeenschap - departementen 01/01/2008 - 31/03/2016
51 Franse gemeenschap - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
52 Franse gemeenschap - gemeenschapsonderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
53 Franse gemeenschap - officieel gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
54 Franse gemeenschap - vrij gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
60 Duitstalige gemeenschap - departementen 01/01/2008 - 31/03/2016
61 Duitstalige gemeenschap - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
62 Duitstalige gemeenschap - gemeenschapsonderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
63 Duitstalige gemeenschap - officieel gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
64 Duitstalige gemeenschap - vrij gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
65 Duitstalige gemeenschap - gemeenten 01/01/2008 - 31/03/2016
66 Duitstalige gemeenschap - OCMW 01/01/2008 - 31/03/2016
67 Duitstalige gemeenschap - intercommunales 01/01/2008 - 31/03/2016
0P Federaal - Politie 01/01/2014 - 31/03/2016
2P Vlaams Gewest - Politiezones 01/01/2014 - 31/03/2016
3P Waals Gewest - Politiezones 01/01/2014 - 31/03/2016
4P Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Politiezones 01/01/2014 - 31/03/2016