Variabele: Reden oppensioenstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden oppensioenstelling

Afkorting

Preascd

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Reden van oppensioenstelling

Bron

DWH_SDPSP_CARRIERE

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2005

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele wordt niet altijd correct ingevuld.
  • De codes zijn sterk geëvolueerd door de wijzigende wetgeving
  • Deze variabele wordt vanaf 2006 vervangen door de variabele "reden_pensioen", die minder gedetailleerde informatie bevat. Voor een conversie naar deze variabele zie bijlage1.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Onbekend 01/01/2001 - 31/12/2005
1 Pensioen wegens anciënniteit op leeftijdsgrens 01/01/2001 - 31/12/2005
2 Pensioen van ambtswege 01/01/2001 - 31/12/2005
3 Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid 01/01/2001 - 31/12/2005
4 Pensioen wegens beroepsziekte of arbeidsongeval 01/01/2001 - 31/12/2005
5 Pensioen wegens arbeidsongeval of wegens een ongeval op weg van/naar het werk 01/01/2001 - 31/12/2005
6 Ontslagnemer, ontslagen of afgezet voor 1 januari 1977 met minstens 15 jaar dienst of minder dan 15 jaar dienst maar met validering door persoonlijke bijdragen tot 15 jaar dienst. 01/01/2001 - 31/12/2005
7 Ontslagnemer, ontslagen of afgezet vanaf 1 januari 1977 met minstens 5 jaar dienst. 01/01/2001 - 31/12/2005
10 Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 1 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
11 Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 2 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
12 Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 3 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
13 Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art.2, A, 3, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
14 Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 3, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
15 Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art.2, A, 3, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
16 Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 2, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
17 Verminderd pensioen verleend door de Koning, art. 2, B, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
18 Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 1 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
19 Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 2 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
20 Pensioen van ambtswege op aanvraag, art. 3, A, 3 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
21 Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
22 Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
23 Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 5 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
24 Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, A, 5 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
25 Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 6 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
26 Pensioen van ambtswege, art. 3, B, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
27 Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, B, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
28 Pensioen van ambtswege, art. 3, B, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
29 Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, B, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
30 Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 3, C, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
31 Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 3, D, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
40 Vervroegd pensioen op aanvraag 01/01/2001 - 31/12/2005
41 Uitgesteld pensioen (Wet 5 augustus 1978) 01/01/2001 - 31/12/2005
43 Vervroegd pensioen van ambtswege (365 dagen afwezigheid wegens ziekte na 60ste verjaardag) 01/01/2001 - 31/12/2005
44 Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 115 Wet 14 februari 1961 01/01/2001 - 31/12/2005
45 Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 117, Wet 14 februari 1961 01/01/2001 - 31/12/2005
46 Vervroegd pensioen van ambtswege (548 dagen afwezigheid wegens ziekte na 60ste verjaardag) 01/01/2001 - 31/12/2005
50 Pensioen op aanvraag in het onderwijs (50-54 jaar) 01/01/2001 - 31/12/2005
51 Pensioen op aanvraag in het onderwijs (55-59 jaar) 01/01/2001 - 31/12/2005
52 Pensioen op aanvraag in het onderwijs (60-64 jaar) 01/01/2001 - 31/12/2005
53 Pensioen wegens anciënniteit na de leeftijdsgrens 01/01/2001 - 31/12/2005
55 Vervroegd pensioen, Wet 7 maart 1978 (gemeenten) 01/01/2001 - 31/12/2005
56 Ambtshalve op pensioen, Wet 29 juni 1976 (gemeenten) 01/01/2001 - 31/12/2005
57 Ambtshalve op pensioen, Wet 22 december 1989 (gemeenten) 01/01/2001 - 31/12/2005
58 Pensioen voor beperkte loopbaan, toegekend op basis van een gemeentelijke pensioenreglementering 01/01/2001 - 31/12/2005
59 Pensioen op aanvraag wet 29 juni 1976 01/01/2001 - 31/12/2005
60 Emeritaatspensioen 01/01/2001 - 31/12/2005
70 Koloniaal rustpensioen na 15 jaar dienst, art. 10 Wet 21 mei 1964 01/01/2001 - 31/12/2005
71 Koloniaal rustpensioen na 15 jaar fictieve dienst 01/01/2001 - 31/12/2005
72 Koloniaal rustpensioen op 60 jarige leeftijd 01/01/2001 - 31/12/2005
73 Koloniaal rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid 01/01/2001 - 31/12/2005
74 Koloniaal rustpensioen na 15 jaar dienst, Decreet van 23 juli 1949 01/01/2001 - 31/12/2005
80 Onmiddellijk pensioen, art. 46 Wet 15 mei 1984 01/01/2001 - 31/12/2005
81 Uitgesteld pensioen, art. 46 Wet 15 mei 1984 01/01/2001 - 31/12/2005
82 Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 58 jaar, art. 5 Wet 30 maart 2001 (politie) 01/01/2001 - 31/12/2005
83 Vervroegd pensioen van ambtswege (365 dagen afwezigheid wegens ziekte vanaf 60 jaar (politie vanaf 58 jaar, art. 6 Wet van 30 maart 2001)) 01/01/2001 - 31/12/2005
84 Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 54 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 1 Wet 30 maart 2001 (politie) 01/01/2001 - 31/12/2005
85 Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 56 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 2 Wet 30 maart 2001 (politie) 01/01/2001 - 31/12/2005
86 Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 58 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 3 Wet 30 maart 2001 (politie) 01/01/2001 - 31/12/2005
87 Vervroegd pensioen van ambtswege (1ste dag volgend op de maand van terbeschikkingstelling), Art. 82 Wet 26 maart 2002 (politie) 01/01/2001 - 31/12/2005
91 Overleden in activiteit 01/01/2001 - 31/12/2005
92 Overleden in activiteit ingevolge arbeidsongeval 01/01/2001 - 31/12/2005
93 Overleden in activiteit ingevolge beroepsziekte 01/01/2001 - 31/12/2005
94 Overleden in activiteit ingevolge ongeval op weg van/naar het werk 01/01/2001 - 31/12/2005
95 Overlijden van de echtgenoot 01/01/2001 - 31/12/2005
96 Overlijden van de gewezen echtgenoot 01/01/2001 - 31/12/2005
97 Overlijden van de vader 01/01/2001 - 31/12/2005
98 Overlijden van de moeder 01/01/2001 - 31/12/2005
99 Overlijden van een andere persoon 01/01/2001 - 31/12/2005

Conversietabel reden oppensioenstelling

preascd (01/01/2001 – 31/12/2005)

reden_pensioen (01/01/2006 – 99/99/9999)

0

Onbekend

Andere

1

Pensioen wegens anciënniteit op leeftijdsgrens

Leeftijdsgrens

2

Pensioen van ambtswege

Ambtswege

3

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

Lichamelijke ongeschiktheid

4

Pensioen wegens beroepsziekte of arbeidsongeval

Lichamelijke ongeschiktheid

5

Pensioen wegens arbeidsongeval of wegens een ongeval op weg van/naar het werk

Lichamelijke ongeschiktheid

6

Ontslagnemer, ontslagen of afgezet voor 1 januari 1977 met minstens 15 jaar dienst of minder dan 15 jaar dienst maar met validering door persoonlijke bijdragen tot 15 jaar dienst.

Andere

7

Ontslagnemer, ontslagen of afgezet vanaf 1 januari 1977 met minstens 5 jaar dienst.

Andere

10

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 1 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

11

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 2 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

12

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 3 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

13

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art.2, A, 3, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

14

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 3, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

15

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art.2, A, 3, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

16

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 2, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Lichamelijke ongeschiktheid

17

Verminderd pensioen verleend door de Koning, art. 2, B, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Andere

18

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 1 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

19

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 2 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

20

Pensioen van ambtswege op aanvraag, art. 3, A, 3 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

21

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Andere

22

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

23

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 5 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

24

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, A, 5 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Andere

25

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 6 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

26

Pensioen van ambtswege, art. 3, B, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

27

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, B, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

28

Pensioen van ambtswege, art. 3, B, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

29

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, B, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

30

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 3, C, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Lichamelijke ongeschiktheid

31

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 3, D, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Lichamelijke ongeschiktheid

40

Vervroegd pensioen op aanvraag

Vervroegd op aanvraag

41

Uitgesteld pensioen (Wet 5 augustus 1978)

Uitgesteld

43

Vervroegd pensioen van ambtswege (365 dagen afwezigheid wegens ziekte na 60ste verjaardag)

Lichamelijke ongeschiktheid

44

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 115 Wet 14 februari 1961

Leeftijdsgrens

45

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 117, Wet 14 februari 1961

Lichamelijke ongeschiktheid

46

Vervroegd pensioen van ambtswege (548 dagen afwezigheid wegens ziekte na 60ste verjaardag)

Lichamelijke ongeschiktheid

50

Pensioen op aanvraag in het onderwijs (50-54 jaar)

Vervroegd op aanvraag

51

Pensioen op aanvraag in het onderwijs (55-59 jaar)

Vervroegd op aanvraag

52

Pensioen op aanvraag in het onderwijs (60-64 jaar)

Vervroegd op aanvraag

53

Pensioen wegens anciënniteit na de leeftijdsgrens

Leeftijdsgrens

55

Vervroegd pensioen, Wet 7 maart 1978 (gemeenten)

Andere

56

Ambtshalve op pensioen, Wet 29 juni 1976 (gemeenten)

Ambtswege

57

Ambtshalve op pensioen, Wet 22 december 1989 (gemeenten)

Ambtswege

58

Pensioen voor beperkte loopbaan, toegekend op basis van een gemeentelijke pensioenreglementering

Andere

59

Pensioen op aanvraag wet 29 juni 1976

Andere

60

Emeritaatspensioen

Andere

70

Koloniaal rustpensioen na 15 jaar dienst, art. 10 Wet 21 mei 1964

Andere

71

Koloniaal rustpensioen na 15 jaar fictieve dienst

Andere

72

Koloniaal rustpensioen op 60 jarige leeftijd

Andere

73

Koloniaal rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

Lichamelijke ongeschiktheid

74

Koloniaal rustpensioen na 15 jaar dienst, Decreet van 23 juli 1949

Andere

80

Onmiddellijk pensioen, art. 46 Wet 15 mei 1984

Vervroegd op aanvraag

81

Uitgesteld pensioen, art. 46 Wet 15 mei 1984

Uitgesteld

82

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 58 jaar, art. 5 Wet 30 maart 2001 (p olitie)

Vervroegd op aanvraag

83

Vervroegd pensioen van ambtswege (365 dagen afwezigheid wegens ziekte vanaf 60 jaar (politie vanaf 58 jaar, art. 6 Wet van 30 maart 2001))

Lichamelijke ongeschiktheid

84

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 54 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 1 Wet 30 maart 2001 (politie)

Vervroegd op aanvraag

85

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 56 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 2 Wet 30 maart 2001 (politie)

Vervroegd op aanvraag

86

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 58 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 3 Wet 30 maart 2001 (politie)

Vervroegd op aanvraag

87

Vervroegd pensioen van ambtswege (1ste dag volgend op de maand van terbeschikkingstelling), Art. 82 Wet 26 maart 2002 (politie)

Vervroegd op aanvraag

91

Overleden in activiteit

Andere

92

Overleden in activiteit ingevolge arbeidsongeval

Andere

93

Overleden in activiteit ingevolge beroepsziekte

Andere

94

Overleden in activiteit ingevolge ongeval op weg van/naar het werk

Andere

95

Overlijden van de echtgenoot

Andere

96

Overlijden van de gewezen echtgenoot

Andere

97

Overlijden van de vader

Andere

98

Overlijden van de moeder

Andere

99

Overlijden van een andere persoon

Andere