Variabele: IT202 - codes grootouder 21

Een verbetering voorstellen

Naam

IT202 - codes grootouder 21

Afkorting

It202_codes_grootouder21

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Reden van verblijf grootouder 21.

Bron

DWH_RN_Origine

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/2008 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele werd pas in maart 2008 in gebruik genomen, en is aanvankelijk erg onvolledig. Pas in 2013 is de vervollediging ervan (nagenoeg) helemaal afgerond.

Voor kinderen is deze variabele dikwijls niet ingevuld, daar waar de ouders wel een waarde toegekend hebben gekregen. In dat geval hadden die kinderen een code moeten krijgen die wijst op familiehereniging.

Alleen de eerste code werd geregistreerd, ze werd niet geactualiseerd wanneer de betrokkene van code wijzigde.

Het verdient aanbeveling deze variabele pas vanaf 2010 te gebruiken.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Gezinshereniging, samenwoonst en adoptie 31/12/2008 - ∞
2 Asiel en diverse bescherming 31/12/2008 - ∞
3 Regularisatie 31/12/2008 - ∞
4 Werknemer 31/12/2008 - ∞
5 Andere redenen 31/12/2008 - ∞
6 Student 31/12/2008 - ∞
7 Langdurig ingezetene 31/12/2008 - ∞
8 Vreemdeling die een bijzonder statuut geniet 31/12/2008 - ∞