Variabele: Verwantschapsrelatie met de referentiepersoon

Een verbetering voorstellen

Naam

Verwantschapsrelatie met de referentiepersoon

Afkorting

Relatie

Thema

Gezinsgegevens, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Code van de relatie van de persoon tot de referentiepersoon (op 1 januari).

Bron

DWH_RN_BCSS_BisTer

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De gemeentelijke overheden registreren per referentiepersoon de INSZ-nummers van de gezinsleden, alsook de verwantschapsrelatie van elk gezinslid ten aanzien van de referentiepersoon. De onderlinge relatie tussen de gezinsleden die niet referentiepersoon zijn, blijft onbekend. In nieuw samengestelde gezinnen - zeker als er geen nieuw huwelijk wordt gesloten - kunnen de precieze gezinsrelaties daarom moeilijk achterhaald worden.
  • De betrouwbaarheid van deze variabele is niet optimaal gezien de registratie ervan door de gemeenten niet altijd nauwkeurig gebeurt.
  • De bron is in dit geval beperkt tot Rijksregistergegevens.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
00 Onbekend 01/01/1998 - 31/12/1999
01 Referentiepersoon 01/01/1998 - ∞
02 Echtgenoot, echtgenote 01/01/1998 - ∞
03 Zoon, dochter 01/01/1998 - ∞
04 Schoonzoon, schoondochter 01/01/1998 - ∞
05 Kleinzoon, kleindochter 01/01/1998 - ∞
06 Vader, moeder 01/01/1998 - ∞
07 Schoonvader, schoonmoeder 01/01/1998 - ∞
08 Grootvader, grootmoeder 01/01/1998 - ∞
09 Broer, zuster 01/01/1998 - ∞
10 Schoonbroer, schoonzuster 01/01/1998 - ∞
11 Verwant, verwante 01/01/1998 - ∞
12 Zonder familieverband 01/01/1998 - ∞
13 Stiefzoon, stiefdochter 01/01/1998 - ∞
14 Achterkleinzoon, achterkleindochter 01/01/1998 - ∞
15 Tante, oom 01/01/1998 - ∞
16 Nicht, neef (verwantschap: 3de graad) 01/01/1998 - ∞
17 Nicht, neef (verwantschap: 4de graad) 01/01/1998 - ∞
20 Gemeenschappen, tehuizen 01/01/1998 - ∞
21 Partner 01/01/2018 - ∞ Samenlevingsovereenkomst afgesloten in het buitenland
22 Wettelijk samenwonende 01/01/2018 - ∞ Samenlevingsovereenkomst afgesloten in België
23 Meemoederschap 01/01/2018 - ∞