Variabele: Soort reden III

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort reden III

Afkorting

rij_x3

Thema

Activering van de werkloze, Sancties

Definitie/omschrijving

Deze variabele hergroepeert meerdere motiveringen tot sanctionering. Het gaat om een hergroepering op het minst gedetailleerde niveau. Een opmerking geeft aan of de maatregel een bevoegdheid op federaal of op gewestelijk niveau is.

Bron

DWH_ONEM_Sanctions_VI

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
111 Afdanking om billijke reden 01/01/2016 - ∞ Federaal
112 Werkverlating 01/01/2016 - ∞ Federaal
113 Zich niet aanmelden op het werkloosheidskantoor 01/01/2016 - ∞ Federaal
211 Onjuiste, onvolledige of laattijdige verklaring 01/01/2016 - ∞ Federaal
212 Onrechtmatige stempel, misbruik controlekaart 01/01/2016 - ∞ Federaal
213 Opmaken van onjuiste stukken, vals stempelmerk 01/01/2016 - ∞ Federaal
411 Werkweigering 01/01/2016 - ∞ Regionaal
413 Afdanking, stopzetting of weigering van een beroepsopleiding 01/01/2016 - ∞ Regionaal
414 Zich niet aanmelden bij een werkgever 01/01/2016 - ∞ Regionaal
415 Zich niet aanmelden bij het PWA, plaatsingsdienst, dienst beroepsopleiding 01/01/2016 - ∞ Regionaal
416 Weigering deelname aan, stopzetting of mislukking van een inschakelingsparcours 01/01/2016 - ∞ Regionaal
417 Weigering outplacement of weigering inschrijving in een tewerkstellingscel 01/01/2016 - ∞ Regionaal
511 Uitsluiting door de gewesten in geval van onbeschikbaarheid of schrapping als werkzoekende 01/01/2016 - ∞ Regionaal
521 Uitsluiting door de RVA op basis van artikels 56-58 (niet-vergoedbaarheid) 01/01/2016 - ∞ Federaal
711 Tijdelijke schorsing van de uitkering 01/01/2016 - ∞ Regionaal
712 Tijdelijke vermindering van de uitkering
01/01/2016 - ∞ Regionaal
713 Vermindering van de uitkering, gevolgd door een uitsluiting 01/01/2016 - ∞ Regionaal
714 Uitsluiting 01/01/2016 - ∞ Regionaal
721 Dispo Gewest: verwittigingen 01/01/2016 - ∞ Regionaal
741 Voorlopige schorsingen voor afwezigheid 01/01/2016 - ∞ Regionaal
. Vrijwillige verzaking 01/01/2016 - ∞ Regionaal