Variabele: Statuut van de persoon t.o.v. de RVA

Een verbetering voorstellen

Naam

Statuut van de persoon t.o.v. de RVA

Afkorting

FICHE7

Thema

Activering van de werkloze, Brugpensioenen, Loopbaanonderbreking/tijdskrediet, PWA, Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Voor de werkloosheid geeft de variabele aan waarom de persoon uitkeringen heeft ontvangen in de loop van de referentiemaand (op basis van arbeidsprestaties, na studies, als werkzoekende of niet-werkzoekende, ...).

Voor de tijdelijke werkloosheid geeft de variabele aan of de persoon tijdelijk werkloos is en waarom, voor het brugpensioen geeft de variabele aan of het om een voltijds of deeltijds brugpensioen gaat, voor de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet geeft de variabele aan in welk kader de gerechtigde een beroep doet op de maatregel, voor de inkomensgarantie-uitkering geeft de variabele aan dat de persoon deze uitkering geniet, voor de activering van de werkloosheidsuitkeringen geeft de variabele het programma aan waarin de persoon zich bevindt.

Zie bijlage1 voor een overzicht van de voorwaarden voor het genot van werkloosheidsuitkeringen. Zie bijlage2 voor een overzicht van de verschillende uitkeringscategorieën. Zie bijlage3 voor een overzicht van de tewerkstelling in het kader van PWA. Zie bijlage6 voor een overzicht van de tijdelijke werkloosheidscategorieën en de voorwaarden ervoor. Zie bijlage7 voor een overzicht van hetconventioneel brugpensioen. Zie bijlage8 voor een overzicht van de verschillende regimes tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Zie bijlage9 voor een overzicht van de voorwaarden voor een inkomensgarantie-uitkering (IGU). Zie bijlage10 voor een overzicht van de verschillende maatregelen die de activering van de werkloosheidsuitkering beogen.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 WE wz. UVW, na arbeid, voltijdse werknemers 01/01/1998 - ∞
2 WE wz. UVW, na arbeid, voltijdse werknemers 01/01/1998 - ∞
3 WE wz. UVW, na studies, voltijdse werknemers 01/01/1998 - ∞
4 WE wz. UVW, na arbeid, voltijdse werknemers 01/01/1998 - 31/03/2012
5 WE wz. UVW, na arbeid, voltijdse werknemers 01/01/1998 - 31/03/2013
6 WE gerechtigden op overbruggingsuitkering 01/01/1998 - 30/06/2010
7 WE niet wz. UVW, oudere werklozen 01/01/1998 - ∞
8 WE niet wz. UVW, sociale en familiale moeilijkheden 01/01/1998 - 31/12/2016
9 WE niet wz. UVW, andere studies en opleidingen 01/01/1998 - 31/12/2008
10 WE niet wz. UVW, andere studies en opleidingen 01/01/1998 - ∞
11 WE niet wz. UVW, andere studies en opleidingen 01/01/1998 - ∞
12 WE wz. UVW, beschermingsuitkeringen 30/09/2020 - ∞ Cette allocation est destinée à certains allocataires d’insertion qui arrivent en fin de droit. Pour avoir droit à l’allocation de sauvegarde, l’allocataire d’insertion doit être reconnu comme « non mobilisable » avant la date de fin de droit aux allocations d’insertion et avoir suivi un trajet spécifique ou adapté.La reconnaissance comme demandeur d’emploi « non mobilisables » est donc octroyée par le  service régional de l’emploi compétent (ACTIRIS, ADG, FOREM ou VDAB). Cette reconnaissance est accordée pendant une période renouvelable de deux ans. L’allocation de sauvegarde est accordée par l’ONEM tant que le chômeur est couvert par une reconnaissance comme demandeur d’emploi non mobilisable et qu’il participe positivement au processus d’accompagnement spécifique proposé par ce service.Source : Site de l'ONEM (https://www.onem.be/fr/nouveau/nouvelle-allocation-de-sauvegarde-partir-du-1er-octobre-2020)
13 WE niet wz. UVW, vrijwillige activiteit in buitenland 01/01/1998 - ∞
14 WE niet wz. UVW die een beroepsopleiding volgen 01/01/1998 - ∞
15 WE niet wz. UVW die een beroepsopleiding volgen 01/01/1998 - ∞
16 WE tewerkgestelden in beschutte werkplaats 01/01/1998 - ∞
17 WE vrijwillig deeltijdse werknemers 01/01/1998 - 31/12/2012
18 WE deeltijdse werknemers met behoud van rechten en met IGU 01/01/1998 - 31/12/2015
19 WE deeltijdse werknemers met behoud van rechten en met IGU 01/01/1998 - ∞ IGU: inkomensgarantie-uitkering
20 WE tijdelijk werklozen, voltijdse werknemers 01/01/1998 - ∞ Opmerking COVID-19: de bron van deze variabele laat geen onderscheid maken tussen tijdelijke werkloosheid veroorzaakt door de COVID-19-epidemie en werkloosheid die niet door de epidemie wordt veroorzaakt. Voor meer informatie over tijdelijke werkloosheid in verband met COVID 19, zie COVID19_ONEM_chômage_temporaire
21 WE tijdelijk werklozen, deeltijds werknemers met behoud van rechten 01/01/1998 - ∞ Opmerking COVID-19: de bron van deze variabele laat geen onderscheid maken tussen tijdelijke werkloosheid veroorzaakt door de COVID-19-epidemie en werkloosheid die niet door de epidemie wordt veroorzaakt. Voor meer informatie over tijdelijke werkloosheid in verband met COVID 19, zie COVID19_ONEM_chômage_temporaire
22 WE tijdelijk werklozen, vrijwillig deeltijdse werknemers 01/01/1998 - ∞ Opmerking COVID-19: de bron van deze variabele laat geen onderscheid maken tussen tijdelijke werkloosheid veroorzaakt door de COVID-19-epidemie en werkloosheid die niet door de epidemie wordt veroorzaakt. Voor meer informatie over tijdelijke werkloosheid in verband met COVID 19, zie COVID19_ONEM_chômage_temporaire
23 WE tijdelijk werklozen, werknemers in halftijds brugpensioen 01/01/1998 - 31/03/2018 Opmerking COVID-19: de bron van deze variabele laat geen onderscheid maken tussen tijdelijke werkloosheid veroorzaakt door de COVID-19-epidemie en werkloosheid die niet door de epidemie wordt veroorzaakt. Voor meer informatie over tijdelijke werkloosheid in verband met COVID 19, zie COVID19_ONEM_chômage_temporaire
26 WE niet wz. UVW, andere studies en opleidingen 01/01/1998 - ∞
27 WE niet wz. UVW, andere studies en opleidingen 01/01/1998 - ∞
28 WE niet wz. UVW, andere studies en opleidingen 01/01/1998 - ∞
29 WE niet wz. UVW, jonge coöperanten 01/01/1998 - ∞
30 WE niet wz. UVW, humanitaire acties 01/01/1998 - ∞
31 WE niet wz. UVW, PWA 01/01/1998 - ∞
32 WE niet wz. UVW, stadswacht 01/01/1998 - ∞
33 AC eerste-werkervaringscontracten 01/01/1998 - 30/06/1998 AC: activering
34 AC eerste-werkervaringscontracten 01/01/1998 - 31/03/1998
35 AC eerste-werkervaringscontracten 01/01/1998 - 30/06/1998
36 BP voltijds brugpensioen 01/04/1998 - 31/12/2006
37 BP voltijds brugpensioen 01/04/1998 - 31/12/2006
38 BP voltijds brugpensioen 01/04/1998 - 31/03/1999
39 BP voltijdsbrugpensioen, niet-werkzoekende 01/09/1998 - 31/12/1998
40 WE niet wz. UVW, andere studies en opleidingen 01/09/1998 - ∞
41 WE niet wz. UVW, andere studies en opleidingen 01/01/1999 - ∞
42 WE niet wz. UVW prestaties in onderwijs 01/09/2000 - ∞
43 WE niet wz. UVW die een beroepsopleiding volgen 01/04/2000 - 30/09/2018
44 WE niet wz. UVW die een beroepsopleiding volgen 01/04/2000 - ∞
45 WE vrijwillig deeltijdse werknemers 01/09/2000 - 31/12/2012
46 WE wz. UVW, na studies, voltijdse werknemers 01/07/2000 - ∞
47 WE wz. UVW, na arbeid, voltijdse werknemers 01/07/2000 - 31/12/2016
48 WE deeltijdse werknemers, met behoud van rechten en IGU 01/09/2005 - ∞
49 WE niet wz. UVW, andere studies en opleidingen 01/09/2009 - ∞
53 WE, Niet-WZ UVW.UVW, vrijwillige militaire inzet(EVMI- 6 maanden) 01/10/2010 - 30/09/2014
54 WE vrijwillig deeltijdse werknemers met IGU 01/07/2013 - ∞
55 WE vrijwillig deeltijdse werknemers, werkzoekenden 01/01/2013 - ∞
56 WE vrijwillig deeltijdse werknemers, niet-werkzoekenden 01/01/2013 - ∞
57 Volledig werklozen, vrijstelling inschrijving als werkzoekende, individueel actieplan GDA 01/01/2015 - ∞
58 Volledig werklozen, vrijstelling inschrijving als werkzoekende, mantelzorg 01/01/2015 - ∞
59 Volledig werklozen, vrijstelling inschrijving als werkzoekende, alternerende opleiding 01/01/2015 - ∞
70 jeugdvakantie 01/01/2002 - ∞
71 jeugdvakantie 01/09/2002 - ∞
72 jeugdvakantie 01/04/2002 - 31/12/2010
80 AC deeltijds doorstromingsprogramma 01/01/1998 - 30/09/1999
81 AC deeltijds doorstromingsprogramma 01/01/1998 - 30/06/1999
82 AC voltijds doorstromingsprogramma 01/01/1998 - 30/06/2002
83 AC voltijds doorstromingsprogramma 01/01/1998 - 30/06/1999
84 AC deeltijds herinschrijvingsprogramma 01/01/1998 - 31/12/2004
85 AC voltijds herinschrijvingsprogramma 01/01/1998 - 31/12/2004
86 AC banenplan 01/01/1998 - 31/12/2002
87 AC eerste-werkervaringscontracten 01/01/1998 - 30/09/2000
97 BP voltijds brugpensioen 01/01/1998 - 30/06/1998
98 Brugpensioen, niet-werkzoekend 01/01/1998 - 31/12/2011
98 Werkloosheid met bedrijfstoeslag, niet-werkzoekend 01/01/2012 - ∞
99 BP halftijds brugpensioen 01/01/1998 - ∞
100 AC deeltijds doorstromingsprogramma 01/04/1998 - 31/12/2000
101 AC deeltijds doorstromingsprogramma 01/04/1998 - 31/12/2001
102 AC deeltijds doorstromingsprogramma 01/04/1998 - 31/12/2001
103 AC deeltijds doorstromingsprogramma 01/04/1998 - 31/12/2000
104 AC deeltijds doorstromingsprogramma 01/04/1998 - 30/09/1999
105 AC deeltijds doorstromingsprogramma 01/04/1998 - 31/12/1999
106 AC voltijds doorstromingsprogramma 01/04/1998 - 31/12/2000
107 AC voltijds doorstromingsprogramma 01/07/1998 - 31/12/2001
108 AC voltijds doorstromingsprogramma 01/04/1998 - 30/09/2002
109 AC voltijds doorstromingsprogramma 01/01/1999 - ∞
110 AC voltijds doorstromingsprogramma 01/01/1999 - 30/06/2018
111 AC voltijds doorstromingsprogramma 01/01/1999 - ∞
112 AC voltijds doorstromingsprogramma 01/01/1999 - ∞
113 AC voltijds doorstromingsprogramma 01/01/1999 - 30/09/2018
114 AC voltijds doorstromingsprogramma 01/01/1999 - ∞
115 AC begeleidingsuitkeringen 01/01/1999 - 30/09/2005
117 HI SINE: uurregeling 1/2 tot kleiner dan 4/5 01/07/1999 - ∞
118 HI SINE: uurregeling is groter of gelijk aan 4/5 01/07/1999 - ∞
119 HI vanaf 37ste maand, uurregeling min. 1/2 en kleiner dan 4/5 01/01/2001 - 31/12/2004
120 HI vanaf 37ste maand, uurregeling is groter of gelijk aan 4/5 01/01/2001 - 31/12/2004
122 invoeginterim: recht op invoeguitkering 01/01/2001 - 31/12/2002
124 invoeggroepering: recht op invoeguitkering 01/07/2001 - 31/12/2002
126 AC activa-plan, recht op de werkuitkering gedurende 1 jaar (vanaf 45j) 01/01/2002 - 31/12/2005
127 AC activa-plan, recht op werkuitkering gedurende 36 maanden 01/01/2002 - 31/12/2006
128 AC werkhervattingstoeslag 01/07/2002 - ∞
130 AC activa-plan-PLUS: werkuitkering gedurende max. 24 maanden 01/01/2003 - ∞
131 AC activa-plan veiligheids- en preventiepersoneel: werkuitkering gedurende max. 60 maanden 01/10/2003 - 30/06/2019
132 AC activa-plan veiligheids- en preventiepersoneel: werkuitkering gedurende volledige duur tewerkstelling 01/04/2004 - 30/06/2019
133 AC gewoon activa-plan interim: werkuitkering gedurende max. 12 maanden 01/01/2003 - 31/12/2004
134 AC gewoon activa-plan interim: werkuitkering gedurende max. 36 maanden 01/01/2003 - 31/12/2006
135 AC gewoon activa-plan kortlopende contracten: werkuitkering gedurende max. 12 maanden 01/01/2003 - 31/12/2003
136 AC gewoon activa-plan kortlopende contracten: werkuitkering gedurende max. 36 maanden 01/01/2003 - 31/03/2006
137 AC activa-plan- PLUS kortlopende contracten: werkuitkering gedurende max. 24 maanden 01/04/2003 - 30/06/2010
138 AC gewoon activa-plan - olievervuiling kust: werkuitkering gedurende beperkte periode 01/01/1998 - 31/03/2015
140 AC, jongeren-activa opleidingsplan 01/04/2003 - 31/03/2017
141 AC SINE: tewerkst. vóór 2004 en min. 1/2 van voltijdse tew.; tew.breuk herzien na 2003 en berekening uitk. conform regeling vanaf 1/1/2004 01/10/2004 - ∞
142 AC SINE: tewerkst. vóór 2004 en min. 4/5 van voltijdse tew. ; tew.breuk herzien na 2003 en berekening uitk. conform regeling vanaf 1/1/2004 01/10/2004 - ∞
143 AC SINE: tewerkstell. va. 2004; berekening uitk. cfr. regeling vanaf 1/01/2004 - max. 12 kwartalen 01/01/2004 - ∞
144 AC SINE: tewerkstell. va. 2004; berekening uitk. cfr. regeling vanaf 1/01/2004 - max. 21 kwartalen 01/01/2004 - ∞
145 AC SINE: tewerkstell. va. 2004; berekening uitk. cfr. regeling vanaf 1/01/2004 - onbeperkt. 01/01/2004 - ∞
146 AC gewoon activa-plan of activa-plan sluiting - interimcontracten - werkuitk. 24 maanden 01/01/2004 - 31/12/2015
147 AC gewoon activa-plan - werkuitk. 16 maanden 01/01/2004 - 31/03/2020
148 AC gewoon activa-plan - interimcontracten - werkuitk. 16 m 01/01/2004 - 30/06/2011
149 AC gewoon activa-plan - contracten van korte duur - werkuitkering 16 maanden 01/01/2004 - 30/06/2010
150 AC gewoon activa-plan - werkuitk. 30 maanden 01/01/2004 - ∞
151 AC gewoon activa-plan - interimcontracten - werktuitk. 30 m 01/01/2004 - 30/09/2012
152 AC gewoon activa-plan - contracten van korte duur - werkuitk. 30 m 01/01/2004 - 30/09/2010
153 ACTIVA-START(regeling 4/2006-6/2006) 01/04/2006 - 31/12/2006
159 AC activa start type B werkuit. 470€ regeling 6m 07/2006-12/2006 01/09/2006 - 30/03/2011
160 AC activa start type A werkuit. 120€ regeling 66 m07/2006-12/2006 01/09/2006 - 31/12/2006
161 AC activa start type B werkuit. 350€ 6m regeling 07/2006-12/2006 01/01/2007 - ∞
162 VACS : seniorvakantie 01/01/2007 - ∞ Dit betreft de werknemers van 50 jaar en ouder die het werk als loontrekkende in de privésector hervatten. Deze werknemers hebben, omwille van hun statuut als UVW of invalide in de loop van het vorige jaar, in principe geen recht op vier weken betaald verlof. Ze kunnen bijgevolg aanspraak maken op de seniorvakantie: voor elke dag seniorvakantie ontvangen ze een uitkering ten laste van de werkloosheidsverzekering. Deze uitkering bedraagt 65% van hun begrensd loon.
163 VACS : seniorvakantie in combinatie met tijdelijke werkloosheid 01/04/2007 - ∞ Dit betreft de werknemers van 50 jaar en ouder die het werk als loontrekkende in de privésector hervatten. Deze werknemers hebben, omwille van hun statuut als UVW of invalide in de loop van het vorige jaar, in principe geen recht op vier weken betaald verlof. Ze kunnen bijgevolg aanspraak maken op de seniorvakantie : voor elke dag seniorvakantie ontvangen ze een uitkering ten laste van de werkloosheidsverzekering. Deze uitkering bedraagt 65% van hun begrensd loon.
164 VACS seniorvakantie in combinatie met volledige werkloosheid 01/04/2007 - ∞ Dit betreft de werknemers van 50 jaar en ouder die het werk als loontrekkende in de privésector hervatten. Deze werknemers hebben, omwille van hun statuut als UVW of invalide in de loop van het vorige jaar, in principe geen recht op vier weken betaald verlof. Ze kunnen bijgevolg aanspraak maken op de seniorvakantie : voor elke dag seniorvakantie ontvangen ze een uitkering ten laste van de werkloosheidsverzekering. Deze uitkering bedraagt 65% van hun begrensd loon.
166 AC tijdelijke werkhervattingtoeslag, 1ste- 12de maand 01/04/2009 - ∞
167 AC tijdelijke werkhervattingtoeslag, 13de-24ste maand 01/04/2010 - ∞
168 AC Tijdelijke werkhervattingstoeslag, 25e - 36e maand 01/04/2011 - ∞
169 AC Acco- werkhervatting 01/04/2010 - 31/03/2018
170 AC WIN-WIN aanwervingsplan - versterkte werkuitkering 1000 € max. 24 m 01/01/2010 - 31/03/2013
171 AC WIN-WIN aanwervingsplan - interimcontracten - versterkte werkuitkering max. 1000 €, max. 24 m 01/01/2010 - 31/03/2012
172 AC WIN-WIN aanwervingsplan - contracten van korte duur - versterkte werkuitkering max. 1000 €, max. 24 m 01/01/2010 - 30/06/2010
173 AC WIN-WIN aanwervingsplan versterkte werkuitkering max. 1100 € max. 24 m 01/01/2010 - 31/03/2013
174 AC WIN-WIN aanwervingsplan - interimcontracten - versterkte werkuitkering 1100 € max. 24 m 01/01/2010 - 31/12/2011
175 AC WIN-WIN aanwervingsplan - contracten van korte duur - versterkte werkuitkering 1100 € max. 24 m 01/01/2010 - 31/12/2010
176 AC WIN-WIN aanwervingsplan versterkte werkuitkering 750 € max. 12 m 01/01/2010 - 31/03/2013
177 AC WIN-WIN aanwervingsplan - interimcontracten - versterkte werkuitkering 750 € max. 12 m 01/01/2010 - 30/09/2012
178 AC WIN-WIN aanwervingsplan - contracten van korte duur - versterkte werkuitkering 750 € max. 12 m 01/01/2010 - 30/06/2010
179 AC WIN-WIN aanwervingsplan versterkte werkuitkering 500 € max. 16 m (na G./..15A) 01/04/2011 - 31/03/2014
180 AC WIN-WIN aanwervingsplan - interimcontracten - versterkte werkuitkering 500 € max. 16 m (na GI/..15A) 01/04/2011 - 30/06/2012
184 AC gewoon activa-plan, werkuitkering 500 € gedurende 36 m (verminderde arbeidsgeschiktheid) 01/10/2012 - ∞
185 AC Overstappremie: werknemer 58 jaar en ouder op moment van overstap - premie toegekend voor 36 m 01/04/2011 - 31/12/2016
186 AC Overstappremie: werknemer 55 - 57 jaar op moment van overstap - premie toegekend voor 24 m 01/01/2010 - 31/12/2015
187 AC Overstappremie: werknemer 50 - 54 jaar op moment van overstap - premie toegekend voor 12 m 01/01/2010 - 31/12/2015
188 AC gewoon Activa-plan, werkuitk. 24 m, verminderde arbeidsgeschiktheid 01/07/2011 - 30/06/2017
196 AC gewoon Activa-plan, laaggeschoolde 27-minners: werkuitkering 500 € gedurende 36 m 01/07/2013 - ∞
200 LO volledige onderbreking van een voltijdse betrekking 01/01/1998 - ∞
201 LO volledige onderbreking van een voltijdse betrekking 01/01/1998 - 31/12/2001
202 LO volledige onderbreking van een voltijdse betrekking 01/01/1998 - 31/12/2001
203 LO volledige ondrebreking van een voltijdse betrekking, geen uitkering 01/10/1998 - 31/12/1998
204 LO volledige onderbreking van een deeltijdse betrekking 01/01/1998 - ∞
205 LO volledige onderbreking van een deeltijdse betrekking 01/01/1998 - 31/12/2001
206 LO volledige onderbreking van een deeltijdse betrekking 01/01/1998 - 31/12/2001
207 idem 204, geen uitkering 01/10/1998 - 31/12/1998
208 LO vermindering van prestaties, minder dan 50j 01/01/1998 - ∞
209 LO vermindering van prestaties, minder dan 50j 01/01/1998 - 31/12/2001
210 LO vermindering van prestaties, minder dan 50j 01/01/1998 - 31/12/2001
212 LO vermindering van prestaties, vanaf 50 j, eerste periode 01/01/1998 - ∞
213 LO vermindering van prestaties, vanaf 50 j, eerste periode 01/01/1998 - 31/12/2001
214 LO vermindering van prestaties, vanaf 50 j, eerste periode 01/01/1998 - 31/12/2001
215 LO vermindering van prestaties, vanaf 50 j, eerste periode, geen uitkering 01/10/1998 - 31/12/1998
216 LO vermindering van prestaties, vanaf 50 j, 2de periode 01/09/1998 - ∞
217 LO vermindering van prestaties, vanaf 50 j,, 2de periode 01/01/1998 - 31/12/2001
218 LO vermindering van prestaties, vanaf 50j, 2de periode 01/01/1998 - 31/12/2001
230 LO volledige onderbreking in het kader van het tijdskrediet met recht op een uitkering 01/01/2002 - ∞
231 LO vermindering in het kader van het tijdskrediet, minder dan 50 jaar met recht op een uitkering 01/01/2002 - ∞
232 LO vermindering in het kader van het tijdskrediet, vanaf 50 jaar met recht op een uitkering 01/01/2002 - ∞
240 LO volledige onderbreking in het kader van het tijdskrediet met recht op een uitkering 01/07/2002 - 31/03/2018
241 LO vermindering in het kader van het tijdskrediet, minder dan 50 jaar met recht op een uitkering 01/01/2007 - 30/06/2011
242 LO vermindering in het kader van het tijdskrediet, vanaf 50 jaar met recht op een uitkering 01/04/2006 - 31/03/2018
251 LO vermindering in het kader van het crisistijdskrediet minder dan 50 j met recht op uitkering 01/04/2009 - 01/07/2020
252 LO vermindering in het kader van het crisistijdskrediet, vanaf 50 jaar met recht op uitkering 01/04/2009 - 01/07/2020
301 Thematisch verlof: ouderschapsverlof 01/01/2020 - ∞
302 Thematisch verlof: palliatieve zorgen 01/01/2020 - ∞
303 Thematisch verlof: medische bijstand 01/01/2020 - ∞
304 Thematisch verlof: mantelzorg 01/01/2020 - ∞
360 Brugpensioen, niet-werkzoekend 01/10/2006 - 31/12/2011
360 Werkloosheid met bedrijfstoeslag, niet-werkzoekend 01/01/2012 - ∞
361 Brugpensioen ,werkzoekend, voltijds 01/01/2007 - 31/12/2011
361 Werkloosheid met bedrijfstoeslag,werkzoekend, voltijds 01/01/2012 - ∞
370 Brugpensioen , niet-werkzoekend 01/10/2006 - 31/12/2011
370 Werkloosheid met bedrijfstoeslag, niet-werkzoekend 01/01/2012 - ∞
371 Brugpensioen ,werkzoekend 31/12/2007 - 31/12/2011
371 Werkloosheid met bedrijfstoeslag, werkzoekend 01/01/2012 - ∞
601 Activa Jeunes (FOREM) - uitkering gedurende 24 maanden - €500 01/07/2017 - ∞
602 Activa Jeunes (FOREM) - uitkering gedurende 6 maanden - €250 01/07/2018 - ∞
603 Activa Jeunes (FOREM) - uitkering gedurende 6 maanden - €125 01/01/2019 - ∞
611 Activa Chômeurs longue durée (FOREM) - uitkering gedurende 12 maanden - €500 01/07/2017 - ∞
612 Activa Chômeurs longue durée (FOREM) - uitkering gedurende 6 maanden - €250 01/04/2018 - ∞
613 Activa Chômeurs longue durée (FOREM) - uitkering gedurende 6 maanden - €125 01/10/2018 - ∞
621 Activa Contrat d'insertion (FOREM) - uitkering gedurende 12 maanden - €700 01/07/2017 - 30/09/2020
651 Activa Brussels (ACTIRIS) - uitkering gedurende 6 maanden - €350 01/10/2017 - ∞
652 Activa Brussels (ACTIRIS) - uitkering gedurende 12 maanden - €800 01/04/2018 - ∞
653 Activa Brussels (ACTIRIS) - uitkering gedurende 12 maanden - €350 01/04/2019 - ∞
661 Activa VA (ACTIRIS) - uitkering gedurende 12 maanden - €750 01/10/2017 - ∞
662 Activa VA (ACTIRIS) - uitkering gedurende 24 maanden - €600 01/10/2018 - ∞

Voorwaarden voor het genot van werkloosheidsuitkeringen

Om te worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Er zijn drie mogelijkheden:

 • werkloos na een arbeidsperiode. Daarvoor moet de persoon gedurende een bepaalde periode voorafgaand aan de aanvraag om uitkeringen tewerkgesteld zijn geweest,
 • werkloos na een werkloosheidsonderbreking (omwille van ziekte bijvoorbeeld),
 • werkloos na de beëindiging van de studies. De uitkeringen zullen slechts na een wachtperiode worden ontvangen.

Bovendien moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn om vergoed te kunnen worden:

 • het werk niet vrijwillig hebben verlaten (de “vrijwillige” werkloosheid leidt tot een sanctie onder de vorm van de schorsing van de uitkeringen voor een bepaalde duur),
 • beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt (met uitzondering van de werklozen met vrijstelling, het betreft hier de WE “niet werkzoekend”),
 • geen andere bezoldigingen ontvangen (loon, ontslagvergoedingen,…),
 • niet werken (zelfs niet zonder bezoldiging) voor een derde en geen werk uitvoeren dat een voordeel inhoudt (bijvoorbeeld: eigen huis bouwen),
 • de pensioensleeftijd nog niet hebben bereikt,
 • in België verblijven.

Uitkeringscategorieën

In functie van hun gezinssituatie zullen de werklozen werkloosheidsuitkeringen ontvangen die niet doorheen de tijd veranderen (samenwonende met gezinslast), die meteen al lager zijn (samenwonende), die zullen verminderen, op variabele wijze naargelang de categorie, na een eerste uitkeringsjaar (alleenstaanden en samenwonenden) en die forfaitair worden in een derde periode (enkel samenwonenden).

De uitkeringsgerechtigde niet-werkzoekende volledig werklozen

Met toestemming van de RVA, en onder bepaalde voorwaarden
- m.b.t. de leeftijd, de werkloosheidsduur,
- omwille van sociale of familiale redenen,
- om een beroepsopleiding te volgen,
- om studies met voltijds leerplan te hervatten,
- om aan ontwikkelingssamenwerking te doen …
kunnen uitkeringsgerechtigde volledig werklozen voor een welbepaalde duur (behalve voor bepaalde zogenaamde “oudere” werklozen) worden vrijgesteld van de verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende en kunnen ze, tijdens de periode gedekt door de vrijstelling, de activiteit uitoefenen waarvoor de vrijstelling werd verleend.

Werkloze tewerkgesteld in het kader van PWA

De uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, de gerechtigden op financiële hulp van een OCMW die als werkzoekende zijn ingeschreven, kunnen in het kader van het PWA-contract (Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap) werken. Met het PWA-arbeidscontract behoudt de werkloze de werkloosheidsuitkering of financiële hulp van het OCMW en verdient hij tegelijkertijd een bijkomend bedrag van 4,10 euro netto per gepresteerd arbeidsuur.
De volgende soorten activiteiten kunnen worden uitgeoefend: tuinen onderhouden, op kinderen, zieken, ouderen of mindervaliden passen of hen begeleiden, enz. De activiteiten moeten in België worden uitgeoefend en voor niet meer dan 45 uur per maand, behoudens uitzondering.
Inschrijvingsvoorwaarden voor de werklozen in een PWA:
• voor werklozen onder de 45 jaar
o ofwel uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en sinds minimum 2 jaar wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genieten
o ofwel uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en gedurende minimum 24 maanden werkloosheidsuitkeringen of wachtuitkeringen genoten hebben gedurende de 36 maanden voorafgaand aan de inschrijving bij het PWA

• voor de werklozen van 45 jaar of ouder
o ofwel uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en sinds minimum 6 maanden wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genieten
o ofwel uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en gedurende minimum 24 maanden werkloosheidsuitkeringen of wachtuitkeringen genoten hebben gedurende de 36 maanden voorafgaand aan de inschrijving bij het PWA

De tijdelijke werkloosheid

Voor de tijdelijke werkloosheid geeft de variabele aan of de persoon tijdelijk werkloos is. De “tijdelijke werkloosheid” heeft betrekking op de werknemers die door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever gebonden blijven, maar wier arbeidsprestaties tijdelijk verminderd of opgeschort worden, ze kunnen dus als tijdelijk werkloze aanspraak op uitkeringen maken.

Reden van tijdelijke werkloosheid:

 • economische redenen (enkel voor de arbeiders)
 • slecht weer (enkel voor de arbeiders)
 • economische redenen (enkel voor de arbeiders)
 • overmacht
 • sluiting van het bedrijf wegens jaarlijkse vakantie
 • staking

Het recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wordt automatisch toegekend, de werknemers moeten vooraf niet een aantal arbeidsdagen hebben gepresteerd, zoals wel het geval is voor de volledige werkloosheid.

Om uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid te kunnen krijgen, moet de werknemer in staat zijn om te werken, in België verblijven en de aangifteformulieren behoorlijk en volledig invullen. Behoudens uitzondering, mogen de tijdelijk werklozen niet als werkzoekend zijn ingeschreven en dus niet “beschikbaar zijn” op de arbeidsmarkt.

Het conventioneel brugpensioen

Door het brugpensioensysteem kunnen sommige oudere werknemers, als ze ontslagen zijn, naast een werkloosheidsuitkering waarop ze aanspraak kunnen maken, ook een aanvullende uitkering krijgen ten laste van hun ex-werkgever. Dit systeem is geen vervroegd pensioen.

Om het brugpensioenstelsel te kunnen krijgen, moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ontslagen zijn.
 • Onder de toepassing van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) vallen.
 • Aan alle voorwaarden voldoen die in deze CAO zijn voorzien (in het bijzonder de leeftijd hebben die door de CAO vereist is).
 • Aan de voorwaarden voldoen om werkloosheidsuitkeringen te krijgen.
 • In geval van vervroegd pensioen naar aanleiding van een collectief ontslag, in een tewerkstellingscel zijn ingeschreven.

De werknemer moet soms, in functie van een specifieke CAO die op hem van toepassing is, aan andere voorwaarden voldoen inzake anciënniteit en minimumleeftijd om deze voorziening te kunnen genieten.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Algemeen stelsel.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn stelsels die werknemers de mogelijkheid geven om hun loopbaan gedurende bepaalde tijd gedeeltelijk te verminderen of tijdelijk stop te zetten. Het stelsel van tijdskrediet heeft betrekking op de werknemers in de privésector, het stelsel van loopbaanonderbreking is een gelijkaardige maatregel voor de overheidssector. Als hij aan de voorwaarden voldoet, kan de werknemer vragen om een forfaitaire uitkering te ontvangen die door de RVA zal worden uitbetaald. Deze uitkering varieert naargelang de omvang van de prestatievermindering en ze is beperkt in de tijd.
Voor de 50-plus-werknemers die aan de voorwaarden voldoen, zal de uitkering tot aan de pensioensleeftijd worden uitgekeerd.

Het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking zijn rechten van de werknemers, behalve als hun aantal een bepaald percentage in het bedrijf overschrijdt, of als ze strategische functies bekleden. In heel kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) moet de mogelijkheid tot tijdskrediet met de werkgever worden besproken.

Specifieke stelsels

Er bestaan ook specifieke stelsels van loopbaanonderbreking, die aan een welomschreven reden zijn gebonden. Dit is het geval voor het ouderschapsverlof, het palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, of voor de hervatting van studies. In dit geval kan de uitkering die door de RVA wordt uitbetaald, voor een langere periode worden uitbetaald dan voorzien in het algemeen stelsel.

De inkomensgarantie-uitkering (IGU)

Om een inkomensgarantie-uitkering te kunnen genieten, moet de werknemer “onvrijwillig” deeltijds tewerkgesteld zijn in een betrekking van minder dan 4/5 en waarvan het loon, in functie van de leeftijd, een bepaald bedrag niet overschrijdt.

Bovendien moet de werknemer een aanvraag voor een voltijdse betrekking bij zijn werkgever hebben ingediend en moet hij ingeschreven blijven als werkzoekende en beschikbaar zijn voor een voltijdse betrekking.

Programma’s met activering van de werkloosheidsuitkering

Activa

Deze maatregel beoogt de tewerkstelling te vereenvoudigen van werkloze werkzoekenden van minimum 45 jaar en eveneens van langdurig werkloze werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd.

Betrokken bedrijven

Het plan is zowel van toepassing op alle bedrijven in de privésector als op bepaalde overheidsdiensten zoals de gemeenten of de OCMW’s.

De betrokken werkzoekenden

De werkloze werkzoekenden moeten ingeschreven zijn bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, ten minste gedurende 1 jaar tijdens de 18 laatste kalendermaanden die de aanwerving voorafgaan voor de werklozen jonger dan 45 jaar, en ten minste 6 maanden tijdens de 9 laatste maanden voor de werklozen van 45 jaar en ouder. Deze maatregel heeft ook betrekking op de werkzoekenden jonger dan 25 jaar die een leefloon of financiële maatschappelijke hulp genieten.

De werknemer moet in het bezit zijn van een werkkaart opdat de werkgever voordelen inzake RSZ-vermindering of de activering van de arbeidsuitkering kan genieten.

Aan welke voorwaarden moeten bedrijven voldoen?

Bedrijven moeten de werknemer in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst van een derde minimum en ze mogen geen schulden hebben bij de RSZ.

Voordelen voor de werkgever

Het plan voorziet een vrijstelling van de RSZ-werkgeversbijdragen, ‘doelgroepvermindering’ genoemd, die varieert naargelang de leeftijd en de werkloosheidsduur van de werkzoekende. In bepaalde gevallen wordt een « werkuitkering » door de RVA uitbetaald. De werkgever kan deze uitkering van het te betalen nettoloon aftrekken.

De werkuitkering wordt aan de werknemer toegekend, die op het ogenblik van zijn aanwerving of op de datum waarop hij zijn werkkaart heeft aangevraagd, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is. De RVA staat in voor de maandelijkse betaling van de werkuitkering. Deze uitkering bedraagt 500 € per maand voor een voltijds werknemer en een bedrag dat in verhouding is met de wekelijkse arbeidsduur bepaald door het contract voor een deeltijdse betrekking.

Het percentage en de duur van de RSZ-voordelen zullen afhankelijk zijn van de leeftijd van de werknemer en van de duur van zijn situatie als niet-werkende werkzoekende, uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, leefloongerechtigde of gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp, of als niet-werkende werkzoekende die het slachtoffer is geweest van een bedrijfssluiting.

SINE

Deze maatregel beoogt de tewerkstelling van werkzoekenden die “heel” moeilijk te plaatsen zijn in de sector van de sociale economie, te vereenvoudigen.

Betrokken bedrijven

De sociale werkplaatsen en de beschutte werkplaatsen, de inschakelingsbedrijven (de minister van Werk en de minister van Sociale Economie kennen deze bedrijven), de maatschappijen met een sociaal doel, de OCMW’s die initiatieven of projecten organiseren inzake sociale inschakelingseconomie, de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) en een reeks van "sociale" werkgevers die door de Gewesten erkend zijn.

De betrokken werkzoekenden

Hebben minimum een diploma lager secundair onderwijs, zijn uitkeringsgerechtigd volledig werkloos (of gelijkgesteld), hebben een bepaalde werkloosheidsduur (of gelijkgestelde periode) naargelang ze jonger of ouder dan 45 jaar zijn.

Voordelen voor de werkgever

Vermindering van de sociale bijdragen waarvan de duur varieert in functie van de eigenschappen van de aangeworven persoon en van zijn werkloosheidsduur (of gelijkgestelde periode) en toekenning van een “herinschakelingsuitkering”.

Doorstromingsprogramma

Deze maatregel beoogt de herinschakeling van langdurig werklozen en laaggeschoolde jongeren en combineert opleiding en tewerkstelling.

Betrokken bedrijven

De Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, verenigingen van provincies, gemeenten, verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, OCMW’s, verenigingen van OCMW’s, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de openbare instellingen die er van afhangen. De vzw’s, de instellingen van openbaar nut en de feitelijke verenigingen die geen winst beogen.

De betrokken werkzoekenden

De personen die sinds minimum 12 maanden zonder onderbreking wachtuitkeringen genieten, de personen die sinds minimum 24 maanden zonder onderbreking werkloosheidsuitkeringen genieten, de personen van 25 jaar die sinds minimum 9 maanden zonder onderbreking wacht- of werkloosheidsuitkeringen genieten en die geen diploma, attest of getuigschrift hoger secundair onderwijs hebben.

Voordelen voor de werkgever

Vermindering van de sociale bijdragen waarvan de duur varieert in functie van de eigenschappen van de aangeworven persoon en van zijn werkloosheidsduur (of gelijkgestelde periode).
Een deel van het nettoloon wordt door de RVA betaald in de vorm van een “integratie-uitkering” die aan de werknemer wordt uitbetaald.

Activering van de wachtuitkering in het kader van de Startbaanovereenkomst – SBO (Rosetta)
Een geactiveerde wachtuitkering (werkuitkering genoemd) kan worden toegekend aan zeer laaggeschoolde jongeren en aan bepaalde laaggeschoolde jongeren die aangeworven zijn in het kader van een SBO en voor wie al RSZ-bijdrageverminderingen werden verkregen.

Betrokken bedrijven

Alle bedrijven die jongeren met een SBO moeten aanwerven.

De betrokken werkzoekenden

De jonge werknemer moet worden aangeworven in het kader van een voltijdse SBO. Op het ogenblik van de aanwerving moet de jongere minstens 26 jaar zijn, inschreven zijn als werkzoekende, geen schoolplicht meer hebben, laaggeschoold zijn (een laaggeschoolde jongere heeft hoogstens een diploma van de tweede graad secundair onderwijs of komt uit het deeltijds onderwijs, of is leerling…) of laaggeschoold (een laaggeschoolde jongere is een jongere die geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs bezit (HSO) of die geen getuigschrift van een 6e of 7e jaar beroepsonderwijs heeft) en ofwel gehandicapt of van buitenlandse herkomst is. De arbeidsovereenkomst (die na 1/01/2007 moet beginnen) moet een overeenkomst van minimum 6 maanden zijn.

Voordelen voor de werkgever

De werkuitkering wordt toegekend gedurende de maand van indiensttreding en de vijf volgende maanden. De uitkering bedraagt forfaitair 350 EUR per maand en ze is aftrekbaar van het nettoloon.Deze uitkering kan niet worden gecumuleerd met een ander activeringsvoordeel dat de RVA of het OCMW betaalt (bv. de werkuitkering in het kader van ACTIVA, de herinschakelingsuitkering in het kader van SINE, …).
Het voordeel kan voor een werknemer slechts één keer worden toegekend, m.a.w. in het kader van één bepaalde tewerkstelling voor rekening van één bepaalde werkgever.