Variabele: Vervanging

Een verbetering voorstellen

Naam

Vervanging

Afkorting

VERVANGB

Thema

Brugpensioenen

Definitie/omschrijving

Geeft aan of er al dan niet een plicht tot vervanging van de werknemer is en de reden van het eventueel ontbreken van de vervangingsplicht (bedrijf in moeilijkheden, ...).

Zie bijlage voor een overzicht van het conventioneel brugpensioen.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
blanco Onbekend 01/01/1998 - ∞
1 vervangingsplicht 01/01/1998 - ∞
2 geen vervangingsplicht: bedrijf in moeilijkheden 01/01/1998 - ∞
3 geen vervangingsplicht: bedrijf in herstructurering 01/01/1998 - ∞
4 geen vervangingsplicht: goedgekeurd saneringsplan 01/01/1998 - ∞
5 geen vervangingsplicht: toestemming directeur 01/01/1998 - ∞
6 geen vervangingsplicht: toestemming minister 01/01/1998 - ∞
7 geen vervangingsplicht: ontslag vanaf 60j 01/01/1998 - ∞
11 onbekend 01/01/1998 - ∞
12 onbekend 01/01/1998 - ∞
13 onbekend 01/01/1998 - ∞
14 onbekend 01/10/1998 - ∞
15 onbekend 01/10/1998 - ∞

Het conventioneel brugpensioen

Door het brugpensioensysteem kunnen sommige oudere werknemers, als ze ontslagen zijn, naast een werkloosheidsuitkering waarop ze aanspraak kunnen maken, ook een aanvullende uitkering krijgen ten laste van hun ex-werkgever. Dit systeem is geen vervroegd pensioen.

Om het brugpensioenstelsel te kunnen krijgen, moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ontslagen zijn.
  • Onder de toepassing van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) vallen.
  • Aan alle voorwaarden voldoen die in deze CAO zijn voorzien (in het bijzonder de leeftijd hebben die door de CAO vereist is).
  • Aan de voorwaarden voldoen om werkloosheidsuitkeringen te krijgen.
  • In geval van vervroegd pensioen naar aanleiding van een collectief ontslag, in een tewerkstellingscel zijn ingeschreven.

De werknemer moet soms, in functie van een specifieke CAO die op hem van toepassing is, aan andere voorwaarden voldoen inzake anciënniteit en minimumleeftijd om deze voorziening te kunnen genieten.