Variabele: Soort pensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort pensioen

Afkorting

Soort_pensioen

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Soort pensioenrecht dat een pensioentrekkende geniet.

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele werd afgeleid op basis van de variabelen 'code_voordeel', 'type_pensioen', 'periodiciteit en 'aansluitingsnummer'.
  • Met behulp van deze afgeleide variabele kan een nauwkeurig en betrouwbaar onderscheid worden gemaakt tussen rust- en overlevingspensioenen en afgeleide pensioenen binnen de verschillende socialezekerheidsstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) in de eerste pensioenpijler. Deze variabele maakt het ook mogelijk om pensioenen uit de tweede pensioenpijler te identificeren.
  • Vanaf april 2007 is het aantal records met een nulbetaling voor bepaalde pensioenvoordelen gestegen (overlevingspensioenen in het werknemersstelsel, buitenlandse pensioenen en IGO/GIB). Het betreft pensioenvoordelen waarvan ofwel het recht ofwel de betaling geschorst is. Een recht kan worden geschorst indien niet meer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan, een betaling wordt geschorst indien niet meer aan de betaalvoorwaarde wordt voldaan.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Rustpensioen werknemer 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
2 Rustpensioen zelfstandige 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
3 Rustpensioen overheid 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
4 Overlevingspensioen werknemer 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele. In de maanden 4/2007, 5/2007 en 6/2007 en vanaf 9/2008 zijn in het Pensioenkadaster records opgenomen waarvoor geldt "code_voordeel = 11" en "brutobedrag = 0". Deze records worden mee in rekening genomen bij de bepaling van de afgeleide variabele "soort_penisoen". Hierdoor is er een sterke stijging merkbaar in de betalingen met deze waarde.
5 Overlevingspensioen zelfstandige 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
6 Overlevingspensioen overheid 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
7 Buitenlands rust- of overlevingspensioen 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
8 GIB/IGO 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
9 Tegemoetkoming mindervaliden 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
10 Afgeleid pensioen 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
11 Tweedepijlerpensioen 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
12 Overige 01/01/2003 - 31/03/2016 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.