Variabele: Type minimumpensioen uitgekeerd PSS

Een verbetering voorstellen

Naam

Type minimumpensioen uitgekeerd PSS

Afkorting

RightMinimumPaidPSS

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Type minimumpensioen betaald (overlevingspensioen werknemer).

Bron

DWH_ONP_PENSIONMINIMUM

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Minimum payé Uitbetaald minimum 01/01/2013 - 31/03/2016 /
Minimum limité payé Uitbetaald beperkt minimum 01/01/2013 - 31/03/2016 /
Pas de minimum payé Geen minimum uitbetaald 01/01/2013 - 31/03/2016 /
Minimum non limité payé Uitbetaald onbeperkt minimum 01/01/2013 - 31/03/2016 /
Inconnu Onbekend 01/01/2013 - 31/03/2016 /
Pas Applicable Niet van toepassing 01/01/2013 - 31/03/2016 /