Variabele: Belangrijkste tewerkstellingslijn bij dezelfde werkgever

Een verbetering voorstellen

Naam

Belangrijkste tewerkstellingslijn bij dezelfde werkgever

Afkorting

Pp_rrnmc

Thema

Arbeidsprestatie, Werkgever

Definitie/omschrijving

Code die aangeeft of de tewerkstellingslijn al dan niet de belangrijkste is bij een gegeven werkgever.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/03/2012

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor de personen die verschillende tewerkstellingslijnen hebben bij eenzelfde werkgever die bijdrageplichtig is bij de RSZPPO, wordt de belangrijkste tewerkstellingslijn op de laatste dag van het kwartaal berekend volgens volgende criteria, in volgorde van belang:

  • Actief op het einde van het kwartaal
  • Verbonden met het hoogste brutoloon (normaal +forfaitair loon)
  • Het belangrijkste type prestatie (volgorde van belang: voltijds, deeltijds, bij tussenpozen/seizoenarbeid, onbekend)
  • Verbonden met het grootste aantal arbeidsdagen (arbeidsuren in geval van deeltijdarbeid)
  • Verbonden met het grootste aantal gelijkgestelde dagen
  • Eerste in de lijst

Deze variabele vervangt de vroegere 'Hoofdprestatie_werkgever'.

Vanaf 01/04/2012 wordt er rekening gehouden met de terbeschikkingstelling.

Vanaf 01/04/2012 is er een kleine wijziging in de berekeningswijze van de variabele. Dit heeft een minieme impact op de telling van het aantal werknemers. De betekenis van de variabele zelf verandert niet.

Internationale compatibiliteit

/