Variabele: Consolidatiesubtype PPO

Een verbetering voorstellen

Naam

Consolidatiesubtype PPO

Afkorting

Cnstcd

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De talrijke werknemerscategorieën (variabele 'Wcatcd') worden door de RSZPPO gehergroepeerd tot een aantal consolidatiesubtypes. De hergroepering gebeurt aan de hand van consolidatietypes (Cntycd). Op basis van het consolidatietype en -subtype werd tot en met 2003 achterhaald voor welke werknemerscategorieën een bijdragevermindering geldt. In het Datawarehouse wordt slechts een beperkt aantal consolidatiesubtypes gebruikt.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_CONS

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
02 GECO's (gesubsidieerde contractuelen) 01/01/1997 - 31/12/2004
04 Leerlingen stagiairs 01/01/1997 - 31/12/2004
09 Studenten 01/01/1997 - 31/12/2004
10 Monitoren/socio-culturele animatoren 01/01/1997 - 31/12/2004
16 Werknemers jongerenbanenplan 01/01/1997 - 31/12/2004
18 Werknemers banenplan wet van 21.12.1994 01/01/1997 - 31/12/2004
19 Werknemers minder dan 18 jaar - KB 495 01/01/1997 - 31/12/2004
20 Werknemers vervanging vrijw. 4-dagenweek 01/01/1997 - 31/12/2004
21 Werknemers artikel 60 7 van de ocmw-wet 01/01/1997 - 31/12/2004
23 Werknemers doorstromingsprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2004
24 Herinschakelingsprojecten R.V.A. 01/01/1997 - 31/12/2004
27 Aanwerving na startbaan 01/01/1997 - 31/12/2004
29 Vrijgestelde vrijwilligers 01/01/1997 - 31/12/2004
30 Niet beschermde locale mandetarissen 01/01/1997 - 31/12/2004
31 KB 495 alternerende tewerkstelling en opleiding 01/01/1997 - 31/12/2004
32 Activaplan 01/01/1997 - 31/12/2004
F8 brugprojecten 01/01/1997 - 31/12/2004