Variabele: Dagloon

Een verbetering voorstellen

Naam

Dagloon

Afkorting

Saljrs

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Bedrag loon RSZPPO * 7,6/ gepresteerde uren

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat om een afgeleide variabele op basis van DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO.

Internationale compatibiliteit

/