Variabele: Functie

Een verbetering voorstellen

Naam

Functie

Afkorting

Funccd

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die de functie van de werknemer binnen zijn dienst aanduidt.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De nomenclatuur stemt met geen enkele bekende functie-indeling (bv. ISCO) overeen.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0011 Secretaries 01/01/1997 - 31/12/2004
0012 Ontvanger 01/01/1997 - 31/12/2004
0013 Universitaire graden (bestuurssecretaris,...) 01/01/1997 - 31/12/2004
0014 Opstellers en gelijkgestelden 01/01/1997 - 31/12/2004
0015 Klerken en gelijkgestelden 01/01/1997 - 31/12/2004
0016 Ander administratief personeel 01/01/1997 - 31/12/2004
0021 Geschoolde en ongeschoolde werklieden 01/01/1997 - 31/12/2004
0022 Conciërges 01/01/1997 - 31/12/2004
0023 Schoonmaakpersoneel 01/01/1997 - 31/12/2004
0031 Geneesheren generalisten 01/01/1997 - 31/12/2004
0032 Geneesheren specialisten in opleiding 01/01/1997 - 31/12/2004
0033 Geneesheren specialisten 01/01/1997 - 31/12/2004
0034 Ander medisch personeel (tandartsen, ...) 01/01/1997 - 31/12/2004
0035 Paramedisch personeel (apothekers, ...) 01/01/1997 - 31/12/2004
0036 Verzorgend personeel (verple(e)g(st)er) 01/01/1997 - 31/12/2004
0037 Paramedisch personeel niv.2 sociale ass. 01/01/1997 - 31/12/2004
0040 Niet-gesubsidieerde huisbewaarders 01/01/1997 - 31/12/2004
0041 Niet gesubsidieerde directeurs 01/01/1997 - 31/12/2004
0042 Niet gesubsidieerde secretarissen 01/01/1997 - 31/12/2004
0043 Niet gesubsidieerde bewakers 01/01/1997 - 31/12/2004
0044 Niet gesubsidieerde onderwijzers 01/01/1997 - 31/12/2004
0045 Gesubsidieerde directeurs 01/01/1997 - 31/12/2004
0046 Gesubsidieerde secretarissen 01/01/1997 - 31/12/2004
0047 Gesubsidieerde bewakers 01/01/1997 - 31/12/2004
0048 Gesubsidieerde onderwijzers 01/01/1997 - 31/12/2004
0049 Gesubsidieerde huisbewaarders 01/01/1997 - 31/12/2004
0051 Universitairen (ingenieurs, ...) 01/01/1997 - 31/12/2004
0052 Niet-universitairen (A1, A2, ...) 01/01/1997 - 31/12/2004
0061 Politieofficieren 01/01/1997 - 31/12/2004
0062 Landelijke politie 01/01/1997 - 31/12/2004
0063 Andere leden van het politiecorps 01/01/1997 - 31/12/2004
0064 Burgerpersoneel 01/01/2001 - 31/12/2004
0065 Hulpagenten van politie 01/01/1997 - 31/12/2004
0071 Brandweerofficier 01/01/1997 - 31/12/2004
0072 Ondergeschikte brandweerl. (korporaal & hoger) 01/01/1997 - 31/12/2004
0073 Brandweerlieden 01/01/1997 - 31/12/2004
0074 Vrijwillige brandweerlieden 01/01/1997 - 31/12/2004
0081 Ander personeel 01/01/1997 - 31/12/2004
1161 Operationeel officierskader (nieuw) 01/01/2001 - 31/12/2004
1162 Operationeel middenkader (nieuw) 01/01/2001 - 31/12/2004
1163 Operationeel basiskader (nieuw) 01/01/2001 - 31/12/2004
1164 Operationeel burgerpersoneel (nieuw) 01/07/2001 - 31/12/2004
1165 Operationeel hulpagenten van de politie (nieuw) 01/07/1997 - 30/06/2002
1261 Admin. en logistiek officierskader (nieuw) 01/10/2001 - 31/12/2001
1262 Admin. en logistiek middenkader (nieuw) 01/10/2001 - 31/12/2001
1263 Admin. en logistiek basiskader (nieuw) 01/10/2001 - 31/12/2004
1264 Admin. en logistiek burgerpersoneel (nieuw) 01/07/2001 - 31/12/2004
1265 Admin. en log. hulpagenten van de politie (nieuw) 01/10/2001 - 31/12/2001
2161 Operationeel officierskader (oud) 01/07/2001 - 31/12/2004
2162 Operationeel middenkader (oud) 01/10/2001 - 31/12/2001
2163 Operationeel basiskader (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2164 Operationeel burgerpersoneel (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2165 Operationeel hulpagenten bij de politie (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2261 Admin. en logistiek officierskader (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2262 Admin. en logistiek middenkader (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2263 Admin. en logistiek basiskader (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2264 Admin. en logistiek burgerpersoneel (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2265 Admin. en logistiek hulpagenten van de politie (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004