Variabele: Indicatorveld arbeidsprestatie

Een verbetering voorstellen

Naam

Indicatorveld arbeidsprestatie

Afkorting

R_exclus

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die aanduidt of een record moet meegeteld worden of niet. Duidt aan of een arbeidsplaats nog bestaat op het einde van het trimester of niet. Duidt ook aan of het om een aagifte gaat waarbij er geen concrete arbeidsprestaties werden geleverd.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat om een afgeleide variabele op basis van DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
I Arbeidsplaats bestaand op het einde van het trimester 01/01/1997 - 31/12/2004
O Arbeidsplaats niet bestaand op het einde van het trimester 01/01/1997 - 31/12/2004
P Er zijn geen arbeidsprestaties geleverd in het trimester 01/01/1997 - 31/12/2004
C Uitsluiting bepaalde werknemerskengetallen 01/07/2003 - 31/12/2004