Variabele: Loonmassa SZ DS

Een verbetering voorstellen

Naam

Loonmassa SZ DS

Afkorting

LMS_SZ_DS

Thema

Bijdragen, Loon

Definitie/omschrijving

Loonmassa waarop de sociale zekerheidsbijdrage voor syndicaal gedetacheerden berekend wordt.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2009 - 31/12/2016

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/