Variabele: Nace - code

Een verbetering voorstellen

Naam

Nace - code

Afkorting

Nacecd

Thema

Arbeidsprestatie, Bedrijfssector

Definitie/omschrijving

Nace - code van arbeidsprestatie RSZPPO

Voor de arbeidsprestaties RSZPPO is niet alleen de activiteitssector van de werkgever bekend maar ook de Nace-code van de arbeidsprestatie. Deze code wordt niet door alle werkgevers correct ingevuld. Toch is dit gegeven een sleutelvariabele in de afbakening van de arbeidsprestaties bij de RSZPPO. Meerdere prestaties van eenzelfde persoon bij eenzelfde aangesloten werkgever in verschillende Nace-codes worden als verschillende arbeidsprestaties beschouwd.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

In 2003 onderging de Nace-Bel-nomenclatuur wijzigingen.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1110 Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g 01/01/2003 - 31/12/2004
1121 Groenteteelt 01/01/2003 - 31/12/2004
1122 Bloementeelt 01/01/2003 - 31/12/2004
1123 Boomkwekerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
1130 Fruitteelt 01/01/2003 - 31/12/2004
1210 Rundveehouderij 01/01/2003 - 31/12/2004
1220 Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij 01/01/2003 - 31/12/2004
1231 Fokvarkenshouderij 01/01/2003 - 31/12/2004
1232 Varkensvetmesterijen 01/01/2003 - 31/12/2004
1241 Kippenkwekerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
1242 Productie van eieren 01/01/2003 - 31/12/2004
1243 Overige pluimveehouderijen 01/01/2003 - 31/12/2004
1250 Overige dierenfokkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
1300 Gemengd landbouwbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2004
1410 Diensten in verband met verwant aan de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken 01/01/2003 - 31/12/2004
1420 Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening 01/01/2003 - 31/12/2004
1500 Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
2011 Bosbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
2012 Bosexploitatie 01/01/2003 - 31/12/2004
2020 Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie 01/01/2003 - 31/12/2004
5010 Visserij 01/01/2003 - 31/12/2004
5020 Visteelt 01/01/2003 - 31/12/2004
10100 Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten 01/01/2003 - 31/12/2004
10200 Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten 01/01/2003 - 31/12/2004
10300 Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten 01/01/2003 - 31/12/2004
11100 Winning van aardolie en aardgas 01/01/2003 - 31/12/2004
11200 Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2003 - 31/12/2004
12000 Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/2003 - 31/12/2004
13100 Winning van ijzererts 01/01/2003 - 31/12/2004
13200 Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts 01/01/2003 - 31/12/2004
14110 Winning van bouw- en siersteen 01/01/2003 - 31/12/2004
14121 Winning van cementsteen 01/01/2003 - 31/12/2004
14122 Winning van kalksteen, gips en krijt 01/01/2003 - 31/12/2004
14130 Winning van leisteen 01/01/2003 - 31/12/2004
14211 Winning van zand 01/01/2003 - 31/12/2004
14212 Winning van grind 01/01/2003 - 31/12/2004
14220 Winning van klei en kaolien 01/01/2003 - 31/12/2004
14300 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/2003 - 31/12/2004
14400 Productie van zout 01/01/2003 - 31/12/2004
14500 Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
15111 Productie van vers vlees 01/01/2003 - 31/12/2004
15112 Productie van diepgevroren vlees 01/01/2003 - 31/12/2004
15121 Productie van vers vlees van gevogelte 01/01/2003 - 31/12/2004
15122 Productie van diepgevroren vlees van gevogelte 01/01/2003 - 31/12/2004
15131 Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven 01/01/2003 - 31/12/2004
15132 Vervaardiging van diepgevroren vleeswaren 01/01/2003 - 31/12/2004
15201 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
15202 Productie van diepgevroren vis en visproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
15311 Verwerking en conservering van aardappelen 01/01/2003 - 31/12/2004
15312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2003 - 31/12/2004
15320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/2003 - 31/12/2004
15331 Verwerking en conservering van groenten 01/01/2003 - 31/12/2004
15332 Productie van diepgevroren groenten 01/01/2003 - 31/12/2004
15333 Verwerking en conservering van fruit 01/01/2003 - 31/12/2004
15411 Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën 01/01/2003 - 31/12/2004
15412 Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten 01/01/2003 - 31/12/2004
15420 Raffinage van plantaardige oliën en vetten 01/01/2003 - 31/12/2004
15430 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/2003 - 31/12/2004
15510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
15520 Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/2003 - 31/12/2004
15610 Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
15620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
15710 Vervaardiging van voeders voor hoevendieren 01/01/2003 - 31/12/2004
15720 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/2003 - 31/12/2004
15811 Industriële bakkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
15812 Artisanale brood- en banketbakkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
15820 Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
15830 Vervaardiging van suiker 01/01/2003 - 31/12/2004
15840 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
15850 Vervaardiging van deegwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
15860 Verwerking van koffie en thee 01/01/2003 - 31/12/2004
15870 Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen 01/01/2003 - 31/12/2004
15880 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/2003 - 31/12/2004
15890 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
15910 Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken 01/01/2003 - 31/12/2004
15920 Productie van ethylalcohol door gisting 01/01/2003 - 31/12/2004
15930 Vervaardiging van wijnen 01/01/2003 - 31/12/2004
15940 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/2003 - 31/12/2004
15950 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/2003 - 31/12/2004
15960 Vervaardiging van bier 01/01/2003 - 31/12/2004
15970 Vervaardiging van mout 01/01/2003 - 31/12/2004
15980 Productie van mineraalwater en frisdranken 01/01/2003 - 31/12/2004
16000 Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
17110 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2004
17120 Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2004
17130 Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2004
17140 Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2004
17150 Twijnen en voorbewerken van zijde, met inbegrip van chappezijde en twijnen en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren 01/01/2003 - 31/12/2004
17160 Vervaardiging van naaigarens 01/01/2003 - 31/12/2004
17170 Bewerken en spinnen van overige textielvezels 01/01/2003 - 31/12/2004
17210 Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2004
17220 Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2004
17230 Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2004
17240 Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2004
17250 Vervaardiging van overige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2004
17300 Textielveredeling 01/01/2003 - 31/12/2004
17401 Confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/2003 - 31/12/2004
17402 Confectie van overige textielartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
17510 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/2003 - 31/12/2004
17520 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/2003 - 31/12/2004
17530 Vervaardiging van gebonden textielvlies 01/01/2003 - 31/12/2004
17540 Vervaardiging van overige textielproducten, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
17600 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
17710 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/2003 - 31/12/2004
17720 Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers, vesten en dergelijke artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
18100 Vervaardiging van kleding van leer 01/01/2003 - 31/12/2004
18210 Vervaardiging van werkkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
18221 Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen 01/01/2003 - 31/12/2004
18222 Vervaardiging van maatkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
18230 Vervaardiging van onderkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
18241 Vervaardiging van babykleding 01/01/2003 - 31/12/2004
18242 Vervaardiging van sportkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
18243 Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/2003 - 31/12/2004
18244 Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
18300 Bontnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2004
19100 Looien en bereiden van leer 01/01/2003 - 31/12/2004
19200 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
19301 Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber 01/01/2003 - 31/12/2004
19302 Vervaardiging van schoeisel van rubber 01/01/2003 - 31/12/2004
20101 Zagen en schaven van hout 01/01/2003 - 31/12/2004
20102 Impregneren van hout 01/01/2003 - 31/12/2004
20200 Vervaardiging van panelen en platen van hout 01/01/2003 - 31/12/2004
20300 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
20400 Vervaardiging van houten emballage 01/01/2003 - 31/12/2004
20510 Vervaardiging van overige artikelen van hout 01/01/2003 - 31/12/2004
20520 Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
21110 Vervaardiging van papierpulp 01/01/2003 - 31/12/2004
21121 Vervaardiging van papier 01/01/2003 - 31/12/2004
21122 Vervaardiging van karton 01/01/2003 - 31/12/2004
21210 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/2003 - 31/12/2004
21220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
21230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/2003 - 31/12/2004
21240 Vervaardiging van behangselpapier 01/01/2003 - 31/12/2004
21250 Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton 01/01/2003 - 31/12/2004
22110 Uitgeverijen van boeken 01/01/2003 - 31/12/2004
22120 Uitgeverijen van kranten 01/01/2003 - 31/12/2004
22130 Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/2003 - 31/12/2004
22140 Uitgeverijen van geluidsopnamen 01/01/2003 - 31/12/2004
22150 Overige uitgeverijen 01/01/2003 - 31/12/2004
22210 Dagbladdrukkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
22220 Overige drukkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
22230 Boekbinden 01/01/2003 - 31/12/2004
22240 Prepress-activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
22250 Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
22310 Reproductie van geluidsopnamen 01/01/2003 - 31/12/2004
22320 Reproductie van video-opnamen 01/01/2003 - 31/12/2004
22330 Reproductie van computermedia 01/01/2003 - 31/12/2004
23100 Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
23200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
23300 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
24110 Vervaardiging van industriële gassen 01/01/2003 - 31/12/2004
24120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/2003 - 31/12/2004
24130 Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
24140 Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
24151 Vervaardiging van kunstmeststoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
24152 Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen 01/01/2003 - 31/12/2004
24160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/2003 - 31/12/2004
24170 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/2003 - 31/12/2004
24200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
24300 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/2003 - 31/12/2004
24410 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
24421 Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
24422 Vervaardiging van overige farmaceutische preparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
24511 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
24512 Vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
24520 Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
24610 Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
24620 Vervaardiging van lijm en gelatine 01/01/2003 - 31/12/2004
24630 Vervaardiging van etherische oliën 01/01/2003 - 31/12/2004
24640 Vervaardiging van fotochemische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
24650 Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen 01/01/2003 - 31/12/2004
24660 Vervaardiging van overige chemische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
24700 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/2003 - 31/12/2004
25110 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber 01/01/2003 - 31/12/2004
25120 Loopvlakvernieuwing 01/01/2003 - 31/12/2004
25130 Vervaardiging van overige producten van rubber 01/01/2003 - 31/12/2004
25210 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2004
25220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2004
25230 Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
25240 Vervaardiging van overige producten van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2004
26110 Vervaardiging van vlakglas 01/01/2003 - 31/12/2004
26120 Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/2003 - 31/12/2004
26130 Vervaardiging van holglas 01/01/2003 - 31/12/2004
26140 Vervaardiging van glasvezels 01/01/2003 - 31/12/2004
26150 Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
26211 Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein 01/01/2003 - 31/12/2004
26212 Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein 01/01/2003 - 31/12/2004
26220 Vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk 01/01/2003 - 31/12/2004
26230 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
26240 Vervaardiging van overig keramisch technisch aardewerk 01/01/2003 - 31/12/2004
26250 Vervaardiging van overige keramische producten, exclusief die voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
26260 Vervaardiging van vuurvaste keramische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
26300 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/2003 - 31/12/2004
26401 Vervaardiging van dakpannen 01/01/2003 - 31/12/2004
26402 Vervaardiging van bakstenen 01/01/2003 - 31/12/2004
26403 Vervaardiging van overige producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/2003 - 31/12/2004
26510 Vervaardiging van cement 01/01/2003 - 31/12/2004
26520 Vervaardiging van kalk 01/01/2003 - 31/12/2004
26530 Vervaardiging van gips 01/01/2003 - 31/12/2004
26610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
26620 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
26630 Vervaardiging van stortklare beton 01/01/2003 - 31/12/2004
26640 Vervaardiging van mortel 01/01/2003 - 31/12/2004
26650 Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/2003 - 31/12/2004
26660 Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement 01/01/2003 - 31/12/2004
26700 Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen 01/01/2003 - 31/12/2004
26810 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
26820 Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
27100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/2003 - 31/12/2004
27210 Vervaardiging van gietijzeren buizen 01/01/2003 - 31/12/2004
27220 Vervaardiging van stalen buizen 01/01/2003 - 31/12/2004
27310 Koudtrekken 01/01/2003 - 31/12/2004
27320 Koudwalsen van bandstaal 01/01/2003 - 31/12/2004
27330 Koudvervormen en koudfelsen 01/01/2003 - 31/12/2004
27340 Draadtrekken 01/01/2003 - 31/12/2004
27410 Productie van edele metalen 01/01/2003 - 31/12/2004
27421 Productie van aluminium 01/01/2003 - 31/12/2004
27422 Eerste verwerking van aluminium 01/01/2003 - 31/12/2004
27431 Productie van lood, tin en zink 01/01/2003 - 31/12/2004
27432 Eerste verwerking van lood, tin en zink 01/01/2003 - 31/12/2004
27441 Productie van koper 01/01/2003 - 31/12/2004
27442 Eerste verwerking van koper 01/01/2003 - 31/12/2004
27451 Productie van overige non-ferrometalen 01/01/2003 - 31/12/2004
27452 Eerste verwerking van overige non-ferrometalen 01/01/2003 - 31/12/2004
27510 Gieten van ijzer 01/01/2003 - 31/12/2004
27520 Gieten van staal 01/01/2003 - 31/12/2004
27530 Gieten van lichte metalen 01/01/2003 - 31/12/2004
27540 Gieten van overige non-ferrometalen 01/01/2003 - 31/12/2004
28110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan 01/01/2003 - 31/12/2004
28120 Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
28210 Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28220 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/2003 - 31/12/2004
28300 Vervaardiging van stoomketels 01/01/2003 - 31/12/2004
28401 Smeden van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28402 Persen, stampen en profielwalsen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28403 Poedermetallurgie 01/01/2003 - 31/12/2004
28510 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28520 Algemene metaalbewerking 01/01/2003 - 31/12/2004
28610 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/2003 - 31/12/2004
28620 Vervaardiging van gereedschap 01/01/2003 - 31/12/2004
28630 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
28710 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
28720 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28730 Vervaardiging van artikelen van draad 01/01/2003 - 31/12/2004
28741 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/2003 - 31/12/2004
28742 Vervaardiging van kettingen, exclusief kettingen voor het overbrengen van kracht 01/01/2003 - 31/12/2004
28743 Vervaardiging van veren 01/01/2003 - 31/12/2004
28751 Vervaardiging van huishoudartikelen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28752 Vervaardiging van sanitaire artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
28753 Vervaardiging van brandkasten 01/01/2003 - 31/12/2004
28754 Vervaardiging van kleine artikelen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28755 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
29110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/2003 - 31/12/2004
29120 Vervaardiging van pompen en compressoren 01/01/2003 - 31/12/2004
29130 Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
29141 Vervaardiging van rollagers, kogellagers en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
29142 Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen 01/01/2003 - 31/12/2004
29210 Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische 01/01/2003 - 31/12/2004
29220 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
29230 Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/2003 - 31/12/2004
29241 Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/2003 - 31/12/2004
29242 Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/2003 - 31/12/2004
29243 Vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
29244 Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/2003 - 31/12/2004
29245 Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/2003 - 31/12/2004
29246 Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel 01/01/2003 - 31/12/2004
29247 Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
29310 Vervaardiging van landbouwtractoren 01/01/2003 - 31/12/2004
29321 Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
29322 Herstelling van landbouwmachines 01/01/2003 - 31/12/2004
29410 Vervaardiging van draagbaar gereedschap dat pneumatisch of door een ingebouwde motor wordt aangedreven 01/01/2003 - 31/12/2004
29420 Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 01/01/2003 - 31/12/2004
29430 Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
29510 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/2003 - 31/12/2004
29520 Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
29530 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
29540 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/2003 - 31/12/2004
29550 Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton 01/01/2003 - 31/12/2004
29561 Vervaardiging van drukkerijmachines 01/01/2003 - 31/12/2004
29562 Vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2004
29563 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/2003 - 31/12/2004
29564 Vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën 01/01/2003 - 31/12/2004
29601 Vervaardiging van zware wapens en oorlogswapens 01/01/2003 - 31/12/2004
29602 Vervaardiging van lichte wapens en sportwapens 01/01/2003 - 31/12/2004
29710 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
29720 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
30010 Vervaardiging van kantoormachines 01/01/2003 - 31/12/2004
30020 Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie 01/01/2003 - 31/12/2004
31100 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/2003 - 31/12/2004
31200 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/2003 - 31/12/2004
31300 Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 01/01/2003 - 31/12/2004
31400 Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen 01/01/2003 - 31/12/2004
31501 Vervaardiging van lampen 01/01/2003 - 31/12/2004
31502 Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
31610 Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
31621 Vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen 01/01/2003 - 31/12/2004
31622 Vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor industriële doeleinden 01/01/2003 - 31/12/2004
31623 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
32100 Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/2003 - 31/12/2004
32201 Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
32202 Vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie en apparatuur voor lijntelefonie of lijntelegrafie 01/01/2003 - 31/12/2004
32300 Vervaardiging van audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
33101 Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/2003 - 31/12/2004
33102 Vervaardiging van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/2003 - 31/12/2004
33103 Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen 01/01/2003 - 31/12/2004
33201 Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
33202 Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
33300 Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 01/01/2003 - 31/12/2004
33401 Vervaardiging van brillen 01/01/2003 - 31/12/2004
33402 Vervaardiging van optische instrumenten en fotografische apparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
33500 Vervaardiging van uurwerken 01/01/2003 - 31/12/2004
34100 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
34201 Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens 01/01/2003 - 31/12/2004
34202 Vervaardiging van caravans en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
34300 Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan 01/01/2003 - 31/12/2004
35110 Bouw en reparatie van schepen 01/01/2003 - 31/12/2004
35120 Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
35200 Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen 01/01/2003 - 31/12/2004
35300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
35410 Vervaardiging van motorrijwielen 01/01/2003 - 31/12/2004
35420 Vervaardiging van rijwielen 01/01/2003 - 31/12/2004
35430 Vervaardiging van invalidenwagens 01/01/2003 - 31/12/2004
35500 Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
36111 Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren 01/01/2003 - 31/12/2004
36112 Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke en voor voertuigen en andere transportmiddelen ongeacht het materiaal 01/01/2003 - 31/12/2004
36121 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
36122 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
36130 Vervaardiging van overige keukenmeubelen 01/01/2003 - 31/12/2004
36141 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen 01/01/2003 - 31/12/2004
36142 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/2003 - 31/12/2004
36150 Vervaardiging van matrassen 01/01/2003 - 31/12/2004
36210 Slaan van munten en medailles 01/01/2003 - 31/12/2004
36221 Bewerking van diamant 01/01/2003 - 31/12/2004
36222 Bewerking van overige edelstenen en van halfedelstenen 01/01/2003 - 31/12/2004
36223 Vervaardiging van juwelen en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2004
36224 Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
36300 Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/2003 - 31/12/2004
36400 Vervaardiging van sportartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
36500 Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/2003 - 31/12/2004
36610 Vervaardiging van imitatiesieraden 01/01/2003 - 31/12/2004
36620 Vervaardiging van borstelwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
36630 Overige industrie, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
37100 Recycling van metaalafval 01/01/2003 - 31/12/2004
37200 Recycling van niet-metaalafval 01/01/2003 - 31/12/2004
40110 Productie van elektriciteit 01/01/2003 - 31/12/2004
40120 Transmissie van elektriciteit 01/01/2003 - 31/12/2004
40130 Distributie van en handel in elektriciteit 01/01/2003 - 31/12/2004
40210 Productie van gas 01/01/2003 - 31/12/2004
40220 Distributie van en handel in gasvormige brandstoffen via leidingen 01/01/2003 - 31/12/2004
40300 Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie 01/01/2003 - 31/12/2004
41000 Winning, zuivering en distributie van water 01/01/2003 - 31/12/2004
45111 Slopen van gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2004
45112 Grondverzet 01/01/2003 - 31/12/2004
45120 Proefboren en boren 01/01/2003 - 31/12/2004
45211 Bouwen van individuele huizen 01/01/2003 - 31/12/2004
45212 Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen 01/01/2003 - 31/12/2004
45213 Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. 01/01/2003 - 31/12/2004
45214 Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
45215 Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen 01/01/2003 - 31/12/2004
45220 Dakbedekking en bouw van dakconstructies 01/01/2003 - 31/12/2004
45230 Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
45241 Baggerwerken 01/01/2003 - 31/12/2004
45242 Overige waterbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
45250 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
45310 Elektrische installatie 01/01/2003 - 31/12/2004
45320 Isolatiewerkzaamheden 01/01/2003 - 31/12/2004
45331 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/2003 - 31/12/2004
45332 Overig loodgieterswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
45340 Overige bouwinstallatie 01/01/2003 - 31/12/2004
45410 Stukadoorswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
45421 Schrijnwerk van hout of van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2004
45422 Metaalschrijnwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
45431 Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/2003 - 31/12/2004
45432 Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen 01/01/2003 - 31/12/2004
45433 Plaatsen van behang 01/01/2003 - 31/12/2004
45441 Schilderen 01/01/2003 - 31/12/2004
45442 Glaszetten 01/01/2003 - 31/12/2004
45450 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2004
45500 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel 01/01/2003 - 31/12/2004
50101 Groothandel in motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50102 Handelsbemiddeling in motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50103 Detailhandel in motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50104 Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
50200 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50301 Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50302 Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50400 Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen 01/01/2003 - 31/12/2004
50500 Detailhandel in motorbrandstoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
51110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabrikaten 01/01/2003 - 31/12/2004
51120 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
51130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/2003 - 31/12/2004
51140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
51150 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
51160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer 01/01/2003 - 31/12/2004
51170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
51180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen 01/01/2003 - 31/12/2004
51190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/2003 - 31/12/2004
51210 Groothandel in granen, zaden en voeders voor hoevendieren 01/01/2003 - 31/12/2004
51220 Groothandel in bloemen en planten 01/01/2003 - 31/12/2004
51230 Groothandel in levende dieren 01/01/2003 - 31/12/2004
51240 Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/2003 - 31/12/2004
51250 Groothandel in ruwe tabak 01/01/2003 - 31/12/2004
51310 Groothandel in groenten en fruit 01/01/2003 - 31/12/2004
51321 Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild 01/01/2003 - 31/12/2004
51322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/2003 - 31/12/2004
51331 Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten 01/01/2003 - 31/12/2004
51332 Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/2003 - 31/12/2004
51340 Groothandel in dranken 01/01/2003 - 31/12/2004
51350 Groothandel in tabaksproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
51360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
51370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
51381 Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren 01/01/2003 - 31/12/2004
51382 Groothandel in aardappelproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
51383 Groothandel in diervoeders met uitzondering van voeders voor hoevendieren 01/01/2003 - 31/12/2004
51384 Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren 01/01/2003 - 31/12/2004
51391 Groothandel in diepvriesproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
51392 Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
51410 Groothandel in textiel 01/01/2003 - 31/12/2004
51421 Groothandel in kleding, kledingtoebehoren en bontartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
51422 Groothandel in schoeisel 01/01/2003 - 31/12/2004
51430 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
51441 Groothandel in vaat- en glaswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
51442 Groothandel in behang en onderhoudsproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
51450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/2003 - 31/12/2004
51460 Groothandel in farmaceutische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
51471 Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten 01/01/2003 - 31/12/2004
51472 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/2003 - 31/12/2004
51473 Groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
51474 Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2004
51475 Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften 01/01/2003 - 31/12/2004
51476 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed 01/01/2003 - 31/12/2004
51477 Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
51478 Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
51510 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/2003 - 31/12/2004
51520 Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/2003 - 31/12/2004
51531 Groothandel in hout 01/01/2003 - 31/12/2004
51532 Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair 01/01/2003 - 31/12/2004
51541 Groothandel in ijzerwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
51542 Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties 01/01/2003 - 31/12/2004
51550 Groothandel in chemische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
51561 Groothandel in diamant 01/01/2003 - 31/12/2004
51562 Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
51570 Groothandel in afval en schroot 01/01/2003 - 31/12/2004
51810 Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
51820 Groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
51830 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/2003 - 31/12/2004
51840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
51850 Groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden 01/01/2003 - 31/12/2004
51860 Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden 01/01/2003 - 31/12/2004
51871 Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal 01/01/2003 - 31/12/2004
51872 Groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van motorvoertuigen, motorrijwielen en rijwielen, in meetapparaten en -instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
51873 Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
51880 Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
51900 Overige groothandel 01/01/2003 - 31/12/2004
52111 Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
52112 Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52113 Superettes (verkoopsoppervlakte tussen 100 m2 en minder dan 400 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52114 Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52115 Hypermarkten (verkoopsopp. vanaf 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52116 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52121 Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsopp.vanaf 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52122 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte van minder dan 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52210 Detailhandel in groenten en fruit 01/01/2003 - 31/12/2004
52220 Detailhandel in vlees en vleeswaren 01/01/2003 - 31/12/2004
52230 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/2003 - 31/12/2004
52240 Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
52250 Detailhandel in alcoholische en andere dranken 01/01/2003 - 31/12/2004
52260 Detailhandel in tabaksproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
52271 Detailhandel in zuivelproducten en eieren 01/01/2003 - 31/12/2004
52272 Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
52310 Apothekers 01/01/2003 - 31/12/2004
52320 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52330 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52410 Detailhandel in textiel 01/01/2003 - 31/12/2004
52421 Detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment) 01/01/2003 - 31/12/2004
52422 Detailhandel in bovenkleding voor heren 01/01/2003 - 31/12/2004
52423 Detailhandel in bovenkleding voor dames 01/01/2003 - 31/12/2004
52424 Detailhandel in baby- en kinderkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
52425 Detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
52426 Detailhandel in kledingaccessoires 01/01/2003 - 31/12/2004
52431 Detailhandel in schoeisel 01/01/2003 - 31/12/2004
52432 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52441 Detailhandel in meubels 01/01/2003 - 31/12/2004
52442 Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting 01/01/2003 - 31/12/2004
52450 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
52461 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2 01/01/2003 - 31/12/2004
52462 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2. 01/01/2003 - 31/12/2004
52470 Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 01/01/2003 - 31/12/2004
52481 Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
52482 Gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52483 Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
52484 Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2004
52485 Gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisieinstrumenten 01/01/2003 - 31/12/2004
52486 Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt 01/01/2003 - 31/12/2004
52487 Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
52488 Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
52489 Gespecialiseerde detailhandel in spellen en speelgoed 01/01/2003 - 31/12/2004
52491 Gespecialiseerde detailhandel in wapens en munitie 01/01/2003 - 31/12/2004
52492 Gespecialiseerde detailhandel in rijwielen 01/01/2003 - 31/12/2004
52493 Gespecialiseerde detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/01/2003 - 31/12/2004
52494 Gespecialiseerde detailhandel in naai- en breimachines 01/01/2003 - 31/12/2004
52495 Gespecialiseerde detailhandel in postzegels en munten 01/01/2003 - 31/12/2004
52496 Gespecialiseerde detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 01/01/2003 - 31/12/2004
52497 Gespecialiseerde detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52498 Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
52501 Detailhandel in antiquiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
52502 Detailhandel in tweedehandsgoederen 01/01/2003 - 31/12/2004
52610 Postorderbedrijven 01/01/2003 - 31/12/2004
52621 Markt- en straathandel in voedingsmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52622 Markt- en straathandel in kleding en textielwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
52623 Overige markt- en straathandel 01/01/2003 - 31/12/2004
52630 Overige detailhandel, niet in winkels 01/01/2003 - 31/12/2004
52710 Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer 01/01/2003 - 31/12/2004
52720 Reparatie van elektrische huishoudapparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
52730 Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2004
52740 Overige reparaties, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
55101 Hotels en motels, met restaurant 01/01/2003 - 31/12/2004
55102 Hotels en motels, zonder restaurant 01/01/2003 - 31/12/2004
55210 Jeugdherbergen en berghutten 01/01/2003 - 31/12/2004
55220 Kampeerterreinen 01/01/2003 - 31/12/2004
55231 Vakantiecentra en vakantiedorpen 01/01/2003 - 31/12/2004
55232 Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf 01/01/2003 - 31/12/2004
55233 Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen 01/01/2003 - 31/12/2004
55301 Restaurants van het traditionele type 01/01/2003 - 31/12/2004
55302 Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
55401 Cafés 01/01/2003 - 31/12/2004
55402 Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
55510 Kantines 01/01/2003 - 31/12/2004
55521 Catering 01/01/2003 - 31/12/2004
55522 Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties 01/01/2003 - 31/12/2004
60100 Vervoer per spoor 01/01/2003 - 31/12/2004
60211 Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer 01/01/2003 - 31/12/2004
60212 Overig personenvervoer volgens een dienstregeling 01/01/2003 - 31/12/2004
60220 Exploitatie van taxi's 01/01/2003 - 31/12/2004
60230 Overig vervoer van personen te land 01/01/2003 - 31/12/2004
60241 Verhuisdiensten 01/01/2003 - 31/12/2004
60242 Goederenvervoer over de weg 01/01/2003 - 31/12/2004
60243 Verhuur van vrachtwagens met bestuurder 01/01/2003 - 31/12/2004
60300 Vervoer via pijpleidingen 01/01/2003 - 31/12/2004
61100 Zee- en kustvaart 01/01/2003 - 31/12/2004
61200 Binnenvaart 01/01/2003 - 31/12/2004
62100 Luchtvaart volgens dienstregeling 01/01/2003 - 31/12/2004
62200 Luchtvaart zonder dienstregeling 01/01/2003 - 31/12/2004
62300 Ruimtevaart 01/01/2003 - 31/12/2004
63111 Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/2003 - 31/12/2004
63112 Overige vrachtbehandeling 01/01/2003 - 31/12/2004
63121 Opslag in koelpakhuizen 01/01/2003 - 31/12/2004
63122 Overige opslag 01/01/2003 - 31/12/2004
63210 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land 01/01/2003 - 31/12/2004
63220 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water 01/01/2003 - 31/12/2004
63230 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart 01/01/2003 - 31/12/2004
63301 Reisbureaus 01/01/2003 - 31/12/2004
63302 Reisorganisatoren 01/01/2003 - 31/12/2004
63303 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
63401 Expeditiekantoren 01/01/2003 - 31/12/2004
63402 Bevrachting 01/01/2003 - 31/12/2004
63403 Scheepsagenturen 01/01/2003 - 31/12/2004
63404 Douaneagentschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
63405 Vervoersbemiddeling 01/01/2003 - 31/12/2004
63406 Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer 01/01/2003 - 31/12/2004
64110 Nationale posterijen 01/01/2003 - 31/12/2004
64120 Koeriers, exclusief de nationale posterijen 01/01/2003 - 31/12/2004
64200 Telecommunicatie 01/01/2003 - 31/12/2004
65110 Centrale banken 01/01/2003 - 31/12/2004
65120 Overige geldscheppende financiële instellingen 01/01/2003 - 31/12/2004
65210 Financiële leasing 01/01/2003 - 31/12/2004
65221 Verbruikskrediet 01/01/2003 - 31/12/2004
65222 Overige kredietverstrekking 01/01/2003 - 31/12/2004
65223 Factoring 01/01/2003 - 31/12/2004
65231 Financiële holdings 01/01/2003 - 31/12/2004
65233 Beursvennootschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
65234 Portefeuillemaatschappijen 01/01/2003 - 31/12/2004
65235 Instellingen voor collectieve belegging 01/01/2003 - 31/12/2004
65236 Overige financiële instellingen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
66011 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/2003 - 31/12/2004
66012 Aangenomen herverzekeringen leven 01/01/2003 - 31/12/2004
66013 Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/2003 - 31/12/2004
66020 Pensioenfondsen 01/01/2003 - 31/12/2004
66031 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/2003 - 31/12/2004
66032 Aangenomen herverzekeringen niet-leven 01/01/2003 - 31/12/2004
66033 Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/2003 - 31/12/2004
67110 Beheer van financiële beurzen 01/01/2003 - 31/12/2004
67120 Effectenhandel en vermogensbeheer 01/01/2003 - 31/12/2004
67130 Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
67201 Verzekeringsmakelaars en -agenten 01/01/2003 - 31/12/2004
67202 Schade- en risico- experten 01/01/2003 - 31/12/2004
67203 Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen 01/01/2003 - 31/12/2004
70111 Projectontwikkeling voor woningbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
70112 Projectontwikkeling voor kantoorbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
70113 Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken 01/01/2003 - 31/12/2004
70120 Handel in onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2004
70201 Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen 01/01/2003 - 31/12/2004
70202 Verhuur van sociale woningen 01/01/2003 - 31/12/2004
70203 Verhuur van niet-residentiële gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2004
70204 Verhuur van terreinen 01/01/2003 - 31/12/2004
70311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2004
70312 Schatten en evalueren van onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2004
70321 Beheer van residentiële gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2004
70322 Beheer van overig onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2004
71100 Verhuur van motorwagens 01/01/2003 - 31/12/2004
71210 Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land 01/01/2003 - 31/12/2004
71220 Verhuur van schepen 01/01/2003 - 31/12/2004
71230 Verhuur van luchtvaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
71310 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
71320 Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2004
71330 Verhuur van kantoormachines en computers 01/01/2003 - 31/12/2004
71340 Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
71401 Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/2003 - 31/12/2004
71402 Verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten 01/01/2003 - 31/12/2004
71403 Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
71404 Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en huishoudelijke benodigdheden, enz. 01/01/2003 - 31/12/2004
71405 Verhuur van textiel, kleding en schoeisel 01/01/2003 - 31/12/2004
71406 Verhuur van sport- en kampeerartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
71407 Verhuur van medisch en paramedisch materieel 01/01/2003 - 31/12/2004
71408 Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
72100 Computeradviesbureaus 01/01/2003 - 31/12/2004
72210 Uitgeverijen van programmatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
72220 Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
72300 Gegevensverwerking 01/01/2003 - 31/12/2004
72400 Databanken 01/01/2003 - 31/12/2004
72500 Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines 01/01/2003 - 31/12/2004
72600 Overige activiteiten in verband met computers 01/01/2003 - 31/12/2004
73100 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/2003 - 31/12/2004
73200 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
74111 Advocatenkantoor en juridische adviseurs 01/01/2003 - 31/12/2004
74112 Notariskantoor 01/01/2003 - 31/12/2004
74113 Deurwaarderskantoor 01/01/2003 - 31/12/2004
74114 Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/2003 - 31/12/2004
74121 Boekhouders 01/01/2003 - 31/12/2004
74122 Accountants 01/01/2003 - 31/12/2004
74123 Bedrijfsrevisoren 01/01/2003 - 31/12/2004
74124 Belastingconsulenten 01/01/2003 - 31/12/2004
74131 Marktonderzoekbureaus 01/01/2003 - 31/12/2004
74132 Organisatie van opiniepeilingen 01/01/2003 - 31/12/2004
74141 Public-relationsbureaus 01/01/2003 - 31/12/2004
74142 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer 01/01/2003 - 31/12/2004
74151 Managementactiviteiten van holdings 01/01/2003 - 31/12/2004
74152 Coördinatiecentra 01/01/2003 - 31/12/2004
74201 Architecten 01/01/2003 - 31/12/2004
74202 Landmeters 01/01/2003 - 31/12/2004
74203 Technische studiën en ingenieursactiviteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
74301 Automobielinspectie en overige diagnosecentra voor motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
74302 Technische testen en analyses 01/01/2003 - 31/12/2004
74401 Publiciteitsagentschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
74402 Beheer van publiciteitsdragers 01/01/2003 - 31/12/2004
74403 Etaleurs en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
74501 Personeelsselectie en plaatsing 01/01/2003 - 31/12/2004
74502 Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling 01/01/2003 - 31/12/2004
74503 Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
74601 Bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten 01/01/2003 - 31/12/2004
74602 Opsporingsdiensten en detectivebureaus 01/01/2003 - 31/12/2004
74700 Industriële reiniging 01/01/2003 - 31/12/2004
74811 Fotostudio's en overige fotografische activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
74812 Fotolaboratoria 01/01/2003 - 31/12/2004
74820 Verpakkingsbedrijven 01/01/2003 - 31/12/2004
74851 Secretariaten 01/01/2003 - 31/12/2004
74852 Vertaaldiensten en tolken 01/01/2003 - 31/12/2004
74853 Behandeling van post 01/01/2003 - 31/12/2004
74854 Sociale secretariaten 01/01/2003 - 31/12/2004
74855 Overige activiteiten i .v.m. administratie, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
74860 Callcenters 01/01/2003 - 31/12/2004
74871 Organisatie van diverse particuliere markten, inclusief rommelmarkten 01/01/2003 - 31/12/2004
74872 Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen 01/01/2003 - 31/12/2004
74873 Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid 01/01/2003 - 31/12/2004
74874 Binnenhuisarchitecten 01/01/2003 - 31/12/2004
74875 Bedrijvencentra 01/01/2003 - 31/12/2004
74876 Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting-en premiezegels 01/01/2003 - 31/12/2004
74877 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
74878 Impresariaten en theateragentschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
74879 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
75111 Centrale overheid 01/01/2003 - 31/12/2004
75112 Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/2003 - 31/12/2004
75113 Provinciale overheid 01/01/2003 - 31/12/2004
75114 Gemeentelijke overheid, exclusief O.C.M.W. 01/01/2003 - 31/12/2004
75115 O.C.M.W's 01/01/2003 - 31/12/2004
75116 Intercommunales van algemeen bestuur 01/01/2003 - 31/12/2004
75120 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere sociale aangelegenheden 01/01/2003 - 31/12/2004
75130 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden 01/01/2003 - 31/12/2004
75140 Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen 01/01/2003 - 31/12/2004
75210 Buitenlandse zaken 01/01/2003 - 31/12/2004
75220 Defensie 01/01/2003 - 31/12/2004
75231 Rechtbanken 01/01/2003 - 31/12/2004
75232 Gevangenissen en andere strafinrichtingen 01/01/2003 - 31/12/2004
75233 Overige activiteiten i.v.m. justitie 01/01/2003 - 31/12/2004
75241 Veiligheidsdiensten 01/01/2003 - 31/12/2004
75244 Federale Politie 01/01/2003 - 31/12/2004
75245 Lokale Politie 01/01/2003 - 31/12/2004
75250 Civiele bescherming en brandweer 01/01/2003 - 31/12/2004
75301 Verplichte sociale verzekering, exclusief de ziekenfondsen 01/01/2003 - 31/12/2004
75302 Ziekenfondsen en verzorgingskassen 01/01/2003 - 31/12/2004
75303 Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/01/2003 - 31/12/2004
80101 Basisonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
80102 Provinciaal basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80103 Gemeentelijk basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80104 Vrij gesubsidieerd basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80105 Internationaal basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80109 Basis- en kleuteronderwijs waaraan de codes 80.101 tot en met 80.105 niet kunnen worden toegekend. 01/01/2003 - 31/12/2004
80211 Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
80212 Provinciaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80213 Gemeentelijk algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80214 Vrij gesubsidieerd algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80215 Internationaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80216 Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2003 - 31/12/2004
80219 Algemeen voortgezet onderwijs waaraan de codes 80.211 tot en met 80.216 niet kunnen worden toegekend. 01/01/2003 - 31/12/2004
80221 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
80222 Provinciaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80223 Gemeentelijk voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80224 Vrij gesubsidieerd voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80225 Internationaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80226 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2003 - 31/12/2004
80301 Hoger onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
80302 Provinciaal hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80303 Gemeentelijk hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80304 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80305 Internationaal hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80306 Hoger onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2003 - 31/12/2004
80309 Hoger onderwijs waaraan de codes 80.301 tot en met 80.306 niet kunnen worden toegekend 01/01/2003 - 31/12/2004
80411 Autorijscholen 01/01/2003 - 31/12/2004
80412 Vlieg- en vaaronderricht 01/01/2003 - 31/12/2004
80421 Volwassenenvorming 01/01/2003 - 31/12/2004
80422 Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld 01/01/2003 - 31/12/2004
80423 Schriftelijk onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80424 Overige vormen van onderwijs, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
85110 Ziekenhuizen 01/01/2003 - 31/12/2004
85120 Medische praktijken 01/01/2003 - 31/12/2004
85130 Tandartspraktijken 01/01/2003 - 31/12/2004
85141 Medische laboratoria 01/01/2003 - 31/12/2004
85142 Ziekenvervoer 01/01/2003 - 31/12/2004
85143 Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten 01/01/2003 - 31/12/2004
85144 Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 01/01/2003 - 31/12/2004
85145 Bloedbanken, organenbanken en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
85146 Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
85200 Veterinaire diensten 01/01/2003 - 31/12/2004
85311 Instituten voor gehandicapte minderjarigen 01/01/2003 - 31/12/2004
85312 Weeshuizen 01/01/2003 - 31/12/2004
85313 Instituten voor probleemkinderen 01/01/2003 - 31/12/2004
85314 Instituten voor gehandicapte volwassenen 01/01/2003 - 31/12/2004
85315 Rust- en verzorgingstehuizen 01/01/2003 - 31/12/2004
85316 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
85321 Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen 01/01/2003 - 31/12/2004
85322 Beschuttende werkplaatsen 01/01/2003 - 31/12/2004
85323 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
90010 Afvalwaterinzameling en -behandeling 01/01/2003 - 31/12/2004
90021 Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw- en sloopafval 01/01/2003 - 31/12/2004
90022 Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/2003 - 31/12/2004
90031 Straatreiniging en sneeuwruimen 01/01/2003 - 31/12/2004
90032 Sanering en dergelijke activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
91110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/2003 - 31/12/2004
91120 Beroepsorganisaties 01/01/2003 - 31/12/2004
91200 Vakverenigingen 01/01/2003 - 31/12/2004
91310 Religieuze of filosofische organisaties 01/01/2003 - 31/12/2004
91320 Politieke organisaties 01/01/2003 - 31/12/2004
91330 Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
92111 Productie van bioscoopfilms 01/01/2003 - 31/12/2004
92112 Productie van televisiefilms 01/01/2003 - 31/12/2004
92113 Productie van overige films 01/01/2003 - 31/12/2004
92114 Diensten verwant aan de filmproductie 01/01/2003 - 31/12/2004
92120 Distributie van films 01/01/2003 - 31/12/2004
92130 Vertoning van bioscoopfilms 01/01/2003 - 31/12/2004
92201 Productie en uitzending van radioprogramma's 01/01/2003 - 31/12/2004
92202 Productie van televisieprogramma's 01/01/2003 - 31/12/2004
92203 Uitzending van televisieprogramma's 01/01/2003 - 31/12/2004
92311 Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten 01/01/2003 - 31/12/2004
92312 Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles 01/01/2003 - 31/12/2004
92313 Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst 01/01/2003 - 31/12/2004
92321 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
92322 Beheer en exploitatie van culturele centra 01/01/2003 - 31/12/2004
92331 Kermisattracties 01/01/2003 - 31/12/2004
92332 Pretparken 01/01/2003 - 31/12/2004
92340 Overig amusement, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
92400 Persagentschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
92510 Bibliotheken en openbare archieven 01/01/2003 - 31/12/2004
92520 Musea en monumentenzorg 01/01/2003 - 31/12/2004
92530 Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 01/01/2003 - 31/12/2004
92611 Beheer en exploitatie van sportcentra 01/01/2003 - 31/12/2004
92612 Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen 01/01/2003 - 31/12/2004
92613 Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties 01/01/2003 - 31/12/2004
92621 Activiteiten van sportclubs en -bonden 01/01/2003 - 31/12/2004
92622 Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders 01/01/2003 - 31/12/2004
92623 Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening 01/01/2003 - 31/12/2004
92710 Loterijen en kansspelen 01/01/2003 - 31/12/2004
92721 Exploitatie van snooker- en biljartzalen 01/01/2003 - 31/12/2004
92722 Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
92723 Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, pony's en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
92724 Overige activiteiten i.v.m. recreatie 01/01/2003 - 31/12/2004
93011 Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
93012 Wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren 01/01/2003 - 31/12/2004
93013 Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding 01/01/2003 - 31/12/2004
93021 Kapsalons 01/01/2003 - 31/12/2004
93022 Schoonheidszorg 01/01/2003 - 31/12/2004
93031 Begrafenisondernemingen 01/01/2003 - 31/12/2004
93032 Beheer van kerkhoven en crematoria 01/01/2003 - 31/12/2004
93040 Overige lichaamsverzorging 01/01/2003 - 31/12/2004
93051 Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
93052 Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
93053 Overige diensten aan personen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
95000 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2003 - 31/12/2004
96000 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2003 - 31/12/2004
97000 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2003 - 31/12/2004
98903 Arbeiders die andere sociale prestaties genieten 01/01/2003 - 31/12/2004
98904 B.T.K., D.A.C., PRIME en stagiairs in sommige overheidsbedrijven die aan een saneringsplan onderworpen zijn 01/01/2003 - 31/12/2004
98905 Onvoldoend omschreven activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
99000 Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/2003 - 31/12/2004