Variabele: Nace-code

Een verbetering voorstellen

Naam

Nace-code

Afkorting

NaceOcc

Thema

Arbeidsprestatie, Bedrijfssector

Definitie/omschrijving

Nace-code van de tewerkstellingslijn.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2007

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Nace-code die samengaat met de tewerkstellingslijn. Voor de arbeidsprestaties RSZPPO is niet alleen de activiteitssector van de werkgever gekend maar ook de Nace-code van de tewerkstellingslijn. Toch is dit gegeven een sleutelvariabele in de afbakening van de tewerkstellingslijnen bij de RSZPPO. Een werknemer met meerdere tewerkstellingslijnen kan verschillende NACE-codes hebben. Het veld pprr mc met waarde Y wordt dan geselecteerd.

Dit gegeven wordt voornamelijk gebruikt voor de sociale maribel.

Deze variabele vervangt de vroegere 'Nacecd'.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1110 Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g 01/01/2005 - 31/12/2007
1121 Groenteteelt 01/01/2005 - 31/12/2007
1122 Bloementeelt 01/01/2005 - 31/12/2007
1123 Boomkwekerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
1130 Fruitteelt 01/01/2005 - 31/12/2007
1210 Rundveehouderij 01/01/2005 - 31/12/2007
1220 Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij 01/01/2005 - 31/12/2007
1231 Fokvarkenshouderij 01/01/2005 - 31/12/2007
1232 Varkensvetmesterijen 01/01/2005 - 31/12/2007
1241 Kippenkwekerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
1242 Productie van eieren 01/01/2005 - 31/12/2007
1243 Overige pluimveehouderijen 01/01/2005 - 31/12/2007
1250 Overige dierenfokkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
1300 Gemengd landbouwbedrijf 01/01/2005 - 31/12/2007
1410 Diensten in verband met verwant aan de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken 01/01/2005 - 31/12/2007
1420 Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening 01/01/2005 - 31/12/2007
1500 Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
2011 Bosbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
2012 Bosexploitatie 01/01/2005 - 31/12/2007
2020 Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie 01/01/2005 - 31/12/2007
5010 Visserij 01/01/2005 - 31/12/2007
5020 Visteelt 01/01/2005 - 31/12/2007
10100 Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten 01/01/2005 - 31/12/2007
10200 Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten 01/01/2005 - 31/12/2007
10300 Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten 01/01/2005 - 31/12/2007
11100 Winning van aardolie en aardgas 01/01/2005 - 31/12/2007
11200 Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2005 - 31/12/2007
12000 Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/2005 - 31/12/2007
13100 Winning van ijzererts 01/01/2005 - 31/12/2007
13200 Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts 01/01/2005 - 31/12/2007
14110 Winning van bouw- en siersteen 01/01/2005 - 31/12/2007
14121 Winning van cementsteen 01/01/2005 - 31/12/2007
14122 Winning van kalksteen, gips en krijt 01/01/2005 - 31/12/2007
14130 Winning van leisteen 01/01/2005 - 31/12/2007
14211 Winning van zand 01/01/2005 - 31/12/2007
14212 Winning van grind 01/01/2005 - 31/12/2007
14220 Winning van klei en kaolien 01/01/2005 - 31/12/2007
14300 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/2005 - 31/12/2007
14400 Productie van zout 01/01/2005 - 31/12/2007
14500 Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
15111 Productie van vers vlees 01/01/2005 - 31/12/2007
15112 Productie van diepgevroren vlees 01/01/2005 - 31/12/2007
15121 Productie van vers vlees van gevogelte 01/01/2005 - 31/12/2007
15122 Productie van diepgevroren vlees van gevogelte 01/01/2005 - 31/12/2007
15131 Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven 01/01/2005 - 31/12/2007
15132 Vervaardiging van diepgevroren vleeswaren 01/01/2005 - 31/12/2007
15201 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
15202 Productie van diepgevroren vis en visproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
15311 Verwerking en conservering van aardappelen 01/01/2005 - 31/12/2007
15312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2005 - 31/12/2007
15320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/2005 - 31/12/2007
15331 Verwerking en conservering van groenten 01/01/2005 - 31/12/2007
15332 Productie van diepgevroren groenten 01/01/2005 - 31/12/2007
15333 Verwerking en conservering van fruit 01/01/2005 - 31/12/2007
15411 Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën 01/01/2005 - 31/12/2007
15412 Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten 01/01/2005 - 31/12/2007
15420 Raffinage van plantaardige oliën en vetten 01/01/2005 - 31/12/2007
15430 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/2005 - 31/12/2007
15510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
15520 Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/2005 - 31/12/2007
15610 Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
15620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
15710 Vervaardiging van voeders voor hoevendieren 01/01/2005 - 31/12/2007
15720 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/2005 - 31/12/2007
15811 Industriële bakkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
15812 Artisanale brood- en banketbakkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
15820 Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
15830 Vervaardiging van suiker 01/01/2005 - 31/12/2007
15840 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
15850 Vervaardiging van deegwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
15860 Verwerking van koffie en thee 01/01/2005 - 31/12/2007
15870 Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen 01/01/2005 - 31/12/2007
15880 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/2005 - 31/12/2007
15890 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
15910 Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken 01/01/2005 - 31/12/2007
15920 Productie van ethylalcohol door gisting 01/01/2005 - 31/12/2007
15930 Vervaardiging van wijnen 01/01/2005 - 31/12/2007
15940 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/2005 - 31/12/2007
15950 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/2005 - 31/12/2007
15960 Vervaardiging van bier 01/01/2005 - 31/12/2007
15970 Vervaardiging van mout 01/01/2005 - 31/12/2007
15980 Productie van mineraalwater en frisdranken 01/01/2005 - 31/12/2007
16000 Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
17110 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 01/01/2005 - 31/12/2007
17120 Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels 01/01/2005 - 31/12/2007
17130 Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels 01/01/2005 - 31/12/2007
17140 Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels 01/01/2005 - 31/12/2007
17150 Twijnen en voorbewerken van zijde, met inbegrip van chappezijde en twijnen en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren 01/01/2005 - 31/12/2007
17160 Vervaardiging van naaigarens 01/01/2005 - 31/12/2007
17170 Bewerken en spinnen van overige textielvezels 01/01/2005 - 31/12/2007
17210 Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels 01/01/2005 - 31/12/2007
17220 Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 01/01/2005 - 31/12/2007
17230 Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels 01/01/2005 - 31/12/2007
17240 Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels 01/01/2005 - 31/12/2007
17250 Vervaardiging van overige weefsels 01/01/2005 - 31/12/2007
17300 Textielveredeling 01/01/2005 - 31/12/2007
17401 Confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/2005 - 31/12/2007
17402 Confectie van overige textielartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
17510 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/2005 - 31/12/2007
17520 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/2005 - 31/12/2007
17530 Vervaardiging van gebonden textielvlies 01/01/2005 - 31/12/2007
17540 Vervaardiging van overige textielproducten, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
17600 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
17710 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/2005 - 31/12/2007
17720 Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers, vesten en dergelijke artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
18100 Vervaardiging van kleding van leer 01/01/2005 - 31/12/2007
18210 Vervaardiging van werkkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
18221 Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen 01/01/2005 - 31/12/2007
18222 Vervaardiging van maatkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
18230 Vervaardiging van onderkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
18241 Vervaardiging van babykleding 01/01/2005 - 31/12/2007
18242 Vervaardiging van sportkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
18243 Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/2005 - 31/12/2007
18244 Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
18300 Bontnijverheid 01/01/2005 - 31/12/2007
19100 Looien en bereiden van leer 01/01/2005 - 31/12/2007
19200 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
19301 Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber 01/01/2005 - 31/12/2007
19302 Vervaardiging van schoeisel van rubber 01/01/2005 - 31/12/2007
20101 Zagen en schaven van hout 01/01/2005 - 31/12/2007
20102 Impregneren van hout 01/01/2005 - 31/12/2007
20200 Vervaardiging van panelen en platen van hout 01/01/2005 - 31/12/2007
20300 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
20400 Vervaardiging van houten emballage 01/01/2005 - 31/12/2007
20510 Vervaardiging van overige artikelen van hout 01/01/2005 - 31/12/2007
20520 Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
21110 Vervaardiging van papierpulp 01/01/2005 - 31/12/2007
21121 Vervaardiging van papier 01/01/2005 - 31/12/2007
21122 Vervaardiging van karton 01/01/2005 - 31/12/2007
21210 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/2005 - 31/12/2007
21220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
21230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/2005 - 31/12/2007
21240 Vervaardiging van behangselpapier 01/01/2005 - 31/12/2007
21250 Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton 01/01/2005 - 31/12/2007
22110 Uitgeverijen van boeken 01/01/2005 - 31/12/2007
22120 Uitgeverijen van kranten 01/01/2005 - 31/12/2007
22130 Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/2005 - 31/12/2007
22140 Uitgeverijen van geluidsopnamen 01/01/2005 - 31/12/2007
22150 Overige uitgeverijen 01/01/2005 - 31/12/2007
22210 Dagbladdrukkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
22220 Overige drukkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
22230 Boekbinden 01/01/2005 - 31/12/2007
22240 Prepress-activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
22250 Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
22310 Reproductie van geluidsopnamen 01/01/2005 - 31/12/2007
22320 Reproductie van video-opnamen 01/01/2005 - 31/12/2007
22330 Reproductie van computermedia 01/01/2005 - 31/12/2007
23100 Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
23200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
23300 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
24110 Vervaardiging van industriële gassen 01/01/2005 - 31/12/2007
24120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/2005 - 31/12/2007
24130 Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
24140 Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
24151 Vervaardiging van kunstmeststoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
24152 Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen 01/01/2005 - 31/12/2007
24160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/2005 - 31/12/2007
24170 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/2005 - 31/12/2007
24200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
24300 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/2005 - 31/12/2007
24410 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
24421 Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
24422 Vervaardiging van overige farmaceutische preparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
24511 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
24512 Vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
24520 Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
24610 Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
24620 Vervaardiging van lijm en gelatine 01/01/2005 - 31/12/2007
24630 Vervaardiging van etherische oliën 01/01/2005 - 31/12/2007
24640 Vervaardiging van fotochemische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
24650 Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen 01/01/2005 - 31/12/2007
24660 Vervaardiging van overige chemische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
24700 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/2005 - 31/12/2007
25110 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber 01/01/2005 - 31/12/2007
25120 Loopvlakvernieuwing 01/01/2005 - 31/12/2007
25130 Vervaardiging van overige producten van rubber 01/01/2005 - 31/12/2007
25210 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/2005 - 31/12/2007
25220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/2005 - 31/12/2007
25230 Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
25240 Vervaardiging van overige producten van kunststof 01/01/2005 - 31/12/2007
26110 Vervaardiging van vlakglas 01/01/2005 - 31/12/2007
26120 Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/2005 - 31/12/2007
26130 Vervaardiging van holglas 01/01/2005 - 31/12/2007
26140 Vervaardiging van glasvezels 01/01/2005 - 31/12/2007
26150 Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
26211 Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein 01/01/2005 - 31/12/2007
26212 Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein 01/01/2005 - 31/12/2007
26220 Vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk 01/01/2005 - 31/12/2007
26230 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
26240 Vervaardiging van overig keramisch technisch aardewerk 01/01/2005 - 31/12/2007
26250 Vervaardiging van overige keramische producten, exclusief die voor de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
26260 Vervaardiging van vuurvaste keramische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
26300 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/2005 - 31/12/2007
26401 Vervaardiging van dakpannen 01/01/2005 - 31/12/2007
26402 Vervaardiging van bakstenen 01/01/2005 - 31/12/2007
26403 Vervaardiging van overige producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/2005 - 31/12/2007
26510 Vervaardiging van cement 01/01/2005 - 31/12/2007
26520 Vervaardiging van kalk 01/01/2005 - 31/12/2007
26530 Vervaardiging van gips 01/01/2005 - 31/12/2007
26610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
26620 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
26630 Vervaardiging van stortklare beton 01/01/2005 - 31/12/2007
26640 Vervaardiging van mortel 01/01/2005 - 31/12/2007
26650 Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/2005 - 31/12/2007
26660 Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement 01/01/2005 - 31/12/2007
26700 Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen 01/01/2005 - 31/12/2007
26810 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
26820 Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
27100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/2005 - 31/12/2007
27210 Vervaardiging van gietijzeren buizen 01/01/2005 - 31/12/2007
27220 Vervaardiging van stalen buizen 01/01/2005 - 31/12/2007
27310 Koudtrekken 01/01/2005 - 31/12/2007
27320 Koudwalsen van bandstaal 01/01/2005 - 31/12/2007
27330 Koudvervormen en koudfelsen 01/01/2005 - 31/12/2007
27340 Draadtrekken 01/01/2005 - 31/12/2007
27410 Productie van edele metalen 01/01/2005 - 31/12/2007
27421 Productie van aluminium 01/01/2005 - 31/12/2007
27422 Eerste verwerking van aluminium 01/01/2005 - 31/12/2007
27431 Productie van lood, tin en zink 01/01/2005 - 31/12/2007
27432 Eerste verwerking van lood, tin en zink 01/01/2005 - 31/12/2007
27441 Productie van koper 01/01/2005 - 31/12/2007
27442 Eerste verwerking van koper 01/01/2005 - 31/12/2007
27451 Productie van overige non-ferrometalen 01/01/2005 - 31/12/2007
27452 Eerste verwerking van overige non-ferrometalen 01/01/2005 - 31/12/2007
27510 Gieten van ijzer 01/01/2005 - 31/12/2007
27520 Gieten van staal 01/01/2005 - 31/12/2007
27530 Gieten van lichte metalen 01/01/2005 - 31/12/2007
27540 Gieten van overige non-ferrometalen 01/01/2005 - 31/12/2007
28110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan 01/01/2005 - 31/12/2007
28120 Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
28210 Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28220 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/2005 - 31/12/2007
28300 Vervaardiging van stoomketels 01/01/2005 - 31/12/2007
28401 Smeden van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28402 Persen, stampen en profielwalsen van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28403 Poedermetallurgie 01/01/2005 - 31/12/2007
28510 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28520 Algemene metaalbewerking 01/01/2005 - 31/12/2007
28610 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/2005 - 31/12/2007
28620 Vervaardiging van gereedschap 01/01/2005 - 31/12/2007
28630 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
28710 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
28720 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28730 Vervaardiging van artikelen van draad 01/01/2005 - 31/12/2007
28741 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/2005 - 31/12/2007
28742 Vervaardiging van kettingen, exclusief kettingen voor het overbrengen van kracht 01/01/2005 - 31/12/2007
28743 Vervaardiging van veren 01/01/2005 - 31/12/2007
28751 Vervaardiging van huishoudartikelen van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28752 Vervaardiging van sanitaire artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
28753 Vervaardiging van brandkasten 01/01/2005 - 31/12/2007
28754 Vervaardiging van kleine artikelen van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28755 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
29110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/2005 - 31/12/2007
29120 Vervaardiging van pompen en compressoren 01/01/2005 - 31/12/2007
29130 Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
29141 Vervaardiging van rollagers, kogellagers en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
29142 Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen 01/01/2005 - 31/12/2007
29210 Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische 01/01/2005 - 31/12/2007
29220 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
29230 Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/2005 - 31/12/2007
29241 Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/2005 - 31/12/2007
29242 Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/2005 - 31/12/2007
29243 Vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
29244 Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/2005 - 31/12/2007
29245 Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/2005 - 31/12/2007
29246 Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel 01/01/2005 - 31/12/2007
29247 Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
29310 Vervaardiging van landbouwtractoren 01/01/2005 - 31/12/2007
29321 Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
29322 Herstelling van landbouwmachines 01/01/2005 - 31/12/2007
29410 Vervaardiging van draagbaar gereedschap dat pneumatisch of door een ingebouwde motor wordt aangedreven 01/01/2005 - 31/12/2007
29420 Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 01/01/2005 - 31/12/2007
29430 Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
29510 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/2005 - 31/12/2007
29520 Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
29530 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
29540 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/2005 - 31/12/2007
29550 Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton 01/01/2005 - 31/12/2007
29561 Vervaardiging van drukkerijmachines 01/01/2005 - 31/12/2007
29562 Vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid 01/01/2005 - 31/12/2007
29563 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/2005 - 31/12/2007
29564 Vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën 01/01/2005 - 31/12/2007
29601 Vervaardiging van zware wapens en oorlogswapens 01/01/2005 - 31/12/2007
29602 Vervaardiging van lichte wapens en sportwapens 01/01/2005 - 31/12/2007
29710 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
29720 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
30010 Vervaardiging van kantoormachines 01/01/2005 - 31/12/2007
30020 Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie 01/01/2005 - 31/12/2007
31100 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/2005 - 31/12/2007
31200 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/2005 - 31/12/2007
31300 Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 01/01/2005 - 31/12/2007
31400 Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen 01/01/2005 - 31/12/2007
31501 Vervaardiging van lampen 01/01/2005 - 31/12/2007
31502 Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
31610 Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
31621 Vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen 01/01/2005 - 31/12/2007
31622 Vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor industriële doeleinden 01/01/2005 - 31/12/2007
31623 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
32100 Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/2005 - 31/12/2007
32201 Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
32202 Vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie en apparatuur voor lijntelefonie of lijntelegrafie 01/01/2005 - 31/12/2007
32300 Vervaardiging van audio- en videoapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
33101 Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/2005 - 31/12/2007
33102 Vervaardiging van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/2005 - 31/12/2007
33103 Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen 01/01/2005 - 31/12/2007
33201 Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
33202 Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatieapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
33300 Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 01/01/2005 - 31/12/2007
33401 Vervaardiging van brillen 01/01/2005 - 31/12/2007
33402 Vervaardiging van optische instrumenten en fotografische apparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
33500 Vervaardiging van uurwerken 01/01/2005 - 31/12/2007
34100 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
34201 Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens 01/01/2005 - 31/12/2007
34202 Vervaardiging van caravans en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
34300 Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan 01/01/2005 - 31/12/2007
35110 Bouw en reparatie van schepen 01/01/2005 - 31/12/2007
35120 Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
35200 Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen 01/01/2005 - 31/12/2007
35300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
35410 Vervaardiging van motorrijwielen 01/01/2005 - 31/12/2007
35420 Vervaardiging van rijwielen 01/01/2005 - 31/12/2007
35430 Vervaardiging van invalidenwagens 01/01/2005 - 31/12/2007
35500 Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
36111 Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren 01/01/2005 - 31/12/2007
36112 Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke en voor voertuigen en andere transportmiddelen ongeacht het materiaal 01/01/2005 - 31/12/2007
36121 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
36122 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
36130 Vervaardiging van overige keukenmeubelen 01/01/2005 - 31/12/2007
36141 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen 01/01/2005 - 31/12/2007
36142 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/2005 - 31/12/2007
36150 Vervaardiging van matrassen 01/01/2005 - 31/12/2007
36210 Slaan van munten en medailles 01/01/2005 - 31/12/2007
36221 Bewerking van diamant 01/01/2005 - 31/12/2007
36222 Bewerking van overige edelstenen en van halfedelstenen 01/01/2005 - 31/12/2007
36223 Vervaardiging van juwelen en sieraden 01/01/2005 - 31/12/2007
36224 Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
36300 Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/2005 - 31/12/2007
36400 Vervaardiging van sportartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
36500 Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/2005 - 31/12/2007
36610 Vervaardiging van imitatiesieraden 01/01/2005 - 31/12/2007
36620 Vervaardiging van borstelwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
36630 Overige industrie, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
37100 Recycling van metaalafval 01/01/2005 - 31/12/2007
37200 Recycling van niet-metaalafval 01/01/2005 - 31/12/2007
40110 Productie van elektriciteit 01/01/2005 - 31/12/2007
40120 Transmissie van elektriciteit 01/01/2005 - 31/12/2007
40130 Distributie van en handel in elektriciteit 01/01/2005 - 31/12/2007
40210 Productie van gas 01/01/2005 - 31/12/2007
40220 Distributie van en handel in gasvormige brandstoffen via leidingen 01/01/2005 - 31/12/2007
40300 Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie 01/01/2005 - 31/12/2007
41000 Winning, zuivering en distributie van water 01/01/2005 - 31/12/2007
45111 Slopen van gebouwen 01/01/2005 - 31/12/2007
45112 Grondverzet 01/01/2005 - 31/12/2007
45120 Proefboren en boren 01/01/2005 - 31/12/2007
45211 Bouwen van individuele huizen 01/01/2005 - 31/12/2007
45212 Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen 01/01/2005 - 31/12/2007
45213 Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. 01/01/2005 - 31/12/2007
45214 Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
45215 Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen 01/01/2005 - 31/12/2007
45220 Dakbedekking en bouw van dakconstructies 01/01/2005 - 31/12/2007
45230 Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
45241 Baggerwerken 01/01/2005 - 31/12/2007
45242 Overige waterbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
45250 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
45310 Elektrische installatie 01/01/2005 - 31/12/2007
45320 Isolatiewerkzaamheden 01/01/2005 - 31/12/2007
45331 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/2005 - 31/12/2007
45332 Overig loodgieterswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
45340 Overige bouwinstallatie 01/01/2005 - 31/12/2007
45410 Stukadoorswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
45421 Schrijnwerk van hout of van kunststof 01/01/2005 - 31/12/2007
45422 Metaalschrijnwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
45431 Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/2005 - 31/12/2007
45432 Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen 01/01/2005 - 31/12/2007
45433 Plaatsen van behang 01/01/2005 - 31/12/2007
45441 Schilderen 01/01/2005 - 31/12/2007
45442 Glaszetten 01/01/2005 - 31/12/2007
45450 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/2005 - 31/12/2007
45500 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel 01/01/2005 - 31/12/2007
50101 Groothandel in motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50102 Handelsbemiddeling in motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50103 Detailhandel in motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50104 Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
50200 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50301 Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50302 Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50400 Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen 01/01/2005 - 31/12/2007
50500 Detailhandel in motorbrandstoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
51110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabrikaten 01/01/2005 - 31/12/2007
51120 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
51130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/2005 - 31/12/2007
51140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
51150 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
51160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer 01/01/2005 - 31/12/2007
51170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
51180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen 01/01/2005 - 31/12/2007
51190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/2005 - 31/12/2007
51210 Groothandel in granen, zaden en voeders voor hoevendieren 01/01/2005 - 31/12/2007
51220 Groothandel in bloemen en planten 01/01/2005 - 31/12/2007
51230 Groothandel in levende dieren 01/01/2005 - 31/12/2007
51240 Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/2005 - 31/12/2007
51250 Groothandel in ruwe tabak 01/01/2005 - 31/12/2007
51310 Groothandel in groenten en fruit 01/01/2005 - 31/12/2007
51321 Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild 01/01/2005 - 31/12/2007
51322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/2005 - 31/12/2007
51331 Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten 01/01/2005 - 31/12/2007
51332 Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/2005 - 31/12/2007
51340 Groothandel in dranken 01/01/2005 - 31/12/2007
51350 Groothandel in tabaksproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
51360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
51370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
51381 Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren 01/01/2005 - 31/12/2007
51382 Groothandel in aardappelproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
51383 Groothandel in diervoeders met uitzondering van voeders voor hoevendieren 01/01/2005 - 31/12/2007
51384 Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren 01/01/2005 - 31/12/2007
51391 Groothandel in diepvriesproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
51392 Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
51410 Groothandel in textiel 01/01/2005 - 31/12/2007
51421 Groothandel in kleding, kledingtoebehoren en bontartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
51422 Groothandel in schoeisel 01/01/2005 - 31/12/2007
51430 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
51441 Groothandel in vaat- en glaswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
51442 Groothandel in behang en onderhoudsproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
51450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/2005 - 31/12/2007
51460 Groothandel in farmaceutische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
51471 Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten 01/01/2005 - 31/12/2007
51472 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/2005 - 31/12/2007
51473 Groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
51474 Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden 01/01/2005 - 31/12/2007
51475 Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften 01/01/2005 - 31/12/2007
51476 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed 01/01/2005 - 31/12/2007
51477 Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
51478 Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
51510 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/2005 - 31/12/2007
51520 Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/2005 - 31/12/2007
51531 Groothandel in hout 01/01/2005 - 31/12/2007
51532 Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair 01/01/2005 - 31/12/2007
51541 Groothandel in ijzerwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
51542 Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties 01/01/2005 - 31/12/2007
51550 Groothandel in chemische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
51561 Groothandel in diamant 01/01/2005 - 31/12/2007
51562 Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
51570 Groothandel in afval en schroot 01/01/2005 - 31/12/2007
51810 Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
51820 Groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
51830 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/2005 - 31/12/2007
51840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
51850 Groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden 01/01/2005 - 31/12/2007
51860 Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden 01/01/2005 - 31/12/2007
51871 Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal 01/01/2005 - 31/12/2007
51872 Groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van motorvoertuigen, motorrijwielen en rijwielen, in meetapparaten en -instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
51873 Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
51880 Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
51900 Overige groothandel 01/01/2005 - 31/12/2007
52111 Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
52112 Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52113 Superettes (verkoopsoppervlakte tussen 100 m2 en minder dan 400 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52114 Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2.500 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52115 Hypermarkten (verkoopsopp. vanaf 2.500 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52116 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52121 Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsopp.vanaf 2.500 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52122 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte van minder dan 2.500 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52210 Detailhandel in groenten en fruit 01/01/2005 - 31/12/2007
52220 Detailhandel in vlees en vleeswaren 01/01/2005 - 31/12/2007
52230 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/2005 - 31/12/2007
52240 Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
52250 Detailhandel in alcoholische en andere dranken 01/01/2005 - 31/12/2007
52260 Detailhandel in tabaksproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
52271 Detailhandel in zuivelproducten en eieren 01/01/2005 - 31/12/2007
52272 Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
52310 Apothekers 01/01/2005 - 31/12/2007
52320 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52330 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52410 Detailhandel in textiel 01/01/2005 - 31/12/2007
52421 Detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment) 01/01/2005 - 31/12/2007
52422 Detailhandel in bovenkleding voor heren 01/01/2005 - 31/12/2007
52423 Detailhandel in bovenkleding voor dames 01/01/2005 - 31/12/2007
52424 Detailhandel in baby- en kinderkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
52425 Detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
52426 Detailhandel in kledingaccessoires 01/01/2005 - 31/12/2007
52431 Detailhandel in schoeisel 01/01/2005 - 31/12/2007
52432 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52441 Detailhandel in meubels 01/01/2005 - 31/12/2007
52442 Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting 01/01/2005 - 31/12/2007
52450 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
52461 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2 01/01/2005 - 31/12/2007
52462 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2. 01/01/2005 - 31/12/2007
52470 Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 01/01/2005 - 31/12/2007
52481 Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
52482 Gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52483 Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
52484 Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken en sieraden 01/01/2005 - 31/12/2007
52485 Gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisieinstrumenten 01/01/2005 - 31/12/2007
52486 Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt 01/01/2005 - 31/12/2007
52487 Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
52488 Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
52489 Gespecialiseerde detailhandel in spellen en speelgoed 01/01/2005 - 31/12/2007
52491 Gespecialiseerde detailhandel in wapens en munitie 01/01/2005 - 31/12/2007
52492 Gespecialiseerde detailhandel in rijwielen 01/01/2005 - 31/12/2007
52493 Gespecialiseerde detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/01/2005 - 31/12/2007
52494 Gespecialiseerde detailhandel in naai- en breimachines 01/01/2005 - 31/12/2007
52495 Gespecialiseerde detailhandel in postzegels en munten 01/01/2005 - 31/12/2007
52496 Gespecialiseerde detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 01/01/2005 - 31/12/2007
52497 Gespecialiseerde detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52498 Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
52501 Detailhandel in antiquiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
52502 Detailhandel in tweedehandsgoederen 01/01/2005 - 31/12/2007
52610 Postorderbedrijven 01/01/2005 - 31/12/2007
52621 Markt- en straathandel in voedingsmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52622 Markt- en straathandel in kleding en textielwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
52623 Overige markt- en straathandel 01/01/2005 - 31/12/2007
52630 Overige detailhandel, niet in winkels 01/01/2005 - 31/12/2007
52710 Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer 01/01/2005 - 31/12/2007
52720 Reparatie van elektrische huishoudapparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
52730 Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden 01/01/2005 - 31/12/2007
52740 Overige reparaties, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
55101 Hotels en motels, met restaurant 01/01/2005 - 31/12/2007
55102 Hotels en motels, zonder restaurant 01/01/2005 - 31/12/2007
55210 Jeugdherbergen en berghutten 01/01/2005 - 31/12/2007
55220 Kampeerterreinen 01/01/2005 - 31/12/2007
55231 Vakantiecentra en vakantiedorpen 01/01/2005 - 31/12/2007
55232 Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf 01/01/2005 - 31/12/2007
55233 Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen 01/01/2005 - 31/12/2007
55301 Restaurants van het traditionele type 01/01/2005 - 31/12/2007
55302 Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
55401 Cafés 01/01/2005 - 31/12/2007
55402 Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
55510 Kantines 01/01/2005 - 31/12/2007
55521 Catering 01/01/2005 - 31/12/2007
55522 Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties 01/01/2005 - 31/12/2007
60100 Vervoer per spoor 01/01/2005 - 31/12/2007
60211 Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer 01/01/2005 - 31/12/2007
60212 Overig personenvervoer volgens een dienstregeling 01/01/2005 - 31/12/2007
60220 Exploitatie van taxi's 01/01/2005 - 31/12/2007
60230 Overig vervoer van personen te land 01/01/2005 - 31/12/2007
60241 Verhuisdiensten 01/01/2005 - 31/12/2007
60242 Goederenvervoer over de weg 01/01/2005 - 31/12/2007
60243 Verhuur van vrachtwagens met bestuurder 01/01/2005 - 31/12/2007
60300 Vervoer via pijpleidingen 01/01/2005 - 31/12/2007
61100 Zee- en kustvaart 01/01/2005 - 31/12/2007
61200 Binnenvaart 01/01/2005 - 31/12/2007
62100 Luchtvaart volgens dienstregeling 01/01/2005 - 31/12/2007
62200 Luchtvaart zonder dienstregeling 01/01/2005 - 31/12/2007
62300 Ruimtevaart 01/01/2005 - 31/12/2007
63111 Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/2005 - 31/12/2007
63112 Overige vrachtbehandeling 01/01/2005 - 31/12/2007
63121 Opslag in koelpakhuizen 01/01/2005 - 31/12/2007
63122 Overige opslag 01/01/2005 - 31/12/2007
63210 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land 01/01/2005 - 31/12/2007
63220 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water 01/01/2005 - 31/12/2007
63230 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart 01/01/2005 - 31/12/2007
63301 Reisbureaus 01/01/2005 - 31/12/2007
63302 Reisorganisatoren 01/01/2005 - 31/12/2007
63303 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
63401 Expeditiekantoren 01/01/2005 - 31/12/2007
63402 Bevrachting 01/01/2005 - 31/12/2007
63403 Scheepsagenturen 01/01/2005 - 31/12/2007
63404 Douaneagentschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
63405 Vervoersbemiddeling 01/01/2005 - 31/12/2007
63406 Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer 01/01/2005 - 31/12/2007
64110 Nationale posterijen 01/01/2005 - 31/12/2007
64120 Koeriers, exclusief de nationale posterijen 01/01/2005 - 31/12/2007
64200 Telecommunicatie 01/01/2005 - 31/12/2007
65110 Centrale banken 01/01/2005 - 31/12/2007
65120 Overige geldscheppende financiële instellingen 01/01/2005 - 31/12/2007
65210 Financiële leasing 01/01/2005 - 31/12/2007
65221 Verbruikskrediet 01/01/2005 - 31/12/2007
65222 Overige kredietverstrekking 01/01/2005 - 31/12/2007
65223 Factoring 01/01/2005 - 31/12/2007
65231 Financiële holdings 01/01/2005 - 31/12/2007
65233 Beursvennootschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
65234 Portefeuillemaatschappijen 01/01/2005 - 31/12/2007
65235 Instellingen voor collectieve belegging 01/01/2005 - 31/12/2007
65236 Overige financiële instellingen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
66011 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/2005 - 31/12/2007
66012 Aangenomen herverzekeringen leven 01/01/2005 - 31/12/2007
66013 Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/2005 - 31/12/2007
66020 Pensioenfondsen 01/01/2005 - 31/12/2007
66031 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/2005 - 31/12/2007
66032 Aangenomen herverzekeringen niet-leven 01/01/2005 - 31/12/2007
66033 Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/2005 - 31/12/2007
67110 Beheer van financiële beurzen 01/01/2005 - 31/12/2007
67120 Effectenhandel en vermogensbeheer 01/01/2005 - 31/12/2007
67130 Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
67201 Verzekeringsmakelaars en -agenten 01/01/2005 - 31/12/2007
67202 Schade- en risico- experten 01/01/2005 - 31/12/2007
67203 Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen 01/01/2005 - 31/12/2007
70111 Projectontwikkeling voor woningbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
70112 Projectontwikkeling voor kantoorbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
70113 Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken 01/01/2005 - 31/12/2007
70120 Handel in onroerend goed 01/01/2005 - 31/12/2007
70201 Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen 01/01/2005 - 31/12/2007
70202 Verhuur van sociale woningen 01/01/2005 - 31/12/2007
70203 Verhuur van niet-residentiële gebouwen 01/01/2005 - 31/12/2007
70204 Verhuur van terreinen 01/01/2005 - 31/12/2007
70311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed 01/01/2005 - 31/12/2007
70312 Schatten en evalueren van onroerend goed 01/01/2005 - 31/12/2007
70321 Beheer van residentiële gebouwen 01/01/2005 - 31/12/2007
70322 Beheer van overig onroerend goed 01/01/2005 - 31/12/2007
71100 Verhuur van motorwagens 01/01/2005 - 31/12/2007
71210 Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land 01/01/2005 - 31/12/2007
71220 Verhuur van schepen 01/01/2005 - 31/12/2007
71230 Verhuur van luchtvaartuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
71310 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
71320 Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid 01/01/2005 - 31/12/2007
71330 Verhuur van kantoormachines en computers 01/01/2005 - 31/12/2007
71340 Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
71401 Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/2005 - 31/12/2007
71402 Verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten 01/01/2005 - 31/12/2007
71403 Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
71404 Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en huishoudelijke benodigdheden, enz. 01/01/2005 - 31/12/2007
71405 Verhuur van textiel, kleding en schoeisel 01/01/2005 - 31/12/2007
71406 Verhuur van sport- en kampeerartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
71407 Verhuur van medisch en paramedisch materieel 01/01/2005 - 31/12/2007
71408 Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
72100 Computeradviesbureaus 01/01/2005 - 31/12/2007
72210 Uitgeverijen van programmatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
72220 Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
72300 Gegevensverwerking 01/01/2005 - 31/12/2007
72400 Databanken 01/01/2005 - 31/12/2007
72500 Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines 01/01/2005 - 31/12/2007
72600 Overige activiteiten in verband met computers 01/01/2005 - 31/12/2007
73100 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/2005 - 31/12/2007
73200 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
74111 Advocatenkantoor en juridische adviseurs 01/01/2005 - 31/12/2007
74112 Notariskantoor 01/01/2005 - 31/12/2007
74113 Deurwaarderskantoor 01/01/2005 - 31/12/2007
74114 Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/2005 - 31/12/2007
74121 Boekhouders 01/01/2005 - 31/12/2007
74122 Accountants 01/01/2005 - 31/12/2007
74123 Bedrijfsrevisoren 01/01/2005 - 31/12/2007
74124 Belastingconsulenten 01/01/2005 - 31/12/2007
74131 Marktonderzoekbureaus 01/01/2005 - 31/12/2007
74132 Organisatie van opiniepeilingen 01/01/2005 - 31/12/2007
74141 Public-relationsbureaus 01/01/2005 - 31/12/2007
74142 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer 01/01/2005 - 31/12/2007
74151 Managementactiviteiten van holdings 01/01/2005 - 31/12/2007
74152 Coördinatiecentra 01/01/2005 - 31/12/2007
74201 Architecten 01/01/2005 - 31/12/2007
74202 Landmeters 01/01/2005 - 31/12/2007
74203 Technische studiën en ingenieursactiviteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
74301 Automobielinspectie en overige diagnosecentra voor motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
74302 Technische testen en analyses 01/01/2005 - 31/12/2007
74401 Publiciteitsagentschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
74402 Beheer van publiciteitsdragers 01/01/2005 - 31/12/2007
74403 Etaleurs en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
74501 Personeelsselectie en plaatsing 01/01/2005 - 31/12/2007
74502 Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling 01/01/2005 - 31/12/2007
74503 Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
74601 Bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten 01/01/2005 - 31/12/2007
74602 Opsporingsdiensten en detectivebureaus 01/01/2005 - 31/12/2007
74700 Industriële reiniging 01/01/2005 - 31/12/2007
74811 Fotostudio's en overige fotografische activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
74812 Fotolaboratoria 01/01/2005 - 31/12/2007
74820 Verpakkingsbedrijven 01/01/2005 - 31/12/2007
74851 Secretariaten 01/01/2005 - 31/12/2007
74852 Vertaaldiensten en tolken 01/01/2005 - 31/12/2007
74853 Behandeling van post 01/01/2005 - 31/12/2007
74854 Sociale secretariaten 01/01/2005 - 31/12/2007
74855 Overige activiteiten i .v.m. administratie, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
74860 Callcenters 01/01/2005 - 31/12/2007
74871 Organisatie van diverse particuliere markten, inclusief rommelmarkten 01/01/2005 - 31/12/2007
74872 Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen 01/01/2005 - 31/12/2007
74873 Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid 01/01/2005 - 31/12/2007
74874 Binnenhuisarchitecten 01/01/2005 - 31/12/2007
74875 Bedrijvencentra 01/01/2005 - 31/12/2007
74876 Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting-en premiezegels 01/01/2005 - 31/12/2007
74877 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
74878 Impresariaten en theateragentschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
74879 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
75111 Centrale overheid 01/01/2005 - 31/12/2007
75112 Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/2005 - 31/12/2007
75113 Provinciale overheid 01/01/2005 - 31/12/2007
75114 Gemeentelijke overheid, exclusief O.C.M.W. 01/01/2005 - 31/12/2007
75115 O.C.M.W's 01/01/2005 - 31/12/2007
75116 Intercommunales van algemeen bestuur 01/01/2005 - 31/12/2007
75120 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere sociale aangelegenheden 01/01/2005 - 31/12/2007
75130 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden 01/01/2005 - 31/12/2007
75140 Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen 01/01/2005 - 31/12/2007
75210 Buitenlandse zaken 01/01/2005 - 31/12/2007
75220 Defensie 01/01/2005 - 31/12/2007
75231 Rechtbanken 01/01/2005 - 31/12/2007
75232 Gevangenissen en andere strafinrichtingen 01/01/2005 - 31/12/2007
75233 Overige activiteiten i.v.m. justitie 01/01/2005 - 31/12/2007
75241 Veiligheidsdiensten 01/01/2005 - 31/12/2007
75244 Federale Politie 01/01/2005 - 31/12/2007
75245 Lokale Politie 01/01/2005 - 31/12/2007
75250 Civiele bescherming en brandweer 01/01/2005 - 31/12/2007
75301 Verplichte sociale verzekering, exclusief de ziekenfondsen 01/01/2005 - 31/12/2007
75302 Ziekenfondsen en verzorgingskassen 01/01/2005 - 31/12/2007
75303 Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/01/2005 - 31/12/2007
80101 Basisonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
80102 Provinciaal basisonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80103 Gemeentelijk basisonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80104 Vrij gesubsidieerd basisonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80105 Internationaal basisonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80109 Basis- en kleuteronderwijs waaraan de codes 80.101 tot en met 80.105 niet kunnen worden toegekend. 01/01/2005 - 31/12/2007
80211 Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
80212 Provinciaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80213 Gemeentelijk algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80214 Vrij gesubsidieerd algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80215 Internationaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80216 Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2005 - 31/12/2007
80219 Algemeen voortgezet onderwijs waaraan de codes 80.211 tot en met 80.216 niet kunnen worden toegekend. 01/01/2005 - 31/12/2007
80221 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
80222 Provinciaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80223 Gemeentelijk voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80224 Vrij gesubsidieerd voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80225 Internationaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80226 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2005 - 31/12/2007
80301 Hoger onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
80302 Provinciaal hoger onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80303 Gemeentelijk hoger onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80304 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80305 Internationaal hoger onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80306 Hoger onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2005 - 31/12/2007
80309 Hoger onderwijs waaraan de codes 80.301 tot en met 80.306 niet kunnen worden toegekend 01/01/2005 - 31/12/2007
80411 Autorijscholen 01/01/2005 - 31/12/2007
80412 Vlieg- en vaaronderricht 01/01/2005 - 31/12/2007
80421 Volwassenenvorming 01/01/2005 - 31/12/2007
80422 Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld 01/01/2005 - 31/12/2007
80423 Schriftelijk onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80424 Overige vormen van onderwijs, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
85110 Ziekenhuizen 01/01/2005 - 31/12/2007
85120 Medische praktijken 01/01/2005 - 31/12/2007
85130 Tandartspraktijken 01/01/2005 - 31/12/2007
85141 Medische laboratoria 01/01/2005 - 31/12/2007
85142 Ziekenvervoer 01/01/2005 - 31/12/2007
85143 Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten 01/01/2005 - 31/12/2007
85144 Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 01/01/2005 - 31/12/2007
85145 Bloedbanken, organenbanken en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
85146 Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
85200 Veterinaire diensten 01/01/2005 - 31/12/2007
85311 Instituten voor gehandicapte minderjarigen 01/01/2005 - 31/12/2007
85312 Weeshuizen 01/01/2005 - 31/12/2007
85313 Instituten voor probleemkinderen 01/01/2005 - 31/12/2007
85314 Instituten voor gehandicapte volwassenen 01/01/2005 - 31/12/2007
85315 Rust- en verzorgingstehuizen 01/01/2005 - 31/12/2007
85316 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
85321 Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen 01/01/2005 - 31/12/2007
85322 Beschuttende werkplaatsen 01/01/2005 - 31/12/2007
85323 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
90010 Afvalwaterinzameling en -behandeling 01/01/2005 - 31/12/2007
90021 Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw- en sloopafval 01/01/2005 - 31/12/2007
90022 Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/2005 - 31/12/2007
90031 Straatreiniging en sneeuwruimen 01/01/2005 - 31/12/2007
90032 Sanering en dergelijke activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
91110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/2005 - 31/12/2007
91120 Beroepsorganisaties 01/01/2005 - 31/12/2007
91200 Vakverenigingen 01/01/2005 - 31/12/2007
91310 Religieuze of filosofische organisaties 01/01/2005 - 31/12/2007
91320 Politieke organisaties 01/01/2005 - 31/12/2007
91330 Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
92111 Productie van bioscoopfilms 01/01/2005 - 31/12/2007
92112 Productie van televisiefilms 01/01/2005 - 31/12/2007
92113 Productie van overige films 01/01/2005 - 31/12/2007
92114 Diensten verwant aan de filmproductie 01/01/2005 - 31/12/2007
92120 Distributie van films 01/01/2005 - 31/12/2007
92130 Vertoning van bioscoopfilms 01/01/2005 - 31/12/2007
92201 Productie en uitzending van radioprogramma's 01/01/2005 - 31/12/2007
92202 Productie van televisieprogramma's 01/01/2005 - 31/12/2007
92203 Uitzending van televisieprogramma's 01/01/2005 - 31/12/2007
92311 Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten 01/01/2005 - 31/12/2007
92312 Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles 01/01/2005 - 31/12/2007
92313 Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst 01/01/2005 - 31/12/2007
92321 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
92322 Beheer en exploitatie van culturele centra 01/01/2005 - 31/12/2007
92331 Kermisattracties 01/01/2005 - 31/12/2007
92332 Pretparken 01/01/2005 - 31/12/2007
92340 Overig amusement, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
92400 Persagentschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
92510 Bibliotheken en openbare archieven 01/01/2005 - 31/12/2007
92520 Musea en monumentenzorg 01/01/2005 - 31/12/2007
92530 Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 01/01/2005 - 31/12/2007
92611 Beheer en exploitatie van sportcentra 01/01/2005 - 31/12/2007
92612 Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen 01/01/2005 - 31/12/2007
92613 Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties 01/01/2005 - 31/12/2007
92621 Activiteiten van sportclubs en -bonden 01/01/2005 - 31/12/2007
92622 Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders 01/01/2005 - 31/12/2007
92623 Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening 01/01/2005 - 31/12/2007
92710 Loterijen en kansspelen 01/01/2005 - 31/12/2007
92721 Exploitatie van snooker- en biljartzalen 01/01/2005 - 31/12/2007
92722 Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
92723 Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, pony's en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
92724 Overige activiteiten i.v.m. recreatie 01/01/2005 - 31/12/2007
93011 Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
93012 Wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren 01/01/2005 - 31/12/2007
93013 Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding 01/01/2005 - 31/12/2007
93021 Kapsalons 01/01/2005 - 31/12/2007
93022 Schoonheidszorg 01/01/2005 - 31/12/2007
93031 Begrafenisondernemingen 01/01/2005 - 31/12/2007
93032 Beheer van kerkhoven en crematoria 01/01/2005 - 31/12/2007
93040 Overige lichaamsverzorging 01/01/2005 - 31/12/2007
93051 Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
93052 Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
93053 Overige diensten aan personen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
95000 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2005 - 31/12/2007
96000 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2005 - 31/12/2007
97000 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2005 - 31/12/2007
98903 Arbeiders die andere sociale prestaties genieten 01/01/2005 - 31/12/2007
98904 B.T.K., D.A.C., PRIME en stagiairs in sommige overheidsbedrijven die aan een saneringsplan onderworpen zijn 01/01/2005 - 31/12/2007
98905 Onvoldoend omschreven activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
99000 Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/2005 - 31/12/2007