Variabele: Nace - code

Een verbetering voorstellen

Naam

Nace - code

Afkorting

Nacecd

Thema

Arbeidsprestatie, Bedrijfssector

Definitie/omschrijving

Nace - code van arbeidsprestatie RSZPPO

Voor de arbeidsprestaties RSZPPO is niet alleen de activiteitssector van de werkgever bekend maar ook de Nace-code van de arbeidsprestatie. Deze code wordt niet door alle werkgevers correct ingevuld. Toch is dit gegeven een sleutelvariabele in de afbakening van de arbeidsprestaties bij de RSZPPO. Meerdere prestaties van eenzelfde persoon bij eenzelfde aangesloten werkgever in verschillende Nace-codes worden als verschillende arbeidsprestaties beschouwd.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
01110 Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g 01/01/1997 - 31/12/2002
01121 Groenteteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01122 Bloementeelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01123 Boomkwekerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01130 Fruitteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01210 Rundveehouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01220 Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01231 Fokvarkenshouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01232 Varkensvetmesterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01241 Kippenkwekerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01242 Productie van eieren 01/01/1997 - 31/12/2002
01243 Overige pluimveehouderijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01250 Overige dierenfokkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01300 Gemengd bedrijf 01/01/1997 - 31/12/2002
01410 Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken 01/01/1997 - 31/12/2002
01411 Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen 01/01/1997 - 31/12/2002
01412 Overige diensten verwant aan de landbouw, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
01420 Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening 01/01/1997 - 31/12/2002
01500 Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
02011 Bosbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
02012 Bosexploitatie 01/01/1997 - 31/12/2002
02020 Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie 01/01/1997 - 31/12/2002
05010 Visserij 01/01/1997 - 31/12/2002
05020 Visteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
10100 Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
10200 Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
10300 Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
11100 Winning van aardolie en aardgas 01/01/1997 - 31/12/2002
11200 Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning 01/01/1997 - 31/12/2002
12000 Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/1997 - 31/12/2002
13000 Winning van metaalertsen 01/01/1997 - 31/12/2002
13100 Winning van ijzererts 01/01/1997 - 31/12/2002
13200 Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts 01/01/1997 - 31/12/2002
14110 Winning van bouw- en siersteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14121 Winning van cementsteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14122 Winning van kalksteen, gips en krijt 01/01/1997 - 31/12/2002
14130 Winning van leisteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14211 Winning van zand 01/01/1997 - 31/12/2002
14212 Winning van grind 01/01/1997 - 31/12/2002
14220 Winning van klei en kaolien 01/01/1997 - 31/12/2002
14300 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/1997 - 31/12/2002
14400 Productie van zout 01/01/1997 - 31/12/2002
14500 Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
15111 Productie van vers vlees 01/01/1997 - 31/12/2002
15112 Productie van diepgevroren vlees 01/01/1997 - 31/12/2002
15121 Productie van vers vlees van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
15122 Productie van diepgevroren vlees van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
15131 Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven 01/01/1997 - 31/12/2002
15132 Vervaardiging van diepgevroren vleeswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
15201 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15202 Productie van diepgevroren vis en visproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15311 Verwerking en conservering van aardappelen 01/01/1997 - 31/12/2002
15312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
15320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/1997 - 31/12/2002
15331 Verwerking en conservering van groenten 01/01/1997 - 31/12/2002
15332 Productie van diepgevroren groenten 01/01/1997 - 31/12/2002
15333 Verwerking en conservering van fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
15411 Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën 01/01/1997 - 31/12/2002
15412 Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15420 Raffinage van plantaardige oliën en vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15430 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15520 Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/1997 - 31/12/2002
15610 Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15710 Vervaardiging van veevoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
15720 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
15811 Industriële bakkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15812 Artisanale brood- en banketbakkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15820 Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
15830 Vervaardiging van suiker 01/01/1997 - 31/12/2002
15840 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
15850 Vervaardiging van deegwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
15860 Verwerking van koffie en thee 01/01/1997 - 31/12/2002
15870 Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15880 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/1997 - 31/12/2002
15890 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
15910 Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
15920 Productie van ethylalcohol door gisting 01/01/1997 - 31/12/2002
15930 Vervaardiging van wijnen 01/01/1997 - 31/12/2002
15940 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/1997 - 31/12/2002
15950 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
15960 Vervaardiging van bier 01/01/1997 - 31/12/2002
15970 Vervaardiging van mout 01/01/1997 - 31/12/2002
15980 Productie van mineraalwater en frisdranken 01/01/1997 - 31/12/2002
16000 Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
17110 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17120 Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17130 Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17140 Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17150 Twijnen en voorbewerken van zijde, met inbegrip van chappezijde en twijnen en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren 01/01/1997 - 31/12/2002
17160 Vervaardiging van naaigarens 01/01/1997 - 31/12/2002
17170 Bewerken en spinnen van overige textielvezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17210 Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17220 Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17230 Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17240 Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17250 Vervaardiging van overige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17300 Textielveredeling 01/01/1997 - 31/12/2002
17401 Confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/1997 - 31/12/2002
17402 Confectie van overige textielartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
17510 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/1997 - 31/12/2002
17520 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/1997 - 31/12/2002
17530 Vervaardiging van gebonden textielvlies 01/01/1997 - 31/12/2002
17540 Vervaardiging van overige textielproducten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
17600 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
17710 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/1997 - 31/12/2002
17720 Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers, vesten en dergelijke artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
18100 Vervaardiging van kleding van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
18210 Vervaardiging van werkkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18221 Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
18222 Vervaardiging van maatkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18230 Vervaardiging van onderkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18241 Vervaardiging van babykleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18242 Vervaardiging van sportkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18243 Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/1997 - 31/12/2002
18244 Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
18300 Bontnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
19100 Looien en bereiden van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
19200 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
19301 Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
19302 Vervaardiging van schoeisel van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
20101 Zagen en schaven van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20102 Impregneren van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20200 Vervaardiging van panelen en platen van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20300 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
20301 Vervaardiging artikelen van hout (bouw) 01/01/1997 - 31/12/2002
20400 Vervaardiging van houten emballage 01/01/1997 - 31/12/2002
20510 Vervaardiging van overige artikelen van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20520 Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
21110 Vervaardiging van papierpulp 01/01/1997 - 31/12/2002
21121 Vervaardiging van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
21122 Vervaardiging van karton 01/01/1997 - 31/12/2002
21210 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/1997 - 31/12/2002
21220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
21230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
21240 Vervaardiging van behangselpapier 01/01/1997 - 31/12/2002
21250 Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton 01/01/1997 - 31/12/2002
22110 Uitgeverijen van boeken 01/01/1997 - 31/12/2002
22120 Uitgeverijen van kranten 01/01/1997 - 31/12/2002
22130 Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/1997 - 31/12/2002
22140 Uitgeverijen van geluidsopnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22150 Overige uitgeverijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22210 Dagbladdrukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22220 Overige drukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22230 Boekbinden 01/01/1997 - 31/12/2002
22240 Prepress-activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
22250 Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22310 Reproductie van geluidsopnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22320 Reproductie van video-opnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22330 Reproductie van computermedia 01/01/1997 - 31/12/2002
23100 Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
23200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
23300 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24110 Vervaardiging van industriële gassen 01/01/1997 - 31/12/2002
24120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/1997 - 31/12/2002
24130 Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
24140 Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
24151 Vervaardiging van kunstmeststoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24152 Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen 01/01/1997 - 31/12/2002
24160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/1997 - 31/12/2002
24170 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/1997 - 31/12/2002
24200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
24300 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/1997 - 31/12/2002
24410 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24421 Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24422 Vervaardiging van overige farmaceutische preparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
24511 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24512 Vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24520 Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24610 Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24620 Vervaardiging van lijm en gelatine 01/01/1997 - 31/12/2002
24630 Vervaardiging van etherische oliën 01/01/1997 - 31/12/2002
24640 Vervaardiging van fotochemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
24650 Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen 01/01/1997 - 31/12/2002
24660 Vervaardiging van overige chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
24700 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
25110 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
25120 Loopvlakvernieuwing 01/01/1997 - 31/12/2002
25130 Vervaardiging van overige producten van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
25210 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
25220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
25230 Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
25240 Vervaardiging van overige producten van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
26110 Vervaardiging van vlakglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26120 Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26130 Vervaardiging van holglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26140 Vervaardiging van glasvezels 01/01/1997 - 31/12/2002
26150 Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26211 Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein 01/01/1997 - 31/12/2002
26212 Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein 01/01/1997 - 31/12/2002
26220 Vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26230 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
26240 Vervaardiging van overig keramisch technisch aardewerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26250 Vervaardiging van overige keramische producten, exclusief die voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26260 Vervaardiging van vuurvaste keramische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
26300 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
26401 Vervaardiging van dakpannen 01/01/1997 - 31/12/2002
26402 Vervaardiging van bakstenen 01/01/1997 - 31/12/2002
26403 Vervaardiging van overige producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/1997 - 31/12/2002
26510 Vervaardiging van cement 01/01/1997 - 31/12/2002
26520 Vervaardiging van kalk 01/01/1997 - 31/12/2002
26530 Vervaardiging van gips 01/01/1997 - 31/12/2002
26610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26620 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26630 Vervaardiging van stortklare beton 01/01/1997 - 31/12/2002
26640 Vervaardiging van mortel 01/01/1997 - 31/12/2002
26650 Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/1997 - 31/12/2002
26660 Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement 01/01/1997 - 31/12/2002
26700 Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen 01/01/1997 - 31/12/2002
26810 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
26820 Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
27100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/1997 - 31/12/2002
27101 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27102 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27103 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27104 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27210 Vervaardiging van gietijzeren buizen 01/01/1997 - 31/12/2002
27220 Vervaardiging van stalen buizen 01/01/1997 - 31/12/2002
27310 Koudtrekken 01/01/1997 - 31/12/2002
27320 Koudwalsen van bandstaal 01/01/1997 - 31/12/2002
27330 Koudvervormen en koudfelsen 01/01/1997 - 31/12/2002
27340 Draadtrekken 01/01/1997 - 31/12/2002
27350 Overige eerste verwerking van staal; productie van niet-EGKS-ferrolegeringen 01/01/1997 - 31/12/2002
27410 Productie van edele metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27421 Productie van aluminium 01/01/1997 - 31/12/2002
27422 Eerste verwerking van aluminium 01/01/1997 - 31/12/2002
27431 Productie van lood, tin en zink 01/01/1997 - 31/12/2002
27432 Eerste verwerking van lood, tin en zink 01/01/1997 - 31/12/2002
27441 Productie van koper 01/01/1997 - 31/12/2002
27442 Eerste verwerking van koper 01/01/1997 - 31/12/2002
27451 Productie van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27452 Eerste verwerking van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27500 Gieten van metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27510 Gieten van ijzer 01/01/1997 - 31/12/2002
27520 Gieten van staal 01/01/1997 - 31/12/2002
27530 Gieten van lichte metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27540 Gieten van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
28110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan 01/01/1997 - 31/12/2002
28120 Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
28210 Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28220 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/1997 - 31/12/2002
28300 Vervaardiging van stoomketels 01/01/1997 - 31/12/2002
28401 Smeden van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28402 Persen, stampen en profielwalsen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28403 Poedermetallurgie 01/01/1997 - 31/12/2002
28510 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28520 Algemene metaalbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
28610 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
28620 Vervaardiging van gereedschap 01/01/1997 - 31/12/2002
28630 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
28710 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
28720 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28730 Vervaardiging van artikelen van draad 01/01/1997 - 31/12/2002
28741 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/1997 - 31/12/2002
28742 Vervaardiging van kettingen, exclusief kettingen voor het overbrengen van kracht 01/01/1997 - 31/12/2002
28743 Vervaardiging van veren 01/01/1997 - 31/12/2002
28751 Vervaardiging van huishoudartikelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28752 Vervaardiging van sanitaire artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
28753 Vervaardiging van brandkasten 01/01/1997 - 31/12/2002
28754 Vervaardiging van kleine artikelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28755 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/1997 - 31/12/2002
29120 Vervaardiging van pompen en compressoren 01/01/1997 - 31/12/2002
29130 Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
29141 Vervaardiging van rollagers, kogellagers en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
29142 Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen 01/01/1997 - 31/12/2002
29210 Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische 01/01/1997 - 31/12/2002
29220 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
29230 Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/1997 - 31/12/2002
29241 Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29242 Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
29243 Vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29244 Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29245 Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
29246 Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel 01/01/1997 - 31/12/2002
29247 Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29310 Vervaardiging van landbouwtractoren 01/01/1997 - 31/12/2002
29321 Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
29322 Herstelling van landbouwmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29401 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29402 Vervaardiging van toestellen voor het lassen en solderen 01/01/1997 - 31/12/2002
29403 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de houtbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29404 Vervaardiging van door een ingebouwde motor of pneumatisch aangedreven handgereedschap 01/01/1997 - 31/12/2002
29405 Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
29431 Vervaardiging van toestellen voor het lassen en solderen 01/01/1997 - 31/12/2002
29432 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de houtbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29433 Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29510 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/1997 - 31/12/2002
29520 Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
29530 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
29540 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/1997 - 31/12/2002
29550 Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton 01/01/1997 - 31/12/2002
29561 Vervaardiging van drukkerijmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29562 Vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
29563 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/1997 - 31/12/2002
29564 Vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën 01/01/1997 - 31/12/2002
29601 Vervaardiging van zware wapens en oorlogswapens 01/01/1997 - 31/12/2002
29602 Vervaardiging van lichte wapens en sportwapens 01/01/1997 - 31/12/2002
29710 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29720 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
30010 Vervaardiging van kantoormachines 01/01/1997 - 31/12/2002
30020 Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie 01/01/1997 - 31/12/2002
31100 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/1997 - 31/12/2002
31200 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/1997 - 31/12/2002
31300 Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 01/01/1997 - 31/12/2002
31400 Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
31501 Vervaardiging van lampen 01/01/1997 - 31/12/2002
31502 Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
31610 Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
31621 Vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
31622 Vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor industriële doeleinden 01/01/1997 - 31/12/2002
31623 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
32100 Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/1997 - 31/12/2002
32201 Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
32202 Vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie en apparatuur voor lijntelefonie of lijntelegrafie 01/01/1997 - 31/12/2002
32300 Vervaardiging van audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33101 Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/1997 - 31/12/2002
33102 Vervaardiging van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/1997 - 31/12/2002
33103 Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen 01/01/1997 - 31/12/2002
33201 Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33202 Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33300 Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 01/01/1997 - 31/12/2002
33401 Vervaardiging van brillen 01/01/1997 - 31/12/2002
33402 Vervaardiging van optische instrumenten en fotografische apparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33500 Vervaardiging van uurwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
34100 Vervaardiging en assemblage van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
34201 Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
34202 Vervaardiging van caravans en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
34300 Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan 01/01/1997 - 31/12/2002
35110 Bouw en reparatie van schepen 01/01/1997 - 31/12/2002
35120 Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
35200 Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen 01/01/1997 - 31/12/2002
35300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
35410 Vervaardiging van motorrijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
35420 Vervaardiging van rijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
35430 Vervaardiging van invalidenwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
35500 Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
36100 Vervaardiging van meubels 01/01/1997 - 31/12/2002
36111 Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren 01/01/1997 - 31/12/2002
36112 Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke, voor voertuigen en andere transportmiddelen ongeacht het materiaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36121 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36122 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36130 Vervaardiging van overige keukenmeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36141 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36142 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36150 Vervaardiging van matrassen 01/01/1997 - 31/12/2002
36210 Slaan van munten 01/01/1997 - 31/12/2002
36221 Bewerking van diamant 01/01/1997 - 31/12/2002
36222 Bewerking van overige edelstenen en van halfedelstenen 01/01/1997 - 31/12/2002
36223 Vervaardiging van juwelen en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
36224 Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
36300 Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/1997 - 31/12/2002
36400 Vervaardiging van sportartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36500 Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
36610 Vervaardiging van imitatiesieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
36620 Vervaardiging van borstelwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
36630 Overige industrie, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
37100 Recycling van metaalafval 01/01/1997 - 31/12/2002
37200 Recycling van niet-metaalafval 01/01/1997 - 31/12/2002
37210 Recuperatie van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
37220 Recuperatie van textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
37230 Recuperatie van scheikundige stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
40100 Productie en distributie van elektriciteit 01/01/1997 - 31/12/2002
40200 Productie en distributie van gas 01/01/1997 - 31/12/2002
40300 Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie 01/01/1997 - 31/12/2002
40400 Productie en distributie van gemengde energie 01/01/1997 - 31/12/2002
41000 Winning, zuivering en distributie van water 01/01/1997 - 31/12/2002
45111 Slopen van gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45112 Grondverzet 01/01/1997 - 31/12/2002
45120 Proefboren en boren 01/01/1997 - 31/12/2002
45200 Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45211 Bouwen van individuele huizen 01/01/1997 - 31/12/2002
45212 Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45213 Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
45214 Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
45215 Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
45220 Dakbedekking en bouw van dakconstructies 01/01/1997 - 31/12/2002
45230 Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
45241 Baggerwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
45242 Overige waterbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45250 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45310 Elektrische installatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45320 Isolatiewerkzaamheden 01/01/1997 - 31/12/2002
45331 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45332 Overig loodgieterswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45340 Overige bouwinstallatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45410 Stukadoorswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45421 Schrijnwerk van hout of van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
45422 Metaalschrijnwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45431 Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/1997 - 31/12/2002
45432 Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen 01/01/1997 - 31/12/2002
45433 Plaatsen van behang 01/01/1997 - 31/12/2002
45441 Schilderen 01/01/1997 - 31/12/2002
45442 Glaszetten 01/01/1997 - 31/12/2002
45450 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45500 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel 01/01/1997 - 31/12/2002
50101 Groothandel in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50102 Handelsbemiddeling in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50103 Detailhandel in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50104 Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
50200 Onderhoud en reparatie van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50301 Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50302 Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50400 Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
50500 Detailhandel in motorbrandstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
51110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten 01/01/1997 - 31/12/2002
51120 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/1997 - 31/12/2002
51140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
51150 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
51170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/1997 - 31/12/2002
51210 Groothandel in granen, zaden en diervoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
51220 Groothandel in bloemen en planten 01/01/1997 - 31/12/2002
51230 Groothandel in levende dieren 01/01/1997 - 31/12/2002
51240 Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/1997 - 31/12/2002
51250 Groothandel in ruwe tabak 01/01/1997 - 31/12/2002
51310 Groothandel in groenten en fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
51321 Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild 01/01/1997 - 31/12/2002
51322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
51331 Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
51332 Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
51340 Groothandel in dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
51350 Groothandel in tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
51370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
51381 Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
51382 Groothandel in aardappelproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51383 Groothandel in diervoeders met uitzondering van veevoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
51384 Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51391 Groothandel in diepvriesproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51392 Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51410 Groothandel in textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
51421 Groothandel in kleding, kledingtoebehoren en bontartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51422 Groothandel in schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
51430 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
51441 Groothandel in vaat- en glaswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
51442 Groothandel in behang en onderhoudsproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/1997 - 31/12/2002
51460 Groothandel in farmaceutische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51471 Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten 01/01/1997 - 31/12/2002
51472 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/1997 - 31/12/2002
51473 Groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51474 Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
51475 Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften 01/01/1997 - 31/12/2002
51476 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
51477 Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51478 Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51510 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51520 Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/1997 - 31/12/2002
51531 Groothandel in hout 01/01/1997 - 31/12/2002
51532 Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair 01/01/1997 - 31/12/2002
51541 Groothandel in ijzerwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51542 Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties 01/01/1997 - 31/12/2002
51550 Groothandel in chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51561 Groothandel in diamant 01/01/1997 - 31/12/2002
51562 Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51570 Groothandel in afval en schroot 01/01/1997 - 31/12/2002
51610 Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
51620 Groothandel in machines voor de bouwnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
51630 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/1997 - 31/12/2002
51640 Groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel 01/01/1997 - 31/12/2002
51651 Groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 01/01/1997 - 31/12/2002
51652 Groothandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51653 Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51660 Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
51700 Overige groothandel 01/01/1997 - 31/12/2002
52111 Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52112 Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52113 Superettes (verkoopsoppervlakte tussen 100 m2 en minder dan 400 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52114 Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52115 Hypermarkten (verkoopsopp. vanaf 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52116 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52121 Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsopp.vanaf 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52122 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte van mind er dan 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52210 Detailhandel in groenten en fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
52220 Detailhandel in vlees en vleeswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
52230 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
52240 Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
52250 Detailhandel in alcoholische en andere dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
52260 Detailhandel in tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52271 Detailhandel in zuivelproducten en eieren 01/01/1997 - 31/12/2002
52272 Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
52310 Apothekers 01/01/1997 - 31/12/2002
52320 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52330 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52410 Detailhandel in textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
52421 Detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment) 01/01/1997 - 31/12/2002
52422 Detailhandel in bovenkleding voor heren 01/01/1997 - 31/12/2002
52423 Detailhandel in bovenkleding voor dames 01/01/1997 - 31/12/2002
52424 Detailhandel in baby- en kinderkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
52425 Detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
52426 Detailhandel in kledingaccessoires 01/01/1997 - 31/12/2002
52431 Detailhandel in schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
52432 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52441 Detailhandel in meubels 01/01/1997 - 31/12/2002
52442 Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting 01/01/1997 - 31/12/2002
52450 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
52461 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2 01/01/1997 - 31/12/2002
52462 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2. 01/01/1997 - 31/12/2002
52470 Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 01/01/1997 - 31/12/2002
52481 Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
52482 Gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52483 Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
52484 Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken en sieradenhorloges en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
52485 Gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisie-instrumenten 01/01/1997 - 31/12/2002
52486 Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt 01/01/1997 - 31/12/2002
52487 Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
52488 Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52489 Gespecialiseerde detailhandel in spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
52491 Gespecialiseerde detailhandel in wapens en munitie 01/01/1997 - 31/12/2002
52492 Gespecialiseerde detailhandel in rijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
52493 Gespecialiseerde detailhandel in kinderwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
52494 Gespecialiseerde detailhandel in naai- en breimachines 01/01/1997 - 31/12/2002
52495 Gespecialiseerde detailhandel in postzegels en munten 01/01/1997 - 31/12/2002
52496 Gespecialiseerde detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 01/01/1997 - 31/12/2002
52497 Gespecialiseerde detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52498 Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
52501 Detailhandel in antiquiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
52502 Detailhandel in tweedehandsgoederen 01/01/1997 - 31/12/2002
52610 Postorderbedrijven 01/01/1997 - 31/12/2002
52621 Markt- en straathandel in voedingsmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52622 Markt- en straathandel in kleding en textielwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
52623 Overige markt- en straathandel 01/01/1997 - 31/12/2002
52630 Overige detailhandel, niet in winkels 01/01/1997 - 31/12/2002
52710 Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
52720 Reparatie van elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
52730 Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
52740 Overige reparaties, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
55100 Hotels 01/01/1997 - 31/12/2002
55110 Hotels en motels, met restaurant 01/01/1997 - 31/12/2002
55120 Hotels en motels, zonder restaurant 01/01/1997 - 31/12/2002
55210 Jeugdherbergen en berghutten 01/01/1997 - 31/12/2002
55220 Kampeerterreinen 01/01/1997 - 31/12/2002
55231 Vakantiecentra en vakantiedorpen 01/01/1997 - 31/12/2002
55232 Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf 01/01/1997 - 31/12/2002
55233 Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen 01/01/1997 - 31/12/2002
55301 Restaurants van het traditionele type 01/01/1997 - 31/12/2002
55302 Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
55401 Cafés 01/01/1997 - 31/12/2002
55402 Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
55510 Kantines 01/01/1997 - 31/12/2002
55521 Catering 01/01/1997 - 31/12/2002
55522 Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties 01/01/1997 - 31/12/2002
60100 Vervoer per spoor 01/01/1997 - 31/12/2002
60211 Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
60212 Overig personenvervoer volgens een dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
60220 Exploitatie van taxi's 01/01/1997 - 31/12/2002
60230 Overig vervoer van personen te land 01/01/1997 - 31/12/2002
60241 Verhuisdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
60242 Goederenvervoer over de weg 01/01/1997 - 31/12/2002
60243 Verhuur van vrachtwagens met bestuurder 01/01/1997 - 31/12/2002
60300 Vervoer via pijpleidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
61100 Zee- en kustvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
61200 Binnenvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
62100 Luchtvaart volgens dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
62200 Luchtvaart zonder dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
62300 Ruimtevaart 01/01/1997 - 31/12/2002
63111 Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/1997 - 31/12/2002
63112 Overige vrachtbehandeling 01/01/1997 - 31/12/2002
63121 Opslag in koelpakhuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
63122 Overige opslag 01/01/1997 - 31/12/2002
63210 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land 01/01/1997 - 31/12/2002
63220 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water 01/01/1997 - 31/12/2002
63230 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
63301 Reisbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
63302 Reisorganisatoren 01/01/1997 - 31/12/2002
63303 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
63401 Expeditiekantoren 01/01/1997 - 31/12/2002
63402 Bevrachting 01/01/1997 - 31/12/2002
63403 Scheepsagenturen 01/01/1997 - 31/12/2002
63404 Douaneagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
63405 Vervoersbemiddeling 01/01/1997 - 31/12/2002
63406 Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
64110 Nationale posterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
64120 Koeriers, exclusief de nationale posterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
64200 Telecommunicatie 01/01/1997 - 31/12/2002
64201 Regie van telegraaf en telefoon - Belgacom 01/01/1997 - 31/12/2002
64202 Telecommunicatie n.e.g., teledistributie inbegrepen 01/01/1997 - 31/12/2002
65110 Centrale banken 01/01/1997 - 31/12/2002
65121 Banken 01/01/1997 - 31/12/2002
65122 Spaarbanken 01/01/1997 - 31/12/2002
65123 Openbare kredietinstellingen 01/01/1997 - 31/12/2002
65124 De Postcheque 01/01/1997 - 31/12/2002
65210 Financiële leasing 01/01/1997 - 31/12/2002
65221 Verbruikskrediet 01/01/1997 - 31/12/2002
65222 Overige kredietverstrekking 01/01/1997 - 31/12/2002
65231 Financiële holdings 01/01/1997 - 31/12/2002
65232 Factoring 01/01/1997 - 31/12/2002
65233 Beursvennootschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
65234 Portefeuillemaatschappijen 01/01/1997 - 31/12/2002
65235 Instellingen voor collectieve belegging 01/01/1997 - 31/12/2002
65236 Overige financiële instellingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
66011 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66012 Aangenomen herverzekeringen leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66013 Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66020 Pensioenfondsen 01/01/1997 - 31/12/2002
66031 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66032 Aangenomen herverzekeringen niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66033 Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
67110 Beheer van financiële beurzen 01/01/1997 - 31/12/2002
67120 Effectenhandel en vermogensbeheer 01/01/1997 - 31/12/2002
67130 Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
67201 Verzekeringsmakelaars en -agenten 01/01/1997 - 31/12/2002
67202 Schade- en risico- experten 01/01/1997 - 31/12/2002
67203 Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen 01/01/1997 - 31/12/2002
70111 Projectontwikkeling voor woningbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
70112 Projectontwikkeling voor kantoorbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
70113 Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
70120 Handel in onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70201 Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen 01/01/1997 - 31/12/2002
70202 Verhuur van sociale woningen 01/01/1997 - 31/12/2002
70203 Verhuur van niet-residentiële gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
70204 Verhuur van terreinen 01/01/1997 - 31/12/2002
70311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70312 Schatten en evalueren van onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70321 Beheer van residentiële gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
70322 Beheer van overig onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
71100 Verhuur van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
71210 Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land 01/01/1997 - 31/12/2002
71220 Verhuur van schepen 01/01/1997 - 31/12/2002
71230 Verhuur van luchtvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
71310 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
71320 Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
71330 Verhuur van kantoormachines en computers 01/01/1997 - 31/12/2002
71340 Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
71401 Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/1997 - 31/12/2002
71402 Verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten 01/01/1997 - 31/12/2002
71403 Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
71404 Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en huishoudelijke benodigdheden, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
71405 Verhuur van textiel, kleding en schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
71406 Verhuur van sport- en kampeerartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
71407 Verhuur van medisch en paramedisch materieel 01/01/1997 - 31/12/2002
71408 Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
72100 Computeradviesbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
72200 Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen 01/01/1997 - 31/12/2002
72300 Gegevensverwerking 01/01/1997 - 31/12/2002
72400 Databanken 01/01/1997 - 31/12/2002
72500 Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines 01/01/1997 - 31/12/2002
72600 Overige activiteiten in verband met computers 01/01/1997 - 31/12/2002
73100 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/1997 - 31/12/2002
73200 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74111 Advocatenkantoor en juridische adviseurs 01/01/1997 - 31/12/2002
74112 Notariskantoor 01/01/1997 - 31/12/2002
74113 Deurwaarderskantoor 01/01/1997 - 31/12/2002
74114 Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/1997 - 31/12/2002
74121 Boekhouders 01/01/1997 - 31/12/2002
74122 Accountants 01/01/1997 - 31/12/2002
74123 Bedrijfsrevisoren 01/01/1997 - 31/12/2002
74124 Belastingconsulenten 01/01/1997 - 31/12/2002
74131 Marktonderzoekbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74132 Organisatie van opiniepeilingen 01/01/1997 - 31/12/2002
74141 Public relationsbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74142 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer 01/01/1997 - 31/12/2002
74151 Managementactiviteiten van holdings 01/01/1997 - 31/12/2002
74152 Coördinatiecentra 01/01/1997 - 31/12/2002
74201 Architecten 01/01/1997 - 31/12/2002
74202 Landmeters 01/01/1997 - 31/12/2002
74203 Technische studiën en ingenieursactiviteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
74301 Automobielinspectie en overige diagnosecentra voor auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
74302 Technische testen en analyses 01/01/1997 - 31/12/2002
74401 Publiciteitsagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74402 Beheer van publiciteitsdragers 01/01/1997 - 31/12/2002
74403 Etaleurs en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
74501 Personeelsselectie en plaatsing 01/01/1997 - 31/12/2002
74502 Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling 01/01/1997 - 31/12/2002
74503 Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
74601 Bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
74602 Opsporingsdiensten en detectivebureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74700 Industriële reiniging 01/01/1997 - 31/12/2002
74811 Fotostudio's en overige fotografische activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
74812 Fotolaboratoria 01/01/1997 - 31/12/2002
74820 Verpakkingsbedrijven 01/01/1997 - 31/12/2002
74831 Secretariaten 01/01/1997 - 31/12/2002
74832 Vertaaldiensten en tolken 01/01/1997 - 31/12/2002
74833 Behandeling van post 01/01/1997 - 31/12/2002
74834 Sociale secretariaten 01/01/1997 - 31/12/2002
74835 Overige activiteiten i.v.m. administratie, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
74841 Veilingwezen 01/01/1997 - 31/12/2002
74842 Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen 01/01/1997 - 31/12/2002
74843 Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid 01/01/1997 - 31/12/2002
74844 Binnenhuisarchitecten 01/01/1997 - 31/12/2002
74845 Bedrijvencentra 01/01/1997 - 31/12/2002
74846 Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting- en premiezegels 01/01/1997 - 31/12/2002
74847 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
74848 Impresariaten en theateragentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74849 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
75111 Centrale overheid 01/01/1997 - 31/12/2002
75112 Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/1997 - 31/12/2002
75113 Provinciale overheid 01/01/1997 - 31/12/2002
75114 Gemeentelijke overheid, exclusief O.C.M.W. 01/01/1997 - 31/12/2002
75115 O.C.M.W's 01/01/1997 - 31/12/2002
75116 Intercommunales van algemeen bestuur 01/01/1997 - 31/12/2002
75120 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere sociale aangelegenheden 01/01/1997 - 31/12/2002
75130 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden 01/01/1997 - 31/12/2002
75140 Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen 01/01/1997 - 31/12/2002
75210 Buitenlandse zaken 01/01/1997 - 31/12/2002
75220 Defensie 01/01/1997 - 31/12/2002
75231 Rechtbanken 01/01/1997 - 31/12/2002
75232 Gevangenissen en andere strafinrichtingen 01/01/1997 - 31/12/2002
75233 Overige activiteiten i.v.m. justitie 01/01/1997 - 31/12/2002
75241 Veiligheidsdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
75242 Rijkswacht 01/01/1997 - 31/12/2002
75243 Politie 01/01/1997 - 31/12/2002
75250 Civiele bescherming en brandweer 01/01/1997 - 31/12/2002
75301 Verplichte sociale verzekering, exclusief de ziekenfondsen 01/01/1997 - 31/12/2002
75302 Ziekenfondsen en verzorgingskassen 01/01/1997 - 31/12/2002
80101 Basisonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80102 Provinciaal basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80103 Gemeentelijk basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80104 Vrij gesubsidieerd basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80105 Internationaal basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80211 Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80212 Provinciaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80213 Gemeentelijk algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80214 Vrij gesubsidieerd algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80215 Internationaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80216 Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80221 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80222 Provinciaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80223 Gemeentelijk voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80224 Vrij gesubsidieerd voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80225 Internationaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80226 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80301 Hoger onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80302 Provinciaal hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80303 Gemeentelijk hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80304 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80305 Internationaal hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80306 Hoger onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80411 Autorijscholen 01/01/1997 - 31/12/2002
80412 Vlieg- en vaaronderricht 01/01/1997 - 31/12/2002
80421 Volwassenenvorming 01/01/1997 - 31/12/2002
80422 Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld 01/01/1997 - 31/12/2002
80423 Schriftelijk onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80424 Overige vormen van onderwijs, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85110 Ziekenhuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85120 Medische praktijken 01/01/1997 - 31/12/2002
85130 Tandartspraktijken 01/01/1997 - 31/12/2002
85141 Medische laboratoria 01/01/1997 - 31/12/2002
85142 Ziekenvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
85143 Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten 01/01/1997 - 31/12/2002
85144 Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 01/01/1997 - 31/12/2002
85145 Bloedbanken, organenbanken en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
85146 Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85200 Veterinaire diensten 01/01/1997 - 31/12/2002
85311 Instituten voor gehandicapte minderjarigen 01/01/1997 - 31/12/2002
85312 Weeshuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85313 Instituten voor probleemkinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
85314 Instituten voor gehandicapte volwassenen 01/01/1997 - 31/12/2002
85315 Rust- en verzorgingstehuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85316 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85321 Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
85322 Beschutte werkplaatsen 01/01/1997 - 31/12/2002
85323 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85324 Centra voor beroepsoriëntering of -herscholing en P.M.S.- Centra 01/01/1997 - 31/12/2002
90001 Afvalwaterverzameling en -zuivering 01/01/1997 - 31/12/2002
90002 Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil 01/01/1997 - 31/12/2002
90003 Verzamelen, storten en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van industrieel afval en van bouwpuin 01/01/1997 - 31/12/2002
90004 Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/1997 - 31/12/2002
90005 Straatreiniging en sneeuwruimen 01/01/1997 - 31/12/2002
90023 Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/1997 - 31/12/2002
90030 Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
91110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91120 Beroepsorganisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91200 Vakverenigingen 01/01/1997 - 31/12/2002
91310 Religieuze of filosofische organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91311 Religieuze organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91319 Geestelijken ten laste van de C.D.V.U. 01/01/1997 - 31/12/2002
91320 Politieke organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91330 Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
92111 Productie van bioscoopfilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92112 Productie van televisiefilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92113 Productie van overige films 01/01/1997 - 31/12/2002
92114 Diensten verwant aan de filmproductie 01/01/1997 - 31/12/2002
92120 Distributie van films 01/01/1997 - 31/12/2002
92130 Vertoning van bioscoopfilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92201 Productie en uitzending van radioprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92202 Productie van televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92203 Uitzending van televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92204 Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92311 Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten 01/01/1997 - 31/12/2002
92312 Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles 01/01/1997 - 31/12/2002
92313 Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst 01/01/1997 - 31/12/2002
92321 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92322 Beheer en exploitatie van culturele centra 01/01/1997 - 31/12/2002
92331 Kermisattracties 01/01/1997 - 31/12/2002
92332 Pretparken 01/01/1997 - 31/12/2002
92340 Overig amusement, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
92400 Persagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
92510 Bibliotheken en openbare archieven 01/01/1997 - 31/12/2002
92520 Musea en monumentenzorg 01/01/1997 - 31/12/2002
92530 Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 01/01/1997 - 31/12/2002
92611 Beheer en exploitatie van sportcentra 01/01/1997 - 31/12/2002
92612 Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen 01/01/1997 - 31/12/2002
92613 Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties 01/01/1997 - 31/12/2002
92621 Activiteiten van sportclubs en -bonden 01/01/1997 - 31/12/2002
92622 Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders 01/01/1997 - 31/12/2002
92623 Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening 01/01/1997 - 31/12/2002
92710 Loterijen en kansspelen 01/01/1997 - 31/12/2002
92721 Exploitatie van snooker- en biljartzalen 01/01/1997 - 31/12/2002
92722 Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92723 Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, pony's en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92724 Overige activiteiten i.v.m. recreatie 01/01/1997 - 31/12/2002
93011 Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
93012 Wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren 01/01/1997 - 31/12/2002
93013 Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding 01/01/1997 - 31/12/2002
93021 Kapsalons 01/01/1997 - 31/12/2002
93022 Schoonheidszorg 01/01/1997 - 31/12/2002
93031 Begrafenisondernemingen 01/01/1997 - 31/12/2002
93032 Beheer van kerkhoven en crematoria 01/01/1997 - 31/12/2002
93040 Overige lichaamsverzorging 01/01/1997 - 31/12/2002
93051 Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
93052 Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
93053 Overige diensten , n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
95000 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95001 Voor huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95002 Voor niet-huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95003 Personeel tewerkgesteld in privé domeinen en privé tuinen 01/01/1997 - 31/12/2002
98901 In herscholing zijnde werkloze arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
98902 Arbeiders, slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte die een vergoeding of een lijfrente genieten 01/01/1997 - 31/12/2002
98903 Arbeiders die andere sociale prestaties genieten 01/01/1997 - 31/12/2002
98904 B.T.K., D.A.C., PRIME en stagiairs in sommige overheidsbedrijven die aan een saneringsplan onderworpen zijn 01/01/1997 - 31/12/2002
98905 Onvoldoend omschreven activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
99000 Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/1997 - 31/12/2002