Variabele: Nace-code

Een verbetering voorstellen

Naam

Nace-code

Afkorting

Codnac

Thema

Bedrijfssector, Werkgever

Definitie/omschrijving

Activiteitssector van de aangesloten werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
01110 Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g 01/01/1997 - 31/12/2002
01121 Groenteteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01122 Bloementeelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01123 Boomkwekerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01130 Fruitteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01210 Rundveehouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01220 Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01231 Fokvarkenshouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01232 Varkensvetmesterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01241 Kippenkwekerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01242 Productie van eieren 01/01/1997 - 31/12/2002
01243 Overige pluimveehouderijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01250 Overige dierenfokkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01300 Gemengd bedrijf 01/01/1997 - 31/12/2002
01410 Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken 01/01/1997 - 31/12/2002
01411 Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen 01/01/1997 - 31/12/2002
01412 Overige diensten verwant aan de landbouw, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
01420 Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening 01/01/1997 - 31/12/2002
01500 Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
02011 Bosbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
02012 Bosexploitatie 01/01/1997 - 31/12/2002
02020 Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie 01/01/1997 - 31/12/2002
05010 Visserij 01/01/1997 - 31/12/2002
05020 Visteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
10100 Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
10200 Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
10300 Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
11100 Winning van aardolie en aardgas 01/01/1997 - 31/12/2002
11200 Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning 01/01/1997 - 31/12/2002
12000 Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/1997 - 31/12/2002
13000 Winning van metaalertsen 01/01/1997 - 31/12/2002
13100 Winning van ijzererts 01/01/1997 - 31/12/2002
13200 Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts 01/01/1997 - 31/12/2002
14110 Winning van bouw- en siersteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14121 Winning van cementsteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14122 Winning van kalksteen, gips en krijt 01/01/1997 - 31/12/2002
14130 Winning van leisteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14211 Winning van zand 01/01/1997 - 31/12/2002
14212 Winning van grind 01/01/1997 - 31/12/2002
14220 Winning van klei en kaolien 01/01/1997 - 31/12/2002
14300 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/1997 - 31/12/2002
14400 Productie van zout 01/01/1997 - 31/12/2002
14500 Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
15111 Productie van vers vlees 01/01/1997 - 31/12/2002
15112 Productie van diepgevroren vlees 01/01/1997 - 31/12/2002
15121 Productie van vers vlees van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
15122 Productie van diepgevroren vlees van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
15131 Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven 01/01/1997 - 31/12/2002
15132 Vervaardiging van diepgevroren vleeswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
15201 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15202 Productie van diepgevroren vis en visproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15311 Verwerking en conservering van aardappelen 01/01/1997 - 31/12/2002
15312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
15320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/1997 - 31/12/2002
15331 Verwerking en conservering van groenten 01/01/1997 - 31/12/2002
15332 Productie van diepgevroren groenten 01/01/1997 - 31/12/2002
15333 Verwerking en conservering van fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
15411 Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën 01/01/1997 - 31/12/2002
15412 Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15420 Raffinage van plantaardige oliën en vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15430 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15520 Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/1997 - 31/12/2002
15610 Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15710 Vervaardiging van veevoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
15720 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
15811 Industriële bakkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15812 Artisanale brood- en banketbakkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15820 Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
15830 Vervaardiging van suiker 01/01/1997 - 31/12/2002
15840 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
15850 Vervaardiging van deegwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
15860 Verwerking van koffie en thee 01/01/1997 - 31/12/2002
15870 Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15880 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/1997 - 31/12/2002
15890 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
15910 Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
15920 Productie van ethylalcohol door gisting 01/01/1997 - 31/12/2002
15930 Vervaardiging van wijnen 01/01/1997 - 31/12/2002
15940 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/1997 - 31/12/2002
15950 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
15960 Vervaardiging van bier 01/01/1997 - 31/12/2002
15970 Vervaardiging van mout 01/01/1997 - 31/12/2002
15980 Productie van mineraalwater en frisdranken 01/01/1997 - 31/12/2002
16000 Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
17110 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17120 Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17130 Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17140 Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17150 Twijnen en voorbewerken van zijde, met inbegrip van chappezijde en twijnen en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren 01/01/1997 - 31/12/2002
17160 Vervaardiging van naaigarens 01/01/1997 - 31/12/2002
17170 Bewerken en spinnen van overige textielvezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17210 Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17220 Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17230 Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17240 Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17250 Vervaardiging van overige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17300 Textielveredeling 01/01/1997 - 31/12/2002
17401 Confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/1997 - 31/12/2002
17402 Confectie van overige textielartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
17510 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/1997 - 31/12/2002
17520 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/1997 - 31/12/2002
17530 Vervaardiging van gebonden textielvlies 01/01/1997 - 31/12/2002
17540 Vervaardiging van overige textielproducten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
17600 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
17710 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/1997 - 31/12/2002
17720 Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers, vesten en dergelijke artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
18100 Vervaardiging van kleding van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
18210 Vervaardiging van werkkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18221 Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
18222 Vervaardiging van maatkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18230 Vervaardiging van onderkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18241 Vervaardiging van babykleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18242 Vervaardiging van sportkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18243 Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/1997 - 31/12/2002
18244 Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
18300 Bontnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
19100 Looien en bereiden van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
19200 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
19301 Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
19302 Vervaardiging van schoeisel van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
20101 Zagen en schaven van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20102 Impregneren van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20200 Vervaardiging van panelen en platen van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20300 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
20301 Vervaardiging artikelen van hout (bouw) 01/01/1997 - 31/12/2002
20400 Vervaardiging van houten emballage 01/01/1997 - 31/12/2002
20510 Vervaardiging van overige artikelen van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20520 Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
21110 Vervaardiging van papierpulp 01/01/1997 - 31/12/2002
21121 Vervaardiging van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
21122 Vervaardiging van karton 01/01/1997 - 31/12/2002
21210 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/1997 - 31/12/2002
21220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
21230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
21240 Vervaardiging van behangselpapier 01/01/1997 - 31/12/2002
21250 Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton 01/01/1997 - 31/12/2002
22110 Uitgeverijen van boeken 01/01/1997 - 31/12/2002
22120 Uitgeverijen van kranten 01/01/1997 - 31/12/2002
22130 Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/1997 - 31/12/2002
22140 Uitgeverijen van geluidsopnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22150 Overige uitgeverijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22210 Dagbladdrukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22220 Overige drukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22230 Boekbinden 01/01/1997 - 31/12/2002
22240 Prepress-activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
22250 Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22310 Reproductie van geluidsopnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22320 Reproductie van video-opnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22330 Reproductie van computermedia 01/01/1997 - 31/12/2002
23100 Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
23200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
23300 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24110 Vervaardiging van industriële gassen 01/01/1997 - 31/12/2002
24120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/1997 - 31/12/2002
24130 Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
24140 Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
24151 Vervaardiging van kunstmeststoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24152 Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen 01/01/1997 - 31/12/2002
24160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/1997 - 31/12/2002
24170 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/1997 - 31/12/2002
24200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
24300 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/1997 - 31/12/2002
24410 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24421 Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24422 Vervaardiging van overige farmaceutische preparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
24511 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24512 Vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24520 Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24610 Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24620 Vervaardiging van lijm en gelatine 01/01/1997 - 31/12/2002
24630 Vervaardiging van etherische oliën 01/01/1997 - 31/12/2002
24640 Vervaardiging van fotochemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
24650 Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen 01/01/1997 - 31/12/2002
24660 Vervaardiging van overige chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
24700 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
25110 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
25120 Loopvlakvernieuwing 01/01/1997 - 31/12/2002
25130 Vervaardiging van overige producten van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
25210 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
25220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
25230 Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
25240 Vervaardiging van overige producten van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
26110 Vervaardiging van vlakglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26120 Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26130 Vervaardiging van holglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26140 Vervaardiging van glasvezels 01/01/1997 - 31/12/2002
26150 Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26211 Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein 01/01/1997 - 31/12/2002
26212 Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein 01/01/1997 - 31/12/2002
26220 Vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26230 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
26240 Vervaardiging van overig keramisch technisch aardewerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26250 Vervaardiging van overige keramische producten, exclusief die voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26260 Vervaardiging van vuurvaste keramische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
26300 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
26401 Vervaardiging van dakpannen 01/01/1997 - 31/12/2002
26402 Vervaardiging van bakstenen 01/01/1997 - 31/12/2002
26403 Vervaardiging van overige producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/1997 - 31/12/2002
26510 Vervaardiging van cement 01/01/1997 - 31/12/2002
26520 Vervaardiging van kalk 01/01/1997 - 31/12/2002
26530 Vervaardiging van gips 01/01/1997 - 31/12/2002
26610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26620 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26630 Vervaardiging van stortklare beton 01/01/1997 - 31/12/2002
26640 Vervaardiging van mortel 01/01/1997 - 31/12/2002
26650 Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/1997 - 31/12/2002
26660 Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement 01/01/1997 - 31/12/2002
26700 Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen 01/01/1997 - 31/12/2002
26810 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
26820 Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
27100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/1997 - 31/12/2002
27101 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27102 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27103 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27104 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27210 Vervaardiging van gietijzeren buizen 01/01/1997 - 31/12/2002
27220 Vervaardiging van stalen buizen 01/01/1997 - 31/12/2002
27310 Koudtrekken 01/01/1997 - 31/12/2002
27320 Koudwalsen van bandstaal 01/01/1997 - 31/12/2002
27330 Koudvervormen en koudfelsen 01/01/1997 - 31/12/2002
27340 Draadtrekken 01/01/1997 - 31/12/2002
27350 Overige eerste verwerking van staal; productie van niet-EGKS-ferrolegeringen 01/01/1997 - 31/12/2002
27410 Productie van edele metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27421 Productie van aluminium 01/01/1997 - 31/12/2002
27422 Eerste verwerking van aluminium 01/01/1997 - 31/12/2002
27431 Productie van lood, tin en zink 01/01/1997 - 31/12/2002
27432 Eerste verwerking van lood, tin en zink 01/01/1997 - 31/12/2002
27441 Productie van koper 01/01/1997 - 31/12/2002
27442 Eerste verwerking van koper 01/01/1997 - 31/12/2002
27451 Productie van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27452 Eerste verwerking van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27500 Gieten van metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27510 Gieten van ijzer 01/01/1997 - 31/12/2002
27520 Gieten van staal 01/01/1997 - 31/12/2002
27530 Gieten van lichte metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27540 Gieten van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
28110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan 01/01/1997 - 31/12/2002
28120 Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
28210 Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28220 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/1997 - 31/12/2002
28300 Vervaardiging van stoomketels 01/01/1997 - 31/12/2002
28401 Smeden van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28402 Persen, stampen en profielwalsen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28403 Poedermetallurgie 01/01/1997 - 31/12/2002
28510 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28520 Algemene metaalbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
28610 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
28620 Vervaardiging van gereedschap 01/01/1997 - 31/12/2002
28630 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
28710 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
28720 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28730 Vervaardiging van artikelen van draad 01/01/1997 - 31/12/2002
28741 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/1997 - 31/12/2002
28742 Vervaardiging van kettingen, exclusief kettingen voor het overbrengen van kracht 01/01/1997 - 31/12/2002
28743 Vervaardiging van veren 01/01/1997 - 31/12/2002
28751 Vervaardiging van huishoudartikelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28752 Vervaardiging van sanitaire artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
28753 Vervaardiging van brandkasten 01/01/1997 - 31/12/2002
28754 Vervaardiging van kleine artikelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28755 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/1997 - 31/12/2002
29120 Vervaardiging van pompen en compressoren 01/01/1997 - 31/12/2002
29130 Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
29141 Vervaardiging van rollagers, kogellagers en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
29142 Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen 01/01/1997 - 31/12/2002
29210 Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische 01/01/1997 - 31/12/2002
29220 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
29230 Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/1997 - 31/12/2002
29241 Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29242 Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
29243 Vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29244 Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29245 Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
29246 Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel 01/01/1997 - 31/12/2002
29247 Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29310 Vervaardiging van landbouwtractoren 01/01/1997 - 31/12/2002
29321 Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
29322 Herstelling van landbouwmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29401 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29402 Vervaardiging van toestellen voor het lassen en solderen 01/01/1997 - 31/12/2002
29403 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de houtbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29404 Vervaardiging van door een ingebouwde motor of pneumatisch aangedreven handgereedschap 01/01/1997 - 31/12/2002
29405 Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
29431 Vervaardiging van toestellen voor het lassen en solderen 01/01/1997 - 31/12/2002
29432 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de houtbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29433 Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29510 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/1997 - 31/12/2002
29520 Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
29530 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
29540 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/1997 - 31/12/2002
29550 Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton 01/01/1997 - 31/12/2002
29561 Vervaardiging van drukkerijmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29562 Vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
29563 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/1997 - 31/12/2002
29564 Vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën 01/01/1997 - 31/12/2002
29601 Vervaardiging van zware wapens en oorlogswapens 01/01/1997 - 31/12/2002
29602 Vervaardiging van lichte wapens en sportwapens 01/01/1997 - 31/12/2002
29710 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29720 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
30010 Vervaardiging van kantoormachines 01/01/1997 - 31/12/2002
30020 Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie 01/01/1997 - 31/12/2002
31100 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/1997 - 31/12/2002
31200 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/1997 - 31/12/2002
31300 Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 01/01/1997 - 31/12/2002
31400 Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
31501 Vervaardiging van lampen 01/01/1997 - 31/12/2002
31502 Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
31610 Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
31621 Vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
31622 Vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor industriële doeleinden 01/01/1997 - 31/12/2002
31623 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
32100 Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/1997 - 31/12/2002
32201 Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
32202 Vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie en apparatuur voor lijntelefonie of lijntelegrafie 01/01/1997 - 31/12/2002
32300 Vervaardiging van audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33101 Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/1997 - 31/12/2002
33102 Vervaardiging van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/1997 - 31/12/2002
33103 Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen 01/01/1997 - 31/12/2002
33201 Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33202 Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33300 Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 01/01/1997 - 31/12/2002
33401 Vervaardiging van brillen 01/01/1997 - 31/12/2002
33402 Vervaardiging van optische instrumenten en fotografische apparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33500 Vervaardiging van uurwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
34100 Vervaardiging en assemblage van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
34201 Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
34202 Vervaardiging van caravans en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
34300 Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan 01/01/1997 - 31/12/2002
35110 Bouw en reparatie van schepen 01/01/1997 - 31/12/2002
35120 Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
35200 Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen 01/01/1997 - 31/12/2002
35300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
35410 Vervaardiging van motorrijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
35420 Vervaardiging van rijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
35430 Vervaardiging van invalidenwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
35500 Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
36100 Vervaardiging van meubels 01/01/1997 - 31/12/2002
36111 Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren 01/01/1997 - 31/12/2002
36112 Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke, voor voertuigen en andere transportmiddelen ongeacht het materiaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36121 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36122 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36130 Vervaardiging van overige keukenmeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36141 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36142 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36150 Vervaardiging van matrassen 01/01/1997 - 31/12/2002
36210 Slaan van munten 01/01/1997 - 31/12/2002
36221 Bewerking van diamant 01/01/1997 - 31/12/2002
36222 Bewerking van overige edelstenen en van halfedelstenen 01/01/1997 - 31/12/2002
36223 Vervaardiging van juwelen en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
36224 Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
36300 Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/1997 - 31/12/2002
36400 Vervaardiging van sportartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36500 Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
36610 Vervaardiging van imitatiesieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
36620 Vervaardiging van borstelwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
36630 Overige industrie, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
37100 Recycling van metaalafval 01/01/1997 - 31/12/2002
37200 Recycling van niet-metaalafval 01/01/1997 - 31/12/2002
37210 Recuperatie van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
37220 Recuperatie van textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
37230 Recuperatie van scheikundige stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
40100 Productie en distributie van elektriciteit 01/01/1997 - 31/12/2002
40200 Productie en distributie van gas 01/01/1997 - 31/12/2002
40300 Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie 01/01/1997 - 31/12/2002
40400 Productie en distributie van gemengde energie 01/01/1997 - 31/12/2002
41000 Winning, zuivering en distributie van water 01/01/1997 - 31/12/2002
45111 Slopen van gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45112 Grondverzet 01/01/1997 - 31/12/2002
45120 Proefboren en boren 01/01/1997 - 31/12/2002
45200 Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45211 Bouwen van individuele huizen 01/01/1997 - 31/12/2002
45212 Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45213 Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
45214 Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
45215 Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
45220 Dakbedekking en bouw van dakconstructies 01/01/1997 - 31/12/2002
45230 Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
45241 Baggerwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
45242 Overige waterbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45250 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45310 Elektrische installatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45320 Isolatiewerkzaamheden 01/01/1997 - 31/12/2002
45331 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45332 Overig loodgieterswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45340 Overige bouwinstallatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45410 Stukadoorswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45421 Schrijnwerk van hout of van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
45422 Metaalschrijnwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45431 Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/1997 - 31/12/2002
45432 Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen 01/01/1997 - 31/12/2002
45433 Plaatsen van behang 01/01/1997 - 31/12/2002
45441 Schilderen 01/01/1997 - 31/12/2002
45442 Glaszetten 01/01/1997 - 31/12/2002
45450 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45500 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel 01/01/1997 - 31/12/2002
50101 Groothandel in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50102 Handelsbemiddeling in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50103 Detailhandel in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50104 Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
50200 Onderhoud en reparatie van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50301 Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50302 Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50400 Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
50500 Detailhandel in motorbrandstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
51110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten 01/01/1997 - 31/12/2002
51120 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/1997 - 31/12/2002
51140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
51150 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
51170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/1997 - 31/12/2002
51210 Groothandel in granen, zaden en diervoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
51220 Groothandel in bloemen en planten 01/01/1997 - 31/12/2002
51230 Groothandel in levende dieren 01/01/1997 - 31/12/2002
51240 Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/1997 - 31/12/2002
51250 Groothandel in ruwe tabak 01/01/1997 - 31/12/2002
51310 Groothandel in groenten en fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
51321 Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild 01/01/1997 - 31/12/2002
51322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
51331 Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
51332 Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
51340 Groothandel in dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
51350 Groothandel in tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
51370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
51381 Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
51382 Groothandel in aardappelproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51383 Groothandel in diervoeders met uitzondering van veevoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
51384 Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51391 Groothandel in diepvriesproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51392 Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51410 Groothandel in textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
51421 Groothandel in kleding, kledingtoebehoren en bontartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51422 Groothandel in schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
51430 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
51441 Groothandel in vaat- en glaswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
51442 Groothandel in behang en onderhoudsproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/1997 - 31/12/2002
51460 Groothandel in farmaceutische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51471 Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten 01/01/1997 - 31/12/2002
51472 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/1997 - 31/12/2002
51473 Groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51474 Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
51475 Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften 01/01/1997 - 31/12/2002
51476 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
51477 Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51478 Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51510 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51520 Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/1997 - 31/12/2002
51531 Groothandel in hout 01/01/1997 - 31/12/2002
51532 Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair 01/01/1997 - 31/12/2002
51541 Groothandel in ijzerwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51542 Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties 01/01/1997 - 31/12/2002
51550 Groothandel in chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51561 Groothandel in diamant 01/01/1997 - 31/12/2002
51562 Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51570 Groothandel in afval en schroot 01/01/1997 - 31/12/2002
51610 Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
51620 Groothandel in machines voor de bouwnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
51630 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/1997 - 31/12/2002
51640 Groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel 01/01/1997 - 31/12/2002
51651 Groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 01/01/1997 - 31/12/2002
51652 Groothandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51653 Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51660 Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
51700 Overige groothandel 01/01/1997 - 31/12/2002
52111 Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52112 Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52113 Superettes (verkoopsoppervlakte tussen 100 m2 en minder dan 400 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52114 Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52115 Hypermarkten (verkoopsopp. vanaf 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52116 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52121 Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsopp.vanaf 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52122 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte van mind er dan 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52210 Detailhandel in groenten en fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
52220 Detailhandel in vlees en vleeswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
52230 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
52240 Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
52250 Detailhandel in alcoholische en andere dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
52260 Detailhandel in tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52271 Detailhandel in zuivelproducten en eieren 01/01/1997 - 31/12/2002
52272 Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
52310 Apothekers 01/01/1997 - 31/12/2002
52320 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52330 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52410 Detailhandel in textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
52421 Detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment) 01/01/1997 - 31/12/2002
52422 Detailhandel in bovenkleding voor heren 01/01/1997 - 31/12/2002
52423 Detailhandel in bovenkleding voor dames 01/01/1997 - 31/12/2002
52424 Detailhandel in baby- en kinderkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
52425 Detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
52426 Detailhandel in kledingaccessoires 01/01/1997 - 31/12/2002
52431 Detailhandel in schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
52432 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52441 Detailhandel in meubels 01/01/1997 - 31/12/2002
52442 Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting 01/01/1997 - 31/12/2002
52450 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
52461 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2 01/01/1997 - 31/12/2002
52462 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2. 01/01/1997 - 31/12/2002
52470 Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 01/01/1997 - 31/12/2002
52481 Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
52482 Gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52483 Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
52484 Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken en sieradenhorloges en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
52485 Gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisie-instrumenten 01/01/1997 - 31/12/2002
52486 Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt 01/01/1997 - 31/12/2002
52487 Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
52488 Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52489 Gespecialiseerde detailhandel in spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
52491 Gespecialiseerde detailhandel in wapens en munitie 01/01/1997 - 31/12/2002
52492 Gespecialiseerde detailhandel in rijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
52493 Gespecialiseerde detailhandel in kinderwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
52494 Gespecialiseerde detailhandel in naai- en breimachines 01/01/1997 - 31/12/2002
52495 Gespecialiseerde detailhandel in postzegels en munten 01/01/1997 - 31/12/2002
52496 Gespecialiseerde detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 01/01/1997 - 31/12/2002
52497 Gespecialiseerde detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52498 Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
52501 Detailhandel in antiquiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
52502 Detailhandel in tweedehandsgoederen 01/01/1997 - 31/12/2002
52610 Postorderbedrijven 01/01/1997 - 31/12/2002
52621 Markt- en straathandel in voedingsmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52622 Markt- en straathandel in kleding en textielwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
52623 Overige markt- en straathandel 01/01/1997 - 31/12/2002
52630 Overige detailhandel, niet in winkels 01/01/1997 - 31/12/2002
52710 Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
52720 Reparatie van elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
52730 Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
52740 Overige reparaties, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
55100 Hotels 01/01/1997 - 31/12/2002
55110 Hotels en motels, met restaurant 01/01/1997 - 31/12/2002
55120 Hotels en motels, zonder restaurant 01/01/1997 - 31/12/2002
55210 Jeugdherbergen en berghutten 01/01/1997 - 31/12/2002
55220 Kampeerterreinen 01/01/1997 - 31/12/2002
55231 Vakantiecentra en vakantiedorpen 01/01/1997 - 31/12/2002
55232 Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf 01/01/1997 - 31/12/2002
55233 Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen 01/01/1997 - 31/12/2002
55301 Restaurants van het traditionele type 01/01/1997 - 31/12/2002
55302 Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
55401 Cafés 01/01/1997 - 31/12/2002
55402 Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
55510 Kantines 01/01/1997 - 31/12/2002
55521 Catering 01/01/1997 - 31/12/2002
55522 Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties 01/01/1997 - 31/12/2002
60100 Vervoer per spoor 01/01/1997 - 31/12/2002
60211 Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
60212 Overig personenvervoer volgens een dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
60220 Exploitatie van taxi's 01/01/1997 - 31/12/2002
60230 Overig vervoer van personen te land 01/01/1997 - 31/12/2002
60241 Verhuisdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
60242 Goederenvervoer over de weg 01/01/1997 - 31/12/2002
60243 Verhuur van vrachtwagens met bestuurder 01/01/1997 - 31/12/2002
60300 Vervoer via pijpleidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
61100 Zee- en kustvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
61200 Binnenvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
62100 Luchtvaart volgens dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
62200 Luchtvaart zonder dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
62300 Ruimtevaart 01/01/1997 - 31/12/2002
63111 Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/1997 - 31/12/2002
63112 Overige vrachtbehandeling 01/01/1997 - 31/12/2002
63121 Opslag in koelpakhuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
63122 Overige opslag 01/01/1997 - 31/12/2002
63210 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land 01/01/1997 - 31/12/2002
63220 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water 01/01/1997 - 31/12/2002
63230 Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
63301 Reisbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
63302 Reisorganisatoren 01/01/1997 - 31/12/2002
63303 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
63401 Expeditiekantoren 01/01/1997 - 31/12/2002
63402 Bevrachting 01/01/1997 - 31/12/2002
63403 Scheepsagenturen 01/01/1997 - 31/12/2002
63404 Douaneagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
63405 Vervoersbemiddeling 01/01/1997 - 31/12/2002
63406 Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
64110 Nationale posterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
64120 Koeriers, exclusief de nationale posterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
64200 Telecommunicatie 01/01/1997 - 31/12/2002
64201 Regie van telegraaf en telefoon - Belgacom 01/01/1997 - 31/12/2002
64202 Telecommunicatie n.e.g., teledistributie inbegrepen 01/01/1997 - 31/12/2002
65110 Centrale banken 01/01/1997 - 31/12/2002
65121 Banken 01/01/1997 - 31/12/2002
65122 Spaarbanken 01/01/1997 - 31/12/2002
65123 Openbare kredietinstellingen 01/01/1997 - 31/12/2002
65124 De Postcheque 01/01/1997 - 31/12/2002
65210 Financiële leasing 01/01/1997 - 31/12/2002
65221 Verbruikskrediet 01/01/1997 - 31/12/2002
65222 Overige kredietverstrekking 01/01/1997 - 31/12/2002
65231 Financiële holdings 01/01/1997 - 31/12/2002
65232 Factoring 01/01/1997 - 31/12/2002
65233 Beursvennootschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
65234 Portefeuillemaatschappijen 01/01/1997 - 31/12/2002
65235 Instellingen voor collectieve belegging 01/01/1997 - 31/12/2002
65236 Overige financiële instellingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
66011 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66012 Aangenomen herverzekeringen leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66013 Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66020 Pensioenfondsen 01/01/1997 - 31/12/2002
66031 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66032 Aangenomen herverzekeringen niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66033 Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
67110 Beheer van financiële beurzen 01/01/1997 - 31/12/2002
67120 Effectenhandel en vermogensbeheer 01/01/1997 - 31/12/2002
67130 Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
67201 Verzekeringsmakelaars en -agenten 01/01/1997 - 31/12/2002
67202 Schade- en risico- experten 01/01/1997 - 31/12/2002
67203 Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen 01/01/1997 - 31/12/2002
70111 Projectontwikkeling voor woningbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
70112 Projectontwikkeling voor kantoorbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
70113 Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
70120 Handel in onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70201 Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen 01/01/1997 - 31/12/2002
70202 Verhuur van sociale woningen 01/01/1997 - 31/12/2002
70203 Verhuur van niet-residentiële gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
70204 Verhuur van terreinen 01/01/1997 - 31/12/2002
70311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70312 Schatten en evalueren van onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70321 Beheer van residentiële gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
70322 Beheer van overig onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
71100 Verhuur van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
71210 Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land 01/01/1997 - 31/12/2002
71220 Verhuur van schepen 01/01/1997 - 31/12/2002
71230 Verhuur van luchtvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
71310 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
71320 Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
71330 Verhuur van kantoormachines en computers 01/01/1997 - 31/12/2002
71340 Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
71401 Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/1997 - 31/12/2002
71402 Verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten 01/01/1997 - 31/12/2002
71403 Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
71404 Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en huishoudelijke benodigdheden, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
71405 Verhuur van textiel, kleding en schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
71406 Verhuur van sport- en kampeerartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
71407 Verhuur van medisch en paramedisch materieel 01/01/1997 - 31/12/2002
71408 Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
72100 Computeradviesbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
72200 Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen 01/01/1997 - 31/12/2002
72300 Gegevensverwerking 01/01/1997 - 31/12/2002
72400 Databanken 01/01/1997 - 31/12/2002
72500 Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines 01/01/1997 - 31/12/2002
72600 Overige activiteiten in verband met computers 01/01/1997 - 31/12/2002
73100 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/1997 - 31/12/2002
73200 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74111 Advocatenkantoor en juridische adviseurs 01/01/1997 - 31/12/2002
74112 Notariskantoor 01/01/1997 - 31/12/2002
74113 Deurwaarderskantoor 01/01/1997 - 31/12/2002
74114 Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/1997 - 31/12/2002
74121 Boekhouders 01/01/1997 - 31/12/2002
74122 Accountants 01/01/1997 - 31/12/2002
74123 Bedrijfsrevisoren 01/01/1997 - 31/12/2002
74124 Belastingconsulenten 01/01/1997 - 31/12/2002
74131 Marktonderzoekbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74132 Organisatie van opiniepeilingen 01/01/1997 - 31/12/2002
74141 Public relationsbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74142 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer 01/01/1997 - 31/12/2002
74151 Managementactiviteiten van holdings 01/01/1997 - 31/12/2002
74152 Coördinatiecentra 01/01/1997 - 31/12/2002
74201 Architecten 01/01/1997 - 31/12/2002
74202 Landmeters 01/01/1997 - 31/12/2002
74203 Technische studiën en ingenieursactiviteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
74301 Automobielinspectie en overige diagnosecentra voor auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
74302 Technische testen en analyses 01/01/1997 - 31/12/2002
74401 Publiciteitsagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74402 Beheer van publiciteitsdragers 01/01/1997 - 31/12/2002
74403 Etaleurs en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
74501 Personeelsselectie en plaatsing 01/01/1997 - 31/12/2002
74502 Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling 01/01/1997 - 31/12/2002
74503 Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
74601 Bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
74602 Opsporingsdiensten en detectivebureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74700 Industriële reiniging 01/01/1997 - 31/12/2002
74811 Fotostudio's en overige fotografische activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
74812 Fotolaboratoria 01/01/1997 - 31/12/2002
74820 Verpakkingsbedrijven 01/01/1997 - 31/12/2002
74831 Secretariaten 01/01/1997 - 31/12/2002
74832 Vertaaldiensten en tolken 01/01/1997 - 31/12/2002
74833 Behandeling van post 01/01/1997 - 31/12/2002
74834 Sociale secretariaten 01/01/1997 - 31/12/2002
74835 Overige activiteiten i.v.m. administratie, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
74841 Veilingwezen 01/01/1997 - 31/12/2002
74842 Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen 01/01/1997 - 31/12/2002
74843 Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid 01/01/1997 - 31/12/2002
74844 Binnenhuisarchitecten 01/01/1997 - 31/12/2002
74845 Bedrijvencentra 01/01/1997 - 31/12/2002
74846 Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting- en premiezegels 01/01/1997 - 31/12/2002
74847 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
74848 Impresariaten en theateragentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74849 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
75111 Centrale overheid 01/01/1997 - 31/12/2002
75112 Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/1997 - 31/12/2002
75113 Provinciale overheid 01/01/1997 - 31/12/2002
75114 Gemeentelijke overheid, exclusief O.C.M.W. 01/01/1997 - 31/12/2002
75115 O.C.M.W's 01/01/1997 - 31/12/2002
75116 Intercommunales van algemeen bestuur 01/01/1997 - 31/12/2002
75120 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere sociale aangelegenheden 01/01/1997 - 31/12/2002
75130 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden 01/01/1997 - 31/12/2002
75140 Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen 01/01/1997 - 31/12/2002
75210 Buitenlandse zaken 01/01/1997 - 31/12/2002
75220 Defensie 01/01/1997 - 31/12/2002
75231 Rechtbanken 01/01/1997 - 31/12/2002
75232 Gevangenissen en andere strafinrichtingen 01/01/1997 - 31/12/2002
75233 Overige activiteiten i.v.m. justitie 01/01/1997 - 31/12/2002
75241 Veiligheidsdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
75242 Rijkswacht 01/01/1997 - 31/12/2002
75243 Politie 01/01/1997 - 31/12/2002
75250 Civiele bescherming en brandweer 01/01/1997 - 31/12/2002
75301 Verplichte sociale verzekering, exclusief de ziekenfondsen 01/01/1997 - 31/12/2002
75302 Ziekenfondsen en verzorgingskassen 01/01/1997 - 31/12/2002
80101 Basisonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80102 Provinciaal basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80103 Gemeentelijk basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80104 Vrij gesubsidieerd basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80105 Internationaal basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80211 Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80212 Provinciaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80213 Gemeentelijk algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80214 Vrij gesubsidieerd algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80215 Internationaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80216 Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80221 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80222 Provinciaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80223 Gemeentelijk voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80224 Vrij gesubsidieerd voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80225 Internationaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80226 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80301 Hoger onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80302 Provinciaal hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80303 Gemeentelijk hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80304 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80305 Internationaal hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80306 Hoger onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80411 Autorijscholen 01/01/1997 - 31/12/2002
80412 Vlieg- en vaaronderricht 01/01/1997 - 31/12/2002
80421 Volwassenenvorming 01/01/1997 - 31/12/2002
80422 Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld 01/01/1997 - 31/12/2002
80423 Schriftelijk onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80424 Overige vormen van onderwijs, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85110 Ziekenhuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85120 Medische praktijken 01/01/1997 - 31/12/2002
85130 Tandartspraktijken 01/01/1997 - 31/12/2002
85141 Medische laboratoria 01/01/1997 - 31/12/2002
85142 Ziekenvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
85143 Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten 01/01/1997 - 31/12/2002
85144 Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 01/01/1997 - 31/12/2002
85145 Bloedbanken, organenbanken en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
85146 Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85200 Veterinaire diensten 01/01/1997 - 31/12/2002
85311 Instituten voor gehandicapte minderjarigen 01/01/1997 - 31/12/2002
85312 Weeshuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85313 Instituten voor probleemkinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
85314 Instituten voor gehandicapte volwassenen 01/01/1997 - 31/12/2002
85315 Rust- en verzorgingstehuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85316 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85321 Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
85322 Beschutte werkplaatsen 01/01/1997 - 31/12/2002
85323 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85324 Centra voor beroepsoriëntering of -herscholing en P.M.S.- Centra 01/01/1997 - 31/12/2002
90001 Afvalwaterverzameling en -zuivering 01/01/1997 - 31/12/2002
90002 Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil 01/01/1997 - 31/12/2002
90003 Verzamelen, storten en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van industrieel afval en van bouwpuin 01/01/1997 - 31/12/2002
90004 Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/1997 - 31/12/2002
90005 Straatreiniging en sneeuwruimen 01/01/1997 - 31/12/2002
90023 Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/1997 - 31/12/2002
90030 Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
91110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91120 Beroepsorganisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91200 Vakverenigingen 01/01/1997 - 31/12/2002
91310 Religieuze of filosofische organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91311 Religieuze organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91319 Geestelijken ten laste van de C.D.V.U. 01/01/1997 - 31/12/2002
91320 Politieke organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91330 Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
92111 Productie van bioscoopfilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92112 Productie van televisiefilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92113 Productie van overige films 01/01/1997 - 31/12/2002
92114 Diensten verwant aan de filmproductie 01/01/1997 - 31/12/2002
92120 Distributie van films 01/01/1997 - 31/12/2002
92130 Vertoning van bioscoopfilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92201 Productie en uitzending van radioprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92202 Productie van televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92203 Uitzending van televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92204 Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92311 Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten 01/01/1997 - 31/12/2002
92312 Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles 01/01/1997 - 31/12/2002
92313 Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst 01/01/1997 - 31/12/2002
92321 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92322 Beheer en exploitatie van culturele centra 01/01/1997 - 31/12/2002
92331 Kermisattracties 01/01/1997 - 31/12/2002
92332 Pretparken 01/01/1997 - 31/12/2002
92340 Overig amusement, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
92400 Persagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
92510 Bibliotheken en openbare archieven 01/01/1997 - 31/12/2002
92520 Musea en monumentenzorg 01/01/1997 - 31/12/2002
92530 Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 01/01/1997 - 31/12/2002
92611 Beheer en exploitatie van sportcentra 01/01/1997 - 31/12/2002
92612 Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen 01/01/1997 - 31/12/2002
92613 Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties 01/01/1997 - 31/12/2002
92621 Activiteiten van sportclubs en -bonden 01/01/1997 - 31/12/2002
92622 Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders 01/01/1997 - 31/12/2002
92623 Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening 01/01/1997 - 31/12/2002
92710 Loterijen en kansspelen 01/01/1997 - 31/12/2002
92721 Exploitatie van snooker- en biljartzalen 01/01/1997 - 31/12/2002
92722 Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92723 Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, pony's en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92724 Overige activiteiten i.v.m. recreatie 01/01/1997 - 31/12/2002
93011 Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
93012 Wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren 01/01/1997 - 31/12/2002
93013 Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding 01/01/1997 - 31/12/2002
93021 Kapsalons 01/01/1997 - 31/12/2002
93022 Schoonheidszorg 01/01/1997 - 31/12/2002
93031 Begrafenisondernemingen 01/01/1997 - 31/12/2002
93032 Beheer van kerkhoven en crematoria 01/01/1997 - 31/12/2002
93040 Overige lichaamsverzorging 01/01/1997 - 31/12/2002
93051 Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
93052 Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
93053 Overige diensten , n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
95000 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95001 Voor huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95002 Voor niet-huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95003 Personeel tewerkgesteld in privé domeinen en privé tuinen 01/01/1997 - 31/12/2002
98901 In herscholing zijnde werkloze arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
98902 Arbeiders, slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte die een vergoeding of een lijfrente genieten 01/01/1997 - 31/12/2002
98903 Arbeiders die andere sociale prestaties genieten 01/01/1997 - 31/12/2002
98904 B.T.K., D.A.C., PRIME en stagiairs in sommige overheidsbedrijven die aan een saneringsplan onderworpen zijn 01/01/1997 - 31/12/2002
98905 Onvoldoend omschreven activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
99000 Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/1997 - 31/12/2002