Variabele: Sociale Maribel

Een verbetering voorstellen

Naam

Sociale Maribel

Afkorting

Maribel

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die aangeeft of de werknemer aangeworven werd in het kader van de sociale maribel.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven als logistiek assistent in het kader van de sociale maribel (ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen) 01/04/2005 - 31/12/2016
2 Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven in het kader van de sociale maribel (geen logistiek assistent) 01/04/2005 - 31/12/2016
3 Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven als contractuele of statutaire werknemer die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject voor verpleegkundige en die bezoldigd op het werk afwezig is omdat hij in het kader van het voltijds onderwijs of van het onderwijs van sociale promotie een opleiding volgt tot gediplomeerde of gegradueerde verpleegkundige 01/04/2005 - 31/12/2016
4 Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven als logistiek assistent in het kader van de sociale maribel (ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject voor verpleegkundige en die bezoldigd op het werk afwezig is omdat hij in het kader van het voltijds onderwijs of van het onderwijs van sociale promotie een opleiding volgt tot gediplomeerde of gegradueerde verpleegkundige 01/04/2005 - 31/12/2016
5 Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO en aangeworven in het kader van de sociale maribel (geen logistiek assistent) die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject voor verpleegkundige en die bezoldigd op het werk afwezig is om dat hij in het kader van het voltijds onderwijs of van het onderwijs van sociale promotie een opleiding volgt tot gediplomeerde of gegradueerde verpleegkundige 01/04/2005 - 31/12/2016
6 Werknemer, aangegeven bij de RSZPOP, en aangeworven als contractuele werknemer, aangeworven ter vervanging van personeelsleden die een opleiding volgen van gediplomeerde of gegradueerde verpleegkundige 01/04/2005 - 31/12/2016
8 Laaggeschoolde jongere tewerkgesteld in de social-profitsector in uitvoering van het generatiepact 01/07/2008 - 31/12/2016
9 Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven in het kader van de fiscale Maribel 01/01/2010 - 31/12/2016
10 Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven in het kader van het sectoraal akkoord betreffende de gezondheidssectoren (geen vervanging van de werknemer die geniet van de toekenning van bijkomend verlof vanaf 52 jaar). 01/07/2011 - 31/12/2016
11 Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven ter vervanging van werknemer die geniet van de toekenning van bijkomend verlof vanaf 52 jaar - sectoraal akkoord betreffende de federale gezondheidszorgen. 01/07/2011 - 31/12/2016
0 Niet van toepassing 01/01/2005 - 31/12/2016