Variabele: Verbrekingsvergoeding

Een verbetering voorstellen

Naam

Verbrekingsvergoeding

Afkorting

Preavi

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het bedrag van de verbrekingsvergoeding aangegeven bij de RSZPPO.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Bezoldigingscodes 130 (=Vergoeding wegens éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking door de werkgever - uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor contractuele personeelsleden)).

Internationale compatibiliteit

/