Variabele: Verminderingscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Verminderingscode

Afkorting

Deductioncode

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

Verminderingscode

Bron

DWH_ONSSAPL_StatbaseF

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0001 Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de werknemers met een werkbonus 01/01/2005 - 31/12/2016
0600 Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering - arbeidsovereenkomst afgesloten vóór 01.01.2007 01/01/2005 - 30/06/2007
0601 Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering 01/01/2007 - 31/12/2016
1105 Overgangsperiode: banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 12 maanden (>45 jaar) RVA-codes: Z12 01/01/2005 - 31/03/2008
1106 Overgangsperiode: banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 24 maanden (>45 jaar) RVA-codes: Z24 01/01/2005 - 31/03/2008
1111 Overgangsperiode: activaplan afgesloten vóór 01.01.2004 - bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen - 75%. RVA-codes: A1, A4, A8, A9, B1, B2, B7 of B11 01/01/2005 - 31/12/2008
1112 Overgangsperiode: activaplan afgesloten vóór 01.01.2004 - bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen - 100%. RVA-codes: A2, A3, B3, B4, B5, B6, B8 of B12 01/01/2005 - 31/12/2008
1142 Overgangsperiode : inschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen en van rechthebbenden op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp. 01/01/2005 - 31/12/2016
1201 Overgangsperiode: startbaanovereenkomst afgesloten voor 01.01.2004 01/01/2005 - 31/12/2012
1211 Overgangsperiode: jongeren met een overeenkomst werk/opleiding (KB 495) afgesloten vóór 01.01.2004 01/01/2005 - 31/12/2006
1521 Vermindering van de werkgeversbijdragen voor erkende onthaalouders 01/01/2005 - 31/12/2013
1531 Vermindering van de werkgeversbijdragen voor artiesten 01/01/2005 - 31/12/2013
3200 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in een periode van 18 maanden of 156 dagen in een periode van 9 maanden voor de werkzoekende na een sluiting van een onderneming. RVA-codes: C1, C2 of C11 01/01/2005 - 31/12/2016
3201 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45 jaar 624 dagen in periode van 36 maanden. RVA-codes: C3 of C4 01/01/2005 - 31/12/2016
3202 Activaplan -Langdurig werkzoekenden jonger dan 45 jaar 936 dagen in periode van 54 maanden. RVA-codes: C5 of C6 01/01/2005 - 31/12/2016
3203 Activaplan -Langdurig werkzoekenden jonger dan 45 jaar 1560 dagen in periode van 90 maanden. RVA-codes: C7 of C8 01/01/2005 - 31/12/2016
3205 Activaplan -Langdurig werkzoekenden jonger dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold RVA codes : C40, C41, of vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden jonger dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden en laaggeschoold RVA codes : C42 of C43 01/07/2013 - 31/12/2016
3210 Activaplan -Langdurig werkzoekenden van minstens 45 jaar 156 dagen in periode van 9 maanden. RVA-codes: D1, D2 of D9 01/01/2005 - 31/12/2016
3211 Activaplan -Langdurig werkzoekenden van minstens 45 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden. RVA-codes: D3, D4, D5 of D6 01/01/2005 - 31/12/2016
3220 Doorstromingsprogramma jonger dan 25 jaar laaggeschoold minstens 9 maanden uitkeringen of jonger dan 45 jaar minstens 12 maanden uitkeringen 01/01/2005 - 31/12/2016
3221 Doorstromingsprogramma jonger dan 45 jaar minstens 24 maanden uitkeringen 01/01/2005 - 31/12/2016
3230 Doorstromingsprogramma minstens 45 jaar minstens 12 maanden uitkeringen 01/01/2005 - 31/12/2016
3231 Doorstromingsprogramma minstens 45 jaar minstens 24 maanden uitkeringen 01/01/2005 - 31/12/2016
3240 Sociale inschakelingseconomie jonger dan 45 jaar 312d/18m of 156d/9m 01/01/2005 - 31/12/2016
3241 Sociale inschakelingseconomie jonger dan 45 jaar 624d/36m of 312d/18m 01/01/2005 - 31/12/2016
3250 Sociale inschakelingseconomie minstens 45 jaar 156d/9m 01/01/2005 - 31/12/2016
3410 Jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/01/2005 - 31/12/2016
3411 Jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold of SBO en laaggeschoold en mindervalide of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/04/2006 - 31/12/2016
3412 Jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/01/2013 - 31/12/2016
3430 Jonge werknemers: tot 31/12 van jaar waarin jongere 18 wordt 01/01/2005 - 31/12/2016
3600 Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - arbeidsovereenkomst afgesloten vóór 01.01.2007 01/01/2005 - 30/06/2007
3601 Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - jonger dan 45 jaar 01/01/2007 - 31/12/2016
3611 Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - minstens 45 jaar 01/01/2007 - 31/12/2016
3612 Opleiders met herstructureringskaart 01/01/2010 - 30/09/2013
3800 Mentors 01/01/2010 - 31/12/2016
4001 Gesubsidieerde contractuelen 01/01/2014 - 31/12/2016
4100 Contractuele werknemers ter vervanging van de werknemers die gekozen hebben voor de (vrijwillige) vierdagenweek 01/01/2014 - 31/12/2016
4300 Kunstenaars 01/01/2014 - 31/12/2016
4400 Erkende onthaalouders 01/01/2014 - 31/12/2016
4500 Werknemers, aangeworven in het kader van art. 60, §7 van de wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW's 01/01/2014 - 31/12/2016
6030 Overgangsperiode - jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6031 Overgangsperiode - jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/07/2016 - 31/12/2016
6032 Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6033 Overgangsperiode - jonge werknemers : tot 31/12 van jaar waarin jongeren 18 worden 01/07/2016 - 31/12/2016
6300 Jonge werknemers - laaggeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6301 Jonge werknemers - middengeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6310 Jonge werknemers - leerling 01/07/2016 - 31/12/2016
8100 Activaplan afgesloten vóór 01.01.2004 - bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen - preventie en veiligheidsbeleid - 100%. RVA-codes: A5, A6, B9 of B10 01/01/2005 - 30/06/2016
8200 Langdurig werkzoekenden jonger dan 45 jaar - preventie- en veiligheidsbeleid. RVA-codes: C9 of C10 01/01/2005 - 31/12/2016
8210 Langdurig werkzoekenden van minstens 45 jaar - preventie- en veiligheidsbeleid. RVA-codes: D7 of D8 01/01/2005 - 31/12/2016