Variabele: Werkgeverscategorie

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkgeverscategorie

Afkorting

Cattra

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Werkgeverscategorie (code voor vakantieregime niet-vastbenoemden, code voor pensioenstelsel vastbenoemden).

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
951 Contractuelen - vakantieregeling privé-sector 01/01/2005 - 31/12/2016
952 Contractuelen - vakantieregeling openbare sector 01/01/2005 - 31/12/2016
953 Vastbenoemden - gemeenschappelijk pensioenstelsel 01/01/2005 - 31/12/2011
954 Vastbenoemden - pensioenstelsel -nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen 01/01/2005 - 31/12/2011
955 Vastbenoemden - pensioenstelsel - eigen stelsel 01/01/2005 - 31/12/2011
956 Vastbenoemden - pensioenstelsel - voorzorgsinstelling inzake pensioenen 01/01/2005 - 31/12/2011
957 Vastbenoemden - pensioenstelsel - politiepersoneel 01/01/2005 - 31/12/2011
958 Bijzondere categorieën 01/01/2005 - 31/12/2016
959 Werknemers die niet meer in dienst zijn 01/04/2010 - 31/12/2016
971 Vastbenoemden - gesolidariseerd pensioenfonds - ex-gemeenschappelijk pensioenstelsel 01/01/2012 - 31/12/2016
972 Vastbenoemden - gesolidariseerde pensioenfonds - ex-pensioenstelsel nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen + aangeslotenen na 31-12-2011 met hoge bijdragevoet 01/01/2012 - 31/12/2016
973 Vastbenoemden - gesolidariseerde pensioenfonds - lokale politie 01/01/2012 - 31/12/2016
974 Vastbenoemden - gesolidariseerde pensioenfonds - aangeslotenen na 31-12-2011 met lage bijdragevoet 01/01/2012 - 31/12/2016
975 Vastbenoemden - eigen pensioenstelsel of pensioenstelsel voorzorgsinstelling 01/01/2012 - 31/12/2016
976 Vastbenoemden - gesolidariseerd pensioenfonds - ex-voorzorgsinstelling met specifieke bijdragevoet 01/01/2012 - 31/12/2016
977 Vastbenoemden - pool der parastatalen (wet van 28-4-1958) 01/01/2015 - 31/12/2016
978 Vastbenoemden - pensioen ten laste van Schatkist 01/01/2015 - 31/12/2016
981 Contractuelen - vakantieregeling privésector en arbeidsongevallenregeling privésector 01/07/2013 - 31/12/2016
982 Contractuelen - vakantieregeling openbare sector en arbeidsongevallenregeling privésector 01/07/2013 - 31/12/2016