Variabele: Werknemerscategorie

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemerscategorie

Afkorting

Wcatcd

Thema

Arbeidsprestatie, Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

Code van de werknemerscategorie

Deze variabele heeft betrekking op de bijdrageregeling die van toepassing is voor de arbeidsprestatie en geeft zeer diverse informatie over ondermeer het statuut, de bijdrageverminderingen, de functie en de duur van de arbeidsprestatie.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Omwille van de diversiteit van de informatie die deze variabele geeft, is het aantal codes talrijk. Wetswijzigingen leiden er bovendien toe dat voortdurend nieuwe codes gecreëerd worden en oude in onbruik geraken. De werknemerscategorieën worden daarom gehergroepeerd volgens een zestal criteria, consolidatietypes genaamd (zie variabelen Cntycd en Cnstcd)
  • De werknemerscategorie is een sleutelvariabele in de afbakening van de arbeidsprestaties bij de RSZPPO. Meerdere prestaties van eenzelfde persoon bij eenzelfde aangesloten werkgever in verschillende werknemerscategorieën worden als verschillende arbeidsprestaties beschouwd.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
102 Handarbeiders (tijdelijk statuut) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
103 Handarbeiders (tijdelijk statuut) - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
104 Contractuele handarbeiders - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
105 Contractuele handarbeiders - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
106 Contractuele handarbeiders (jongerenbanenplan) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/03/1999
107 Contractuele handarbeiders (jongerenbanenplan) - publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
108 Handarbeiders - GECO's Waals Gewest - bestrijding sociale uitsluiting 01/01/1997 - 31/12/2004
109 Handarbeiders geco's KB nr 474 premie 5.701,55 EUR (230.000 BEF) (code kan niet meer gebruikt worden sedert 1/1/1997) 01/01/1997 - 30/06/1998
110 Handarbeiders geco's KB nr 474 premie 9.915,74 EUR (400.000 BEF) (code kan niet meer gebruikt worden sedert 1/1/1997) 01/01/1997 - 31/12/1999
112 Handarbeiders - GECO's Waals Gewest 205.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
113 Handarbeiders - GECO's Waals Gewest 410.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
114 Handarbeiders - GECO's Waals Gewest 615.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
115 Handarbeiders - GECO's Waals Gewest 700.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
117 Handarbeiders - GECO's Vlaamse Gemeenschap project 01/01/1997 - 31/12/2004
119 Handarbeiders - GECO's - wet 30.12.88 - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
120 Handarbeiders - GECO's - wet 30.12.88 - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
121 Handarbeiders - GECO's - Vlaamse gemeenschap premie aan 230.00f 01/01/1997 - 31/12/2004
122 Handarbeiders - GECO's - Vlaamse gemeenschap premie aan 230.00f 01/01/1997 - 31/12/2004
126 Handarbeiders - GECO's - KB474 Brussels hoofdstedelijke gewest premie = 230.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
127 Handarbeiders - GECO's - KB474 Brussels hoofdstedelijke gewest premie = 230.000f 01/01/1997 - 01/01/1998
128 Handarbeiders - GECO's Vlaamse Gemeenschap jeugdwerkgarantieplan (27.10.1993) 01/01/1997 - 31/12/2004
129 Handarbeiders - GECO's Waalse Gewest - Brussels Hfdst Gewest (kinderdagverblijven) 01/01/1998 - 01/01/1998
130 Geschoolde jongere tewerkgesteld in een startbaanovereenkomst (vakantieregeling privé-sector) 01/01/2004 - 31/12/2004
132 Handarbeiders ibf - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
133 Handarbeiders ibf - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
134 Politiepersoneel: Handarbeiders geco's - Waals Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
135 Politiepersoneel: handarbeiders Geco's Vlaams Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
136 Politiepersoneel: handarbeiders Geco's Brussels hoofdstedelijk Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
138 Handarbeiders bestaansminimumgerechtigden art 60 wet OCMW 01/01/1997 - 31/12/2004
140 Handarbeiders: jongeren ts 18 en 25 jr. stelsel alternerende tewerkstelling en opleiding - KB nr 945 31/12/1986 01/04/2000 - 31/12/2004
142 Handarbeiders - leerplichtige stagiairs - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1999
143 Handarbeiders - leerplichtige stagiairs - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/03/2000
144 Handarbeiders: jongeren in dienst gehouden na het einde van een startbaanovereenkomst waarvan de tewerkstelling nettotoename personeelsbestand inhoudt - vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 31/12/2004
145 Handarbeiders: jongeren in dienst gehouden na het einde van een startbaanovereenkomst waarvan de tewerkstelling nettotoename personeelsbestand inhoudt - vakantieregeling publieke sector 01/04/2001 - 31/12/2004
146 Handarbeiders - jongeren - 18 jaar KB 495 ingestapt in het jongerenbanenplan 01/01/1997 - 31/12/1998
147 Handarbeiders - jongeren - 18 jaar tewerkgesteld Vlaamse Gemeenschap KB 495 01/01/1997 - 31/12/2004
148 Handarbeiders - jongeren die tijdens de periode van deeltijdse leerplworden tewerkgesteld 01/10/1998 - 31/12/2004
149 Handarbeiders tewerkgesteld in onderwijsinstellingen - vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 31/12/2004
150 Handarbeiders tewerkgesteld in onderwijsinstellingen - vakantieregeling publiek sector 01/04/2001 - 31/12/2004
152 Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
153 Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
154 Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling - jongerenbanenplan - privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1997
155 Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling - jongerenbanenplan - publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
156 Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling -banenplan - privé-sector 01/07/2000 - 31/12/2000
157 Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling - banenplan - publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
158 Handarbeiders bezoldigd met fooien - doorstromingsprogramma's - vakantie privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
159 Handarbeiders bezoldigd met fooien - doorstromingsprogramma's - vakantie publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
162 Leerling - hovenier - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 30/09/1998
163 Leerling - hovenier - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
164 Tijdelijke handarbeiders t.v.v. werknemer gekozen voor 4/5week vakantie privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
165 Tijdelijke handarbeiders t.v.v. werknemer gekozen voor 4/5week vakantie publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
166 Contractuele handarbeiders (t.v.v. 4/5 week) vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
167 Contractuele handarbeiders (t.v.v. 4/5 week) vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
168 Handarbeiders - jongeren ts 18 en 25 jaar - leerlingen met een stageovereenkomst in het kader van de vorming tot ondernemingshoofd - vak.reg publieke sector 01/10/2001 - 30/06/2003
183 Handarbeiders - tijdelijken - burgerpersoneel tewerkgesteld bij politiedienst - vakantieregeling publieke sector 01/04/2001 - 31/12/2002
184 Contractuele handarbeiders - burgerpersoneel - tewerkgesteld bij politiedienst - vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 30/09/2002
191 Contractuele handarbeiders - banenplan vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
192 Contractuele handarbeiders - banenplan vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
193 Contractuele handarbeiders - doorstromingsprogramma's vakantieregeling privé-sector 01/07/1998 - 31/12/2004
194 Contractuele handarbeiders - doorstromingsprogramma's vakantieregeling publieke sector 01/04/1998 - 31/12/2004
195 Handarbeiders - dienstenplan KB 08/08/1997 vakantieregeling privé-sector 01/10/1998 - 31/12/2004
196 Handarbeiders - dienstenplan KB 8.8.97 vakantieregeling publieke sector 01/04/1998 - 31/12/2004
197 Activaplan 01/01/2002 - 31/12/2004
198 Contractuele handarbeiders (vakantieregeling publieke - sector) - activaplan 01/01/2002 - 31/12/2004
200 Hoofdarbeiders GECO's - Waals Gewest - project bestrijding van de sociale uitsluiting - vakantieregeling privé-sector 01/07/2004 - 31/12/2004
202 Hoofdarbeiders - tijdelijk statuut - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
203 Hoofdarbeiders - tijdelijk statuut - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
204 Contractuele hoofdarbeiders - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
205 Contractuele hoofdarbeiders - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
206 Contractuele hoofdarbeiders - jongerenbanenplan - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1997
207 Contractuele hoofdarbeiders - jongerenbanenplan - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
208 Hoofdarbeiders: GECO's - Waals Gewest bestrijding sociale uitsluiting 01/01/1997 - 31/12/2004
212 Hoofdarbeiders: GECO's - Waals gewest 205.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
213 Hoofdarbeiders: GECO's - Waals gewest 410.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
214 Hoofdarbeiders: GECO's - Waals gewest 615.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
215 Hoofdarbeiders: GECO's - Waals gewest 700.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
217 Hoofdarbeiders: GECO's Vlaamse Gemeenschap project 01/01/1997 - 31/12/2004
219 Hoofdarbeiders: GECO's wet 30.12.88 - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
220 Hoofdarbeiders: GECO's wet 30.12.88 - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
221 Hoofdarbeiders: GECO's Vlaamse Gemeenschap contigent 230.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
222 Hoofdarbeiders: GECO's Vlaamse Gemeenschap contigent 400.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
223 Hoofdarbeiders: GECO's Brussels Hoofdstedelijk Gewest - onthaal 01/01/1997 - 30/09/2001
224 Hoofdarbeiders: GECO's Brussels Hoofdstedelijk Gewest - maatschappelijk assistenten 01/01/1997 - 31/12/2004
225 Hoofdarbeiders: GECO's Brussels Hoofdstedelijk Gewest - maatschappelijk licentiaten 01/01/1997 - 31/12/2004
226 Hoofdarbeiders: GECO's - KB 474-brussels hoofdstedelijk gewest - premie=230.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
227 Hoofdarbeiders: GECO's - KB 474-brussels hoofdstedelijk gewest - premie=400.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
228 Hoofdarbeiders: GECO's Vlaamse Gemeenschap - jeugdwerkgarantieplan KB27.10.1993 01/01/1997 - 31/12/2004
229 Hoofdarbeiders: GECO's Waals Gewest kinderdagverblijven (besluit 27.1.98) 01/01/1998 - 31/12/2004
230 Contractuele hoofdarbeiders - laaggeschoolde jongere tewerkgesteld in een startbaanovereenkomst (vakantieregeling privé-sector) - doelgroepvermindering jonge werknemer 01/01/2004 - 31/12/2004
232 Hoofdarbeiders ibf - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
233 Hoofdarbeiders ibf - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
234 Politiepersoneel: hoofdarbeiders - geco's - Waals Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
235 Politiepersoneel: hoofdarbeiders - geco's - Vlaams Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
236 Politiepersoneel: hoofdarbeiders - geco's - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
237 Niet-gesubsidieerd administratief personeel van de onderwijsinstellingen (vakantieregeling publieke sector) - activaplan 01/01/2002 - 31/12/2004
238 Hoofdarbeiders bestaansminimumgerechtigen art 60 wet OCMW 01/01/1997 - 31/12/2004
239 Niet-gesubsidieerd administratief personeel van de onderwijsinstellingen (vakantieregeling privé-sector) - activaplan 01/07/2002 - 31/12/2004
240 Hoofdarbeiders: jongeren ts 18 en 25 jr stelsel alternerende tewerkstelling en opleiding - KB 495 31/12/1986 01/10/2000 - 31/12/2004
242 Hoofdarbeiders leerplichtige stagiairs - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
243 Hoofdarbeiders leerplichtige stagiairs - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
244 Hoofdarbeiders jongeren in dienst gehouden na het einde van een startbaanovereenkomst waarvan de tewerkstelling nettotoename personeelsbestand inhoudt - vakantieregeling publieke sector 01/04/2001 - 31/12/2004
245 Hoofdarbeiders: jongeren in dienst gehouden na het einde van een startbaanovereenkomst waarvan de tewerkstelling nettotoename personeelsbestand inhoudt- vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 31/12/2004
246 Hoofdarbeider: minder - 18 jaar KB495 ingestapt in het jongerenbanenplan 01/01/1997 - 31/12/1997
247 Hoofdarbeider minder - 18 jaar KB 495 + brugprojecten - Vlaamse Gemeenschap 24.7.96 01/01/1997 - 31/12/2004
248 Hoofdarbeiders_ jongeren die tijdens de periode van deeltijdse leerpl tewerkgesteld worden 01/07/1998 - 31/12/2004
249 Niet-gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen publieke sector 01/01/1999 - 31/12/2004
250 Niet-gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen privé-sector 01/01/1999 - 31/12/2004
251 Gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen behalve muziekscholen 2e categorie 01/01/1997 - 31/12/2004
252 Gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen 2e categorie 01/01/1999 - 30/06/2000
253 Niet-gesubsidieerd personeel onderwijsinstellingen jongerenbanenplan 01/01/1997 - 31/12/1997
254 Niet-gesubsidieerd personeel onderwijsinstellingen jongerenbanenplan 01/01/1997 - 30/06/2002
255 Niet-gesubsidieerd personeel onderwijsinstellingen doorstromingsprogramma's 01/07/2001 - 31/12/2003
256 Niet-gesubsidieerd personeel t.v.v. werknemer gekozen 4/5 week (wet 10.4.1995) 01/07/1997 - 30/09/1997
257 Gesubs. Personeel behalve muziekscholen t.v.v. werknemer gekozen 4/5 week (wet 10.4.1995) 01/01/2002 - 31/03/2003
258 Gesubsidieerd personeel t.v.v. werknemer gekozen 4/5week (wet 10.4.1995) 01/01/1997 - 31/12/2004
259 Niet-gesubsidieerd personeel onderwijsinstellingen privé-sector banenplan 01/01/1999 - 31/12/2004
260 Niet-gesubsidieerd personeel onderwijsinstellingen privé-sector doorstromingsprogramma's 01/07/2002 - 31/12/2004
261 Hoofdarbeiders : niet gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen ter vervanging van een werknemer die gekozen heeft voor de vrijwillige vierdagenweek - vakantieregeling privé-sector 01/01/1999 - 31/12/2004
262 Hoofdarbeiders logistiek assistenten privé-sector 01/07/1997 - 31/12/2004
263 Hoofdarbeiders logistiek assistenten publieke sector 01/01/1998 - 31/12/2004
264 Tijdelijke hoofdarbeiders t.v.v. werknemers 4/5 week vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
265 Tijdelijke hoofdarbeiders t.v.v. 4/5 week vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
266 Contractuele hoofdarbeiders t.v.v. werknemers 4/5week vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
267 Contractuele hoofdarbeiders t.v.v werknemers 4/5 week vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
270 Geneesheren in opleiding - specialist 01/01/1997 - 31/12/2004
271 Geneesheren art. 1, par. 3, wet 27.6.1969 01/01/1997 - 31/12/2004
273 Contractuele hoofdarbeiders - politiepersoneel vakantieregeling publieke sector 01/04/2001 - 31/12/2002
274 Contractuele hoofdarbeiders - politiepersoneel vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 31/12/2002
275 Tijdelijke geneesheren vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
276 Tijdelijke geneesheren vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
277 Contractuele geneesheren - privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
278 Contractuele geneesheren - publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
279 Contractuele hoofdarbeiders - politiepersoneel vakantieregeling publieke sector 01/01/1994 - 31/12/2004
283 Hoofdarbeiders: tijdelijken - burgerpersoneel tewerkgesteld bij de politiedienst - vakantieregeling publieke sector 01/04/2001 - 31/12/2002
284 Contractuele hoofdarbeiders - burgerpersoneel tewerkgesteld bij de politiedienst vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 31/12/2002
285 Tijdelijke hoofdarbeiders: (veiligheidscontracten) vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 30/06/2004
286 Tijdelijke hoofdarbeiders: (veiligheidscontracten) -vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2001
287 Contractuele hoofdarbeiders (veiligheidscontracten) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
288 Contractuele hoofdarbeiders (veiligheidscontracten) - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
291 Contractuele hoofdarbeiders (banenplan) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
292 Contractuele hoodarbeiders (banenplan) - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
293 Contractuele hoofdarbeiders (doorstromingsprogramma's) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1998 - 31/12/2004
294 Contractuele hoofdarbeiders (doorstromingsprogramma's) - vakantieregeling publieke sector 01/04/1998 - 31/12/2004
295 Hoofdarbeiders dienstenplan KB 8.8.97 - vakantieregeling privé-sector 01/04/1998 - 31/12/2004
296 Hoofdarbeiders dienstenplan KB 8.8.97 - vakantieregeling publieke sector 01/04/1998 - 31/12/2004
297 Contractuele hoofdarbeiders (vakantieregeling privé-sector) - activaplan 01/01/2002 - 31/12/2004
298 Contractuele hoofdarbeiders (vakantieregeling publieke sector) - activaplan 01/01/2002 - 31/12/2004
601 Vastbenoemden gemeenschappelijk pensioenstelsel - vroegere omslagkas 01/01/1997 - 31/12/2004
602 Vastbenoemden nieuw aangeslotenen bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel 01/01/1997 - 31/12/2004
605 Vastbenoemden gemeenschappelijk pensioenstelsel - veiligheidscontracten 01/01/1997 - 31/12/2000
606 Vastbenoemden nieuw aangeslotenen gemeenschappelijk pensioenstelsel - veiligheidscontracten ∞ - ∞
607 Vastbenoemden gemeenschappelijk pensioenstelsel - logistiek assistent 01/01/1997 - 31/12/2004
608 Vastbenoemden nieuw aangeslotenen gemeenschappelijk pensieonstelsel - logistiek assistent 01/01/1997 - 31/12/2004
609 Vastbenoemd personeel van de geïntegreerde lokale politie 01/01/2003 - 31/12/2004
610 Vastbenoemden eigen pensioenkas 01/01/1997 - 31/12/2004
611 Vastbenoemden aangesloten bij een voorzorgsinstelling 01/01/1997 - 31/12/2004
615 Vastbenoemden eigen pensioenkas - veiligheidscontracten 01/01/1997 - 30/06/2001
616 Vastbenoemden bij een voorzorgsinstelling - veiligheidscontracten 01/01/1997 - 31/12/2000
617 Vastbenoemden eigen pensioenstelsel - logistiek assistenten 01/10/2001 - 31/12/2004
618 Vastbenoemden aangelsoten bij een voorzorginstelling - logistiek assistenten 01/04/2004 - 30/09/2004
620 Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z. : overheidspensioen gemeenschappelijk stelsel 01/01/1997 - 31/12/2004
621 Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z.: overheidspensioen eigen pensioenkas 01/01/1997 - 31/12/2004
622 Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z: overheidspensioen nieuw aangeslotenen rszppo 01/01/1997 - 31/12/2004
623 Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z.: overheidspensioen voorzorginstelling 01/01/1997 - 31/12/2004
625 Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z.: geen overheidspensioen gemeenschappelijk stelsel 01/01/1997 - 30/09/2002
626 Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z.: geen overheidspensioen eigen pensioenkas 01/01/1997 - 31/12/2001
630 Geneesheren vrijgesteld van R.S.Z. overheidspensioen gemeenschappelijk stelsel 01/01/1997 - 31/12/2004
631 Geneesheren vrijgesteld van de R.S.Z. overheidspensioen eigen pensioenkas 01/01/1997 - 31/12/2004
632 Geneesheren vrijgesteld van de R.S.Z. overheidspensioen nieuw aangeslotenen rszppo 01/01/1999 - 31/12/2004
633 Geneesheren vrijgesteld van de R.S.Z: overheidspensioen voorzorginstelling 01/01/1997 - 31/12/2004
635 Geneesheren vrijgesteld van R.S.Z.: geen overheidspensioen gemeenschappelijk stelsel 01/01/2001 - 31/12/2004
636 Geneesheren vrijgesteld van de R.S.Z.: geen overheidspensioen nieuw aangeslotenen rszppo 01/01/1997 - 31/12/2004
649 Niet gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen - gemeenschappelijk stelsel 01/01/1997 - 31/12/2004
650 Niet gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen - eigen pensioenstelsel. 01/01/1997 - 31/12/2004
651 Gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen behalve muziekscholen 2e categorie 01/01/1997 - 31/12/2003
652 Gesubsidieerd personeel van de muziekscholen 2e categorie 01/01/1999 - 30/06/2000
659 Niet gesubsidieerd onderwijzend personeel nieuw aangesloten gemeenschappelijk stelsel 01/01/2000 - 31/12/2004
660 Niet gesubsidieerd onderwijzend personeel uitbetaald door een voorzorginstelling 01/01/1997 - 31/12/2004
671 Vastbenoemden: personeel van de politie gemeenschappelijk pensioenstelsel 01/04/2001 - 30/06/2003
672 Vastbenoemden: personeel van de politie - pensioenstelsel nieuw aangeslotenen 01/04/2001 - 31/12/2002
673 Vastbenoemden: personeel van de politie - eigen pensioenkas 01/04/2001 - 31/12/2002
674 Vastbenoemden: personeel van de politie - pensioenen voorzorgsinstelling 01/04/2001 - 31/12/2002
675 Personeel van de federale politie dat overgaat naar de lokale politie 01/01/2002 - 31/12/2002
681 Vastbenoemden: burgerpersoneel van de politie - gemeenschappelijk pensioenstelsel 01/04/2001 - 31/12/2002
682 Vastbenoemden: burgerpersoneel van de politie - pensioenstelsel nieuw aangeslotenen 01/07/2001 - 31/12/2002
683 Vastbenoemden: burgerpersoneel van de politie eigen pensioenkas 01/04/2001 - 31/12/2002
684 Vastbenoemden: burgerpersoneel van de politie - pensioenen voorzorgsinstelling 01/04/2001 - 31/12/2002
685 Burgerpersoneel van de federale politie dat overgaat naar de lokale politie 01/01/2002 - 31/12/2002
700 Studenten vrijgesteld art 17bis-k.b. 28.11.69 01/01/1997 - 31/12/2004
710 Monitoren vrijgesteld art 17 KB 28.11.69 01/01/1997 - 31/12/2004
720 Bedienaars van eredienst art 13 KB 28.11.69 01/01/1997 - 31/12/2004
731 Schouwspelartiesten - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
732 Schouwspelartiesten - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
733 Schouwspelartiesten jongerenbanenplan vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1997
734 Schouwspelartiesten jongerenbanenplan vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
735 Schouwspelartiesten banenplan - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
736 Schouwspelartiesten banenplan vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
737 Schouwspelartiesten doorstromingsprogramma's vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
738 Schouwspelartiesten doorstromingsprogramma's vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
740 Vrijwilligers vrijgesteld volgens omzendbrief van 5/3/99 min fin 01/07/2000 - 31/12/2004
761 Onthaalouders met een kwartaalprestatiebreek van minder dan 0,33 (geen recht op franchise) 01/04/2003 - 31/12/2004
762 Onthaalouders met een kwartaalprestatiebreuk van 0,33 tot 0,80 (recht op een gecorrigeerde proportionele franchise) 01/04/2003 - 31/12/2004
763 Onthaalouders met een kwartaal prestatiebreuk van 0,80 tot 1 (recht op basisfranchise) 01/04/2003 - 31/12/2004
771 Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
772 Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
773 Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (jongerenbanenplan) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1997
774 Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (jongerenbanenplan) - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
775 Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (banenplan) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
776 Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (banenplan) - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
777 Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (doorstromingspr.) - vakantie privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
778 Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (doorstromingspr.) - vakantie publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
781 Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
782 Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
783 Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - jongerenbanenplan - privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1997
784 Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - jongerenbanenplan - publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
785 Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - banenplan privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
786 Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - banenplan publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
787 Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - doorstromingsprogramma's - privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
788 Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - doorstromingsprogramma's publieke-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
790 Personen waarvoor alleen aangifte gedaan wordt van de bijzondere bijdrage 8,86% 01/01/1997 - 31/12/2002
795 Niet beschermde lokale mandatarissen 01/01/2001 - 31/12/2004