Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2Onss

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Gedetailleerde groepering van de werknemerscodes in een aantal werknemersklassen naar analogie bij RSZ (Clatr2)

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Bepaalde codes zijn enkel van toepassing voor werknemers RSZPPO; deze codes komen niet voor bij RSZ (Clatr2)

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
OA Arbeider - leerling 01/01/2005 - 30/09/2007
OB Vrijwillige brandweer - handarbeider 01/01/2005 - 31/12/2016
OC Arbeider - OCMW - artikel 60 01/01/2005 - 31/12/2016
OE Arbeider - Schoolplichtige 01/01/2005 - 31/12/2016
OO Arbeider - gewoon 01/01/2005 - 31/12/2016
OP Arbeider - gewoon - mindervalide 01/07/2009 - 31/12/2016
OS Arbeider - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2005 - 31/12/2016
EA Bediende - leerling 01/01/2005 - 30/09/2007
EB Vrijwillige brandweer - hoofdarbeider 01/01/2005 - 31/12/2016
EC Bediende - OCMW - artikel 60 01/01/2005 - 31/12/2016
ED Monitoren hoofdarbeiders 01/01/2005 - 31/12/2016
EE Bediende - Schoolplichtige 01/01/2005 - 31/12/2016
EN Bediende - Erkende onthaalouder 01/01/2005 - 31/12/2016
EO Bediende - gewoon 01/01/2005 - 31/12/2016
EP Bediende - gewoon - mindervalide 01/07/2009 - 31/03/2012
ER Bediende - Artiest 01/04/2006 - 31/12/2016
ES Bediende - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2005 - 31/12/2016
EZ Contractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2005 - 31/12/2016
FE Ambtenaar pool 4 01/04/2011 - 31/12/2016
FG Ambtenaar pool 1 01/10/2009 - 31/12/2016
FN Ambtenaar pool 2 01/10/2009 - 31/12/2016
FO Ambtenaar - Gewoon 01/01/2005 - 31/12/2016
FP Vastbenoemden - syndicaal gedetacheerden 01/10/2016 - 31/12/2016
FV Ambtenaar pool 3 01/10/2009 - 31/12/2011
FZ Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2005 - 31/12/2016
SO Student - Arbeider 01/07/2005 - 31/12/2016
XA Uitgebreide soc. Zekerheid: arbeidsongevallen/beroepsziekten 01/10/2007 - 31/12/2016
XP Uitgebreide soc. Zekerheid: Bruggepensioneerden 01/10/2010 - 31/12/2016
XS Uitgebreide soc. Zekerheid: ontslagen statutaire werknemers 01/01/2005 - 31/12/2016
ZZ Niet voorziene combinatie 01/04/2010 - 30/09/2015