Variabele: Bedrag voordeel

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag voordeel

Afkorting

Vehsoc

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Bedrag van het voordeel (bedrijfsvoertuig).

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/09/2022

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.

Internationale compatibiliteit

/