Variabele: Belangrijkheidscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Belangrijkheidscode

Afkorting

Codimp

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Code van de dimensieklasse van de werkgever (grootte in aantal arbeidsprestaties)

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De belangrijkheidscode wordt berekend per jaar T en geldt dus voor alle vier kwartalen van dat jaar. Het resultaat van de berekening betreft het gemiddelde van de eerste drie kwartalen van jaar T-1 en het vierde kwartaal van jaar T-2.

Bij nieuwe werkgevers wordt de waarde bepaald op basis van het aantal aangeworven werknemers.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Onbepaald 01/01/2017 - ∞
1 < 5 01/01/2017 - ∞
2 5 - 9 01/01/2017 - ∞
3 10 - 19 01/01/2017 - ∞
4 20 - 49 01/01/2017 - ∞
5 50 - 99 01/01/2017 - ∞
6 100 - 199 01/01/2017 - ∞
7 200 - 499 01/01/2017 - ∞
8 500 - 999 01/01/2017 - ∞
9 >1000 01/01/2017 - ∞