Variabele: Belangrijkheidscode LocalUnit

Een verbetering voorstellen

Naam

Belangrijkheidscode LocalUnit

Afkorting

DimEtab

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

De dimensie van de vestigingseenheid hangt af van het totaal aantal arbeidsplaatsen in die

vestiging. Er worden negen klassen in stijgende volgorde voorzien: 1 tot en met 4 arbeidsplaatsen, 5 tot en met 9 arbeidsplaatsen, 10 tot en met 19 arbeidsplaatsen, 20 tot en met 49 arbeidsplaatsen, 50 tot en met 99 arbeidsplaatsen, 100 tot en met 199 arbeidsplaatsen, 200 tot en met 499 arbeidsplaatsen, 500 tot en met 999 arbeidsplaatsen en 1 000 of meer arbeidsplaatsen.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseD

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Dimensie van de vestigingseenheid: Onbepaald 01/01/2017 - ∞
1 Dimensie van de vestigingseenheid: < 5 01/01/2017 - ∞
2 Dimensie van de vestigingseenheid: 5 - 9 01/01/2017 - ∞
3 Dimensie van de vestigingseenheid: 10 - 19 01/01/2017 - ∞
4 Dimensie van de vestigingseenheid: 20 - 49 01/01/2017 - ∞
5 Dimensie van de vestigingseenheid: 50 - 99 01/01/2017 - ∞
6 Dimensie van de vestigingseenheid: 100 - 199 01/01/2017 - ∞
7 Dimensie van de vestigingseenheid: 200 - 499 01/01/2017 - ∞
8 Dimensie van de vestigingseenheid: 500 - 999 01/01/2017 - ∞
9 Dimensie van de vestigingseenheid: 1000 < 01/01/2017 - ∞