Variabele: Bijdragecode

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdragecode

Afkorting

Contributioncode

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

De code van de bijdrage.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseCM

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat hier om de bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
817 Egalisatiebijdrage verschuldigd voor statutaire werkemers. 01/01/2015 - 31/12/2016
851 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen ten bate van hun personeelsleden of hun rechthebbenden. 01/01/2006 - 30/09/2011
861 Bijdrage verschuldigd op de winstparticipaties. 01/01/2006 - 31/12/2016
862 Solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig. 01/01/2006 - 31/12/2016
864 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen; rechtstreekse stortingen aan ex-werknemers. 01/10/2011 - 31/12/2016
865 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen; stortingen in het kader van een ondernemingsplan. 01/10/2011 - 31/12/2016
866 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen; stortingen in het kader van een sectorplan. 01/10/2011 - 31/12/2016
867 Bijzondere aanvullende bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen die een vastgesteld bedrag overschrijden. 01/10/2012 - 31/12/2016
870 Bijdrage verschuldigd op het dubbel vakantiegeld van de bedienden, op het vakantiegeld of de Copernicuspremie van de contractuelen in de federale overheidssector en op de herstructureringspremie van de contractuele militairen. 01/01/2006 - 31/12/2016