Variabele: Code gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Code gelijkgestelde dagen

Afkorting

Codasm

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code van het meest voorkomende type van gelijkgestelde dagen in het kwartaal

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Onbestaande of oude codes 01/04/1997 - 31/12/2002 Anomalie
1 Ongevallen en ziekten (eerste 12 maanden) die geen arbeidsongeval of beroepsziekte zijn. 01/01/1997 - 31/12/2002
2 Arbeidsongevallen (tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid) 01/01/1997 - 31/12/2002
3 Beroepsziekten (tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid) 01/01/1997 - 31/12/2002
4 Arbeidsongevallen (tijdelijke gedeeltelijke < 12 m. arbeidsongeschiktheid) 01/01/1997 - 31/12/2002
5 Beroepsziekten (tijdelijke gedeeltelijke < 12m. arbeidsongeschiktheid 01/01/1997 - 31/12/2002
6 Rustdagen voor het moederschap (7 weken vóór en 8 weken ná de bevalling) 01/01/1997 - 31/12/2002
7 Arbeidsonderbreking van zwangere of zogende arbeidster (in laatste geval <5m.) 01/01/1997 - 31/12/2002
8 Profylactisch verlof 01/01/1997 - 31/12/2002
9 Onbestaande of oude codes 01/07/2001 - 31/12/2002 Anomalie
10 Ongeval (geen arbeidsongeval) of ziekte (geen beroepsziekte) betaald door werkgever i.v.m. 2e week gewaarborgd werkloon 01/01/1997 - 31/12/2002
11 Onbestaande of oude codes 01/04/1999 - 31/12/2002 Anomalie
12 Onbestaande of oude codes 01/01/2000 - 31/03/2000 Anomalie
13 Onbestaande of oude codes 01/04/2001 - 31/12/2002 Anomalie
14 Onbestaande of oude codes 01/07/2001 - 30/09/2001 Anomalie
15 Onbestaande of oude codes 01/07/2002 - 30/09/2002 Anomalie
16 Omzetting moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder 01/01/1997 - 31/12/2002
17 Ouderschapsverlof ingevolge KB van 29 oktober 1997 (BS van 7. 11. 1997) 01/10/1998 - 31/12/2002
18 Ouderschapsverlof ingevolge van CAO nr. 64 van 29 april 1997 (BS van 7. 11. 1997) 01/01/1998 - 31/12/2002
20 Onbezoldigde dagen inhaalrust in het raam van maatregelen tot vermindering van de arbeidstijd met verhoogde uurloon 01/07/1998 - 30/06/2001
21 Gedeeltelijke werkloosheid wegens economische oorzaken 01/01/1997 - 31/12/2002
22 Staking met akkoord van één van de syndicaten 01/01/1997 - 31/12/2002
23 Staking door erkende werkloze 01/01/1997 - 31/12/2002
24 Lock-out 01/01/1997 - 31/12/2002
25 De dagen van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de dioxinecrisis (van 27 mei tot 31 december 1999 01/04/1999 - 31/12/2002
26 De door de RVA betaalde jeugdvakantiedagen waarop de jonge werknemers recht hebben, op voorwaarde dat zij in de loop van het vakantiedienstjaar gedurende tenminste één maand arbeid hebben verricht als loontrekkende 01/01/1999 - 31/12/2002
27 Onbestaande of oude codes 01/04/2000 - 30/06/2000 Anomalie
28 Onbestaande of oude codes 01/10/1997 - 30/09/2002 Anomalie
31 Oproeping onder de wapens 01/01/1997 - 31/03/1999
32 Werderoproeping onder de wapens 01/01/1997 - 31/12/2002
33 Dienst bij burgerlijke bescherming of voor gewetensbezwaarden 01/10/2000 - 30/06/2001
34 Vervullen van burgerplichten (vb. voogd, familieraad, getuige, ...) 01/01/1997 - 31/12/2002
35 Openbaar mandaat 01/01/1997 - 31/12/2002
36 Functie in arbeidsrechten of commissies en rechtscolleges i.v.m. sociale wetgeving 01/01/1997 - 31/12/2002
37 Syndicale afvaardiging 01/01/1997 - 31/12/2002
38 Onbezoldigde en toegestane afwezigheid wegens dwingende redenen (max. d./jaar) 01/01/1997 - 31/12/2002
41 Onbestaande of oude codes 01/10/2002 - 31/12/2002 Anomalie
44 Onbestaande of oude codes 01/10/1997 - 30/06/1998 Anomalie
51 Cursussen of studievergaderingen gewijd aan sociale promotie 01/01/1997 - 31/12/2002
52 De dagen vaderschaps- of adoptieverlof (te gebruiken voor de zeven dagen die volgen op de drie door de werkgever betaalde dagen) 01/07/2002 - 31/12/2002
53 Volledige onderbreking van de loopbaan (wordt niet uitgedrukt in dagen) 01/01/1997 - 31/12/2002
54 Gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan (wordt niet uitgedrukt in dagen) 01/10/1997 - 31/12/2002
55 Palliatieve verzorging of bijstand of verzorging bij zware ziekte van familielid (wordt niet uitgedrukt in dagen) 01/10/1997 - 31/12/2002
59 Onbestaande of oude codes 01/01/1998 - 31/03/1998 Anomalie
60 Arbeidsongeval 01/04/1997 - 31/12/2002
62 Onbestaande of oude codes 01/01/2000 - 31/12/2001 Anomalie
70 Tijdelijke werkloosheid voor andere dan de codes 71 en 72 01/04/1997 - 31/12/2002
71 Onbestaande of oude codes 01/07/2001 - 31/12/2002 Anomalie
73 Onbestaande of oude codes 01/07/2000 - 31/12/2002 Anomalie
81 Arbeidsonderbreking wegens slecht weer 01/01/1997 - 31/12/2002
82 Rustdagen toegekend met oog op arbeidsduurvermindering in het bouwbedrijf 01/01/1997 - 31/12/2002
83 Onbestaande of oude codes 01/01/2000 - 30/06/2001 Anomalie
85 Onbestaande of oude codes 01/10/2000 - 31/12/2000 Anomalie
86 Onbestaande of oude codes 01/01/2002 - 31/03/2002 Anomalie
99 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/2002 Anomalie