Variabele: Dagloon

Een verbetering voorstellen

Naam

Dagloon

Afkorting

Saljrs

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het gemiddeld dagloon.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/09/2022

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gemiddeld dagloon wordt als volgt berekend:

  • Voor voltijdse werknemers:

(Gewone bezoldiging RSZ + Forfaitloon RSZ) / Normaal bezoldigde voltijdse dagen

  • Voor deeltijdse werknemers

(Gewone bezoldiging RSZ + Forfaitloon RSZ) x 7,6 / Uren deeltijds.

Dit betekent dat voor een deeltijdse werknemer een dagloon bepaald wordt voor een voltijdse dag op basis van 38-uren per week.

Als er geen bezoldigde prestaties waren, wordt de waarde 0 toegekend voor het dagloon.

Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.

 

 

 

 

Internationale compatibiliteit

/