Variabele: FGType

Een verbetering voorstellen

Naam

FGType

Afkorting

FGType

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

Het gaat om een technisch veld. In de berekening van de bijdragevermindering wordt vanaf 2016 niet enkel rekening gehouden met de code (of het type bijdragevermindering) maar ook met de datum van de opening van het recht op bijdragevermindering. Deze nuance zit vervat in de variabele FGType.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseF

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
R Bijdragevermindering volgens relanceplan (aanwerving voor 01/01/2015). 01/01/2016 - 31/12/2016
T Bijdragevermindering volgens overgangsmaatregel “taxshift” (aanwervingen tussen 1/1/2015 en 31/12/2015). 01/01/2016 - 31/12/2016