Variabele: Fictieve Nace-code

Een verbetering voorstellen

Naam

Fictieve Nace-code

Afkorting

NaceFictEtab

Thema

Bedrijfssector, Werkgever

Definitie/omschrijving

Voornaamste activiteitssector van de lokale vestigingseenheid volgens de eigen indeling van de RSZ, op basis van de Nace-Bel-nomenclatuur

Bron

DWH_ONSS_StatbaseD

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/04/2007 - 31/12/2007

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat hier om Nace Rev. 1.1.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
10 Winning van energiehoudende delfstoffen 01/04/2007 - 31/12/2007
14 Winning van niet-energiehoudende delfstoffen 01/04/2007 - 31/12/2007
16 Vervaardiging van tabaksprodukten 01/04/2007 - 31/12/2007
17 Vervaardiging van textiel 01/04/2007 - 31/12/2007
18 Vervaardiging van kleding en bontnijverheid 01/04/2007 - 31/12/2007
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk 01/04/2007 - 31/12/2007
01 Landbouw, jacht en aanverwante diensten 01/04/2007 - 31/12/2007
02 Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten 01/04/2007 - 31/12/2007
05 Visserij, visteelt en diensten in verband met de visserij en de visteelt 01/04/2007 - 31/12/2007
15.0 Vervaardiging van voedingsmiddelen (behalve dranken) 01/04/2007 - 31/12/2007
15.9 Vervaardiging van dranken 01/04/2007 - 31/12/2007
19.0 Leernijverheid (behalve schoeisels) 01/04/2007 - 31/12/2007
19.3 Vervaardiging van schoeisel 01/04/2007 - 31/12/2007
21 Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 01/04/2007 - 31/12/2007
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 01/04/2007 - 31/12/2007
23 Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen 01/04/2007 - 31/12/2007
24 Vervaardiging van chemische producten 01/04/2007 - 31/12/2007
25.1 Rubbernijverheid 01/04/2007 - 31/12/2007
25.2 Kunststofnijverheid 01/04/2007 - 31/12/2007
26.0 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (behalve glas) 01/04/2007 - 31/12/2007
26.1 Vervaardiging van glas en glaswerk 01/04/2007 - 31/12/2007
27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 01/04/2007 - 31/12/2007
28 Vervaardiging van producten van metaal 01/04/2007 - 31/12/2007
29 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen 01/04/2007 - 31/12/2007
30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 01/04/2007 - 31/12/2007
31 Vervaardiging van elektrische machines en apparaten 01/04/2007 - 31/12/2007
32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 01/04/2007 - 31/12/2007
33 Vervaardiging van medische apparatuur, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken 01/04/2007 - 31/12/2007
34 Vervaardiging en assemblage van auto's, aanhangwagens en opleggers 01/04/2007 - 31/12/2007
35 Vervaardiging van overige transportmiddelen 01/04/2007 - 31/12/2007
36.0 Vervaardiging van meubels; overige industrie (behalve diamant) 01/04/2007 - 31/12/2007
36.221 Bewerking van diamant 01/04/2007 - 31/12/2007
37 Recycling 01/04/2007 - 31/12/2007
40 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en water 01/04/2007 - 31/12/2007
45 Bouwnijverheid 01/04/2007 - 31/12/2007
50 Groot- en detailhandel; reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen 01/04/2007 - 31/12/2007
51 Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto's en motorrijwielen 01/04/2007 - 31/12/2007
52 Kleinhandel, exclusief auto's en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen 01/04/2007 - 31/12/2007
55 Hotels en restaurants 01/04/2007 - 31/12/2007
60 Vervoer en vervoersondersteunende activiteiten; reisbureaus 01/04/2007 - 31/12/2007
64 Post en telecommunicatie 01/04/2007 - 31/12/2007
65 Financiële instellingen 01/04/2007 - 31/12/2007
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 01/04/2007 - 31/12/2007
67 Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen en het verzekeringswezen 01/04/2007 - 31/12/2007
70 Verhuur en handel in onroerende goederen 01/04/2007 - 31/12/2007
71 Verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende goederen 01/04/2007 - 31/12/2007
72 Informatica en aanverwante activiteiten 01/04/2007 - 31/12/2007
73 Speur- en ontwikkelingswerk 01/04/2007 - 31/12/2007
74 Overige zakelijke dienstverlening 01/04/2007 - 31/12/2007
75 Openbaar bestuur, algemene collectieve diensten en verplichte sociale verzekering 01/04/2007 - 31/12/2007
80 Onderwijs 01/04/2007 - 31/12/2007
85 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 01/04/2007 - 31/12/2007
90 Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging 01/04/2007 - 31/12/2007
91 Diverse verenigingen 01/04/2007 - 31/12/2007
92 Recreatie, cultuur en sport 01/04/2007 - 31/12/2007
93 Overige diensten 01/04/2007 - 31/12/2007
95 Particuliere huishoudens met werknemers 01/04/2007 - 31/12/2007
99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/04/2007 - 31/12/2007
998 Slecht gedefinieerde activiteiten 01/04/2007 - 31/12/2007