Variabele: Identificatienummer van de sociale zekerheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatienummer van de sociale zekerheid

Afkorting

INSZ

Thema

Persoonsgegevens, COVID-19

Definitie/omschrijving

Het IdentificatieNummer van de Sociale Zekerheid (INSZ) is een uniek persoonsnummer dat sinds 1990 door alle instanties van de sociale zekerheid wordt gebruikt.

Het INSZ nummer wordt door de KSZ op anonieme wijze gehercodeerd naar een nieuw uniek nummer.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/09/2022

Meetniveau

Deze variabele duidt aan welke activeringsmaatregel van toepassing.

Bijzonderheden/opmerkingen

Op basis van dit uniek gecodeerd identificatienummer kunnen de verschillende administratieve databanken aan elkaar gekoppeld worden.

Het INSZ-nummer komt in de meeste gevallen overeen met het rijkregisternummer. Voor personen die niet over een rijksregisternummer beschikken, werd er een gecodeerd KSZ nummer (bisregister-of terregisternummer) bepaald. Het gaat hierbij om mensen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister maar wel gekend zijn bij de sociale zekerheid.

Internationale compatibiliteit

/