Variabele: Leerovereenkomst

Een verbetering voorstellen

Naam

Leerovereenkomst

Afkorting

TypeOfApprenticeShip

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die aanduidt of en welk type van leerovereenkomst van toepassing is.

Bron

DWH_ONSS_StatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Geen leerling 01/01/2003 - 31/12/2016
1 Erkende leerling (middenstand) 01/01/2003 - 31/12/2016
2 Industriële leerling 01/01/2003 - 31/12/2016
3 Stagiair in opleiding tot ondernemingshoofd 01/01/2003 - 31/12/2016
4 Leerlingen met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschappen en gewesten 01/01/2003 - 31/12/2016
5 Onbestaande of oude codes 01/01/2003 - 31/12/2016 Anomalie