Variabele: NACE-code

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code

Afkorting

Codnac

Thema

Bedrijfssector, Werkgever

Definitie/omschrijving

Voornaamste activiteitssector van de werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur (5 cijfers).

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat om de activiteitssector waaronder de werkgever ressorteert in de gecentraliseerde statistiek van de RSZ. Het gaat hier om Nace Rev. 2.

Internationale compatibiliteit

De activiteitennomenclatuur NACE Rev.1 werd opgesteld in een geharmoniseerd Europees kader dat vastgelegd werd in een EG-Verordening van de Raad. Deze Europese nomenclatuur staat nationale aanpassingen toe die verkregen werden door het uitsplitsen van de meest gedetailleerde Europese rubrieken. De NACE-BEL is de Belgische versie van de NACE Rev.1 (140 klassen van de ongeveer 500 klassen van de NACE Rev.1 werden verder onderverdeeld in de NACE-BEL).

In 2008 werd de Nace-Bel-nomenclatuur grondig gewijzigd.

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1110 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 01/01/2017 - ∞
1130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 01/01/2017 - ∞
1160 Teelt van vezelgewassen 01/01/2017 - ∞
1191 Teelt van bloemen 01/01/2017 - ∞
1199 Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
1210 Teelt van druiven 01/01/2017 - ∞
1230 Teelt van citrusvruchten 01/01/2017 - ∞
1240 Teelt van pit- en steenvruchten 01/01/2017 - ∞
1250 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 01/01/2017 - ∞
1280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 01/01/2017 - ∞
1290 Teelt van andere meerjarige gewassen 01/01/2017 - ∞
1301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 01/01/2017 - ∞
1309 Overige plantenvermeerdering 01/01/2017 - ∞
1410 Fokken van melkvee 01/01/2017 - ∞
1420 Fokken van andere runderen en buffels 01/01/2017 - ∞
1430 Fokken van paarden en andere paardachtigen 01/01/2017 - ∞
1440 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen 01/01/2017 - ∞
1450 Fokken van schapen en geiten 01/01/2017 - ∞
1461 Fokvarkenshouderijen 01/01/2017 - ∞
1462 Varkensvetmesterijen 01/01/2017 - ∞
1471 Kippenkwekerijen 01/01/2017 - ∞
1472 Productie van eieren van pluimvee 01/01/2017 - ∞
1479 Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen 01/01/2017 - ∞
1490 Fokken van andere dieren 01/01/2017 - ∞
1500 Gemengd bedrijf 01/01/2017 - ∞
1610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 01/01/2017 - ∞
1620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 01/01/2017 - ∞
1630 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 01/01/2017 - ∞
1640 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering 01/01/2017 - ∞
1700 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2017 - ∞
2100 Bosbouw 01/01/2017 - ∞
2200 Exploitatie van bossen 01/01/2017 - ∞
2300 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout 01/01/2017 - ∞
2400 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 01/01/2017 - ∞
3110 Zeevisserij 01/01/2017 - ∞
3120 Binnenvisserij 01/01/2017 - ∞
3210 Mariene aquacultuur 01/01/2017 - ∞
3220 Aquacultuur in zoet water 01/01/2017 - ∞
5100 Winning van steenkool 01/01/2017 - ∞
7100 Winning van ijzererts 01/01/2017 - ∞
7290 Winning van andere non-ferrometaalertsen 01/01/2017 - ∞
8111 Winning van bouw- en siersteen 01/01/2017 - ∞
8112 Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 01/01/2017 - ∞
8121 Winning van grind 01/01/2017 - ∞
8122 Winning van zand 01/01/2017 - ∞
8123 Winning van klei en kaolien 01/01/2017 - ∞
8910 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/2017 - ∞
8920 Winning van turf 01/01/2017 - ∞
8990 Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
9100 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2017 - ∞
9900 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen 01/01/2017 - ∞
10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 01/01/2017 - ∞
10120 Verwerking en conservering van gevogelte 01/01/2017 - ∞
10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte 01/01/2017 - ∞
10200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 01/01/2017 - ∞
10311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2017 - ∞
10312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2017 - ∞
10320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/2017 - ∞
10391 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten 01/01/2017 - ∞
10392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit 01/01/2017 - ∞
10393 Productie van diepgevroren groenten en fruit 01/01/2017 - ∞
10410 Vervaardiging van oliën en vetten 01/01/2017 - ∞
10420 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/2017 - ∞
10510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/2017 - ∞
10520 Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/2017 - ∞
10610 Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/2017 - ∞
10620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/2017 - ∞
10711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/01/2017 - ∞
10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/01/2017 - ∞
10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/2017 - ∞
10730 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 01/01/2017 - ∞
10810 Vervaardiging van suiker 01/01/2017 - ∞
10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/2017 - ∞
10830 Verwerking van thee en koffie 01/01/2017 - ∞
10840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 01/01/2017 - ∞
10850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 01/01/2017 - ∞
10860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/2017 - ∞
10890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
10910 Vervaardiging van veevoeders 01/01/2017 - ∞
10920 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/2017 - ∞
11010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen 01/01/2017 - ∞
11020 Vervaardiging van wijn uit druiven 01/01/2017 - ∞
11030 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/2017 - ∞
11040 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/2017 - ∞
11050 Vervaardiging van bier 01/01/2017 - ∞
11060 Vervaardiging van mout 01/01/2017 - ∞
11070 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 01/01/2017 - ∞
12000 Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2017 - ∞
13100 Bewerken en spinnen van textielvezels 01/01/2017 - ∞
13200 Weven van textiel 01/01/2017 - ∞
13300 Textielveredeling 01/01/2017 - ∞
13910 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/2017 - ∞
13921 Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/2017 - ∞
13929 Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding 01/01/2017 - ∞
13930 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/2017 - ∞
13940 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/2017 - ∞
13950 Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding 01/01/2017 - ∞
13960 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 01/01/2017 - ∞
13990 Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
14110 Vervaardiging van kleding van leer 01/01/2017 - ∞
14120 Vervaardiging van werkkleding 01/01/2017 - ∞
14130 Vervaardiging van andere bovenkleding 01/01/2017 - ∞
14140 Vervaardiging van onderkleding 01/01/2017 - ∞
14191 Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/2017 - ∞
14199 Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
14200 Vervaardiging van artikelen van bont 01/01/2017 - ∞
14310 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/2017 - ∞
14390 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 01/01/2017 - ∞
15110 Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 01/01/2017 - ∞
15120 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 01/01/2017 - ∞
15200 Vervaardiging van schoeisel 01/01/2017 - ∞
16100 Zagen en schaven van hout 01/01/2017 - ∞
16210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 01/01/2017 - ∞
16220 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren 01/01/2017 - ∞
16230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 01/01/2017 - ∞
16240 Vervaardiging van houten emballage 01/01/2017 - ∞
16291 Vervaardiging van andere artikelen van hout 01/01/2017 - ∞
16292 Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 01/01/2017 - ∞
17110 Vervaardiging van papierpulp 01/01/2017 - ∞
17120 Vervaardiging van papier en karton 01/01/2017 - ∞
17210 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/2017 - ∞
17220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2017 - ∞
17230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/2017 - ∞
17240 Vervaardiging van behangpapier 01/01/2017 - ∞
17290 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 01/01/2017 - ∞
18110 Krantendrukkerijen 01/01/2017 - ∞
18120 Overige drukkerijen 01/01/2017 - ∞
18130 Prepress- en premediadiensten 01/01/2017 - ∞
18140 Binderijen en aanverwante diensten 01/01/2017 - ∞
18200 Reproductie van opgenomen media 01/01/2017 - ∞
19200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2017 - ∞
20110 Vervaardiging van industriële gassen 01/01/2017 - ∞
20120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/2017 - ∞
20130 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 01/01/2017 - ∞
20140 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 01/01/2017 - ∞
20150 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 01/01/2017 - ∞
20160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/2017 - ∞
20170 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/2017 - ∞
20200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/2017 - ∞
20300 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/2017 - ∞
20411 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/2017 - ∞
20412 Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen 01/01/2017 - ∞
20420 Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 01/01/2017 - ∞
20510 Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/2017 - ∞
20520 Vervaardiging van lijm 01/01/2017 - ∞
20530 Vervaardiging van etherische oliën 01/01/2017 - ∞
20590 Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
20600 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/2017 - ∞
21100 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/2017 - ∞
21201 Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/2017 - ∞
21209 Vervaardiging van overige farmaceutische producten 01/01/2017 - ∞
22110 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing 01/01/2017 - ∞
22190 Vervaardiging van andere producten van rubber 01/01/2017 - ∞
22210 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/2017 - ∞
22220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/2017 - ∞
22230 Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw 01/01/2017 - ∞
22290 Vervaardiging van andere producten van kunststof 01/01/2017 - ∞
23110 Vervaardiging van vlakglas 01/01/2017 - ∞
23120 Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/2017 - ∞
23130 Vervaardiging van holglas 01/01/2017 - ∞
23140 Vervaardiging van glasvezels 01/01/2017 - ∞
23190 Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 01/01/2017 - ∞
23200 Vervaardiging van vuurvaste producten 01/01/2017 - ∞
23310 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/2017 - ∞
23321 Vervaardiging van bakstenen 01/01/2017 - ∞
23322 Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/2017 - ∞
23410 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk 01/01/2017 - ∞
23420 Vervaardiging van sanitair aardewerk 01/01/2017 - ∞
23430 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen 01/01/2017 - ∞
23440 Vervaardiging van ander technisch aardewerk 01/01/2017 - ∞
23490 Vervaardiging van andere keramische producten 01/01/2017 - ∞
23510 Vervaardiging van cement 01/01/2017 - ∞
23520 Vervaardiging van kalk en gips 01/01/2017 - ∞
23610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/2017 - ∞
23620 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/2017 - ∞
23630 Vervaardiging van stortklare beton 01/01/2017 - ∞
23640 Vervaardiging van mortel 01/01/2017 - ∞
23650 Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/2017 - ∞
23690 Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 01/01/2017 - ∞
23700 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 01/01/2017 - ∞
23910 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/2017 - ∞
23990 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
24100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/2017 - ∞
24200 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 01/01/2017 - ∞
24310 Koudtrekken van staven 01/01/2017 - ∞
24320 Koudwalsen van bandstaal 01/01/2017 - ∞
24330 Koudvervormen of koudfelsen 01/01/2017 - ∞
24340 Koudtrekken van draad 01/01/2017 - ∞
24410 Productie van edelmetalen 01/01/2017 - ∞
24420 Productie van aluminium 01/01/2017 - ∞
24430 Productie van lood, zink en tin 01/01/2017 - ∞
24440 Productie van koper 01/01/2017 - ∞
24450 Productie van andere non-ferrometalen 01/01/2017 - ∞
24460 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/2017 - ∞
24510 Gieten van ijzer 01/01/2017 - ∞
24520 Gieten van staal 01/01/2017 - ∞
24530 Gieten van lichte metalen 01/01/2017 - ∞
24540 Gieten van andere non-ferrometalen 01/01/2017 - ∞
25110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 01/01/2017 - ∞
25120 Vervaardiging van metalen deuren en vensters 01/01/2017 - ∞
25210 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/2017 - ∞
25290 Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 01/01/2017 - ∞
25300 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 01/01/2017 - ∞
25400 Vervaardiging van wapens en munitie 01/01/2017 - ∞
25501 Smeden van metaal 01/01/2017 - ∞
25502 Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 01/01/2017 - ∞
25610 Oppervlaktebehandeling van metalen 01/01/2017 - ∞
25620 Verspanend bewerken van metalen 01/01/2017 - ∞
25710 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/2017 - ∞
25720 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/2017 - ∞
25731 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/2017 - ∞
25739 Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen 01/01/2017 - ∞
25910 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/2017 - ∞
25920 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/2017 - ∞
25930 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 01/01/2017 - ∞
25940 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/2017 - ∞
25991 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal 01/01/2017 - ∞
25999 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
26110 Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/2017 - ∞
26120 Vervaardiging van elektronische printplaten 01/01/2017 - ∞
26200 Vervaardiging van computers en randapparatuur 01/01/2017 - ∞
26300 Vervaardiging van communicatieapparatuur 01/01/2017 - ∞
26400 Vervaardiging van consumentenelektronica 01/01/2017 - ∞
26510 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur 01/01/2017 - ∞
26520 Vervaardiging van uurwerken 01/01/2017 - ∞
26600 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 01/01/2017 - ∞
26700 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 01/01/2017 - ∞
26800 Vervaardiging van magnetische en optische media 01/01/2017 - ∞
27110 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/2017 - ∞
27120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/2017 - ∞
27200 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 01/01/2017 - ∞
27310 Vervaardiging van kabels van optische vezels 01/01/2017 - ∞
27320 Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 01/01/2017 - ∞
27330 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 01/01/2017 - ∞
27401 Vervaardiging van lampen 01/01/2017 - ∞
27402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/2017 - ∞
27510 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/2017 - ∞
27520 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/2017 - ∞
27900 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 01/01/2017 - ∞
28110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/2017 - ∞
28120 Vervaardiging van hydraulische apparatuur 01/01/2017 - ∞
28130 Vervaardiging van andere pompen en compressoren 01/01/2017 - ∞
28140 Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen 01/01/2017 - ∞
28150 Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 01/01/2017 - ∞
28210 Vervaardiging van ovens en branders 01/01/2017 - ∞
28220 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2017 - ∞
28230 Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) 01/01/2017 - ∞
28240 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 01/01/2017 - ∞
28250 Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/2017 - ∞
28291 Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/2017 - ∞
28292 Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/2017 - ∞
28293 Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder 01/01/2017 - ∞
28294 Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/2017 - ∞
28295 Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/2017 - ∞
28296 Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal 01/01/2017 - ∞
28299 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
28300 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 01/01/2017 - ∞
28410 Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking 01/01/2017 - ∞
28490 Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 01/01/2017 - ∞
28910 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/2017 - ∞
28920 Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw 01/01/2017 - ∞
28930 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2017 - ∞
28940 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/2017 - ∞
28950 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 01/01/2017 - ∞
28960 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 01/01/2017 - ∞
28990 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
29100 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/01/2017 - ∞
29201 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen 01/01/2017 - ∞
29202 Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 01/01/2017 - ∞
29310 Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen 01/01/2017 - ∞
29320 Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen 01/01/2017 - ∞
30110 Bouw van schepen en drijvend materieel 01/01/2017 - ∞
30120 Bouw van plezier- en sportvaartuigen 01/01/2017 - ∞
30200 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 01/01/2017 - ∞
30300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 01/01/2017 - ∞
30910 Vervaardiging van motorfietsen 01/01/2017 - ∞
30920 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 01/01/2017 - ∞
30990 Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
31010 Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen 01/01/2017 - ∞
31020 Vervaardiging van keukenmeubelen 01/01/2017 - ∞
31030 Vervaardiging van matrassen 01/01/2017 - ∞
31091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen 01/01/2017 - ∞
31092 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/2017 - ∞
31099 Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
32110 Slaan van munten 01/01/2017 - ∞
32121 Bewerken van diamant 01/01/2017 - ∞
32122 Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen 01/01/2017 - ∞
32123 Vervaardiging van sieraden 01/01/2017 - ∞
32124 Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/2017 - ∞
32129 Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 01/01/2017 - ∞
32130 Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 01/01/2017 - ∞
32200 Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/2017 - ∞
32300 Vervaardiging van sportartikelen 01/01/2017 - ∞
32400 Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/2017 - ∞
32500 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 01/01/2017 - ∞
32910 Vervaardiging van borstelwaren 01/01/2017 - ∞
32990 Overige industrie, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
33110 Reparatie van producten van metaal 01/01/2017 - ∞
33120 Reparatie van machines 01/01/2017 - ∞
33130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur 01/01/2017 - ∞
33140 Reparatie van elektrische apparatuur 01/01/2017 - ∞
33150 Reparatie en onderhoud van schepen 01/01/2017 - ∞
33160 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/2017 - ∞
33170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 01/01/2017 - ∞
33190 Reparatie van andere apparatuur 01/01/2017 - ∞
33200 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 01/01/2017 - ∞
35110 Productie van elektriciteit 01/01/2017 - ∞
35120 Transmissie van elektriciteit 01/01/2017 - ∞
35130 Distributie van elektriciteit 01/01/2017 - ∞
35140 Handel in elektriciteit 01/01/2017 - ∞
35210 Productie van gas 01/01/2017 - ∞
35220 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen 01/01/2017 - ∞
35230 Handel in gas via leidingen 01/01/2017 - ∞
35300 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 01/01/2017 - ∞
36000 Winning, behandeling en distributie van water 01/01/2017 - ∞
37000 Afvalwaterafvoer 01/01/2017 - ∞
38110 Inzameling van ongevaarlijk afval 01/01/2017 - ∞
38120 Inzameling van gevaarlijk afval 01/01/2017 - ∞
38211 Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/01/2017 - ∞
38212 Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen 01/01/2017 - ∞
38213 Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen 01/01/2017 - ∞
38219 Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 01/01/2017 - ∞
38221 Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/01/2017 - ∞
38222 Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 01/01/2017 - ∞
38310 Sloop van wrakken 01/01/2017 - ∞
38321 Sorteren van ongevaarlijk afval 01/01/2017 - ∞
38322 Terugwinning van metaalafval 01/01/2017 - ∞
38323 Terugwinning van inerte afvalstoffen 01/01/2017 - ∞
38329 Terugwinning van overig gesorteerd afval 01/01/2017 - ∞
39000 Sanering en ander afvalbeheer 01/01/2017 - ∞
41101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 01/01/2017 - ∞
41102 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 01/01/2017 - ∞
41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen 01/01/2017 - ∞
41202 Algemene bouw van kantoorgebouwen 01/01/2017 - ∞
41203 Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 01/01/2017 - ∞
42110 Bouw van autowegen en andere wegen 01/01/2017 - ∞
42120 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 01/01/2017 - ∞
42130 Bouw van bruggen en tunnels 01/01/2017 - ∞
42211 Bouw van water- en gasdistributienetten 01/01/2017 - ∞
42212 Bouw van rioleringen 01/01/2017 - ∞
42219 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
42220 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 01/01/2017 - ∞
42911 Baggerwerken 01/01/2017 - ∞
42919 Waterbouw, m.u.v. baggerwerken 01/01/2017 - ∞
42990 Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
43110 Slopen 01/01/2017 - ∞
43120 Bouwrijp maken van terreinen 01/01/2017 - ∞
43130 Proefboren en boren 01/01/2017 - ∞
43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 01/01/2017 - ∞
43212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 01/01/2017 - ∞
43221 Loodgieterswerk 01/01/2017 - ∞
43222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/2017 - ∞
43291 Isolatiewerkzaamheden 01/01/2017 - ∞
43299 Overige bouwinstallatie, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
43310 Stukadoorswerk 01/01/2017 - ∞
43320 Schrijnwerk 01/01/2017 - ∞
43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/2017 - ∞
43332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 01/01/2017 - ∞
43333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen 01/01/2017 - ∞
43341 Schilderen van gebouwen 01/01/2017 - ∞
43342 Schilderen van civieltechnische werken 01/01/2017 - ∞
43343 Glaszetten 01/01/2017 - ∞
43390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/2017 - ∞
43910 Dakwerkzaamheden 01/01/2017 - ∞
43991 Waterdichtingswerken van muren 01/01/2017 - ∞
43992 Gevelreiniging 01/01/2017 - ∞
43993 Bouw van sierschouwen en open haarden 01/01/2017 - ∞
43994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken 01/01/2017 - ∞
43995 Restaureren van bouwwerken 01/01/2017 - ∞
43996 Chapewerken 01/01/2017 - ∞
43999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 01/01/2017 - ∞
45111 Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton) 01/01/2017 - ∞
45112 Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton) 01/01/2017 - ∞
45113 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton) 01/01/2017 - ∞
45191 Groothandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton) 01/01/2017 - ∞
45192 Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton) 01/01/2017 - ∞
45193 Detailhandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton) 01/01/2017 - ∞
45194 Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans 01/01/2017 - ∞
45201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton) 01/01/2017 - ∞
45202 Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton) 01/01/2017 - ∞
45203 Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen 01/01/2017 - ∞
45204 Carrosserieherstelling 01/01/2017 - ∞
45205 Bandenservicebedrijven 01/01/2017 - ∞
45206 Wassen en poetsen van motorvoertuigen 01/01/2017 - ∞
45209 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
45310 Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2017 - ∞
45320 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2017 - ∞
45401 Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/01/2017 - ∞
45402 Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/01/2017 - ∞
46110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten 01/01/2017 - ∞
46120 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/2017 - ∞
46130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/2017 - ∞
46140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/2017 - ∞
46150 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/2017 - ∞
46160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 01/01/2017 - ∞
46170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/2017 - ∞
46180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 01/01/2017 - ∞
46190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/2017 - ∞
46211 Groothandel in granen en zaden 01/01/2017 - ∞
46212 Groothandel in veevoeders 01/01/2017 - ∞
46213 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 01/01/2017 - ∞
46214 Groothandel in andere akkerbouwproducten 01/01/2017 - ∞
46215 Groothandel in ruwe tabak 01/01/2017 - ∞
46216 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment 01/01/2017 - ∞
46220 Groothandel in bloemen en planten 01/01/2017 - ∞
46231 Groothandel in levend vee 01/01/2017 - ∞
46232 Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee 01/01/2017 - ∞
46240 Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/2017 - ∞
46311 Groothandel in consumptieaardappelen 01/01/2017 - ∞
46319 Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen 01/01/2017 - ∞
46321 Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte 01/01/2017 - ∞
46322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/2017 - ∞
46331 Groothandel in zuivelproducten en eieren 01/01/2017 - ∞
46332 Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/2017 - ∞
46341 Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 01/01/2017 - ∞
46349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment 01/01/2017 - ∞
46350 Groothandel in tabaksproducten 01/01/2017 - ∞
46360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/2017 - ∞
46370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/2017 - ∞
46381 Groothandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/2017 - ∞
46382 Groothandel in aardappelproducten 01/01/2017 - ∞
46383 Groothandel in voedsel voor huisdieren 01/01/2017 - ∞
46389 Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
46391 Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen 01/01/2017 - ∞
46392 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 01/01/2017 - ∞
46411 Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren 01/01/2017 - ∞
46412 Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 01/01/2017 - ∞
46419 Groothandel in overig textiel 01/01/2017 - ∞
46421 Groothandel in werkkleding 01/01/2017 - ∞
46422 Groothandel in onderkleding 01/01/2017 - ∞
46423 Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding 01/01/2017 - ∞
46424 Groothandel in kledingaccessoires 01/01/2017 - ∞
46425 Groothandel in schoeisel 01/01/2017 - ∞
46431 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/2017 - ∞
46432 Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers 01/01/2017 - ∞
46433 Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen 01/01/2017 - ∞
46441 Groothandel in porselein en glaswerk 01/01/2017 - ∞
46442 Groothandel in reinigingsmiddelen 01/01/2017 - ∞
46450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/2017 - ∞
46460 Groothandel in farmaceutische producten 01/01/2017 - ∞
46471 Groothandel in huismeubilair 01/01/2017 - ∞
46472 Groothandel in tapijten 01/01/2017 - ∞
46473 Groothandel in verlichtingsapparatuur 01/01/2017 - ∞
46480 Groothandel in uurwerken en sieraden 01/01/2017 - ∞
46491 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/2017 - ∞
46492 Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden 01/01/2017 - ∞
46493 Groothandel in papier- en kartonwaren 01/01/2017 - ∞
46494 Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 01/01/2017 - ∞
46495 Groothandel in fietsen 01/01/2017 - ∞
46496 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen 01/01/2017 - ∞
46497 Groothandel in spellen en speelgoed 01/01/2017 - ∞
46498 Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2017 - ∞
46499 Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
46510 Groothandel in computers, randapparatuur en software 01/01/2017 - ∞
46520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan 01/01/2017 - ∞
46610 Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/2017 - ∞
46620 Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/2017 - ∞
46630 Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2017 - ∞
46640 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/2017 - ∞
46650 Groothandel in kantoormeubelen 01/01/2017 - ∞
46660 Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur 01/01/2017 - ∞
46691 Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2017 - ∞
46692 Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen 01/01/2017 - ∞
46693 Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 01/01/2017 - ∞
46694 Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2017 - ∞
46695 Groothandel in pompen en compressoren 01/01/2017 - ∞
46696 Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten 01/01/2017 - ∞
46697 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik 01/01/2017 - ∞
46699 Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
46710 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/2017 - ∞
46720 Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/2017 - ∞
46731 Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/01/2017 - ∞
46732 Groothandel in hout 01/01/2017 - ∞
46733 Groothandel in behang, verf en woningtextiel 01/01/2017 - ∞
46734 Groothandel in vlakglas 01/01/2017 - ∞
46735 Groothandel in vloer- en wandtegels 01/01/2017 - ∞
46736 Groothandel in sanitair 01/01/2017 - ∞
46739 Groothandel in overige bouwmaterialen 01/01/2017 - ∞
46741 Groothandel in ijzerwaren 01/01/2017 - ∞
46742 Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming 01/01/2017 - ∞
46751 Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik 01/01/2017 - ∞
46752 Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten 01/01/2017 - ∞
46761 Groothandel in diamant en andere edelstenen 01/01/2017 - ∞
46769 Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
46771 Groothandel in autosloopmateriaal 01/01/2017 - ∞
46772 Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen 01/01/2017 - ∞
46779 Groothandel in afval en schroot, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
46900 Niet-gespecialiseerde groothandel 01/01/2017 - ∞
47111 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten 01/01/2017 - ∞
47112 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte van minder dan 100 m²) 01/01/2017 - ∞
47113 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) 01/01/2017 - ∞
47114 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) 01/01/2017 - ∞
47115 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 2500 m²) 01/01/2017 - ∞
47191 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte van minder dan 2500 m²) 01/01/2017 - ∞
47192 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte vanaf 2500 m²) 01/01/2017 - ∞
47210 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47221 Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte 01/01/2017 - ∞
47222 Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47230 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) 01/01/2017 - ∞
47242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment 01/01/2017 - ∞
47260 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47291 Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47299 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
47300 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47410 Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47420 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47430 Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47511 Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47512 Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47513 Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47519 Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47521 Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/01/2017 - ∞
47522 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47523 Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47524 Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47525 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47526 Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47527 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47529 Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47530 Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47540 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47591 Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47592 Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47593 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47594 Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47599 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
47610 Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47620 Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47630 Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47640 Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47650 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47711 Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47712 Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47714 Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47715 Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) 01/01/2017 - ∞
47721 Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47722 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47730 Apotheken 01/01/2017 - ∞
47740 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47762 Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47770 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen 01/01/2017 - ∞
47782 Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47783 Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47784 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47786 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 01/01/2017 - ∞
47788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/01/2017 - ∞
47789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
47791 Detailhandel in antiquiteiten in winkels 01/01/2017 - ∞
47792 Detailhandel in tweedehandskleding in winkels 01/01/2017 - ∞
47793 Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding 01/01/2017 - ∞
47810 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/2017 - ∞
47820 Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 01/01/2017 - ∞
47890 Markt- en straathandel in andere artikelen 01/01/2017 - ∞
47910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 01/01/2017 - ∞
47990 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 01/01/2017 - ∞
49100 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden 01/01/2017 - ∞
49200 Goederenvervoer per spoor 01/01/2017 - ∞
49310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/01/2017 - ∞
49320 Exploitatie van taxi's 01/01/2017 - ∞
49390 Overig personenvervoer te land, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
49410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 01/01/2017 - ∞
49420 Verhuisbedrijven 01/01/2017 - ∞
49500 Vervoer via pijpleidingen 01/01/2017 - ∞
50100 Personenvervoer over zee- en kustwateren 01/01/2017 - ∞
50200 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 01/01/2017 - ∞
50300 Personenvervoer over binnenwateren 01/01/2017 - ∞
50400 Goederenvervoer over binnenwateren 01/01/2017 - ∞
51100 Personenvervoer door de lucht 01/01/2017 - ∞
51210 Goederenvervoer door de lucht 01/01/2017 - ∞
52100 Opslag in koelpakhuizen en overige opslag 01/01/2017 - ∞
52210 Diensten in verband met vervoer te land 01/01/2017 - ∞
52220 Diensten in verband met vervoer over water 01/01/2017 - ∞
52230 Diensten in verband met de luchtvaart 01/01/2017 - ∞
52241 Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/2017 - ∞
52249 Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens 01/01/2017 - ∞
52290 Overige vervoerondersteunende activiteiten 01/01/2017 - ∞
53100 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 01/01/2017 - ∞
53200 Overige posterijen en koeriers 01/01/2017 - ∞
55100 Hotels en dergelijke accommodatie 01/01/2017 - ∞
55201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 01/01/2017 - ∞
55202 Vakantieparken 01/01/2017 - ∞
55203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen 01/01/2017 - ∞
55204 Gastenkamers 01/01/2017 - ∞
55209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
55300 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 01/01/2017 - ∞
55900 Overige accommodatie 01/01/2017 - ∞
56101 Eetgelegenheden met volledige bediening 01/01/2017 - ∞
56102 Eetgelegenheden met beperkte bediening 01/01/2017 - ∞
56210 Catering 01/01/2017 - ∞
56290 Overige eetgelegenheden 01/01/2017 - ∞
56301 Cafés en bars 01/01/2017 - ∞
56302 Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/2017 - ∞
56309 Andere drinkgelegenheden 01/01/2017 - ∞
58110 Uitgeverijen van boeken 01/01/2017 - ∞
58120 Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten 01/01/2017 - ∞
58130 Uitgeverijen van kranten 01/01/2017 - ∞
58140 Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/2017 - ∞
58190 Overige uitgeverijen 01/01/2017 - ∞
58210 Uitgeverijen van computerspellen 01/01/2017 - ∞
58290 Overige uitgeverijen van software 01/01/2017 - ∞
59111 Productie van bioscoopfilms 01/01/2017 - ∞
59112 Productie van televisiefilms 01/01/2017 - ∞
59113 Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 01/01/2017 - ∞
59114 Productie van televisieprogramma's 01/01/2017 - ∞
59120 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie 01/01/2017 - ∞
59130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's 01/01/2017 - ∞
59140 Vertoning van films 01/01/2017 - ∞
59201 Maken van geluidsopnamen 01/01/2017 - ∞
59202 Geluidsopnamestudio's 01/01/2017 - ∞
59203 Uitgeverijen van muziekopnamen 01/01/2017 - ∞
59209 Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen 01/01/2017 - ∞
60100 Uitzenden van radioprogramma's 01/01/2017 - ∞
60200 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 01/01/2017 - ∞
61100 Draadgebonden telecommunicatie 01/01/2017 - ∞
61200 Draadloze telecommunicatie 01/01/2017 - ∞
61300 Telecommunicatie via satelliet 01/01/2017 - ∞
61900 Overige telecommunicatie 01/01/2017 - ∞
62010 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 01/01/2017 - ∞
62020 Computerconsultancy-activiteiten 01/01/2017 - ∞
62030 Beheer van computerfaciliteiten 01/01/2017 - ∞
62090 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 01/01/2017 - ∞
63110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 01/01/2017 - ∞
63120 Webportalen 01/01/2017 - ∞
63910 Persagentschappen 01/01/2017 - ∞
63990 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. 01/01/2017 - ∞
64110 Centrale banken 01/01/2017 - ∞
64190 Overige geldscheppende financiële instellingen 01/01/2017 - ∞
64200 Holdings 01/01/2017 - ∞
64300 Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 01/01/2017 - ∞
64910 Financiële lease 01/01/2017 - ∞
64921 Verstrekken van verbruikskrediet 01/01/2017 - ∞
64922 Verstrekken van hypothecair krediet 01/01/2017 - ∞
64929 Overige kredietvertsrekking, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
64991 Factoring 01/01/2017 - ∞
64992 Activiteiten van beursvennootschappen 01/01/2017 - ∞
64999 Overige financiële dienstverlening 01/01/2017 - ∞
65111 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/2017 - ∞
65112 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/2017 - ∞
65121 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/2017 - ∞
65122 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/2017 - ∞
65200 Herverzekeringen 01/01/2017 - ∞
65300 Pensioenfondsen 01/01/2017 - ∞
66110 Beheer van financiële markten 01/01/2017 - ∞
66120 Effecten- en goederenhandel 01/01/2017 - ∞
66191 Agenten en makelaars in bankdiensten 01/01/2017 - ∞
66199 Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
66210 Risicoanalisten en schadetaxateurs 01/01/2017 - ∞
66220 Verzekeringsagenten en -makelaars 01/01/2017 - ∞
66290 Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 01/01/2017 - ∞
66300 Vermogensbeheer 01/01/2017 - ∞
68100 Handel in eigen onroerend goed 01/01/2017 - ∞
68201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 01/01/2017 - ∞
68202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen 01/01/2017 - ∞
68203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen 01/01/2017 - ∞
68204 Verhuur en exploitatie van terreinen 01/01/2017 - ∞
68311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2017 - ∞
68312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2017 - ∞
68321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2017 - ∞
68322 Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2017 - ∞
69101 Activiteiten van advocaten 01/01/2017 - ∞
69102 Activiteiten van notarissen 01/01/2017 - ∞
69103 Activiteiten van deurwaarders 01/01/2017 - ∞
69109 Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/2017 - ∞
69201 Accountants en belastingconsulenten 01/01/2017 - ∞
69202 Boekhouders en boekhouders-fiscalisten 01/01/2017 - ∞
69203 Bedrijfsrevisoren 01/01/2017 - ∞
70100 Activiteiten van hoofdkantoren 01/01/2017 - ∞
70210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 01/01/2017 - ∞
70220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 01/01/2017 - ∞
71111 Bouwarchitecten 01/01/2017 - ∞
71112 Interieurarchitecten 01/01/2017 - ∞
71113 Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten 01/01/2017 - ∞
71121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters 01/01/2017 - ∞
71122 Landmeters 01/01/2017 - ∞
71201 Technische controle van motorvoertuigen 01/01/2017 - ∞
71209 Overige technische testen en toetsen 01/01/2017 - ∞
72110 Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied 01/01/2017 - ∞
72190 Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/2017 - ∞
72200 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/2017 - ∞
73110 Reclamebureaus 01/01/2017 - ∞
73120 Mediarepresentatie 01/01/2017 - ∞
73200 Markt- en opinieonderzoekbureaus 01/01/2017 - ∞
74101 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/2017 - ∞
74102 Activiteiten van industriële designers 01/01/2017 - ∞
74103 Activiteiten van grafische designers 01/01/2017 - ∞
74104 Activiteiten van interieurdecorateurs 01/01/2017 - ∞
74105 Activiteiten van decorateur-etalagisten 01/01/2017 - ∞
74109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 01/01/2017 - ∞
74201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 01/01/2017 - ∞
74202 Activiteiten van persfotografen 01/01/2017 - ∞
74209 Overige fotografische activiteiten 01/01/2017 - ∞
74300 Vertalers en tolken 01/01/2017 - ∞
74901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten 01/01/2017 - ∞
74909 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 01/01/2017 - ∞
75000 Veterinaire diensten 01/01/2017 - ∞
77110 Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (kleiner dan 3,5 ton) 01/01/2017 - ∞
77120 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton) 01/01/2017 - ∞
77210 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 01/01/2017 - ∞
77220 Verhuur van videobanden, dvd's en cd's 01/01/2017 - ∞
77291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/2017 - ∞
77292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/2017 - ∞
77293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden 01/01/2017 - ∞
77294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 01/01/2017 - ∞
77295 Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 01/01/2017 - ∞
77296 Verhuur en lease van bloemen en planten 01/01/2017 - ∞
77299 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
77310 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/2017 - ∞
77320 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2017 - ∞
77330 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers 01/01/2017 - ∞
77340 Verhuur en lease van schepen 01/01/2017 - ∞
77350 Verhuur en lease van luchtvaartuigen 01/01/2017 - ∞
77391 Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten 01/01/2017 - ∞
77392 Verhuur en lease van tenten 01/01/2017 - ∞
77393 Verhuur en lease van caravans en motorhomes 01/01/2017 - ∞
77394 Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie 01/01/2017 - ∞
77399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen 01/01/2017 - ∞
77400 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht 01/01/2017 - ∞
78100 Arbeidsbemiddeling 01/01/2017 - ∞
78200 Uitzendbureaus 01/01/2017 - ∞
78300 Andere vormen van arbeidsbemiddeling 01/01/2017 - ∞
79110 Reisbureaus 01/01/2017 - ∞
79120 Reisorganisatoren 01/01/2017 - ∞
79901 Toeristische informatiediensten 01/01/2017 - ∞
79909 Overige reserveringsactiviteiten 01/01/2017 - ∞
80100 Particuliere beveiliging 01/01/2017 - ∞
80200 Diensten in verband met beveiligingssystemen 01/01/2017 - ∞
80300 Opsporingsdiensten 01/01/2017 - ∞
81100 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 01/01/2017 - ∞
81210 Algemene reiniging van gebouwen 01/01/2017 - ∞
81220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 01/01/2017 - ∞
81290 Andere reinigingsactiviteiten 01/01/2017 - ∞
81300 Landschapsverzorging 01/01/2017 - ∞
82110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 01/01/2017 - ∞
82190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 01/01/2017 - ∞
82200 Callcenters 01/01/2017 - ∞
82300 Organisatie van congressen en beurzen 01/01/2017 - ∞
82910 Incasso- en kredietbureaus 01/01/2017 - ∞
82920 Verpakkingsbedrijven 01/01/2017 - ∞
82990 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
84111 Federale overheid 01/01/2017 - ∞
84112 Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/2017 - ∞
84113 Provinciale overheid 01/01/2017 - ∞
84114 Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W. 01/01/2017 - ∞
84115 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 01/01/2017 - ∞
84119 Overig algemeen overheidsbestuur 01/01/2017 - ∞
84120 Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen 01/01/2017 - ∞
84130 Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven 01/01/2017 - ∞
84210 Buitenlandse zaken 01/01/2017 - ∞
84220 Defensie 01/01/2017 - ∞
84231 Rechtbanken 01/01/2017 - ∞
84232 Strafinrichtingen 01/01/2017 - ∞
84239 Overige activiteiten met betrekking tot justitie 01/01/2017 - ∞
84241 Federale Politie 01/01/2017 - ∞
84242 Lokale Politie 01/01/2017 - ∞
84249 Overige openbare orde en civiele veiligheid 01/01/2017 - ∞
84250 Brandweer 01/01/2017 - ∞
84301 Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen 01/01/2017 - ∞
84302 Ziekenfondsen en zorgkassen 01/01/2017 - ∞
84309 Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/01/2017 - ∞
85103 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/01/2017 - ∞
85104 Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/01/2017 - ∞
85105 Buitengewoon officieel kleuteronderwijs 01/01/2017 - ∞
85106 Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs 01/01/2017 - ∞
85109 Gewoon kleuteronderwijs, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
85201 Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2017 - ∞
85203 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/01/2017 - ∞
85204 Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/01/2017 - ∞
85205 Buitengewoon officieel lager onderwijs 01/01/2017 - ∞
85206 Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs 01/01/2017 - ∞
85207 Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen 01/01/2017 - ∞
85209 Gewoon lager onderwijs, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
85311 Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2017 - ∞
85314 Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/01/2017 - ∞
85319 Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
85321 Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2017 - ∞
85322 Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2017 - ∞
85323 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2017 - ∞
85324 Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2017 - ∞
85325 Buitengewoon officieel secundair onderwijs 01/01/2017 - ∞
85326 Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs 01/01/2017 - ∞
85329 Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
85410 Post-secundair niet-hoger onderwijs 01/01/2017 - ∞
85421 Officieel hoger onderwijs 01/01/2017 - ∞
85422 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/2017 - ∞
85429 Hoger onderwijs, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
85510 Sport- en recreatieonderwijs 01/01/2017 - ∞
85520 Cultureel onderwijs 01/01/2017 - ∞
85531 Autorijscholen 01/01/2017 - ∞
85532 Vlieg- en vaaronderricht 01/01/2017 - ∞
85591 Onderwijs voor sociale promotie 01/01/2017 - ∞
85592 Beroepsopleiding 01/01/2017 - ∞
85593 Sociaal-cultureel vormingswerk 01/01/2017 - ∞
85599 Overige vormen van onderwijs 01/01/2017 - ∞
85601 Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) 01/01/2017 - ∞
85609 Overige onderwijsondersteunende dienstverlening 01/01/2017 - ∞
86101 Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen 01/01/2017 - ∞
86102 Geriatrische ziekenhuizen 01/01/2017 - ∞
86103 Gespecialiseerde ziekenhuizen 01/01/2017 - ∞
86104 Psychiatrische ziekenhuizen 01/01/2017 - ∞
86109 Overige hospitalisatiediensten 01/01/2017 - ∞
86210 Huisartspraktijken 01/01/2017 - ∞
86220 Praktijken van specialisten 01/01/2017 - ∞
86230 Tandartspraktijken 01/01/2017 - ∞
86901 Activiteiten van medische laboratoria 01/01/2017 - ∞
86902 Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken 01/01/2017 - ∞
86903 Ziekenvervoer 01/01/2017 - ∞
86904 Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 01/01/2017 - ∞
86905 Ambulante revalidatieactiviteiten 01/01/2017 - ∞
86906 Verpleegkundige activiteiten 01/01/2017 - ∞
86907 Activiteiten van vroedvrouwen 01/01/2017 - ∞
86909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
87101 Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.) 01/01/2017 - ∞
87109 Overige verpleeginstellingen met huisvesting 01/01/2017 - ∞
87201 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap 01/01/2017 - ∞
87202 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap 01/01/2017 - ∞
87203 Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen 01/01/2017 - ∞
87204 Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2017 - ∞
87205 Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen 01/01/2017 - ∞
87209 Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2017 - ∞
87301 Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.) 01/01/2017 - ∞
87302 Serviceflats voor ouderen 01/01/2017 - ∞
87303 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichameijke handicap 01/01/2017 - ∞
87304 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichameijke handicap 01/01/2017 - ∞
87309 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
87901 Integrale jeugdhulp met huisvesting 01/01/2017 - ∞
87902 Algemeen welzijnswerk met huisvesting 01/01/2017 - ∞
87909 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
88101 Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging 01/01/2017 - ∞
88102 Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen 01/01/2017 - ∞
88103 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2017 - ∞
88104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2017 - ∞
88109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 01/01/2017 - ∞
88911 Kinderdagverblijven en crèches 01/01/2017 - ∞
88912 Kinderopvang door onthaalmoeders 01/01/2017 - ∞
88919 Overige kinderopvang 01/01/2017 - ∞
88991 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2017 - ∞
88992 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2017 - ∞
88993 Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2017 - ∞
88994 Integrale jeugdhulp zonder huisvesting 01/01/2017 - ∞
88995 Beschutte en sociale werkplaatsen 01/01/2017 - ∞
88996 Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 01/01/2017 - ∞
88999 Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
90011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 01/01/2017 - ∞
90012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 01/01/2017 - ∞
90021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 01/01/2017 - ∞
90022 Ontwerp en bouw van podia 01/01/2017 - ∞
90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 01/01/2017 - ∞
90029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 01/01/2017 - ∞
90031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 01/01/2017 - ∞
90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 01/01/2017 - ∞
90041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
90042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 01/01/2017 - ∞
91011 Bibliotheken,mediatheken en ludotheken 01/01/2017 - ∞
91012 Openbare archieven 01/01/2017 - ∞
91020 Musea 01/01/2017 - ∞
91030 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 01/01/2017 - ∞
91041 Botanische tuinen en dierentuinen 01/01/2017 - ∞
91042 Beheer en instandhouding van natuurgebieden 01/01/2017 - ∞
92000 Loterijen en kansspelen 01/01/2017 - ∞
93110 Exploitatie van sportaccommodaties 01/01/2017 - ∞
93121 Activiteiten van voetbalclubs 01/01/2017 - ∞
93122 Activiteiten van tennisclubs 01/01/2017 - ∞
93123 Activiteiten van overige balsportclubs 01/01/2017 - ∞
93124 Activiteiten van wielerclubs 01/01/2017 - ∞
93125 Activiteiten van vechtsportclubs 01/01/2017 - ∞
93126 Activiteiten van watersportclubs 01/01/2017 - ∞
93127 Activiteiten van paardensportclubs 01/01/2017 - ∞
93128 Activiteiten van atletiekclubs 01/01/2017 - ∞
93129 Activiteiten van overige sportclubs 01/01/2017 - ∞
93130 Fitnesscentra 01/01/2017 - ∞
93191 Activiteiten van sportbonden en -federaties 01/01/2017 - ∞
93192 Zelfstandig werkende sportbeoefenaaars 01/01/2017 - ∞
93199 Overige sportactiviteiten, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
93211 Exploitatie van kermisattracties 01/01/2017 - ∞
93212 Exploitatie van pret- en themaparken 01/01/2017 - ∞
93291 Exploitatie van snooker- en biljartenzalen 01/01/2017 - ∞
93292 Exploitatie van recreatiedomeinen 01/01/2017 - ∞
93299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
94110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/2017 - ∞
94120 Beroepsorganisaties 01/01/2017 - ∞
94200 Vakverenigingen 01/01/2017 - ∞
94910 Religieuze organisaties 01/01/2017 - ∞
94920 Politieke organisaties 01/01/2017 - ∞
94991 Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 01/01/2017 - ∞
94992 Verenigingen en bewegingen voor volwassenen 01/01/2017 - ∞
94993 Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering 01/01/2017 - ∞
94994 Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit 01/01/2017 - ∞
94995 Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 01/01/2017 - ∞
94999 Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/2017 - ∞
95110 Reparatie van computers en randapparatuur 01/01/2017 - ∞
95120 Reparatie van communicatieapparatuur 01/01/2017 - ∞
95210 Reparatie van consumentenelektronica 01/01/2017 - ∞
95220 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin 01/01/2017 - ∞
95230 Reparatie van schoeisel en lederwaren 01/01/2017 - ∞
95240 Reparatie van meubelen en stoffering 01/01/2017 - ∞
95250 Reparatie van uurwerken en sieraden 01/01/2017 - ∞
95290 Reparatie van andere consumentenartikelen 01/01/2017 - ∞
96011 Activiteiten van industriële wasserijen 01/01/2017 - ∞
96012 Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren 01/01/2017 - ∞
96021 Haarverzorging 01/01/2017 - ∞
96022 Schoonheidsverzorging 01/01/2017 - ∞
96031 Uitvaartverzorging 01/01/2017 - ∞
96032 Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria 01/01/2017 - ∞
96040 Sauna's, solaria, baden enz. 01/01/2017 - ∞
96091 Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke 01/01/2017 - ∞
96092 Plaatsen van tatouages en piercings 01/01/2017 - ∞
96093 Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten 01/01/2017 - ∞
96094 Africhten van huisdieren 01/01/2017 - ∞
96095 Pensions voor huisdieren 01/01/2017 - ∞
96099 Overige persoonlijke diensten 01/01/2017 - ∞
97000 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2017 - ∞
98200 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huis-houdens voor eigen gebruik 01/01/2017 - ∞
99000 Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/2017 - ∞
99902 Het betreft ‘derde betalers’ waarvan de activiteit niet duidelijk gelinkt kan worden aan de sector waarvoor ze derde betalende zijn. Het gaat onder meer over het Fonds voor sluiting van ondernemingen (betalingen aan ontslagen werknemers), verzekeraars van arbeidsongevallen of beroepsziekten (voor degenen die na een arbeidsongeval of beroepsziekte een vervangingsloon krijgen uitbetaald door de verzekeraar), en een beperkt aantal sociale fondsen. 01/01/2017 - ∞
99903 Het betreft ‘derde betalers’ waarvan de activiteit niet duidelijk gelinkt kan worden aan de sector waarvoor ze derde betalende zijn. Het gaat onder meer over het Fonds voor sluiting van ondernemingen (betalingen aan ontslagen werknemers), verzekeraars van arbeidsongevallen of beroepsziekten (voor degenen die na een arbeidsongeval of beroepsziekte een vervangingsloon krijgen uitbetaald door de verzekeraar), en een beperkt aantal sociale fondsen. 01/01/2017 - ∞