Variabele: Nace-code

Een verbetering voorstellen

Naam

Nace-code

Afkorting

nacecode

Thema

Bedrijfssector, Werkgever, COVID-19

Definitie/omschrijving

De voornaamste activiteitssector van de werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur (5 cijfers).

Bron

CRISE_ONSS_fichier_du_personnel

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 30/11/2022

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

De activiteitennomenclatuur NACE Rev.1 werd opgesteld in een geharmoniseerd Europees kader dat vastgelegd werd in een EG-Verordening van de Raad. Deze Europese nomenclatuur staat nationale aanpassingen toe die verkregen werden door het uitsplitsen van de meest gedetailleerde Europese rubrieken. De NACE-BEL is de Belgische versie van de NACE Rev.1 (140 klassen van de ongeveer 500 klassen van de NACE Rev.1 werden verder onderverdeeld in de NACE-BEL).

In 2008 werd de Nace-Bel-nomenclatuur grondig gewijzigd.

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1.110 Teelt van granen (m.u.v rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 01/03/2020 - 30/11/2022
1.120 Teelt van rijst 01/03/2020 - 30/11/2022
1.130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.140 Teelt van suikerriet 01/03/2020 - 30/11/2022
1.150 Teelt van tabak 01/03/2020 - 30/11/2022
1.160 Teelt van vezelgewassen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.191 Teelt van bloemen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.199 Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
1.210 Teelt van druiven 01/03/2020 - 30/11/2022
1.220 Teelt van tropisch en subtropisch fruit 01/03/2020 - 30/11/2022
1.230 Teelt van citrusvruchten 01/03/2020 - 30/11/2022
1.240 Teelt van pit- en steenvruchten 01/03/2020 - 30/11/2022
1.250 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 01/03/2020 - 30/11/2022
1.260 Teelt van oliehoudende vruchten 01/03/2020 - 30/11/2022
1.270 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken 01/03/2020 - 30/11/2022
1.280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.290 Teelt van andere meerjarige gewassen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.309 Overige plantenvermeerdering 01/03/2020 - 30/11/2022
1.410 Fokken van melkvee 01/03/2020 - 30/11/2022
1.420 Fokken van andere runderen en buffels 01/03/2020 - 30/11/2022
1.430 Fokken van paarden en andere paardachtigen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.440 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.450 Fokken van schapen en geiten 01/03/2020 - 30/11/2022
1.461 Fokvarkenshouderijen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.462 Varkensvetmesterijen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.471 Kippenkwekerijen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.472 Productie van eieren van pluimvee 01/03/2020 - 30/11/2022
1.479 Overige pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.490 Fokken van andere dieren 01/03/2020 - 30/11/2022
1.500 Gemengd bedrijf 01/03/2020 - 30/11/2022
1.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 01/03/2020 - 30/11/2022
1.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 01/03/2020 - 30/11/2022
1.630 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 01/03/2020 - 30/11/2022
1.640 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering 01/03/2020 - 30/11/2022
1.700 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
2.100 Bosbouw 01/03/2020 - 30/11/2022
2.200 Exploitatie van bossen 01/03/2020 - 30/11/2022
2.300 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout 01/03/2020 - 30/11/2022
2.400 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 01/03/2020 - 30/11/2022
3.110 Zeevisserij 01/03/2020 - 30/11/2022
3.120 Binnenvisserij 01/03/2020 - 30/11/2022
3.210 Mariene aquacultuur 01/03/2020 - 30/11/2022
3.220 Aquacultuur in zoet water 01/03/2020 - 30/11/2022
5.100 Winning van steenkool 01/03/2020 - 30/11/2022
5.200 Winning van bruinkool 01/03/2020 - 30/11/2022
6.100 Winning van aardolie 01/03/2020 - 30/11/2022
6.200 Winning van aardgas 01/03/2020 - 30/11/2022
7.100 Winning van ijzererts 01/03/2020 - 30/11/2022
7.210 Winning van uranium- en thoriumerts 01/03/2020 - 30/11/2022
7.290 Winning van andere non-ferrometaalertsen 01/03/2020 - 30/11/2022
8.111 Winning van bouw- en siersteen 01/03/2020 - 30/11/2022
8.112 Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 01/03/2020 - 30/11/2022
8.121 Winning van grind 01/03/2020 - 30/11/2022
8.122 Winning van zand 01/03/2020 - 30/11/2022
8.123 Winning van klei en kaolien 01/03/2020 - 30/11/2022
8.910 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/03/2020 - 30/11/2022
8.920 Winning van turf 01/03/2020 - 30/11/2022
8.930 Zoutwinning 01/03/2020 - 30/11/2022
8.990 Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
9.100 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 01/03/2020 - 30/11/2022
9.900 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen 01/03/2020 - 30/11/2022
10.110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 01/03/2020 - 30/11/2022
10.120 Verwerking en conservering van gevogelte 01/03/2020 - 30/11/2022
10.130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte 01/03/2020 - 30/11/2022
10.200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 01/03/2020 - 30/11/2022
10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/03/2020 - 30/11/2022
10.312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/03/2020 - 30/11/2022
10.320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/03/2020 - 30/11/2022
10.391 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten 01/03/2020 - 30/11/2022
10.392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit 01/03/2020 - 30/11/2022
10.393 Productie van diepgevroren groenten en fruit 01/03/2020 - 30/11/2022
10.410 Vervaardiging van oliën en vetten 01/03/2020 - 30/11/2022
10.420 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/03/2020 - 30/11/2022
10.510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/03/2020 - 30/11/2022
10.520 Vervaardiging van consumptie-ijs 01/03/2020 - 30/11/2022
10.610 Vervaardiging van maalderijproducten 01/03/2020 - 30/11/2022
10.620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/03/2020 - 30/11/2022
10.711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/03/2020 - 30/11/2022
10.712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/03/2020 - 30/11/2022
10.720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk 01/03/2020 - 30/11/2022
10.730 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 01/03/2020 - 30/11/2022
10.810 Vervaardiging van suiker 01/03/2020 - 30/11/2022
10.820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/03/2020 - 30/11/2022
10.830 Verwerking van thee en koffie 01/03/2020 - 30/11/2022
10.840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 01/03/2020 - 30/11/2022
10.850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 01/03/2020 - 30/11/2022
10.860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/03/2020 - 30/11/2022
10.890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
10.910 Vervaardiging van veevoeders 01/03/2020 - 30/11/2022
10.920 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/03/2020 - 30/11/2022
11.010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen 01/03/2020 - 30/11/2022
11.020 Vervaardiging van wijn uit druiven 01/03/2020 - 30/11/2022
11.030 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/03/2020 - 30/11/2022
11.040 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/03/2020 - 30/11/2022
11.050 Vervaardiging van bier 01/03/2020 - 30/11/2022
11.060 Vervaardiging van mout 01/03/2020 - 30/11/2022
11.070 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 01/03/2020 - 30/11/2022
12.000 Vervaardiging van tabaksproducten 01/03/2020 - 30/11/2022
13.100 Bewerken en spinnen van textielvezels 01/03/2020 - 30/11/2022
13.200 Weven van textiel 01/03/2020 - 30/11/2022
13.300 Textielveredeling 01/03/2020 - 30/11/2022
13.910 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/03/2020 - 30/11/2022
13.921 Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/03/2020 - 30/11/2022
13.929 Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding 01/03/2020 - 30/11/2022
13.930 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/03/2020 - 30/11/2022
13.940 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/03/2020 - 30/11/2022
13.950 Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding 01/03/2020 - 30/11/2022
13.960 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 01/03/2020 - 30/11/2022
13.990 Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
14.110 Vervaardiging van kleding van leer 01/03/2020 - 30/11/2022
14.120 Vervaardiging van werkkleding 01/03/2020 - 30/11/2022
14.130 Vervaardiging van andere bovenkleding 01/03/2020 - 30/11/2022
14.140 Vervaardiging van onderkleding 01/03/2020 - 30/11/2022
14.191 Vervaardiging van hoeden en petten 01/03/2020 - 30/11/2022
14.199 Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
14.200 Vervaardiging van artikelen van bont 01/03/2020 - 30/11/2022
14.310 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/03/2020 - 30/11/2022
14.390 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 01/03/2020 - 30/11/2022
15.110 Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 01/03/2020 - 30/11/2022
15.120 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 01/03/2020 - 30/11/2022
15.200 Vervaardiging van schoeisel 01/03/2020 - 30/11/2022
16.100 Zagen en schaven van hout 01/03/2020 - 30/11/2022
16.210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 01/03/2020 - 30/11/2022
16.220 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren 01/03/2020 - 30/11/2022
16.230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 01/03/2020 - 30/11/2022
16.240 Vervaardiging van houten emballage 01/03/2020 - 30/11/2022
16.291 Vervaardiging van andere artikelen van hout 01/03/2020 - 30/11/2022
16.292 Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 01/03/2020 - 30/11/2022
17.110 Vervaardiging van papierpulp 01/03/2020 - 30/11/2022
17.120 Vervaardiging van papier en karton 01/03/2020 - 30/11/2022
17.210 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/03/2020 - 30/11/2022
17.220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/03/2020 - 30/11/2022
17.220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/03/2020 - 30/11/2022
17.230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/03/2020 - 30/11/2022
17.240 Vervaardiging van behangpapier 01/03/2020 - 30/11/2022
17.290 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 01/03/2020 - 30/11/2022
18.110 Krantendrukkerijen 01/03/2020 - 30/11/2022
18.120 Overige drukkerijen 01/03/2020 - 30/11/2022
18.130 Prepress- en premediadiensten 01/03/2020 - 30/11/2022
18.140 Binderijen en aanverwante diensten 01/03/2020 - 30/11/2022
18.200 Reproductie van opgenomen media 01/03/2020 - 30/11/2022
19.100 Vervaardiging van cokesovenproducten 01/03/2020 - 30/11/2022
19.200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/03/2020 - 30/11/2022
20.110 Vervaardiging van industriële gassen 01/03/2020 - 30/11/2022
20.120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/03/2020 - 30/11/2022
20.130 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 01/03/2020 - 30/11/2022
20.140 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 01/03/2020 - 30/11/2022
20.150 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 01/03/2020 - 30/11/2022
20.160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/03/2020 - 30/11/2022
20.170 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/03/2020 - 30/11/2022
20.200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/03/2020 - 30/11/2022
20.300 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/03/2020 - 30/11/2022
20.411 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
20.412 Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
20.420 Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 01/03/2020 - 30/11/2022
20.510 Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/03/2020 - 30/11/2022
20.520 Vervaardiging van lijm 01/03/2020 - 30/11/2022
20.530 Vervaardiging van etherische oliën 01/03/2020 - 30/11/2022
20.590 Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
20.600 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/03/2020 - 30/11/2022
21.100 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/03/2020 - 30/11/2022
21.201 Vervaardiging van geneesmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
21.209 Vervaardiging van overige farmaceutische producten 01/03/2020 - 30/11/2022
22.110 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing 01/03/2020 - 30/11/2022
22.190 Vervaardiging van andere producten van rubber 01/03/2020 - 30/11/2022
22.210 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/03/2020 - 30/11/2022
22.220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/03/2020 - 30/11/2022
22.230 Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw 01/03/2020 - 30/11/2022
22.290 Vervaardiging van andere producten van kunststof 01/03/2020 - 30/11/2022
23.110 Vervaardiging van vlakglas 01/03/2020 - 30/11/2022
23.120 Vormen en bewerken van vlakglas 01/03/2020 - 30/11/2022
23.130 Vervaardiging van holglas 01/03/2020 - 30/11/2022
23.140 Vervaardiging van glasvezels 01/03/2020 - 30/11/2022
23.190 Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 01/03/2020 - 30/11/2022
23.200 Vervaardiging van vuurvaste producten 01/03/2020 - 30/11/2022
23.310 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/03/2020 - 30/11/2022
23.321 Vervaardiging van bakstenen 01/03/2020 - 30/11/2022
23.322 Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei 01/03/2020 - 30/11/2022
23.410 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk 01/03/2020 - 30/11/2022
23.420 Vervaardiging van sanitair aardewerk 01/03/2020 - 30/11/2022
23.430 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen 01/03/2020 - 30/11/2022
23.440 Vervaardiging van ander technisch aardewerk 01/03/2020 - 30/11/2022
23.490 Vervaardiging van andere keramische producten 01/03/2020 - 30/11/2022
23.510 Vervaardiging van cement 01/03/2020 - 30/11/2022
23.520 Vervaardiging van kalk en gips 01/03/2020 - 30/11/2022
23.610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/03/2020 - 30/11/2022
23.620 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/03/2020 - 30/11/2022
23.630 Vervaardiging van stortklare beton 01/03/2020 - 30/11/2022
23.640 Vervaardiging van mortel 01/03/2020 - 30/11/2022
23.650 Vervaardiging van producten van vezelcement 01/03/2020 - 30/11/2022
23.690 Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 01/03/2020 - 30/11/2022
23.700 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 01/03/2020 - 30/11/2022
23.910 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
23.990 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
24.100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/03/2020 - 30/11/2022
24.200 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 01/03/2020 - 30/11/2022
24.310 Koudtrekken van staven 01/03/2020 - 30/11/2022
24.320 Koudwalsen van bandstaal 01/03/2020 - 30/11/2022
24.330 Koudvervormen en koudfelsen 01/03/2020 - 30/11/2022
24.340 Koudtrekken van draad 01/03/2020 - 30/11/2022
24.410 Productie van edelmetalen 01/03/2020 - 30/11/2022
24.420 Productie van aluminium 01/03/2020 - 30/11/2022
24.430 Productie van lood, zink en tin 01/03/2020 - 30/11/2022
24.440 Productie van koper 01/03/2020 - 30/11/2022
24.450 Productie van andere non-ferrometalen 01/03/2020 - 30/11/2022
24.460 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/03/2020 - 30/11/2022
24.510 Gieten van ijzer 01/03/2020 - 30/11/2022
24.520 Gieten van staal 01/03/2020 - 30/11/2022
24.530 Gieten van lichte metalen 01/03/2020 - 30/11/2022
24.540 Gieten van andere non-ferrometalen 01/03/2020 - 30/11/2022
25.110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 01/03/2020 - 30/11/2022
25.120 Vervaardiging van metalen deuren en vensters 01/03/2020 - 30/11/2022
25.210 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/03/2020 - 30/11/2022
25.290 Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 01/03/2020 - 30/11/2022
25.300 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 01/03/2020 - 30/11/2022
25.400 Vervaardiging van wapens en munitie 01/03/2020 - 30/11/2022
25.501 Smeden van metaal 01/03/2020 - 30/11/2022
25.502 Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 01/03/2020 - 30/11/2022
25.610 Oppervlaktebehandeling van metalen 01/03/2020 - 30/11/2022
25.620 Verspanend bewerken van metalen 01/03/2020 - 30/11/2022
25.710 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/03/2020 - 30/11/2022
25.720 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/03/2020 - 30/11/2022
25.731 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/03/2020 - 30/11/2022
25.739 Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen 01/03/2020 - 30/11/2022
25.910 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/03/2020 - 30/11/2022
25.920 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/03/2020 - 30/11/2022
25.930 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 01/03/2020 - 30/11/2022
25.940 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/03/2020 - 30/11/2022
25.991 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal 01/03/2020 - 30/11/2022
25.999 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
26.110 Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/03/2020 - 30/11/2022
26.120 Vervaardiging van elektronische printplaten 01/03/2020 - 30/11/2022
26.200 Vervaardiging van computers en randapparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
26.300 Vervaardiging van communicatieapparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
26.400 Vervaardiging van consumentenelektronica 01/03/2020 - 30/11/2022
26.510 Vervaardiging van meet-, controle-, en navigatie-instrumenten en -apparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
26.520 Vervaardiging van uurwerken 01/03/2020 - 30/11/2022
26.600 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
26.700 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
26.800 Vervaardiging van magnetische en optische media 01/03/2020 - 30/11/2022
27.110 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/03/2020 - 30/11/2022
27.120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/03/2020 - 30/11/2022
27.200 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 01/03/2020 - 30/11/2022
27.310 Vervaardiging van kabels van optische vezels 01/03/2020 - 30/11/2022
27.320 Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 01/03/2020 - 30/11/2022
27.330 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 01/03/2020 - 30/11/2022
27.401 Vervaardiging van lampen 01/03/2020 - 30/11/2022
27.402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/03/2020 - 30/11/2022
27.510 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/03/2020 - 30/11/2022
27.520 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/03/2020 - 30/11/2022
27.900 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
28.110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/03/2020 - 30/11/2022
28.120 Vervaardiging van hydraulische apparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
28.130 Vervaardiging van andere pompen en compressoren 01/03/2020 - 30/11/2022
28.140 Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen 01/03/2020 - 30/11/2022
28.150 Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 01/03/2020 - 30/11/2022
28.210 Vervaardiging van ovens en branders 01/03/2020 - 30/11/2022
28.220 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
28.230 Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) 01/03/2020 - 30/11/2022
28.240 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 01/03/2020 - 30/11/2022
28.250 Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/03/2020 - 30/11/2022
28.291 Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/03/2020 - 30/11/2022
28.292 Vervaardiging van weegtoestellen 01/03/2020 - 30/11/2022
28.293 Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder 01/03/2020 - 30/11/2022
28.294 Vervaardiging van verkoopautomaten 01/03/2020 - 30/11/2022
28.295 Vervaardiging van filtreertoestellen 01/03/2020 - 30/11/2022
28.296 Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal 01/03/2020 - 30/11/2022
28.299 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
28.300 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 01/03/2020 - 30/11/2022
28.410 Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking 01/03/2020 - 30/11/2022
28.490 Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
28.910 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/03/2020 - 30/11/2022
28.920 Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw 01/03/2020 - 30/11/2022
28.930 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
28.940 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/03/2020 - 30/11/2022
28.950 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 01/03/2020 - 30/11/2022
28.960 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 01/03/2020 - 30/11/2022
28.990 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
29.100 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
29.201 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
29.202 Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 01/03/2020 - 30/11/2022
29.310 Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
29.320 Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
30.110 Bouw van schepen en drijvend materieel 01/03/2020 - 30/11/2022
30.120 Bouw van plezier- en sportvaartuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
30.200 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 01/03/2020 - 30/11/2022
30.300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 01/03/2020 - 30/11/2022
30.400 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
30.910 Vervaardiging van motorfietsen 01/03/2020 - 30/11/2022
30.920 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 01/03/2020 - 30/11/2022
30.990 Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
31.010 Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen 01/03/2020 - 30/11/2022
31.020 Vervaardiging van keukenmeubelen 01/03/2020 - 30/11/2022
31.030 Vervaardiging van matrassen 01/03/2020 - 30/11/2022
31.091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen 01/03/2020 - 30/11/2022
31.092 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/03/2020 - 30/11/2022
31.099 Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
32.110 Slaan van munten 01/03/2020 - 30/11/2022
32.121 Bewerken van diamant 01/03/2020 - 30/11/2022
32.122 Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen 01/03/2020 - 30/11/2022
32.123 Vervaardiging van sieraden 01/03/2020 - 30/11/2022
32.124 Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/03/2020 - 30/11/2022
32.129 Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 01/03/2020 - 30/11/2022
32.130 Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 01/03/2020 - 30/11/2022
32.200 Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/03/2020 - 30/11/2022
32.300 Vervaardiging van sportartikelen 01/03/2020 - 30/11/2022
32.400 Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/03/2020 - 30/11/2022
32.500 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 01/03/2020 - 30/11/2022
32.910 Vervaardiging van borstelwaren 01/03/2020 - 30/11/2022
32.990 Overige industrie, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
33.110 Reparatie van producten van metaal 01/03/2020 - 30/11/2022
33.120 Reparatie van machines 01/03/2020 - 30/11/2022
33.130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
33.140 Reparatie van elektrische apparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
33.150 Reparatie en onderhoud van schepen 01/03/2020 - 30/11/2022
33.160 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
33.170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
33.190 Reparatie van andere apparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
33.200 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
35.110 Productie van elektriciteit 01/03/2020 - 30/11/2022
35.120 Transmissie van elektriciteit 01/03/2020 - 30/11/2022
35.130 Distributie van elektriciteit 01/03/2020 - 30/11/2022
35.140 Handel in elektriciteit 01/03/2020 - 30/11/2022
35.210 Productie van gas 01/03/2020 - 30/11/2022
35.220 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen 01/03/2020 - 30/11/2022
35.230 Handel in gas via leidingen 01/03/2020 - 30/11/2022
35.300 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 01/03/2020 - 30/11/2022
36.000 Winning, behandeling en distributie van water 01/03/2020 - 30/11/2022
37.000 Afvalwaterafvoer 01/03/2020 - 30/11/2022
38.110 Inzameling van ongevaarlijk afval 01/03/2020 - 30/11/2022
38.120 Inzameling van gevaarlijk afval 01/03/2020 - 30/11/2022
38.211 Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/03/2020 - 30/11/2022
38.212 Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen 01/03/2020 - 30/11/2022
38.213 Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen 01/03/2020 - 30/11/2022
38.219 Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 01/03/2020 - 30/11/2022
38.221 Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/03/2020 - 30/11/2022
38.222 Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 01/03/2020 - 30/11/2022
38.310 Sloop van wrakken 01/03/2020 - 30/11/2022
38.321 Sorteren van ongevaarlijk afval 01/03/2020 - 30/11/2022
38.322 Terugwinning van metaalafval 01/03/2020 - 30/11/2022
38.323 Terugwinning van inerte afvalstoffen 01/03/2020 - 30/11/2022
38.329 Terugwinning van overig gesorteerd afval 01/03/2020 - 30/11/2022
39.000 Sanering en ander afvalbeheer 01/03/2020 - 30/11/2022
41.101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 01/03/2020 - 30/11/2022
41.102 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 01/03/2020 - 30/11/2022
41.201 Algemene bouw van residentiële gebouwen 01/03/2020 - 30/11/2022
41.202 Algemene bouw van kantoorgebouwen 01/03/2020 - 30/11/2022
41.203 Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 01/03/2020 - 30/11/2022
42.110 Bouw van autowegen en andere wegen 01/03/2020 - 30/11/2022
42.120 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 01/03/2020 - 30/11/2022
42.130 Bouw van bruggen en tunnels 01/03/2020 - 30/11/2022
42.211 Bouw van water- en gasdistributienetten 01/03/2020 - 30/11/2022
42.212 Bouw van rioleringen 01/03/2020 - 30/11/2022
42.219 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
42.220 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 01/03/2020 - 30/11/2022
42.911 Baggerwerken 01/03/2020 - 30/11/2022
42.919 Waterbouw, m.u.v. baggerwerken 01/03/2020 - 30/11/2022
42.990 Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
43.110 Slopen 01/03/2020 - 30/11/2022
43.120 Bouwrijp maken van terreinen 01/03/2020 - 30/11/2022
43.130 Proefboren en boren 01/03/2020 - 30/11/2022
43.211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 01/03/2020 - 30/11/2022
43.212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 01/03/2020 - 30/11/2022
43.221 Loodgieterswerk 01/03/2020 - 30/11/2022
43.222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/03/2020 - 30/11/2022
43.291 Isolatiewerkzaamheden 01/03/2020 - 30/11/2022
43.299 Overige bouwinstallatie, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
43.310 Stukadoorswerk 01/03/2020 - 30/11/2022
43.320 Schrijnwerk 01/03/2020 - 30/11/2022
43.331 Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/03/2020 - 30/11/2022
43.332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 01/03/2020 - 30/11/2022
43.333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen 01/03/2020 - 30/11/2022
43.341 Schilderen van gebouwen 01/03/2020 - 30/11/2022
43.342 Schilderen van civieltechnische werken 01/03/2020 - 30/11/2022
43.343 Glaszetten 01/03/2020 - 30/11/2022
43.390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/03/2020 - 30/11/2022
43.910 Dakwerkzaamheden 01/03/2020 - 30/11/2022
43.991 Waterdichtingswerken van muren 01/03/2020 - 30/11/2022
43.992 Gevelreiniging 01/03/2020 - 30/11/2022
43.993 Bouw van sierschouwen en open haarden 01/03/2020 - 30/11/2022
43.994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken 01/03/2020 - 30/11/2022
43.995 Restaureren van bouwwerken 01/03/2020 - 30/11/2022
43.996 Chapewerken 01/03/2020 - 30/11/2022
43.999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 01/03/2020 - 30/11/2022
45.111 Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 30/11/2022
45.112 Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 30/11/2022
45.113 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 30/11/2022
45.191 Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 30/11/2022
45.192 Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 30/11/2022
45.193 Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 30/11/2022
45.194 Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans 01/03/2020 - 30/11/2022
45.201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 30/11/2022
45.202 Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 30/11/2022
45.203 Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen 01/03/2020 - 30/11/2022
45.204 Carrosserieherstelling 01/03/2020 - 30/11/2022
45.205 Bandenservicebedrijven 01/03/2020 - 30/11/2022
45.206 Wassen en poetsen van motorvoertuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
45.209 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
45.310 Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
45.320 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
45.401 Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/03/2020 - 30/11/2022
45.402 Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.120 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.150 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/03/2020 - 30/11/2022
46.160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 01/03/2020 - 30/11/2022
46.170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/03/2020 - 30/11/2022
46.211 Groothandel in granen en zaden 01/03/2020 - 30/11/2022
46.212 Groothandel in veevoeders 01/03/2020 - 30/11/2022
46.213 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.214 Groothandel in andere akkerbouwproducten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.215 Groothandel in ruwe tabak 01/03/2020 - 30/11/2022
46.216 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment 01/03/2020 - 30/11/2022
46.220 Groothandel in bloemen en planten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.231 Groothandel in levend vee 01/03/2020 - 30/11/2022
46.232 Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee 01/03/2020 - 30/11/2022
46.240 Groothandel in huiden, vellen en leer 01/03/2020 - 30/11/2022
46.311 Groothandel in consumptieaardappelen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.319 Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.321 Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte 01/03/2020 - 30/11/2022
46.322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/03/2020 - 30/11/2022
46.331 Groothandel in zuivelproducten en eieren 01/03/2020 - 30/11/2022
46.332 Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.341 Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 01/03/2020 - 30/11/2022
46.349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment 01/03/2020 - 30/11/2022
46.350 Groothandel in tabaksproducten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/03/2020 - 30/11/2022
46.370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.381 Groothandel in vis en schaal- en weekdieren 01/03/2020 - 30/11/2022
46.382 Groothandel in aardappelproducten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.383 Groothandel in voedsel voor huisdieren 01/03/2020 - 30/11/2022
46.389 Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
46.391 Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.392 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.411 Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren 01/03/2020 - 30/11/2022
46.412 Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 01/03/2020 - 30/11/2022
46.419 Groothandel in overig textiel 01/03/2020 - 30/11/2022
46.421 Groothandel in werkkleding 01/03/2020 - 30/11/2022
46.422 Groothandel in onderkleding 01/03/2020 - 30/11/2022
46.423 Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding 01/03/2020 - 30/11/2022
46.424 Groothandel in kledingaccessoires 01/03/2020 - 30/11/2022
46.425 Groothandel in schoeisel 01/03/2020 - 30/11/2022
46.431 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
46.432 Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers 01/03/2020 - 30/11/2022
46.433 Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.441 Groothandel in porselein en glaswerk 01/03/2020 - 30/11/2022
46.442 Groothandel in reinigingsmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/03/2020 - 30/11/2022
46.460 Groothandel in farmaceutische producten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.471 Groothandel in huismeubilair 01/03/2020 - 30/11/2022
46.472 Groothandel in tapijten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.473 Groothandel in verlichtingsapparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
46.480 Groothandel in uurwerken en sieraden 01/03/2020 - 30/11/2022
46.491 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/03/2020 - 30/11/2022
46.492 Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden 01/03/2020 - 30/11/2022
46.493 Groothandel in papier- en kartonwaren 01/03/2020 - 30/11/2022
46.494 Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.495 Groothandel in fietsen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.496 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.497 Groothandel in spellen en speelgoed 01/03/2020 - 30/11/2022
46.498 Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.499 Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
46.510 Groothandel in computers, randapparatuur en software 01/03/2020 - 30/11/2022
46.520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan 01/03/2020 - 30/11/2022
46.610 Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/03/2020 - 30/11/2022
46.620 Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.630 Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/03/2020 - 30/11/2022
46.640 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/03/2020 - 30/11/2022
46.650 Groothandel in kantoormeubelen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.660 Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
46.691 Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.692 Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.693 Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 01/03/2020 - 30/11/2022
46.694 Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.695 Groothandel in pompen en compressoren 01/03/2020 - 30/11/2022
46.696 Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.697 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik 01/03/2020 - 30/11/2022
46.699 Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
46.710 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.720 Groothandel in metalen en metaalertsen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.731 Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/03/2020 - 30/11/2022
46.732 Groothandel in hout 01/03/2020 - 30/11/2022
46.733 Groothandel in behang, verf en woningtextiel 01/03/2020 - 30/11/2022
46.734 Groothandel in vlakglas 01/03/2020 - 30/11/2022
46.735 Groothandel in vloer- en wandtegels 01/03/2020 - 30/11/2022
46.736 Groothandel in sanitair 01/03/2020 - 30/11/2022
46.739 Groothandel in overige bouwmaterialen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.741 Groothandel in ijzerwaren 01/03/2020 - 30/11/2022
46.742 Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming 01/03/2020 - 30/11/2022
46.751 Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik 01/03/2020 - 30/11/2022
46.752 Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten 01/03/2020 - 30/11/2022
46.761 Groothandel in diamant en andere edelstenen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.769 Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
46.771 Groothandel in autosloopmateriaal 01/03/2020 - 30/11/2022
46.772 Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen 01/03/2020 - 30/11/2022
46.779 Groothandel in afval en schroot, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
46.900 Niet-gespecialiseerde groothandel 01/03/2020 - 30/11/2022
47.111 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten 01/03/2020 - 30/11/2022
47.112 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) 01/03/2020 - 30/11/2022
47.113 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) 01/03/2020 - 30/11/2022
47.114 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) 01/03/2020 - 30/11/2022
47.115 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m²) 01/03/2020 - 30/11/2022
47.191 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte < 2500 m2) 01/03/2020 - 30/11/2022
47.192 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m2) 01/03/2020 - 30/11/2022
47.210 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.221 Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte 01/03/2020 - 30/11/2022
47.222 Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.230 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) 01/03/2020 - 30/11/2022
47.242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment 01/03/2020 - 30/11/2022
47.260 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.291 Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.299 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
47.300 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.410 Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.420 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.430 Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.511 Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.512 Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.513 Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.519 Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.521 Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/03/2020 - 30/11/2022
47.522 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.523 Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.524 Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.525 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.526 Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.527 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.529 Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.530 Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.540 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.591 Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.592 Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.593 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.594 Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.599 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
47.610 Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.620 Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.630 Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.640 Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.650 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.711 Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.712 Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.714 Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.715 Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) 01/03/2020 - 30/11/2022
47.721 Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.722 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.730 Apotheken 01/03/2020 - 30/11/2022
47.740 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmestoffen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.762 Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.770 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen 01/03/2020 - 30/11/2022
47.782 Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.783 Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.784 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.786 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/03/2020 - 30/11/2022
47.789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
47.791 Detailhandel in antiquiteiten in winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.792 Detailhandel in tweedehandskleding in winkels 01/03/2020 - 30/11/2022
47.793 Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding 01/03/2020 - 30/11/2022
47.810 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 30/11/2022
47.820 Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 01/03/2020 - 30/11/2022
47.890 Markt- en straathandel in andere artikelen 01/03/2020 - 30/11/2022
47.910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 01/03/2020 - 30/11/2022
47.990 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 01/03/2020 - 30/11/2022
49.100 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden 01/03/2020 - 30/11/2022
49.200 Goederenvervoer per spoor 01/03/2020 - 30/11/2022
49.310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/03/2020 - 30/11/2022
49.310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/03/2020 - 30/11/2022
49.320 Exploitatie van taxi's 01/03/2020 - 30/11/2022
49.390 Overig personenvervoer te land, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
49.410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 01/03/2020 - 30/11/2022
49.420 Verhuisbedrijven 01/03/2020 - 30/11/2022
49.500 Vervoer via pijpleidingen 01/03/2020 - 30/11/2022
50.100 Personenvervoer over zee- en kustwateren 01/03/2020 - 30/11/2022
50.200 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 01/03/2020 - 30/11/2022
50.300 Personenvervoer over binnenwateren 01/03/2020 - 30/11/2022
50.400 Goederenvervoer over binnenwateren 01/03/2020 - 30/11/2022
51.100 Personenvervoer door de lucht 01/03/2020 - 30/11/2022
51.210 Goederenvervoer door de lucht 01/03/2020 - 30/11/2022
51.220 Ruimtevaart 01/03/2020 - 30/11/2022
52.100 Opslag in koelpakhuizen en overige opslag 01/03/2020 - 30/11/2022
52.210 Diensten in verband met vervoer te land 01/03/2020 - 30/11/2022
52.220 Diensten in verband met vervoer over water 01/03/2020 - 30/11/2022
52.230 Diensten in verband met de luchtvaart 01/03/2020 - 30/11/2022
52.241 Vrachtbehandeling in zeehavens 01/03/2020 - 30/11/2022
52.249 Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens 01/03/2020 - 30/11/2022
52.290 Overige vervoerondersteunende activiteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
53.100 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 01/03/2020 - 30/11/2022
53.200 Overige posterijen en koeriers 01/03/2020 - 30/11/2022
55.100 Hotels en dergelijke accommodatie 01/03/2020 - 30/11/2022
55.201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 01/03/2020 - 30/11/2022
55.202 Vakantieparken 01/03/2020 - 30/11/2022
55.203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen 01/03/2020 - 30/11/2022
55.204 Gastenkamers 01/03/2020 - 30/11/2022
55.209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
55.300 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 01/03/2020 - 30/11/2022
55.900 Overige accommodatie 01/03/2020 - 30/11/2022
56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening 01/03/2020 - 30/11/2022
56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening 01/03/2020 - 30/11/2022
56.210 Catering 01/03/2020 - 30/11/2022
56.290 Overige eetgelegenheden 01/03/2020 - 30/11/2022
56.301 Cafés en bars 01/03/2020 - 30/11/2022
56.302 Discotheken, dancings en dergelijke 01/03/2020 - 30/11/2022
56.309 Andere drinkgelegenheden 01/03/2020 - 30/11/2022
58.110 Uitgeverijen van boeken 01/03/2020 - 30/11/2022
58.120 Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten 01/03/2020 - 30/11/2022
58.130 Uitgeverijen van kranten 01/03/2020 - 30/11/2022
58.140 Uitgeverijen van tijdschriften 01/03/2020 - 30/11/2022
58.190 Overige uitgeverijen 01/03/2020 - 30/11/2022
58.210 Uitgeverijen van computerspellen 01/03/2020 - 30/11/2022
58.290 Overige uitgeverijen van software 01/03/2020 - 30/11/2022
59.111 Productie van bioscoopfilms 01/03/2020 - 30/11/2022
59.112 Productie van televisiefilms 01/03/2020 - 30/11/2022
59.113 Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 01/03/2020 - 30/11/2022
59.114 Productie van televisieprogramma's 01/03/2020 - 30/11/2022
59.120 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie 01/03/2020 - 30/11/2022
59.130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's 01/03/2020 - 30/11/2022
59.140 Vertoning van films 01/03/2020 - 30/11/2022
59.201 Maken van geluidsopnamen 01/03/2020 - 30/11/2022
59.202 Geluidsopnamestudio's 01/03/2020 - 30/11/2022
59.203 Uitgeverijen van muziekopnamen 01/03/2020 - 30/11/2022
59.209 Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen 01/03/2020 - 30/11/2022
60.100 Uitzenden van radioprogramma's 01/03/2020 - 30/11/2022
60.200 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 01/03/2020 - 30/11/2022
61.100 Draadgebonden telecommunicatie 01/03/2020 - 30/11/2022
61.200 Draadloze telecommunicatie 01/03/2020 - 30/11/2022
61.300 Telecommunicatie via satelliet 01/03/2020 - 30/11/2022
61.900 Overige telecommunicatie 01/03/2020 - 30/11/2022
62.010 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 01/03/2020 - 30/11/2022
62.020 Computerconsultancy-activiteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
62.030 Beheer van computerfaciliteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
62.090 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 01/03/2020 - 30/11/2022
63.110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
63.120 Webportalen 01/03/2020 - 30/11/2022
63.910 Persagentschappen 01/03/2020 - 30/11/2022
63.990 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
64.110 Centrale banken 01/03/2020 - 30/11/2022
64.190 Overige geldscheppende financiële instellingen 01/03/2020 - 30/11/2022
64.200 Holdings 01/03/2020 - 30/11/2022
64.300 Bellegingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 01/03/2020 - 30/11/2022
64.910 Financiële lease 01/03/2020 - 30/11/2022
64.921 Verstrekken van verbruikskrediet 01/03/2020 - 30/11/2022
64.922 Verstrekken van hypothecair krediet 01/03/2020 - 30/11/2022
64.929 Overige kredietverstrekking, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
64.991 Factoring 01/03/2020 - 30/11/2022
64.992 Activiteiten van beursvennootschappen 01/03/2020 - 30/11/2022
64.999 Overige financiële dienstverlening 01/03/2020 - 30/11/2022
65.111 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/03/2020 - 30/11/2022
65.112 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/03/2020 - 30/11/2022
65.121 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/03/2020 - 30/11/2022
65.122 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/03/2020 - 30/11/2022
65.200 Herverzekeringen 01/03/2020 - 30/11/2022
65.300 Pensioenfondsen 01/03/2020 - 30/11/2022
66.110 Beheer van financiële markten 01/03/2020 - 30/11/2022
66.120 Effecten- en goederenhandel 01/03/2020 - 30/11/2022
66.191 Agenten en makelaars in bankdiensten 01/03/2020 - 30/11/2022
66.199 Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
66.210 Risicoanalysten en schadetaxateurs 01/03/2020 - 30/11/2022
66.220 Verzekeringsagenten en -makelaars 01/03/2020 - 30/11/2022
66.290 Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 01/03/2020 - 30/11/2022
66.300 Vermogensbeheer 01/03/2020 - 30/11/2022
68.100 Handel in eigen onroerend goed 01/03/2020 - 30/11/2022
68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 01/03/2020 - 30/11/2022
68.202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen 01/03/2020 - 30/11/2022
68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen 01/03/2020 - 30/11/2022
68.204 Verhuur en exploitatie van terreinen 01/03/2020 - 30/11/2022
68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 30/11/2022
68.312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 30/11/2022
68.321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 30/11/2022
68.322 Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 30/11/2022
69.101 Activiteiten van advocaten 01/03/2020 - 30/11/2022
69.102 Activiteiten van notarissen 01/03/2020 - 30/11/2022
69.103 Activiteiten van deurwaarders 01/03/2020 - 30/11/2022
69.109 Overige rechtskundige dienstverlening 01/03/2020 - 30/11/2022
69.201 Accountants en belastingconsulenten 01/03/2020 - 30/11/2022
69.202 Boekhouders en boekhouders-fiscalisten 01/03/2020 - 30/11/2022
69.203 Bedrijfsrevisoren 01/03/2020 - 30/11/2022
70.100 Activiteiten van hoofdkantoren 01/03/2020 - 30/11/2022
70.210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 01/03/2020 - 30/11/2022
70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 01/03/2020 - 30/11/2022
71.111 Bouwarchitecten 01/03/2020 - 30/11/2022
71.112 Interieurarchitecten 01/03/2020 - 30/11/2022
71.113 Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten 01/03/2020 - 30/11/2022
71.121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters 01/03/2020 - 30/11/2022
71.122 Landmeters 01/03/2020 - 30/11/2022
71.201 Technische controle van motorvoertuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
71.209 Overige technische testen en toetsen 01/03/2020 - 30/11/2022
72.110 Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied 01/03/2020 - 30/11/2022
72.190 Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/03/2020 - 30/11/2022
72.200 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen 01/03/2020 - 30/11/2022
73.110 Reclamebureaus 01/03/2020 - 30/11/2022
73.120 Mediarepresentatie 01/03/2020 - 30/11/2022
73.200 Markt- en opinieonderzoekbureaus 01/03/2020 - 30/11/2022
74.101 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/03/2020 - 30/11/2022
74.102 Activiteiten van industriële designers 01/03/2020 - 30/11/2022
74.103 Activiteiten van grafische designers 01/03/2020 - 30/11/2022
74.104 Activiteiten van interieurdecorateurs 01/03/2020 - 30/11/2022
74.105 Activiteiten van decorateur-etalagisten 01/03/2020 - 30/11/2022
74.109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 01/03/2020 - 30/11/2022
74.201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 01/03/2020 - 30/11/2022
74.202 Activiteiten van persfotografen 01/03/2020 - 30/11/2022
74.209 Overige fotografische activiteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
74.300 Vertalers en tolken 01/03/2020 - 30/11/2022
74.901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
74.909 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
75.000 Veterinaire diensten 01/03/2020 - 30/11/2022
77.110 Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 30/11/2022
77.120 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 30/11/2022
77.210 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 01/03/2020 - 30/11/2022
77.220 Verhuur van videobanden,dvd's en cd's 01/03/2020 - 30/11/2022
77.291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/03/2020 - 30/11/2022
77.292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
77.293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden 01/03/2020 - 30/11/2022
77.294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 01/03/2020 - 30/11/2022
77.295 Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 01/03/2020 - 30/11/2022
77.296 Verhuur en lease van bloemen en planten 01/03/2020 - 30/11/2022
77.299 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
77.310 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
77.320 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/03/2020 - 30/11/2022
77.330 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers 01/03/2020 - 30/11/2022
77.340 Verhuur en lease van schepen 01/03/2020 - 30/11/2022
77.350 Verhuur en lease van luchtvaartuigen 01/03/2020 - 30/11/2022
77.391 Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten 01/03/2020 - 30/11/2022
77.392 Verhuur en lease van tenten 01/03/2020 - 30/11/2022
77.393 Verhuur en lease van caravans en motorhomes 01/03/2020 - 30/11/2022
77.394 Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie 01/03/2020 - 30/11/2022
77.399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen 01/03/2020 - 30/11/2022
77.400 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht 01/03/2020 - 30/11/2022
78.100 Arbeidsbemiddeling 01/03/2020 - 30/11/2022
78.200 Uitzendbureaus 01/03/2020 - 30/11/2022
78.300 Andere vormen van arbeidsbemiddeling 01/03/2020 - 30/11/2022
79.110 Reisbureaus 01/03/2020 - 30/11/2022
79.120 Reisorganisatoren 01/03/2020 - 30/11/2022
79.901 Toerististische informatiediensten 01/03/2020 - 30/11/2022
79.909 Overige reserveringsactiviteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
80.100 Particuliere beveiliging 01/03/2020 - 30/11/2022
80.200 Diensten in verband met beveiligingssystemen 01/03/2020 - 30/11/2022
80.300 Opsporingsdiensten 01/03/2020 - 30/11/2022
81.100 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 01/03/2020 - 30/11/2022
81.210 Algemene reiniging van gebouwen 01/03/2020 - 30/11/2022
81.220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 01/03/2020 - 30/11/2022
81.290 Andere reinigingsactiviteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
81.300 Landschapsverzorging 01/03/2020 - 30/11/2022
82.110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 01/03/2020 - 30/11/2022
82.190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 01/03/2020 - 30/11/2022
82.200 Callcenters 01/03/2020 - 30/11/2022
82.300 Organisatie van congressen en beurzen 01/03/2020 - 30/11/2022
82.910 Incasso- en kredietbureaus 01/03/2020 - 30/11/2022
82.920 Verpakkingsbedrijven 01/03/2020 - 30/11/2022
82.990 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
84.111 Federale overheid 01/03/2020 - 30/11/2022
84.112 Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/03/2020 - 30/11/2022
84.113 Provinciale overheid 01/03/2020 - 30/11/2022
84.114 Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W. 01/03/2020 - 30/11/2022
84.115 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 01/03/2020 - 30/11/2022
84.119 Overig algemeen overheidsbestuur 01/03/2020 - 30/11/2022
84.120 Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen 01/03/2020 - 30/11/2022
84.130 Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven 01/03/2020 - 30/11/2022
84.210 Buitenlandse zaken 01/03/2020 - 30/11/2022
84.220 Defensie 01/03/2020 - 30/11/2022
84.231 Rechtbanken 01/03/2020 - 30/11/2022
84.232 Strafinrichtingen 01/03/2020 - 30/11/2022
84.239 Overige activiteiten met betrekking tot justitie 01/03/2020 - 30/11/2022
84.241 Federale Politie 01/03/2020 - 30/11/2022
84.242 Lokale Politie 01/03/2020 - 30/11/2022
84.249 Overige openbare orde en civiele veiligheid 01/03/2020 - 30/11/2022
84.250 Brandweer 01/03/2020 - 30/11/2022
84.301 Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen 01/03/2020 - 30/11/2022
84.302 Ziekenfondsen en zorgkassen 01/03/2020 - 30/11/2022
84.309 Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/03/2020 - 30/11/2022
85.101 Gewoon kleuteronderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 30/11/2022
85.102 Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.103 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.104 Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.105 Buitengewoon officieel kleuteronderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.106 Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.109 Gewoon kleuteronderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
85.201 Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 30/11/2022
85.202 Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.203 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.204 Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.205 Buitengewoon officieel lager onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.206 Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.207 Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen 01/03/2020 - 30/11/2022
85.209 Gewoon lager onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
85.311 Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 30/11/2022
85.312 Provinciaal gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.313 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.314 Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.319 Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
85.321 Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 30/11/2022
85.322 Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.323 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.324 Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.325 Buitengewoon officieel secundair onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.326 Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.329 Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
85.410 Post-secundair niet-hoger onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.421 Officieel hoger onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.422 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.429 Hoger onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
85.510 Sport- en recreatieonderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.520 Cultureel onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.531 Autorijscholen 01/03/2020 - 30/11/2022
85.532 Vlieg- en vaaronderricht 01/03/2020 - 30/11/2022
85.591 Onderwijs voor sociale promotie 01/03/2020 - 30/11/2022
85.592 Beroepsopleiding 01/03/2020 - 30/11/2022
85.593 Sociaal-cultureel vormingswerk 01/03/2020 - 30/11/2022
85.599 Overige vormen van onderwijs 01/03/2020 - 30/11/2022
85.601 Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) 01/03/2020 - 30/11/2022
85.609 Overige onderwijsondersteunende dienstverlening 01/03/2020 - 30/11/2022
86.101 Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen 01/03/2020 - 30/11/2022
86.102 Geriatrische ziekenhuizen 01/03/2020 - 30/11/2022
86.103 Gespecialiseerde ziekenhuizen 01/03/2020 - 30/11/2022
86.104 Psychiatrische ziekenhuizen 01/03/2020 - 30/11/2022
86.109 Overige hospitalisatiediensten 01/03/2020 - 30/11/2022
86.210 Huisartspraktijken 01/03/2020 - 30/11/2022
86.220 Praktijken van specialisten 01/03/2020 - 30/11/2022
86.230 Tandartspraktijken 01/03/2020 - 30/11/2022
86.901 Activiteiten van medische laboratoria 01/03/2020 - 30/11/2022
86.902 Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken 01/03/2020 - 30/11/2022
86.903 Ziekenvervoer 01/03/2020 - 30/11/2022
86.904 Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 01/03/2020 - 30/11/2022
86.905 Ambulante revalidatieactiviteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
86.906 Verpleegkundige activiteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
86.907 Activiteiten van vroedvrouwen 01/03/2020 - 30/11/2022
86.909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
87.101 Rust- en verzorgstehuizen (R.V.T.) 01/03/2020 - 30/11/2022
87.109 Overige verpleeginstellingen met huisvesting 01/03/2020 - 30/11/2022
87.201 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap 01/03/2020 - 30/11/2022
87.202 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap 01/03/2020 - 30/11/2022
87.203 Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen 01/03/2020 - 30/11/2022
87.204 Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden 01/03/2020 - 30/11/2022
87.205 Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen 01/03/2020 - 30/11/2022
87.209 Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden 01/03/2020 - 30/11/2022
87.301 Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.) 01/03/2020 - 30/11/2022
87.302 Serviceflats voor ouderen 01/03/2020 - 30/11/2022
87.303 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap 01/03/2020 - 30/11/2022
87.304 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap 01/03/2020 - 30/11/2022
87.309 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
87.901 Integrale jeugdhulp met huisvesting 01/03/2020 - 30/11/2022
87.902 Algemeen welzijnswerk met huisvesting 01/03/2020 - 30/11/2022
87.909 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
88.101 Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging 01/03/2020 - 30/11/2022
88.102 Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen 01/03/2020 - 30/11/2022
88.103 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 30/11/2022
88.104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 30/11/2022
88.109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 01/03/2020 - 30/11/2022
88.911 Kinderdagverblijven en crèches 01/03/2020 - 30/11/2022
88.912 Kinderopvang door onthaalmoeders 01/03/2020 - 30/11/2022
88.919 Overige kinderopvang 01/03/2020 - 30/11/2022
88.991 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 30/11/2022
88.992 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 30/11/2022
88.993 Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden 01/03/2020 - 30/11/2022
88.994 Integrale jeugdhulp zonder huisvesting 01/03/2020 - 30/11/2022
88.995 Beschutte en sociale werkplaatsen 01/03/2020 - 30/11/2022
88.996 Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 01/03/2020 - 30/11/2022
88.999 Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
90.011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 01/03/2020 - 30/11/2022
90.012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 01/03/2020 - 30/11/2022
90.021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 01/03/2020 - 30/11/2022
90.022 Ontwerp en bouw van podia 01/03/2020 - 30/11/2022
90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 01/03/2020 - 30/11/2022
90.029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 01/03/2020 - 30/11/2022
90.031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 01/03/2020 - 30/11/2022
90.032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 01/03/2020 - 30/11/2022
90.041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/03/2020 - 30/11/2022
90.042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 01/03/2020 - 30/11/2022
91.011 Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 01/03/2020 - 30/11/2022
91.012 Openbare archieven 01/03/2020 - 30/11/2022
91.020 Musea 01/03/2020 - 30/11/2022
91.030 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 01/03/2020 - 30/11/2022
91.041 Botanische tuinen en dierentuinen 01/03/2020 - 30/11/2022
91.042 Beheer en instandhouding van natuurgebieden 01/03/2020 - 30/11/2022
92.000 Loterijen en kansspelen 01/03/2020 - 30/11/2022
93.110 Exploitatie van sportaccommodaties 01/03/2020 - 30/11/2022
93.121 Activiteiten van voetbalclubs 01/03/2020 - 30/11/2022
93.122 Activiteiten van tennisclubs 01/03/2020 - 30/11/2022
93.123 Activiteiten van overige balsportclubs 01/03/2020 - 30/11/2022
93.124 Activiteiten van wielerclubs 01/03/2020 - 30/11/2022
93.125 Activiteiten van vechtsportclubs 01/03/2020 - 30/11/2022
93.126 Activiteiten van watersportclubs 01/03/2020 - 30/11/2022
93.127 Activiteiten van paardensportclubs 01/03/2020 - 30/11/2022
93.128 Activiteiten van atletiekclubs 01/03/2020 - 30/11/2022
93.129 Activiteiten van overige sportclubs 01/03/2020 - 30/11/2022
93.129 Activiteiten van overige sportclubs 01/03/2020 - 30/11/2022
93.130 Fitnesscentra 01/03/2020 - 30/11/2022
93.191 Activiteiten van sportbonden en -federaties 01/03/2020 - 30/11/2022
93.192 Zelfstandig werkende sportbeoefenaaars 01/03/2020 - 30/11/2022
93.199 Overige sportactiviteiten, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
93.211 Exploitatie van kermisattracties 01/03/2020 - 30/11/2022
93.212 Exploitatie van pret- en themaparken 01/03/2020 - 30/11/2022
93.291 Exploitatie van snooker- en biljartenzalen 01/03/2020 - 30/11/2022
93.292 Exploitatie van recreatiedomeinen 01/03/2020 - 30/11/2022
93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
94.110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/03/2020 - 30/11/2022
94.120 Beroepsorganisaties 01/03/2020 - 30/11/2022
94.200 Vakverenigingen 01/03/2020 - 30/11/2022
94.910 Religieuze organisaties 01/03/2020 - 30/11/2022
94.920 Politieke organisaties 01/03/2020 - 30/11/2022
94.991 Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 01/03/2020 - 30/11/2022
94.992 Verenigingen en bewegingen voor volwassenen 01/03/2020 - 30/11/2022
94.993 Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering 01/03/2020 - 30/11/2022
94.994 Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit 01/03/2020 - 30/11/2022
94.995 Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 01/03/2020 - 30/11/2022
94.999 Overige verenigingen, n.e.g. 01/03/2020 - 30/11/2022
95.110 Reparatie van computers en randapparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
95.120 Reparatie van communicatieapparatuur 01/03/2020 - 30/11/2022
95.210 Reparatie van consumentenelektronica 01/03/2020 - 30/11/2022
95.220 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin 01/03/2020 - 30/11/2022
95.230 Reparatie van schoeisel en lederwaren 01/03/2020 - 30/11/2022
95.240 Reparatie van meubelen en stoffering 01/03/2020 - 30/11/2022
95.250 Reparatie van uurwerken en sieraden 01/03/2020 - 30/11/2022
95.290 Reparatie van andere consumentenartikelen 01/03/2020 - 30/11/2022
96.011 Activiteiten van industriële wasserijen 01/03/2020 - 30/11/2022
96.012 Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren 01/03/2020 - 30/11/2022
96.021 Haarverzorging 01/03/2020 - 30/11/2022
96.022 Schoonheidsverzorging 01/03/2020 - 30/11/2022
96.031 Uitvaartverzorging 01/03/2020 - 30/11/2022
96.032 Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria 01/03/2020 - 30/11/2022
96.040 Sauna's, solaria, baden enz. 01/03/2020 - 30/11/2022
96.091 Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke 01/03/2020 - 30/11/2022
96.092 Plaatsen van tatouages en piercings 01/03/2020 - 30/11/2022
96.093 Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten 01/03/2020 - 30/11/2022
96.094 Africhten van huisdieren 01/03/2020 - 30/11/2022
96.095 Pensions voor huisdieren 01/03/2020 - 30/11/2022
96.099 Overige persoonlijke diensten 01/03/2020 - 30/11/2022
97.000 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/03/2020 - 30/11/2022
98.100 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/03/2020 - 30/11/2022
98.200 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/03/2020 - 30/11/2022
99.000 Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/03/2020 - 30/11/2022