Variabele: NACE-code

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code

Afkorting

codnac

Thema

Bedrijfssector, Werkgever, COVID-19

Definitie/omschrijving

Voornaamste activiteitssector van de werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur (5 cijfers).

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/06/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat om de activiteitssector waaronder de werkgever ressorteert in de gecentraliseerde statistiek van de RSZ. Het gaat hier om Nace Rev. 2.

Internationale compatibiliteit

De activiteitennomenclatuur NACE Rev.1 werd opgesteld in een geharmoniseerd Europees kader dat vastgelegd werd in een EG-Verordening van de Raad. Deze Europese nomenclatuur staat nationale aanpassingen toe die verkregen werden door het uitsplitsen van de meest gedetailleerde Europese rubrieken. De NACE-BEL is de Belgische versie van de NACE Rev.1 (140 klassen van de ongeveer 500 klassen van de NACE Rev.1 werden verder onderverdeeld in de NACE-BEL).

In 2008 werd de Nace-Bel-nomenclatuur grondig gewijzigd.

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1.110 Teelt van granen (m.u.v rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 01/01/2022 - 30/06/2023
1.120 Teelt van rijst 01/01/2022 - 30/06/2023
1.130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.140 Teelt van suikerriet 01/01/2022 - 30/06/2023
1.150 Teelt van tabak 01/01/2022 - 30/06/2023
1.160 Teelt van vezelgewassen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.191 Teelt van bloemen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.199 Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
1.210 Teelt van druiven 01/01/2022 - 30/06/2023
1.220 Teelt van tropisch en subtropisch fruit 01/01/2022 - 30/06/2023
1.230 Teelt van citrusvruchten 01/01/2022 - 30/06/2023
1.240 Teelt van pit- en steenvruchten 01/01/2022 - 30/06/2023
1.250 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 01/01/2022 - 30/06/2023
1.260 Teelt van oliehoudende vruchten 01/01/2022 - 30/06/2023
1.270 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken 01/01/2022 - 30/06/2023
1.280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.290 Teelt van andere meerjarige gewassen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.309 Overige plantenvermeerdering 01/01/2022 - 30/06/2023
1.410 Fokken van melkvee 01/01/2022 - 30/06/2023
1.420 Fokken van andere runderen en buffels 01/01/2022 - 30/06/2023
1.430 Fokken van paarden en andere paardachtigen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.440 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.450 Fokken van schapen en geiten 01/01/2022 - 30/06/2023
1.461 Fokvarkenshouderijen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.462 Varkensvetmesterijen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.471 Kippenkwekerijen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.472 Productie van eieren van pluimvee 01/01/2022 - 30/06/2023
1.479 Overige pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.490 Fokken van andere dieren 01/01/2022 - 30/06/2023
1.500 Gemengd bedrijf 01/01/2022 - 30/06/2023
1.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 01/01/2022 - 30/06/2023
1.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 01/01/2022 - 30/06/2023
1.630 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 01/01/2022 - 30/06/2023
1.640 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering 01/01/2022 - 30/06/2023
1.700 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
2.100 Bosbouw 01/01/2022 - 30/06/2023
2.200 Exploitatie van bossen 01/01/2022 - 30/06/2023
2.300 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout 01/01/2022 - 30/06/2023
2.400 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 01/01/2022 - 30/06/2023
3.110 Zeevisserij 01/01/2022 - 30/06/2023
3.120 Binnenvisserij 01/01/2022 - 30/06/2023
3.210 Mariene aquacultuur 01/01/2022 - 30/06/2023
3.220 Aquacultuur in zoet water 01/01/2022 - 30/06/2023
5.100 Winning van steenkool 01/01/2022 - 30/06/2023
5.200 Winning van bruinkool 01/01/2022 - 30/06/2023
6.100 Winning van aardolie 01/01/2022 - 30/06/2023
6.200 Winning van aardgas 01/01/2022 - 30/06/2023
7.100 Winning van ijzererts 01/01/2022 - 30/06/2023
7.210 Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/2022 - 30/06/2023
7.290 Winning van andere non-ferrometaalertsen 01/01/2022 - 30/06/2023
8.111 Winning van bouw- en siersteen 01/01/2022 - 30/06/2023
8.112 Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 01/01/2022 - 30/06/2023
8.121 Winning van grind 01/01/2022 - 30/06/2023
8.122 Winning van zand 01/01/2022 - 30/06/2023
8.123 Winning van klei en kaolien 01/01/2022 - 30/06/2023
8.910 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/2022 - 30/06/2023
8.920 Winning van turf 01/01/2022 - 30/06/2023
8.930 Zoutwinning 01/01/2022 - 30/06/2023
8.990 Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
9.100 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2022 - 30/06/2023
9.900 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen 01/01/2022 - 30/06/2023
10.110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 01/01/2022 - 30/06/2023
10.120 Verwerking en conservering van gevogelte 01/01/2022 - 30/06/2023
10.130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte 01/01/2022 - 30/06/2023
10.200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 01/01/2022 - 30/06/2023
10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2022 - 30/06/2023
10.312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2022 - 30/06/2023
10.320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/2022 - 30/06/2023
10.391 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten 01/01/2022 - 30/06/2023
10.392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit 01/01/2022 - 30/06/2023
10.393 Productie van diepgevroren groenten en fruit 01/01/2022 - 30/06/2023
10.410 Vervaardiging van oliën en vetten 01/01/2022 - 30/06/2023
10.420 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/2022 - 30/06/2023
10.510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/2022 - 30/06/2023
10.520 Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/2022 - 30/06/2023
10.610 Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/2022 - 30/06/2023
10.620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/2022 - 30/06/2023
10.711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/01/2022 - 30/06/2023
10.712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/01/2022 - 30/06/2023
10.720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/2022 - 30/06/2023
10.730 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 01/01/2022 - 30/06/2023
10.810 Vervaardiging van suiker 01/01/2022 - 30/06/2023
10.820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/2022 - 30/06/2023
10.830 Verwerking van thee en koffie 01/01/2022 - 30/06/2023
10.840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 01/01/2022 - 30/06/2023
10.850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 01/01/2022 - 30/06/2023
10.860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/2022 - 30/06/2023
10.890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
10.910 Vervaardiging van veevoeders 01/01/2022 - 30/06/2023
10.920 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/2022 - 30/06/2023
11.010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen 01/01/2022 - 30/06/2023
11.020 Vervaardiging van wijn uit druiven 01/01/2022 - 30/06/2023
11.030 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/2022 - 30/06/2023
11.040 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/2022 - 30/06/2023
11.050 Vervaardiging van bier 01/01/2022 - 30/06/2023
11.060 Vervaardiging van mout 01/01/2022 - 30/06/2023
11.070 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 01/01/2022 - 30/06/2023
12.000 Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2022 - 30/06/2023
13.100 Bewerken en spinnen van textielvezels 01/01/2022 - 30/06/2023
13.200 Weven van textiel 01/01/2022 - 30/06/2023
13.300 Textielveredeling 01/01/2022 - 30/06/2023
13.910 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/2022 - 30/06/2023
13.921 Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/2022 - 30/06/2023
13.929 Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding 01/01/2022 - 30/06/2023
13.930 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/2022 - 30/06/2023
13.940 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/2022 - 30/06/2023
13.950 Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding 01/01/2022 - 30/06/2023
13.960 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 01/01/2022 - 30/06/2023
13.990 Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
14.110 Vervaardiging van kleding van leer 01/01/2022 - 30/06/2023
14.120 Vervaardiging van werkkleding 01/01/2022 - 30/06/2023
14.130 Vervaardiging van andere bovenkleding 01/01/2022 - 30/06/2023
14.140 Vervaardiging van onderkleding 01/01/2022 - 30/06/2023
14.191 Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/2022 - 30/06/2023
14.199 Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
14.200 Vervaardiging van artikelen van bont 01/01/2022 - 30/06/2023
14.310 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/2022 - 30/06/2023
14.390 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 01/01/2022 - 30/06/2023
15.110 Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 01/01/2022 - 30/06/2023
15.120 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 01/01/2022 - 30/06/2023
15.200 Vervaardiging van schoeisel 01/01/2022 - 30/06/2023
16.100 Zagen en schaven van hout 01/01/2022 - 30/06/2023
16.210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 01/01/2022 - 30/06/2023
16.220 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren 01/01/2022 - 30/06/2023
16.230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 01/01/2022 - 30/06/2023
16.240 Vervaardiging van houten emballage 01/01/2022 - 30/06/2023
16.291 Vervaardiging van andere artikelen van hout 01/01/2022 - 30/06/2023
16.292 Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 01/01/2022 - 30/06/2023
17.110 Vervaardiging van papierpulp 01/01/2022 - 30/06/2023
17.120 Vervaardiging van papier en karton 01/01/2022 - 30/06/2023
17.210 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/2022 - 30/06/2023
17.220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2022 - 30/06/2023
17.220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2022 - 30/06/2023
17.230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/2022 - 30/06/2023
17.240 Vervaardiging van behangpapier 01/01/2022 - 30/06/2023
17.290 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 01/01/2022 - 30/06/2023
18.110 Krantendrukkerijen 01/01/2022 - 30/06/2023
18.120 Overige drukkerijen 01/01/2022 - 30/06/2023
18.130 Prepress- en premediadiensten 01/01/2022 - 30/06/2023
18.140 Binderijen en aanverwante diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
18.200 Reproductie van opgenomen media 01/01/2022 - 30/06/2023
19.100 Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/2022 - 30/06/2023
19.200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2022 - 30/06/2023
20.110 Vervaardiging van industriële gassen 01/01/2022 - 30/06/2023
20.120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/2022 - 30/06/2023
20.130 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 01/01/2022 - 30/06/2023
20.140 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 01/01/2022 - 30/06/2023
20.150 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 01/01/2022 - 30/06/2023
20.160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/2022 - 30/06/2023
20.170 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/2022 - 30/06/2023
20.200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/2022 - 30/06/2023
20.300 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/2022 - 30/06/2023
20.411 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
20.412 Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
20.420 Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 01/01/2022 - 30/06/2023
20.510 Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/2022 - 30/06/2023
20.520 Vervaardiging van lijm 01/01/2022 - 30/06/2023
20.530 Vervaardiging van etherische oliën 01/01/2022 - 30/06/2023
20.590 Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
20.600 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/2022 - 30/06/2023
21.100 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/2022 - 30/06/2023
21.201 Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
21.209 Vervaardiging van overige farmaceutische producten 01/01/2022 - 30/06/2023
22.110 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing 01/01/2022 - 30/06/2023
22.190 Vervaardiging van andere producten van rubber 01/01/2022 - 30/06/2023
22.210 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/2022 - 30/06/2023
22.220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/2022 - 30/06/2023
22.230 Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw 01/01/2022 - 30/06/2023
22.290 Vervaardiging van andere producten van kunststof 01/01/2022 - 30/06/2023
23.110 Vervaardiging van vlakglas 01/01/2022 - 30/06/2023
23.120 Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/2022 - 30/06/2023
23.130 Vervaardiging van holglas 01/01/2022 - 30/06/2023
23.140 Vervaardiging van glasvezels 01/01/2022 - 30/06/2023
23.190 Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 01/01/2022 - 30/06/2023
23.200 Vervaardiging van vuurvaste producten 01/01/2022 - 30/06/2023
23.310 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/2022 - 30/06/2023
23.321 Vervaardiging van bakstenen 01/01/2022 - 30/06/2023
23.322 Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/2022 - 30/06/2023
23.410 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk 01/01/2022 - 30/06/2023
23.420 Vervaardiging van sanitair aardewerk 01/01/2022 - 30/06/2023
23.430 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen 01/01/2022 - 30/06/2023
23.440 Vervaardiging van ander technisch aardewerk 01/01/2022 - 30/06/2023
23.490 Vervaardiging van andere keramische producten 01/01/2022 - 30/06/2023
23.510 Vervaardiging van cement 01/01/2022 - 30/06/2023
23.520 Vervaardiging van kalk en gips 01/01/2022 - 30/06/2023
23.610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/2022 - 30/06/2023
23.620 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/2022 - 30/06/2023
23.630 Vervaardiging van stortklare beton 01/01/2022 - 30/06/2023
23.640 Vervaardiging van mortel 01/01/2022 - 30/06/2023
23.650 Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/2022 - 30/06/2023
23.690 Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 01/01/2022 - 30/06/2023
23.700 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 01/01/2022 - 30/06/2023
23.910 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
23.990 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
24.100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/2022 - 30/06/2023
24.200 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 01/01/2022 - 30/06/2023
24.310 Koudtrekken van staven 01/01/2022 - 30/06/2023
24.320 Koudwalsen van bandstaal 01/01/2022 - 30/06/2023
24.330 Koudvervormen en koudfelsen 01/01/2022 - 30/06/2023
24.340 Koudtrekken van draad 01/01/2022 - 30/06/2023
24.410 Productie van edelmetalen 01/01/2022 - 30/06/2023
24.420 Productie van aluminium 01/01/2022 - 30/06/2023
24.430 Productie van lood, zink en tin 01/01/2022 - 30/06/2023
24.440 Productie van koper 01/01/2022 - 30/06/2023
24.450 Productie van andere non-ferrometalen 01/01/2022 - 30/06/2023
24.460 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/2022 - 30/06/2023
24.510 Gieten van ijzer 01/01/2022 - 30/06/2023
24.520 Gieten van staal 01/01/2022 - 30/06/2023
24.530 Gieten van lichte metalen 01/01/2022 - 30/06/2023
24.540 Gieten van andere non-ferrometalen 01/01/2022 - 30/06/2023
25.110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 01/01/2022 - 30/06/2023
25.120 Vervaardiging van metalen deuren en vensters 01/01/2022 - 30/06/2023
25.210 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/2022 - 30/06/2023
25.290 Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 01/01/2022 - 30/06/2023
25.300 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 01/01/2022 - 30/06/2023
25.400 Vervaardiging van wapens en munitie 01/01/2022 - 30/06/2023
25.501 Smeden van metaal 01/01/2022 - 30/06/2023
25.502 Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 01/01/2022 - 30/06/2023
25.610 Oppervlaktebehandeling van metalen 01/01/2022 - 30/06/2023
25.620 Verspanend bewerken van metalen 01/01/2022 - 30/06/2023
25.710 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/2022 - 30/06/2023
25.720 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/2022 - 30/06/2023
25.731 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/2022 - 30/06/2023
25.739 Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen 01/01/2022 - 30/06/2023
25.910 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/2022 - 30/06/2023
25.920 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/2022 - 30/06/2023
25.930 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 01/01/2022 - 30/06/2023
25.940 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/2022 - 30/06/2023
25.991 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal 01/01/2022 - 30/06/2023
25.999 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
26.110 Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/2022 - 30/06/2023
26.120 Vervaardiging van elektronische printplaten 01/01/2022 - 30/06/2023
26.200 Vervaardiging van computers en randapparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
26.300 Vervaardiging van communicatieapparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
26.400 Vervaardiging van consumentenelektronica 01/01/2022 - 30/06/2023
26.510 Vervaardiging van meet-, controle-, en navigatie-instrumenten en -apparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
26.520 Vervaardiging van uurwerken 01/01/2022 - 30/06/2023
26.600 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
26.700 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
26.800 Vervaardiging van magnetische en optische media 01/01/2022 - 30/06/2023
27.110 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/2022 - 30/06/2023
27.120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/2022 - 30/06/2023
27.200 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 01/01/2022 - 30/06/2023
27.310 Vervaardiging van kabels van optische vezels 01/01/2022 - 30/06/2023
27.320 Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 01/01/2022 - 30/06/2023
27.330 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 01/01/2022 - 30/06/2023
27.401 Vervaardiging van lampen 01/01/2022 - 30/06/2023
27.402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/2022 - 30/06/2023
27.510 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/2022 - 30/06/2023
27.520 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/2022 - 30/06/2023
27.900 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
28.110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/2022 - 30/06/2023
28.120 Vervaardiging van hydraulische apparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
28.130 Vervaardiging van andere pompen en compressoren 01/01/2022 - 30/06/2023
28.140 Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen 01/01/2022 - 30/06/2023
28.150 Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 01/01/2022 - 30/06/2023
28.210 Vervaardiging van ovens en branders 01/01/2022 - 30/06/2023
28.220 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
28.230 Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) 01/01/2022 - 30/06/2023
28.240 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 01/01/2022 - 30/06/2023
28.250 Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/2022 - 30/06/2023
28.291 Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/2022 - 30/06/2023
28.292 Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/2022 - 30/06/2023
28.293 Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder 01/01/2022 - 30/06/2023
28.294 Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/2022 - 30/06/2023
28.295 Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/2022 - 30/06/2023
28.296 Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal 01/01/2022 - 30/06/2023
28.299 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
28.300 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 01/01/2022 - 30/06/2023
28.410 Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking 01/01/2022 - 30/06/2023
28.490 Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
28.910 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/2022 - 30/06/2023
28.920 Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw 01/01/2022 - 30/06/2023
28.930 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
28.940 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/2022 - 30/06/2023
28.950 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 01/01/2022 - 30/06/2023
28.960 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 01/01/2022 - 30/06/2023
28.990 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
29.100 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
29.201 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
29.202 Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 01/01/2022 - 30/06/2023
29.310 Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
29.320 Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
30.110 Bouw van schepen en drijvend materieel 01/01/2022 - 30/06/2023
30.120 Bouw van plezier- en sportvaartuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
30.200 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 01/01/2022 - 30/06/2023
30.300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 01/01/2022 - 30/06/2023
30.400 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
30.910 Vervaardiging van motorfietsen 01/01/2022 - 30/06/2023
30.920 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 01/01/2022 - 30/06/2023
30.990 Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
31.010 Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen 01/01/2022 - 30/06/2023
31.020 Vervaardiging van keukenmeubelen 01/01/2022 - 30/06/2023
31.030 Vervaardiging van matrassen 01/01/2022 - 30/06/2023
31.091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen 01/01/2022 - 30/06/2023
31.092 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/2022 - 30/06/2023
31.099 Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
32.110 Slaan van munten 01/01/2022 - 30/06/2023
32.121 Bewerken van diamant 01/01/2022 - 30/06/2023
32.122 Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen 01/01/2022 - 30/06/2023
32.123 Vervaardiging van sieraden 01/01/2022 - 30/06/2023
32.124 Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/2022 - 30/06/2023
32.129 Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 01/01/2022 - 30/06/2023
32.130 Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 01/01/2022 - 30/06/2023
32.200 Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/2022 - 30/06/2023
32.300 Vervaardiging van sportartikelen 01/01/2022 - 30/06/2023
32.400 Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/2022 - 30/06/2023
32.500 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 01/01/2022 - 30/06/2023
32.910 Vervaardiging van borstelwaren 01/01/2022 - 30/06/2023
32.990 Overige industrie, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
33.110 Reparatie van producten van metaal 01/01/2022 - 30/06/2023
33.120 Reparatie van machines 01/01/2022 - 30/06/2023
33.130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
33.140 Reparatie van elektrische apparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
33.150 Reparatie en onderhoud van schepen 01/01/2022 - 30/06/2023
33.160 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
33.170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
33.190 Reparatie van andere apparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
33.200 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
35.110 Productie van elektriciteit 01/01/2022 - 30/06/2023
35.120 Transmissie van elektriciteit 01/01/2022 - 30/06/2023
35.130 Distributie van elektriciteit 01/01/2022 - 30/06/2023
35.140 Handel in elektriciteit 01/01/2022 - 30/06/2023
35.210 Productie van gas 01/01/2022 - 30/06/2023
35.220 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen 01/01/2022 - 30/06/2023
35.230 Handel in gas via leidingen 01/01/2022 - 30/06/2023
35.300 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 01/01/2022 - 30/06/2023
36.000 Winning, behandeling en distributie van water 01/01/2022 - 30/06/2023
37.000 Afvalwaterafvoer 01/01/2022 - 30/06/2023
38.110 Inzameling van ongevaarlijk afval 01/01/2022 - 30/06/2023
38.120 Inzameling van gevaarlijk afval 01/01/2022 - 30/06/2023
38.211 Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/01/2022 - 30/06/2023
38.212 Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen 01/01/2022 - 30/06/2023
38.213 Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen 01/01/2022 - 30/06/2023
38.219 Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 01/01/2022 - 30/06/2023
38.221 Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/01/2022 - 30/06/2023
38.222 Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 01/01/2022 - 30/06/2023
38.310 Sloop van wrakken 01/01/2022 - 30/06/2023
38.321 Sorteren van ongevaarlijk afval 01/01/2022 - 30/06/2023
38.322 Terugwinning van metaalafval 01/01/2022 - 30/06/2023
38.323 Terugwinning van inerte afvalstoffen 01/01/2022 - 30/06/2023
38.329 Terugwinning van overig gesorteerd afval 01/01/2022 - 30/06/2023
39.000 Sanering en ander afvalbeheer 01/01/2022 - 30/06/2023
41.101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 01/01/2022 - 30/06/2023
41.102 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 01/01/2022 - 30/06/2023
41.201 Algemene bouw van residentiële gebouwen 01/01/2022 - 30/06/2023
41.202 Algemene bouw van kantoorgebouwen 01/01/2022 - 30/06/2023
41.203 Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 01/01/2022 - 30/06/2023
42.110 Bouw van autowegen en andere wegen 01/01/2022 - 30/06/2023
42.120 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 01/01/2022 - 30/06/2023
42.130 Bouw van bruggen en tunnels 01/01/2022 - 30/06/2023
42.211 Bouw van water- en gasdistributienetten 01/01/2022 - 30/06/2023
42.212 Bouw van rioleringen 01/01/2022 - 30/06/2023
42.219 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
42.220 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 01/01/2022 - 30/06/2023
42.911 Baggerwerken 01/01/2022 - 30/06/2023
42.919 Waterbouw, m.u.v. baggerwerken 01/01/2022 - 30/06/2023
42.990 Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
43.110 Slopen 01/01/2022 - 30/06/2023
43.120 Bouwrijp maken van terreinen 01/01/2022 - 30/06/2023
43.130 Proefboren en boren 01/01/2022 - 30/06/2023
43.211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 01/01/2022 - 30/06/2023
43.212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 01/01/2022 - 30/06/2023
43.221 Loodgieterswerk 01/01/2022 - 30/06/2023
43.222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/2022 - 30/06/2023
43.291 Isolatiewerkzaamheden 01/01/2022 - 30/06/2023
43.299 Overige bouwinstallatie, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
43.310 Stukadoorswerk 01/01/2022 - 30/06/2023
43.320 Schrijnwerk 01/01/2022 - 30/06/2023
43.331 Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/2022 - 30/06/2023
43.332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 01/01/2022 - 30/06/2023
43.333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen 01/01/2022 - 30/06/2023
43.341 Schilderen van gebouwen 01/01/2022 - 30/06/2023
43.342 Schilderen van civieltechnische werken 01/01/2022 - 30/06/2023
43.343 Glaszetten 01/01/2022 - 30/06/2023
43.390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/2022 - 30/06/2023
43.910 Dakwerkzaamheden 01/01/2022 - 30/06/2023
43.991 Waterdichtingswerken van muren 01/01/2022 - 30/06/2023
43.992 Gevelreiniging 01/01/2022 - 30/06/2023
43.993 Bouw van sierschouwen en open haarden 01/01/2022 - 30/06/2023
43.994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken 01/01/2022 - 30/06/2023
43.995 Restaureren van bouwwerken 01/01/2022 - 30/06/2023
43.996 Chapewerken 01/01/2022 - 30/06/2023
43.999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 01/01/2022 - 30/06/2023
45.111 Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2022 - 30/06/2023
45.112 Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2022 - 30/06/2023
45.113 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2022 - 30/06/2023
45.191 Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2022 - 30/06/2023
45.192 Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2022 - 30/06/2023
45.193 Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2022 - 30/06/2023
45.194 Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans 01/01/2022 - 30/06/2023
45.201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2022 - 30/06/2023
45.202 Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2022 - 30/06/2023
45.203 Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen 01/01/2022 - 30/06/2023
45.204 Carrosserieherstelling 01/01/2022 - 30/06/2023
45.205 Bandenservicebedrijven 01/01/2022 - 30/06/2023
45.206 Wassen en poetsen van motorvoertuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
45.209 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
45.310 Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
45.320 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
45.401 Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/01/2022 - 30/06/2023
45.402 Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.120 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.150 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/2022 - 30/06/2023
46.160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 01/01/2022 - 30/06/2023
46.170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/2022 - 30/06/2023
46.211 Groothandel in granen en zaden 01/01/2022 - 30/06/2023
46.212 Groothandel in veevoeders 01/01/2022 - 30/06/2023
46.213 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.214 Groothandel in andere akkerbouwproducten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.215 Groothandel in ruwe tabak 01/01/2022 - 30/06/2023
46.216 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment 01/01/2022 - 30/06/2023
46.220 Groothandel in bloemen en planten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.231 Groothandel in levend vee 01/01/2022 - 30/06/2023
46.232 Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee 01/01/2022 - 30/06/2023
46.240 Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/2022 - 30/06/2023
46.311 Groothandel in consumptieaardappelen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.319 Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.321 Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte 01/01/2022 - 30/06/2023
46.322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/2022 - 30/06/2023
46.331 Groothandel in zuivelproducten en eieren 01/01/2022 - 30/06/2023
46.332 Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.341 Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 01/01/2022 - 30/06/2023
46.349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment 01/01/2022 - 30/06/2023
46.350 Groothandel in tabaksproducten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/2022 - 30/06/2023
46.370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.381 Groothandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/2022 - 30/06/2023
46.382 Groothandel in aardappelproducten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.383 Groothandel in voedsel voor huisdieren 01/01/2022 - 30/06/2023
46.389 Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
46.391 Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.392 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.411 Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren 01/01/2022 - 30/06/2023
46.412 Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 01/01/2022 - 30/06/2023
46.419 Groothandel in overig textiel 01/01/2022 - 30/06/2023
46.421 Groothandel in werkkleding 01/01/2022 - 30/06/2023
46.422 Groothandel in onderkleding 01/01/2022 - 30/06/2023
46.423 Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding 01/01/2022 - 30/06/2023
46.424 Groothandel in kledingaccessoires 01/01/2022 - 30/06/2023
46.425 Groothandel in schoeisel 01/01/2022 - 30/06/2023
46.431 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
46.432 Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers 01/01/2022 - 30/06/2023
46.433 Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.441 Groothandel in porselein en glaswerk 01/01/2022 - 30/06/2023
46.442 Groothandel in reinigingsmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/2022 - 30/06/2023
46.460 Groothandel in farmaceutische producten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.471 Groothandel in huismeubilair 01/01/2022 - 30/06/2023
46.472 Groothandel in tapijten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.473 Groothandel in verlichtingsapparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
46.480 Groothandel in uurwerken en sieraden 01/01/2022 - 30/06/2023
46.491 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/2022 - 30/06/2023
46.492 Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden 01/01/2022 - 30/06/2023
46.493 Groothandel in papier- en kartonwaren 01/01/2022 - 30/06/2023
46.494 Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.495 Groothandel in fietsen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.496 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.497 Groothandel in spellen en speelgoed 01/01/2022 - 30/06/2023
46.498 Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.499 Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
46.510 Groothandel in computers, randapparatuur en software 01/01/2022 - 30/06/2023
46.520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan 01/01/2022 - 30/06/2023
46.610 Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/2022 - 30/06/2023
46.620 Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.630 Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2022 - 30/06/2023
46.640 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/2022 - 30/06/2023
46.650 Groothandel in kantoormeubelen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.660 Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
46.691 Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.692 Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.693 Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 01/01/2022 - 30/06/2023
46.694 Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.695 Groothandel in pompen en compressoren 01/01/2022 - 30/06/2023
46.696 Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.697 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik 01/01/2022 - 30/06/2023
46.699 Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
46.710 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.720 Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.731 Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/01/2022 - 30/06/2023
46.732 Groothandel in hout 01/01/2022 - 30/06/2023
46.733 Groothandel in behang, verf en woningtextiel 01/01/2022 - 30/06/2023
46.734 Groothandel in vlakglas 01/01/2022 - 30/06/2023
46.735 Groothandel in vloer- en wandtegels 01/01/2022 - 30/06/2023
46.736 Groothandel in sanitair 01/01/2022 - 30/06/2023
46.739 Groothandel in overige bouwmaterialen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.741 Groothandel in ijzerwaren 01/01/2022 - 30/06/2023
46.742 Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming 01/01/2022 - 30/06/2023
46.751 Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik 01/01/2022 - 30/06/2023
46.752 Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten 01/01/2022 - 30/06/2023
46.761 Groothandel in diamant en andere edelstenen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.769 Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
46.771 Groothandel in autosloopmateriaal 01/01/2022 - 30/06/2023
46.772 Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen 01/01/2022 - 30/06/2023
46.779 Groothandel in afval en schroot, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
46.900 Niet-gespecialiseerde groothandel 01/01/2022 - 30/06/2023
47.111 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten 01/01/2022 - 30/06/2023
47.112 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) 01/01/2022 - 30/06/2023
47.113 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) 01/01/2022 - 30/06/2023
47.114 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) 01/01/2022 - 30/06/2023
47.115 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m²) 01/01/2022 - 30/06/2023
47.191 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte < 2500 m2) 01/01/2022 - 30/06/2023
47.192 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m2) 01/01/2022 - 30/06/2023
47.210 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.221 Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte 01/01/2022 - 30/06/2023
47.222 Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.230 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) 01/01/2022 - 30/06/2023
47.242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment 01/01/2022 - 30/06/2023
47.260 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.291 Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.299 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
47.300 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.410 Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.420 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.430 Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.511 Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.512 Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.513 Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.519 Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.521 Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/01/2022 - 30/06/2023
47.522 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.523 Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.524 Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.525 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.526 Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.527 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.529 Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.530 Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.540 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.591 Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.592 Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.593 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.594 Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.599 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
47.610 Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.620 Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.630 Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.640 Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.650 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.711 Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.712 Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.714 Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.715 Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) 01/01/2022 - 30/06/2023
47.721 Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.722 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.730 Apotheken 01/01/2022 - 30/06/2023
47.740 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmestoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.762 Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.770 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen 01/01/2022 - 30/06/2023
47.782 Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.783 Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.784 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.786 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/01/2022 - 30/06/2023
47.789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
47.791 Detailhandel in antiquiteiten in winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.792 Detailhandel in tweedehandskleding in winkels 01/01/2022 - 30/06/2023
47.793 Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding 01/01/2022 - 30/06/2023
47.810 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/2022 - 30/06/2023
47.820 Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 01/01/2022 - 30/06/2023
47.890 Markt- en straathandel in andere artikelen 01/01/2022 - 30/06/2023
47.910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 01/01/2022 - 30/06/2023
47.990 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 01/01/2022 - 30/06/2023
49.100 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden 01/01/2022 - 30/06/2023
49.200 Goederenvervoer per spoor 01/01/2022 - 30/06/2023
49.310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/01/2022 - 30/06/2023
49.310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/01/2022 - 30/06/2023
49.320 Exploitatie van taxi's 01/01/2022 - 30/06/2023
49.390 Overig personenvervoer te land, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
49.410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 01/01/2022 - 30/06/2023
49.420 Verhuisbedrijven 01/01/2022 - 30/06/2023
49.500 Vervoer via pijpleidingen 01/01/2022 - 30/06/2023
50.100 Personenvervoer over zee- en kustwateren 01/01/2022 - 30/06/2023
50.200 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 01/01/2022 - 30/06/2023
50.300 Personenvervoer over binnenwateren 01/01/2022 - 30/06/2023
50.400 Goederenvervoer over binnenwateren 01/01/2022 - 30/06/2023
51.100 Personenvervoer door de lucht 01/01/2022 - 30/06/2023
51.210 Goederenvervoer door de lucht 01/01/2022 - 30/06/2023
51.220 Ruimtevaart 01/01/2022 - 30/06/2023
52.100 Opslag in koelpakhuizen en overige opslag 01/01/2022 - 30/06/2023
52.210 Diensten in verband met vervoer te land 01/01/2022 - 30/06/2023
52.220 Diensten in verband met vervoer over water 01/01/2022 - 30/06/2023
52.230 Diensten in verband met de luchtvaart 01/01/2022 - 30/06/2023
52.241 Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/2022 - 30/06/2023
52.249 Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens 01/01/2022 - 30/06/2023
52.290 Overige vervoerondersteunende activiteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
53.100 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 01/01/2022 - 30/06/2023
53.200 Overige posterijen en koeriers 01/01/2022 - 30/06/2023
55.100 Hotels en dergelijke accommodatie 01/01/2022 - 30/06/2023
55.201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 01/01/2022 - 30/06/2023
55.202 Vakantieparken 01/01/2022 - 30/06/2023
55.203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen 01/01/2022 - 30/06/2023
55.204 Gastenkamers 01/01/2022 - 30/06/2023
55.209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
55.300 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 01/01/2022 - 30/06/2023
55.900 Overige accommodatie 01/01/2022 - 30/06/2023
56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening 01/01/2022 - 30/06/2023
56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening 01/01/2022 - 30/06/2023
56.210 Catering 01/01/2022 - 30/06/2023
56.290 Overige eetgelegenheden 01/01/2022 - 30/06/2023
56.301 Cafés en bars 01/01/2022 - 30/06/2023
56.302 Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/2022 - 30/06/2023
56.309 Andere drinkgelegenheden 01/01/2022 - 30/06/2023
58.110 Uitgeverijen van boeken 01/01/2022 - 30/06/2023
58.120 Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten 01/01/2022 - 30/06/2023
58.130 Uitgeverijen van kranten 01/01/2022 - 30/06/2023
58.140 Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/2022 - 30/06/2023
58.190 Overige uitgeverijen 01/01/2022 - 30/06/2023
58.210 Uitgeverijen van computerspellen 01/01/2022 - 30/06/2023
58.290 Overige uitgeverijen van software 01/01/2022 - 30/06/2023
59.111 Productie van bioscoopfilms 01/01/2022 - 30/06/2023
59.112 Productie van televisiefilms 01/01/2022 - 30/06/2023
59.113 Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 01/01/2022 - 30/06/2023
59.114 Productie van televisieprogramma's 01/01/2022 - 30/06/2023
59.120 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie 01/01/2022 - 30/06/2023
59.130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's 01/01/2022 - 30/06/2023
59.140 Vertoning van films 01/01/2022 - 30/06/2023
59.201 Maken van geluidsopnamen 01/01/2022 - 30/06/2023
59.202 Geluidsopnamestudio's 01/01/2022 - 30/06/2023
59.203 Uitgeverijen van muziekopnamen 01/01/2022 - 30/06/2023
59.209 Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen 01/01/2022 - 30/06/2023
60.100 Uitzenden van radioprogramma's 01/01/2022 - 30/06/2023
60.200 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 01/01/2022 - 30/06/2023
61.100 Draadgebonden telecommunicatie 01/01/2022 - 30/06/2023
61.200 Draadloze telecommunicatie 01/01/2022 - 30/06/2023
61.300 Telecommunicatie via satelliet 01/01/2022 - 30/06/2023
61.900 Overige telecommunicatie 01/01/2022 - 30/06/2023
62.010 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 01/01/2022 - 30/06/2023
62.020 Computerconsultancy-activiteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
62.030 Beheer van computerfaciliteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
62.090 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 01/01/2022 - 30/06/2023
63.110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
63.120 Webportalen 01/01/2022 - 30/06/2023
63.910 Persagentschappen 01/01/2022 - 30/06/2023
63.990 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
64.110 Centrale banken 01/01/2022 - 30/06/2023
64.190 Overige geldscheppende financiële instellingen 01/01/2022 - 30/06/2023
64.200 Holdings 01/01/2022 - 30/06/2023
64.300 Bellegingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 01/01/2022 - 30/06/2023
64.910 Financiële lease 01/01/2022 - 30/06/2023
64.921 Verstrekken van verbruikskrediet 01/01/2022 - 30/06/2023
64.922 Verstrekken van hypothecair krediet 01/01/2022 - 30/06/2023
64.929 Overige kredietverstrekking, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
64.991 Factoring 01/01/2022 - 30/06/2023
64.992 Activiteiten van beursvennootschappen 01/01/2022 - 30/06/2023
64.999 Overige financiële dienstverlening 01/01/2022 - 30/06/2023
65.111 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/2022 - 30/06/2023
65.112 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/2022 - 30/06/2023
65.121 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/2022 - 30/06/2023
65.122 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/2022 - 30/06/2023
65.200 Herverzekeringen 01/01/2022 - 30/06/2023
65.300 Pensioenfondsen 01/01/2022 - 30/06/2023
66.110 Beheer van financiële markten 01/01/2022 - 30/06/2023
66.120 Effecten- en goederenhandel 01/01/2022 - 30/06/2023
66.191 Agenten en makelaars in bankdiensten 01/01/2022 - 30/06/2023
66.199 Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
66.210 Risicoanalysten en schadetaxateurs 01/01/2022 - 30/06/2023
66.220 Verzekeringsagenten en -makelaars 01/01/2022 - 30/06/2023
66.290 Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 01/01/2022 - 30/06/2023
66.300 Vermogensbeheer 01/01/2022 - 30/06/2023
68.100 Handel in eigen onroerend goed 01/01/2022 - 30/06/2023
68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 01/01/2022 - 30/06/2023
68.202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen 01/01/2022 - 30/06/2023
68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen 01/01/2022 - 30/06/2023
68.204 Verhuur en exploitatie van terreinen 01/01/2022 - 30/06/2023
68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2022 - 30/06/2023
68.312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2022 - 30/06/2023
68.321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2022 - 30/06/2023
68.322 Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2022 - 30/06/2023
69.101 Activiteiten van advocaten 01/01/2022 - 30/06/2023
69.102 Activiteiten van notarissen 01/01/2022 - 30/06/2023
69.103 Activiteiten van deurwaarders 01/01/2022 - 30/06/2023
69.109 Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/2022 - 30/06/2023
69.201 Accountants en belastingconsulenten 01/01/2022 - 30/06/2023
69.202 Boekhouders en boekhouders-fiscalisten 01/01/2022 - 30/06/2023
69.203 Bedrijfsrevisoren 01/01/2022 - 30/06/2023
70.100 Activiteiten van hoofdkantoren 01/01/2022 - 30/06/2023
70.210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 01/01/2022 - 30/06/2023
70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 01/01/2022 - 30/06/2023
71.111 Bouwarchitecten 01/01/2022 - 30/06/2023
71.112 Interieurarchitecten 01/01/2022 - 30/06/2023
71.113 Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten 01/01/2022 - 30/06/2023
71.121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters 01/01/2022 - 30/06/2023
71.122 Landmeters 01/01/2022 - 30/06/2023
71.201 Technische controle van motorvoertuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
71.209 Overige technische testen en toetsen 01/01/2022 - 30/06/2023
72.110 Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied 01/01/2022 - 30/06/2023
72.190 Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/2022 - 30/06/2023
72.200 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/2022 - 30/06/2023
73.110 Reclamebureaus 01/01/2022 - 30/06/2023
73.120 Mediarepresentatie 01/01/2022 - 30/06/2023
73.200 Markt- en opinieonderzoekbureaus 01/01/2022 - 30/06/2023
74.101 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/2022 - 30/06/2023
74.102 Activiteiten van industriële designers 01/01/2022 - 30/06/2023
74.103 Activiteiten van grafische designers 01/01/2022 - 30/06/2023
74.104 Activiteiten van interieurdecorateurs 01/01/2022 - 30/06/2023
74.105 Activiteiten van decorateur-etalagisten 01/01/2022 - 30/06/2023
74.109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 01/01/2022 - 30/06/2023
74.201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 01/01/2022 - 30/06/2023
74.202 Activiteiten van persfotografen 01/01/2022 - 30/06/2023
74.209 Overige fotografische activiteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
74.300 Vertalers en tolken 01/01/2022 - 30/06/2023
74.901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
74.909 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
75.000 Veterinaire diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
77.110 Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2022 - 30/06/2023
77.120 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2022 - 30/06/2023
77.210 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 01/01/2022 - 30/06/2023
77.220 Verhuur van videobanden,dvd's en cd's 01/01/2022 - 30/06/2023
77.291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/2022 - 30/06/2023
77.292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
77.293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden 01/01/2022 - 30/06/2023
77.294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 01/01/2022 - 30/06/2023
77.295 Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 01/01/2022 - 30/06/2023
77.296 Verhuur en lease van bloemen en planten 01/01/2022 - 30/06/2023
77.299 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
77.310 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
77.320 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2022 - 30/06/2023
77.330 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers 01/01/2022 - 30/06/2023
77.340 Verhuur en lease van schepen 01/01/2022 - 30/06/2023
77.350 Verhuur en lease van luchtvaartuigen 01/01/2022 - 30/06/2023
77.391 Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten 01/01/2022 - 30/06/2023
77.392 Verhuur en lease van tenten 01/01/2022 - 30/06/2023
77.393 Verhuur en lease van caravans en motorhomes 01/01/2022 - 30/06/2023
77.394 Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie 01/01/2022 - 30/06/2023
77.399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen 01/01/2022 - 30/06/2023
77.400 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht 01/01/2022 - 30/06/2023
78.100 Arbeidsbemiddeling 01/01/2022 - 30/06/2023
78.200 Uitzendbureaus 01/01/2022 - 30/06/2023
78.300 Andere vormen van arbeidsbemiddeling 01/01/2022 - 30/06/2023
79.110 Reisbureaus 01/01/2022 - 30/06/2023
79.120 Reisorganisatoren 01/01/2022 - 30/06/2023
79.901 Toerististische informatiediensten 01/01/2022 - 30/06/2023
79.909 Overige reserveringsactiviteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
80.100 Particuliere beveiliging 01/01/2022 - 30/06/2023
80.200 Diensten in verband met beveiligingssystemen 01/01/2022 - 30/06/2023
80.300 Opsporingsdiensten 01/01/2022 - 30/06/2023
81.100 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 01/01/2022 - 30/06/2023
81.210 Algemene reiniging van gebouwen 01/01/2022 - 30/06/2023
81.220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 01/01/2022 - 30/06/2023
81.290 Andere reinigingsactiviteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
81.300 Landschapsverzorging 01/01/2022 - 30/06/2023
82.110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 01/01/2022 - 30/06/2023
82.190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 01/01/2022 - 30/06/2023
82.200 Callcenters 01/01/2022 - 30/06/2023
82.300 Organisatie van congressen en beurzen 01/01/2022 - 30/06/2023
82.910 Incasso- en kredietbureaus 01/01/2022 - 30/06/2023
82.920 Verpakkingsbedrijven 01/01/2022 - 30/06/2023
82.990 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
84.111 Federale overheid 01/01/2022 - 30/06/2023
84.112 Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/2022 - 30/06/2023
84.113 Provinciale overheid 01/01/2022 - 30/06/2023
84.114 Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W. 01/01/2022 - 30/06/2023
84.115 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 01/01/2022 - 30/06/2023
84.119 Overig algemeen overheidsbestuur 01/01/2022 - 30/06/2023
84.120 Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen 01/01/2022 - 30/06/2023
84.130 Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven 01/01/2022 - 30/06/2023
84.210 Buitenlandse zaken 01/01/2022 - 30/06/2023
84.220 Defensie 01/01/2022 - 30/06/2023
84.231 Rechtbanken 01/01/2022 - 30/06/2023
84.232 Strafinrichtingen 01/01/2022 - 30/06/2023
84.239 Overige activiteiten met betrekking tot justitie 01/01/2022 - 30/06/2023
84.241 Federale Politie 01/01/2022 - 30/06/2023
84.242 Lokale Politie 01/01/2022 - 30/06/2023
84.249 Overige openbare orde en civiele veiligheid 01/01/2022 - 30/06/2023
84.250 Brandweer 01/01/2022 - 30/06/2023
84.301 Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen 01/01/2022 - 30/06/2023
84.302 Ziekenfondsen en zorgkassen 01/01/2022 - 30/06/2023
84.309 Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/01/2022 - 30/06/2023
85.101 Gewoon kleuteronderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2022 - 30/06/2023
85.102 Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.103 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.104 Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.105 Buitengewoon officieel kleuteronderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.106 Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.109 Gewoon kleuteronderwijs, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
85.201 Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2022 - 30/06/2023
85.202 Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.203 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.204 Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.205 Buitengewoon officieel lager onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.206 Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.207 Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen 01/01/2022 - 30/06/2023
85.209 Gewoon lager onderwijs, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
85.311 Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2022 - 30/06/2023
85.312 Provinciaal gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.313 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.314 Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.319 Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
85.321 Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2022 - 30/06/2023
85.322 Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.323 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.324 Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.325 Buitengewoon officieel secundair onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.326 Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.329 Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
85.410 Post-secundair niet-hoger onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.421 Officieel hoger onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.422 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.429 Hoger onderwijs, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
85.510 Sport- en recreatieonderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.520 Cultureel onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.531 Autorijscholen 01/01/2022 - 30/06/2023
85.532 Vlieg- en vaaronderricht 01/01/2022 - 30/06/2023
85.591 Onderwijs voor sociale promotie 01/01/2022 - 30/06/2023
85.592 Beroepsopleiding 01/01/2022 - 30/06/2023
85.593 Sociaal-cultureel vormingswerk 01/01/2022 - 30/06/2023
85.599 Overige vormen van onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85.601 Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) 01/01/2022 - 30/06/2023
85.609 Overige onderwijsondersteunende dienstverlening 01/01/2022 - 30/06/2023
86.101 Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen 01/01/2022 - 30/06/2023
86.102 Geriatrische ziekenhuizen 01/01/2022 - 30/06/2023
86.103 Gespecialiseerde ziekenhuizen 01/01/2022 - 30/06/2023
86.104 Psychiatrische ziekenhuizen 01/01/2022 - 30/06/2023
86.109 Overige hospitalisatiediensten 01/01/2022 - 30/06/2023
86.210 Huisartspraktijken 01/01/2022 - 30/06/2023
86.220 Praktijken van specialisten 01/01/2022 - 30/06/2023
86.230 Tandartspraktijken 01/01/2022 - 30/06/2023
86.901 Activiteiten van medische laboratoria 01/01/2022 - 30/06/2023
86.902 Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken 01/01/2022 - 30/06/2023
86.903 Ziekenvervoer 01/01/2022 - 30/06/2023
86.904 Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 01/01/2022 - 30/06/2023
86.905 Ambulante revalidatieactiviteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
86.906 Verpleegkundige activiteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
86.907 Activiteiten van vroedvrouwen 01/01/2022 - 30/06/2023
86.909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
87.101 Rust- en verzorgstehuizen (R.V.T.) 01/01/2022 - 30/06/2023
87.109 Overige verpleeginstellingen met huisvesting 01/01/2022 - 30/06/2023
87.201 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap 01/01/2022 - 30/06/2023
87.202 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap 01/01/2022 - 30/06/2023
87.203 Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen 01/01/2022 - 30/06/2023
87.204 Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2022 - 30/06/2023
87.205 Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen 01/01/2022 - 30/06/2023
87.209 Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2022 - 30/06/2023
87.301 Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.) 01/01/2022 - 30/06/2023
87.302 Serviceflats voor ouderen 01/01/2022 - 30/06/2023
87.303 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap 01/01/2022 - 30/06/2023
87.304 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap 01/01/2022 - 30/06/2023
87.309 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
87.901 Integrale jeugdhulp met huisvesting 01/01/2022 - 30/06/2023
87.902 Algemeen welzijnswerk met huisvesting 01/01/2022 - 30/06/2023
87.909 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
88.101 Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging 01/01/2022 - 30/06/2023
88.102 Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen 01/01/2022 - 30/06/2023
88.103 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2022 - 30/06/2023
88.104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2022 - 30/06/2023
88.109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 01/01/2022 - 30/06/2023
88.911 Kinderdagverblijven en crèches 01/01/2022 - 30/06/2023
88.912 Kinderopvang door onthaalmoeders 01/01/2022 - 30/06/2023
88.919 Overige kinderopvang 01/01/2022 - 30/06/2023
88.991 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2022 - 30/06/2023
88.992 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2022 - 30/06/2023
88.993 Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2022 - 30/06/2023
88.994 Integrale jeugdhulp zonder huisvesting 01/01/2022 - 30/06/2023
88.995 Beschutte en sociale werkplaatsen 01/01/2022 - 30/06/2023
88.996 Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 01/01/2022 - 30/06/2023
88.999 Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
90.011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 01/01/2022 - 30/06/2023
90.012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 01/01/2022 - 30/06/2023
90.021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 01/01/2022 - 30/06/2023
90.022 Ontwerp en bouw van podia 01/01/2022 - 30/06/2023
90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 01/01/2022 - 30/06/2023
90.029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 01/01/2022 - 30/06/2023
90.031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
90.032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 01/01/2022 - 30/06/2023
90.041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/2022 - 30/06/2023
90.042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 01/01/2022 - 30/06/2023
91.011 Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 01/01/2022 - 30/06/2023
91.012 Openbare archieven 01/01/2022 - 30/06/2023
91.020 Musea 01/01/2022 - 30/06/2023
91.030 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 01/01/2022 - 30/06/2023
91.041 Botanische tuinen en dierentuinen 01/01/2022 - 30/06/2023
91.042 Beheer en instandhouding van natuurgebieden 01/01/2022 - 30/06/2023
92.000 Loterijen en kansspelen 01/01/2022 - 30/06/2023
93.110 Exploitatie van sportaccommodaties 01/01/2022 - 30/06/2023
93.121 Activiteiten van voetbalclubs 01/01/2022 - 30/06/2023
93.122 Activiteiten van tennisclubs 01/01/2022 - 30/06/2023
93.123 Activiteiten van overige balsportclubs 01/01/2022 - 30/06/2023
93.124 Activiteiten van wielerclubs 01/01/2022 - 30/06/2023
93.125 Activiteiten van vechtsportclubs 01/01/2022 - 30/06/2023
93.126 Activiteiten van watersportclubs 01/01/2022 - 30/06/2023
93.127 Activiteiten van paardensportclubs 01/01/2022 - 30/06/2023
93.128 Activiteiten van atletiekclubs 01/01/2022 - 30/06/2023
93.129 Activiteiten van overige sportclubs 01/01/2022 - 30/06/2023
93.129 Activiteiten van overige sportclubs 01/01/2022 - 30/06/2023
93.130 Fitnesscentra 01/01/2022 - 30/06/2023
93.191 Activiteiten van sportbonden en -federaties 01/01/2022 - 30/06/2023
93.192 Zelfstandig werkende sportbeoefenaaars 01/01/2022 - 30/06/2023
93.199 Overige sportactiviteiten, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
93.211 Exploitatie van kermisattracties 01/01/2022 - 30/06/2023
93.212 Exploitatie van pret- en themaparken 01/01/2022 - 30/06/2023
93.291 Exploitatie van snooker- en biljartenzalen 01/01/2022 - 30/06/2023
93.292 Exploitatie van recreatiedomeinen 01/01/2022 - 30/06/2023
93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
94.110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/2022 - 30/06/2023
94.120 Beroepsorganisaties 01/01/2022 - 30/06/2023
94.200 Vakverenigingen 01/01/2022 - 30/06/2023
94.910 Religieuze organisaties 01/01/2022 - 30/06/2023
94.920 Politieke organisaties 01/01/2022 - 30/06/2023
94.991 Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 01/01/2022 - 30/06/2023
94.992 Verenigingen en bewegingen voor volwassenen 01/01/2022 - 30/06/2023
94.993 Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering 01/01/2022 - 30/06/2023
94.994 Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit 01/01/2022 - 30/06/2023
94.995 Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 01/01/2022 - 30/06/2023
94.999 Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/2022 - 30/06/2023
95.110 Reparatie van computers en randapparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
95.120 Reparatie van communicatieapparatuur 01/01/2022 - 30/06/2023
95.210 Reparatie van consumentenelektronica 01/01/2022 - 30/06/2023
95.220 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin 01/01/2022 - 30/06/2023
95.230 Reparatie van schoeisel en lederwaren 01/01/2022 - 30/06/2023
95.240 Reparatie van meubelen en stoffering 01/01/2022 - 30/06/2023
95.250 Reparatie van uurwerken en sieraden 01/01/2022 - 30/06/2023
95.290 Reparatie van andere consumentenartikelen 01/01/2022 - 30/06/2023
96.011 Activiteiten van industriële wasserijen 01/01/2022 - 30/06/2023
96.012 Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren 01/01/2022 - 30/06/2023
96.021 Haarverzorging 01/01/2022 - 30/06/2023
96.022 Schoonheidsverzorging 01/01/2022 - 30/06/2023
96.031 Uitvaartverzorging 01/01/2022 - 30/06/2023
96.032 Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria 01/01/2022 - 30/06/2023
96.040 Sauna's, solaria, baden enz. 01/01/2022 - 30/06/2023
96.091 Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke 01/01/2022 - 30/06/2023
96.092 Plaatsen van tatouages en piercings 01/01/2022 - 30/06/2023
96.093 Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
96.094 Africhten van huisdieren 01/01/2022 - 30/06/2023
96.095 Pensions voor huisdieren 01/01/2022 - 30/06/2023
96.099 Overige persoonlijke diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
97.000 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2022 - 30/06/2023
98.100 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2022 - 30/06/2023
98.200 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2022 - 30/06/2023
99.000 Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/2022 - 30/06/2023