Variabele: Notie Eerste Werkervaringscontract

Een verbetering voorstellen

Naam

Notie Eerste Werkervaringscontract

Afkorting

Not1ep

Thema

Arbeidsprestatie, Loopbaan

Definitie/omschrijving

Code die aangeeft of de arbeidsprestatie al dan niet in het kader van de eerste werkervaringscontracten wordt uigevoerd.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Eerste werkervaringscontracten. 01/01/1997 - 31/12/2002
2 Andere eerste werkervaringscontracten. 01/01/1997 - 31/12/2002