Variabele: Notie grensarbeider

Een verbetering voorstellen

Naam

Notie grensarbeider

Afkorting

Notfro

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die aangeeft of de arbeidsprestatie al dan niet door een werknemer met het fiscaal statuut van grensarbeider wordt uitgevoerd.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/09/2022

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele dekt zeker niet alle inkomende grensarbeiders.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Y Ja 01/01/2022 - 30/09/2022
N Nee 01/01/2022 - 30/09/2022